Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vecsés kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A Test és a Belső Harmónia Együttese az Emberért - AIKIDO - Alapítvány

(sport,kulturális)

2220 Vecsés, Szondi u. 19.
képviselő: Gollo Michel
A tradicionális japán harcművészetek, és ezen belül az AIKIDO népszerűsítésének, szabadidős és tömegsportként való elterjesztésének az elősegítése. ... >>

Alapítvány a Vecsési Falusi Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Fő u. 92.
képviselő: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Vecsési 1. Ált. Iskola működési feltételeinkek javítása. A nemzetiségi kultúra ápolása a nyelvoktatás, s annak szinvonalának emelése. Oktatók munkájának segítése, támogatása. A nemzetiségi és kultúrális hagyományok bemutatása, annak elősegítése. ... >>

Az Andrásy Telep Ifjuságáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Martinovivcs tér 1.
képviselő: Lakai Istvánné
A Martinovics Ált Iskolán belül kultúrális, sporttevékenység, számítógépes, idegennyelvi oktatás fejlesztése. Természetjárás, környezetvédelem, táborozás elősegítése, ösztöndíjak biztosítása tanárok és tanulók részére. ... >>

Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Barcsay u. 1.
képviselő: dr. Sárváry Andrásné
Bálint Ágnes írónő szellemi hagyatékának ápolása, műveinek terjesztése. Működtetni kívánja a Bálint Ágnes Emlékházat. Kapcsolat kialakítása és ápolása Vecsés Város és más települések óvodáival, iskoláival, gyermekkönyvtáraival, gyermekintézményekkel, és hasonló célkitűzésű alapítványokkal és szervezetekkel. ... >>

Diák Mentor Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Fő út 90-92.
képviselő: Gyurákiné Sárdi Krisztina elnök
Vecsési gyermekek nevelése, oktatása, képeségfejlesztése, felnőttoktatás szervezése. Támogatás nyújtása művelődési és sportprogramok felszereléseinek, eszközeinek beszerzéséhez. Német nemzetiség hagyományainak, kultúrájának, nyelvének megőrzése. Kulturális és sportrendezvények, egyéb szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, támogatása. ... >>

Fénysugár Vecsés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Árpád u. 6.
képviselő: Gyimóthy Zsolt elnök
Vecsési Református Óvoda fenntartása. Szociálisan rászoruló személyek támogatása. A helyi kulturális rendezvények támogatása ... >>

Green Team Oktatási és Tájvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Batthyány utca 19.sz.
képviselő: Sárközi Géza elnök, Sárközi Gézáné titkár, Sárosiné Polczer Margit alelnök, Szlifka Gábor alelnök, Vincellérné Fogarassy Valéria alelk
Közreműködés az ifjúság nevelésében, oktatásában, kulturális tevékenység, környzet- és természetvédelem, az ifjúság környezettudatos gondolkodásának kialakítása, formálása ... >>

Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Halmy József tér 1.sz.
képviselő: Horváthné Nedreu Klára
A Halmy Téri iskolába járó tanulók kulturális és sporttevékenységének támogatása. Informatikai, idegen nyelvi oktatás fejlesztése. Pedagógusok, közművelődési szakemberek ösztöndíjas támogatása. ... >>

Így élünk mi az otthonban Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2220 Vecsés, Szondi utca 50.
képviselő: Bujdosó Pálné, Dopita Gáborné, Kremper Józsefné
A pszichiátriai betegek otthonában élők életkörülményeinek és ellátásának javítása, eszközök beszerzése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, sport, rehabilitációs foglalkoztatás. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Kulturverein - Vecsés Egyesület

(kulturális)

2220 Vecsés, Fő. u. 90. sz.
képviselő: Frühwirth Mihály
A nemzetiségi kultúra ápolása. ... >>

Napraforgó-Sonnenblumen Gyermek és Ifjúsági Táncegyesület

(oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
képviselő: Magos Béláné elnök
A hagyományos német nemzetiségi és tiroli táncknak, továbbá m gyar táncoknak a fiatalokkal való megismertetése és ezáltal ezen táncoknak és kulturális hagyományoknak a jövő nemzedékei részére történő megőrzése, továbbá a fiatalok megfelelő testi-szellemi nevelésének és egészséges fejlődésének elősegítése, aktív oktatási, kulturális és hagyományőrző tevékenység folytatása. ... >>

Orbán Balázs Erdélyi Kör

(kulturális)

2220 Vecsés, Telepi u.62.sz.
képviselő: Hompoth Zoltán elnök, Nagy Zoltán alelnök ... >>

Róder Imre Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Károly u.1.sz.
képviselő: Doróné Zemmel Katalin önállóan, Magó László titkár együttesen
Vecsés kulturájának, sportéletének, oktatásának, nemzetiségi hagyományainak ápolása. ... >>

Róder Imre Olvasókör

(kulturális)

2220 Vecsés, Károly u. 2.
képviselő: Doróné Zemmel Katalin elnök, Vadászi Istvánné elnök
kulturális tevékenység ... >>

Rosmarein Táncegyesület

(kulturális)

