Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Velence sport civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

AGÁRDI TENISZ CLUB

(sport)

2481 Velence, Meggyfasor 1.
képviselő: Marjanek József elnök
A tenisz sport népszerűsítése, utánpótlás nevelése, lehetőség biztosítása az országos versenyekbe való bekapcsolódásba. Tömeg- és diáksport támogatása. Városlakók, üdülők részére teniszezési lehetőség biztosítása. ... >>

Cornexi Női Kézilabda Szurkolói Egyesület

(sport)

2481 Velence, Halász utca 30.
képviselő: Nagy György
A Cornexi kézilabdaklub szurkolóinak összefogása, a kisebb szurkolói csoportosulások egyesítése, a szurkolási feltételek javítása, a szurkolók színvonalas tájékoztatása, a szurkolók részére tömegsport jellegű rendezvény szervezése, közönségtalálkozók szervezése. ... >>

Egészséges és Kulturált Emberekért Egyesület

(sport,kulturális)

2481 Velence, Árok utca 2.
képviselő: Törökné Fellner Márta elnök
Velene városban és vonzáskörzetében lévő kistérségekben élő gyermekek és felnőttek szabadidejének kulturált és szervezett eltöltése, ezen belül is az egészséges és sportos életszemléletre nevelés, valamint a magyar hagyományok megőrzésével az európai kultúrába történő beilleszkedés elősegítése. ... >>

EVEZŐS VÁLOGATOTTAK SEGÍTÉSE ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási)

2481 Velence, Ország út 86.
képviselő: Karácsony Tibor kuratórium elnöke
A Velencei-tavi Vizi Sportiskola és Szabadidő Központ válogatott evezőseinek támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Gárdony-Velence-tavi Horgász Egyesület

(sport)

2481 Velence, Fő u. 16.
képviselő: Wagner Péter elnök ... >>

Gurgyal-völgye Vadásztársaság

(sport)

2481 Velence, Arató út 19.
képviselő: Galambos György
A jogszabályok betartásával a helyi földhasználók érdekeivel összhangban tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Regélő Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2481 Velence, Kossuth utca 13/a.
képviselő: Sarf György
A magyar nemzet hagyományos értékei, hagyományai iránt elkötelezett, tenni akaró polgárok segítése, együttműködésének támogatása, szervezése valamint más vidékekkel és egyesületekkel való kapcsolatfelvétel ugyanilyen céllal;
A magyar nemzeti és népi hagyományápolás, hagyományőrzés, tájegységünk értékeinek felkutatása, megőrzése, megtartása, fejlesztésének segítése, valamint más tájegységek megismerése, kapcsolatfelvétel más egyesületekkel ugyanilyen céllal;
A helyi közösség minél jobb életminőségének, lelki és testi egészségének, szellemi és kulturális életének, ifjúsági és sportéletének, iskolai oktatási színvonalának, közösségi és közéletének elősegítése, művelése, fejlesztése;
A magyar nemzeti és egyetemes európai értékrend és erkölcs, testkultúra, irodalmi, művészeti és vallási műveltség emberi szolidaritás képviselete és terjesztése;
Az élhető, harmonikus és szép környezet kialakítása, megtartása, ápolása, védelme;
Nem állami, nem önkormányzati szervek nemzetközi összefogásának erősítése az országhatárainkon átnyúló övezeti érdekek és célok elérésének elősegítésére;
Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása, ezekhez kapcsolódó nemzetközi rendezvények szervezése Magyarországon és külföldön, ezeken való aktív részvétel;
Családok, nagycsaládosok, hátrányos helyzetű emberek, csoportok, idősek kulturált szabadidős tevékenységeinek szervezése, támogatása;
A Velencei-tavi Kistérség természeti és szociokulturális környezetének védelme;
Céljaival kapcsolatos oktatási és ismeretterjesztési tevékenység folytatása, a célokkal kapcsolatos hazai és külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása;
Céljaival kapcsolatban tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt, nyilvános weblapot működtet;
Segítséget nyújt az oktatási és kulturális intézményeknek a népi hagyományok megismertetésében, ápolásában, terjesztésében valamint egyéb közművelődési programok szervezésében;
Az Egyesület céljai érdekében különböző szerveket, bizottságokat és egyéb formájú munkacsoportokat hozhat létre állandó és ad hoc jelleggel (Pl. kulturális, művészeti, ifjúsági, sport, hagyományőrző, egészségügyi, környezetvédő, vagy etikai, stb.), díjakat alapíthat, pályázatokat írhat ki, ösztöndíjat folyósíthat stb.;
A Regélő Hagyományőrző Egyesület céljainak teljesülése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. ... >>

Sport Határok Nélkül Egyesület

(sport,szociális)

2481 Velence, Kinizsi utca 6/A.
képviselő: Bánóczki Ferenc elnök
A rendszeres sportolás elősegítése. A szabadidősport támogatása. Az egyesület tagjainak az egészséges életre, a sportra való nevelése, versenyek szervezése, lebonyolítása. Az emberi jogok érvényesülésének elősegítése. A hátrányos helyzetűek, a nehéz szociális helyzetűek és a fogyatékossággal élők számára a társadalomba való beilleszkedéshez történő segítségnyújtás, illetve az ehhez kapcsolódó prevenciós munkák előmozdítása. Harc a jelenlévő nyílt vagy látens diszkrimináció és az előítéletek ellen kiemelten az alábbi területekhez kapcsolódóan: nemi, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetések. Állandó emberi értékek közvetítése. Az egészséges életmódra nevelés. A ?zöld gondolkodás és életmód? elterjedésének elősegítése. Fiatalok szocializációjának, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, ösztönzése. Elősegíteni, hogy a helyi közösség szemlélete a fogyatékkal élők és más hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban az európai normáknak megfelelően javuljon. Hazai és nemzetközi hálózatépítés. Sportok, ezen belül is kiemelten a vízisportok népszerűsítése. ... >>

Velencei Sportegyesület

(sport)

2481 Velence, Tópart út 52.
képviselő: Kiss Tibor
A versenyzés, a rendszeres sportolás biztosítása, tagok nevelése, közönség sportszerű szórakoztatása. ... >>

Velencei Sporthorgász Egyesület

(sport,egyéb)

2481 Velence, Enyedi utca 17/a.
képviselő: Bogdán Csaba
A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése, a tagok részére a pihenés lehetőségének biztosítása, szabadidősport segítése, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, és ezen szabályok érvényre juttatása és tanítása. ... >>

Zöldliget Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2481 Velence, Bethlen G. út 14.
képviselő: Varga Attila elnök
Az iskolai sportélet támogatása, szabadidős és sportversenyek rendezése, a tanulók felkészítése, versenyeztetése. ... >>
1. oldal