Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Velence kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Dallam-csend Kulturális Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2481 Velence, Klein köz 12.
képviselő: Fabinyi András
A Magyarországon élő zenészek, képzőművészek, alkotók tevékenységének segítése, fellépési lehetőségeik támogatása, műveik kiadása, terjesztése és ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. ... >>

Egészséges és Kulturált Emberekért Egyesület

(sport,kulturális)

2481 Velence, Árok utca 2.
képviselő: Törökné Fellner Márta elnök
Velene városban és vonzáskörzetében lévő kistérségekben élő gyermekek és felnőttek szabadidejének kulturált és szervezett eltöltése, ezen belül is az egészséges és sportos életszemléletre nevelés, valamint a magyar hagyományok megőrzésével az európai kultúrába történő beilleszkedés elősegítése. ... >>

"Kőbéka" Kultur Kör

(kulturális)

2481 Velence, Tulipán u. 7.
képviselő: Braun Péter ... >>

Regélő Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2481 Velence, Kossuth utca 13/a.
képviselő: Sarf György
A magyar nemzet hagyományos értékei, hagyományai iránt elkötelezett, tenni akaró polgárok segítése, együttműködésének támogatása, szervezése valamint más vidékekkel és egyesületekkel való kapcsolatfelvétel ugyanilyen céllal;
A magyar nemzeti és népi hagyományápolás, hagyományőrzés, tájegységünk értékeinek felkutatása, megőrzése, megtartása, fejlesztésének segítése, valamint más tájegységek megismerése, kapcsolatfelvétel más egyesületekkel ugyanilyen céllal;
A helyi közösség minél jobb életminőségének, lelki és testi egészségének, szellemi és kulturális életének, ifjúsági és sportéletének, iskolai oktatási színvonalának, közösségi és közéletének elősegítése, művelése, fejlesztése;
A magyar nemzeti és egyetemes európai értékrend és erkölcs, testkultúra, irodalmi, művészeti és vallási műveltség emberi szolidaritás képviselete és terjesztése;
Az élhető, harmonikus és szép környezet kialakítása, megtartása, ápolása, védelme;
Nem állami, nem önkormányzati szervek nemzetközi összefogásának erősítése az országhatárainkon átnyúló övezeti érdekek és célok elérésének elősegítésére;
Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása, ezekhez kapcsolódó nemzetközi rendezvények szervezése Magyarországon és külföldön, ezeken való aktív részvétel;
Családok, nagycsaládosok, hátrányos helyzetű emberek, csoportok, idősek kulturált szabadidős tevékenységeinek szervezése, támogatása;
A Velencei-tavi Kistérség természeti és szociokulturális környezetének védelme;
Céljaival kapcsolatos oktatási és ismeretterjesztési tevékenység folytatása, a célokkal kapcsolatos hazai és külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása;
Céljaival kapcsolatban tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt, nyilvános weblapot működtet;
Segítséget nyújt az oktatási és kulturális intézményeknek a népi hagyományok megismertetésében, ápolásában, terjesztésében valamint egyéb közművelődési programok szervezésében;
Az Egyesület céljai érdekében különböző szerveket, bizottságokat és egyéb formájú munkacsoportokat hozhat létre állandó és ad hoc jelleggel (Pl. kulturális, művészeti, ifjúsági, sport, hagyományőrző, egészségügyi, környezetvédő, vagy etikai, stb.), díjakat alapíthat, pályázatokat írhat ki, ösztöndíjat folyósíthat stb.;
A Regélő Hagyományőrző Egyesület céljainak teljesülése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. ... >>

Szent Benedictus Borlovagrend

(kulturális)

2481 Velence, Pincesor út 239. hrsz.
képviselő: Döme János kancellár, Dr. Takács László kincstárnok, Horpácsy László küldött, Kupi László alkancellár, Mati Károly nagymester
Az egyesület célja a tájegység szőlő, valamint bortermelési, gasztronómiai és a hozzá kapcsolódó történeti kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatása. Az emberi kapcsolatok alakítása, ápolása, értékekkel való gazdagítása közös rendezvényekkel. Hagyomány teremtési céllal a régi helytörténeti események felkutatása és felújítása. ... >>

"Szeretem Velencét" Velencei Környezet-Kultúra Egyesület

(kulturális)

2481 Velence, Evezős út 1. 1/3.
képviselő: Gulyás József elnök
Velencét szerető személyek részére szervezeti keretet biztosítani az egyesület szociális, kulturális, környezetvédelmi és esélyegyenlőségi céljai elérésben. ... >>

Ugria, Rokonnépek Kulturális Kapcsolatait Fejlesztő és Támogató Közhasznú Alapítány

(természetvédelem,kulturális)

2481 Velence, Felszabadulás u. 19-21.
képviselő: Nagy András kuratórium elnöke
Az Ural-Altaji rokonnépek kulturális örökségét megóvó, kultúráját és kultúrkapcsolatait megőrző és fejlesztő tevékenység végzése, az ezzel foglalkozó természetes és jogi személyek támogatása. ... >>

Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2481 Velence, Panoráma út 54.
képviselő: Galambos Györgyné elnök, Gránitz Gáspár, Sinkáné Mihály Zita elnökhelyettes
Velence város történetének, hagyományainak felkutatása és dokumentálása. ... >>

Velencei Majorett és Modern Tánc Egyesület

(kulturális)

2481 Velence, Jókai utca 10.
képviselő: Heiden Hajnalka elnök
Velence Város és Fejér Megye kialakult majorett hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése, az európai majorett és modern tánc kultúrájának és hagyományainak megismertetése, ápolása minél szélesebb körben. ... >>
1. oldal