Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Velence oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

EVEZŐS VÁLOGATOTTAK SEGÍTÉSE ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási)

2481 Velence, Ország út 86.
képviselő: Karácsony Tibor kuratórium elnöke
A Velencei-tavi Vizi Sportiskola és Szabadidő Központ válogatott evezőseinek támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Klotild Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2481 Velence, Halastófolyás u.44.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át*
A Klotildligeti Drámaiskola működésének támogatása. ... >>

"MESELIGET ÓVODÁSAIRÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2481 Velence, Zárt u. 2.
képviselő: Vargáné dr.Oszvald Éva kur.elnöke
A Meseliget Óvoda mindenkori óvodásai közösségi aktivitásának támogatása, és az érdekükben az értük tevők együttműködésének összehangolása. ... >>

"Nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködést segítő InterColl" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2481 Velence, Ország út 19.
képviselő: Dancsó József kuratóriumi elnök
A székhely szerinti kollégium tárgyi feltételeinek javításához hozzájárulás nyújtása, a diákközösség számásra szervezett egyes programok finanszírozása, vendéglátás, és programszervezés segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. A székhely szerinti okitatási intézmény és a kollégium tanulóinak szociális támogatása. A székhely szerinti oktatási intézmény és a kollégium kiválóan és eredeményesen teljesítő diákjainak támogatása. ... >>

Regélő Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2481 Velence, Kossuth utca 13/a.
képviselő: Sarf György
A magyar nemzet hagyományos értékei, hagyományai iránt elkötelezett, tenni akaró polgárok segítése, együttműködésének támogatása, szervezése valamint más vidékekkel és egyesületekkel való kapcsolatfelvétel ugyanilyen céllal;
A magyar nemzeti és népi hagyományápolás, hagyományőrzés, tájegységünk értékeinek felkutatása, megőrzése, megtartása, fejlesztésének segítése, valamint más tájegységek megismerése, kapcsolatfelvétel más egyesületekkel ugyanilyen céllal;
A helyi közösség minél jobb életminőségének, lelki és testi egészségének, szellemi és kulturális életének, ifjúsági és sportéletének, iskolai oktatási színvonalának, közösségi és közéletének elősegítése, művelése, fejlesztése;
A magyar nemzeti és egyetemes európai értékrend és erkölcs, testkultúra, irodalmi, művészeti és vallási műveltség emberi szolidaritás képviselete és terjesztése;
Az élhető, harmonikus és szép környezet kialakítása, megtartása, ápolása, védelme;
Nem állami, nem önkormányzati szervek nemzetközi összefogásának erősítése az országhatárainkon átnyúló övezeti érdekek és célok elérésének elősegítésére;
Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása, ezekhez kapcsolódó nemzetközi rendezvények szervezése Magyarországon és külföldön, ezeken való aktív részvétel;
Családok, nagycsaládosok, hátrányos helyzetű emberek, csoportok, idősek kulturált szabadidős tevékenységeinek szervezése, támogatása;
A Velencei-tavi Kistérség természeti és szociokulturális környezetének védelme;
Céljaival kapcsolatos oktatási és ismeretterjesztési tevékenység folytatása, a célokkal kapcsolatos hazai és külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása;
Céljaival kapcsolatban tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt, nyilvános weblapot működtet;
Segítséget nyújt az oktatási és kulturális intézményeknek a népi hagyományok megismertetésében, ápolásában, terjesztésében valamint egyéb közművelődési programok szervezésében;
Az Egyesület céljai érdekében különböző szerveket, bizottságokat és egyéb formájú munkacsoportokat hozhat létre állandó és ad hoc jelleggel (Pl. kulturális, művészeti, ifjúsági, sport, hagyományőrző, egészségügyi, környezetvédő, vagy etikai, stb.), díjakat alapíthat, pályázatokat írhat ki, ösztöndíjat folyósíthat stb.;
A Regélő Hagyományőrző Egyesület céljainak teljesülése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. ... >>

ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

2481 Velence, Kis u. 1.
képviselő: Fehér Györgyné kuratórium elnöke
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Zöldliget Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2481 Velence, Bethlen G. út 14.
képviselő: Varga Attila elnök
Az iskolai sportélet támogatása, szabadidős és sportversenyek rendezése, a tanulók felkészítése, versenyeztetése. ... >>
1. oldal