Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vecsés egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Európai Munkaerőpiaci Koordinációs Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

2220 Vecsés, Fő út 87.
képviselő: Fekete Balázs elnök
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése. ... >>

Kispatak Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2220 Vecsés, Áchim András u. 37.
képviselő: Kovácsné Bajári Ildikó, Nagy Ferenc elnök
Vecsés Város természeti környezetének védelme. Városszépítés támogatása. ... >>

Loksi Póker Club Egyesület

(sport,egyéb)

2220 Vecsés, Bajcsy Zy. u. 17.
képviselő: Makai Zoltán alelnök, Szomora Erika elnök
A póker kártyajáték, mint sport és hobbi terjesztése, összejövetelek, versenyek, rendezvények szervezése, rendezése. ... >>

Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

2220 Vecsés, Kölcsey u. 30.
képviselő: dr. Nagy Mariann elnök
Elemezni és kutatni az érintett társadalmi csoportok helyzetének alakulását és meghatározni a diszkriminációmentes életet elősegítő célokat. Hozzájárulni a társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához. Felvilágosító intézkedéseket tenni a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeire vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy a diszkrimináció hogyan kerülhető el. Közérdekű igényérvényesítőként fellépni a diszkriminálóval, illetve diszkriminálókkal szemben. Jogi segítséget adni a diszkriminált személyeknek, csoportoknak és ellátni képviseletüket. Előmozdítani a hátrányos helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedéseket a döntéshozatal valamennyi szintjén. Segíteni a hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedéseket a köz- és felsőoktatásban, valamint segíteni a munkaerő-piaci helyzetük javításához, valamint a munkaerő-piaci aránytalanságok csökkentéséhez. ... >>

Moccantó Egyesület a kistérség közösségi fejlődéséért

(egyéb)

2220 Vecsés, Nádor u. 26.
képviselő: Almássy Tamás elnök
Vecsésen és a kistérségben erősödjön a helyi közösség, lehetőséget adni, hogy a település életének alakulásába beleszóljon, s a környezeti állapot javulásának elősegítése. Tudatossá tenni a vásárlási szokások, életvitel, otthoni és közéleti szereplésük összhangba kerülése a fenti célokkal. ... >>

Összefogás Magyarországért Alapítvány

(egyéb)

2220 Vecsés, József A. u. 9.
képviselő: Németh János elnök
Magyarország euróatlanti beilleszkedésének elősegítése. 17 magyar kultusztörténet ismertetése. Környezetvédelmi ismeretek terjesztése. A politikai kultúra terjesztélse ... >>

Városi Nemzeti Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2220 Vecsés, József u. 11.
képviselő: Czeróczky József elnök
Az egy településen élő lakosság szorosabb összefogásának, közösségé formálódása feltételeinek megteremtése, a közösségi jogok érvényesítését biztosító rend megteremtésének, valamint a helyi közösség összetartó ereje növekedésének, a hagyományok és a keresztény értékrend megerősítését szolgáló döntések meghozatalának elősegítése, tagjai számára a közéleti szerepvállalás lehetőségének biztosítása.

A gyermekek, fiatalok személyiségének érését és szocializációját elősegítő foglalkozások, rendezvények, drogalternatíva programok szervezése, lebonyolítása, iskolarendszeren kívüli fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi részvételt erősítő, családtervezés tudatosságának fejlesztésére irányuló programok működtetése. ... >>

Vecsési Református Keresztyén Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2220 Vecsés, Árpád u. 6.sz.
képviselő: Bükkösi István, Mikus Ferenc
A Vecsési Református Egyházközségre já- ruló, minőségileg új feladatok végrehajtásának elősegítése, azok anyagi és erkölcsi támogatása, szervezése. Ennek keretében az alapítvány feladatának tekinti: A./ Egy egyházi óvoda létrehozása és működtetése. B./ Olyan - elsősorban az Egyházközség területén vagy kebelében működő - intézmények, szervezetek és mozgalmak támogatása, melyek a gyermekek és az ifjúság keresztyén szellemű nevelésében tevékenykednek. /pl. keresztyén óvodák, iskolák, cserkészmozgalmak, ifjúsági körök, kórusok stb. C./ Elősegíteni a határon túli, elsősorban magyar református, illetve keresztyén közösségekkel a kapcsolat kiépítését és fenntartását, azonosságtudatuk és kultúrájuk ápolását.D./ A diakónia, illetve szociális munka támogatása. ... >>
1. oldal