2220 Vecsés, Károly u. 2.
képviselő: Solymosi Miklósné ( elnök )
A német nemzetiség tánchagyományainak ápolása. ... >>

Tiroli Táccsoport Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2220 Vecsés, Malom u. 12.
képviselő: Falvai Anett elnök
A vecsési fiatalok megismertetése a tiroli táncokkal. Kultúrális hagyományőrző tevékenység. ... >>

Tündérkert Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2220 Vecsés, Báthory u. 16.sz.
képviselő: Buzásné Szabó Etelka
Halmi tér körzetében a gyermek és ifjúságvédelem jelentőségének felhívása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása oktatása gyermekgyógyítással,/pszichoszomatikus, mentálhigiéniés/ összefüggő tevékenység támogatása, gyermekjátszópark létesítése természetes környezet megóvására történő törekvés finanszírozása. Az intézmény tárgyi feltételeinek javítása, hagyományőrző sport és egyéb feladatok megvalósításának támogatása. ... >>

Új Tánc Világ Alapítvány

(kulturális)

2220 Vecsés, Csaba u. 4.
képviselő: Alexa Krisztián
A gyermek és felnőtt mozgáskultúra fejlesztése, a táncművészet népszerűsítése, tánckultúra fejlesztése, a kapcsolódó kortárs művészetek támogatása, népszerűsítése, lehetőség teremtése a táncművészet és a társművészetek megismerésére, az alapvető mozgáskultúra és táckultúra elsajátítására, a tácművészet és társművészetek fejlődésének ösztönzése, a művelődési célok feladatok megvalósításának elősegítése, a célok megvalósításához megfelelő létesítmények létrehozása. ... >>

Városi Nemzeti Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2220 Vecsés, József u. 11.
képviselő: Czeróczky József elnök
Az egy településen élő lakosság szorosabb összefogásának, közösségé formálódása feltételeinek megteremtése, a közösségi jogok érvényesítését biztosító rend megteremtésének, valamint a helyi közösség összetartó ereje növekedésének, a hagyományok és a keresztény értékrend megerősítését szolgáló döntések meghozatalának elősegítése, tagjai számára a közéleti szerepvállalás lehetőségének biztosítása.

A gyermekek, fiatalok személyiségének érését és szocializációját elősegítő foglalkozások, rendezvények, drogalternatíva programok szervezése, lebonyolítása, iskolarendszeren kívüli fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi részvételt erősítő, családtervezés tudatosságának fejlesztésére irányuló programok működtetése. ... >>

Vecsés Média Alapítvány

(szociális,kulturális)

2220 Vecsés, Ágoston u. 22.
képviselő: Magó László
Vecsés és a környező települések tájékoztatása, kulturális tevékenység, Drog, AIDS, dohányzás, alkohol elleni preventív programok, szabadidős, kulturális rendezvények szervezése. Kistérség életének bemutatása, nemzeti etnikai kisebbségek, határon túli magyarság életének bemutatása, testvéri kapcsolatok támogatása. ... >>

Vecsés Tájékoztatásáért Közlapítvány

(kulturális)

2220 Vecsés, Bajcsy Zs.u.43.sz.
képviselő: Horváthné Gyurcsán Erika
Tájékoztatás a község önkormányzatának munkájáról, lehetőség az önkormányzati munka bekapcsolására. Kulturális élet, ónnepségek színvonalasabbá tétele. ... >>

Vecsés Városi Televizió Alapítvány

(sport,kulturális)

2220 Vecsés, Táncsics u. 27.sz.
képviselő: Magó László elnök
Vecsés Város életének, önkormányzatának, civilszervezeteinek, gazdaságának, kultúrájának, sportéletének bemutatása. Egészség megőrzés, dohányzás, alkohol elleni és más preventív programok, szabadidős-, sport-, kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület, Musikverein Vetschesch

(oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Zöldfa utca 30.sz.
képviselő: Csányi Kornél titkár, Fazekas József elnök, Kovács József elnökhelyettes
A vecsési magyar és nemzetiségi zenei tradíiciók ápolása és népszerűsítése. Oktatási, kulturális programok szervezése. ... >>

Vecsési Honismereti Egyesület A Magyar Kultúra Ápolásáért

(kulturális)

2220 Vecsés, Martinovics tér 1.sz.
képviselő: Gál István elnök ... >>

Vecsési Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport

(kulturális)

2220 Vecsés, Jókai M. u. 99.
képviselő: Ruzsbaczkiné Komlós Róza titkár, Tarnóczai Zoltán elnök ... >>

Vecsési Polgárok az Ifjúságért Egyesület

(kulturális)

2220 Vecsés, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Szlahó Csaba elnök ... >>

Vecsési Tájházért Alapítvány

(kulturális)

2220 Vecsés, Hársfa u. 2.
képviselő: Srohmayer László elnök
A vecsési Jókai M. u. 6. szám alatt lévő tájház támogatása, berendezések vásárlása, rendezvények szervezése. ... >>

Vecsési Zeneiskola a Kultúráért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
képviselő: Czövek István
Zeeniskola támogatása, a művészeti élet fellendítése. ... >>
1. oldal