Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Várpalota szociális civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége

(szociális)

8100 Várpalota, Szent István u. 14.
képviselő: Horváth Zsolt Miklósné elnök ... >>

Dunántúli Regionális Kolping Szervezet Alapítványa

(oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Sarkantyú u. 4.
képviselő: Fodor Balázs kuratórium elnöke, Méboldné Rikk Valéria képviselő
Dunántuli régióban jelentkező szociális,oktatási, családvédelmi, szakképzési problémák megoldása és az egyesületi élet fejlesztése. ... >>

Egy Mosolyért Közalapítvány

(szociális)

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
képviselő: Csehné Huszics Márta képviselő
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.8.$.-ában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.67.,86.,87. $.-aiban, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv.40.-51.§.-aiban foglalt közfeladatok ellátása érdekében a közhasznú szervzetekről szóló 1997.évi CLVI.tv. 26.§.c./pontjának 2., 11 alpontjában foglaltakra tekintettel a közalapitvány célja Várpalota város szociális intézményei működésének támogatása, fejlesztése, valamint a város szociálisan hátrányos helyzetű lakosainak segítése. ... >>

Együtt a lakóhelyünkért Egyesület Várpalota

(szociális)

8103 Várpalota, Radnóti u. 21/A.
képviselő: Dr Szabó Attila elnök ... >>

"EuroConsult" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8100 Várpalota, Krúdy út 34.
képviselő: Baloghné Bóna Eszter kuratórium elnöke, képviselő
Elsősorban az alábbi tevékenységeket ellátó civil szervezetek euroatlanti integrációjának elősegítése korszerű, menedzsment-típusú tanácsadás révén,amely főként pályázatfigyelést, pályázatok készítését és projektek menedzselését jelenti az uniós és hazai támogtási források megszerzése, és hatékony felhasználása céljából: - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás; egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; - kultúrális tevékenység; - környezetvédelem ; -műemlékvédelem; - emberi és állampolgári jogok védelem. A Nők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével. ... >>

Inotai Iskolásokért Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8104 Várpalota, Készenléti lakótelep 24.
képviselő: Burjánné Hatvani Olga titkár, Likó Péter kuratórium elnöke
Elősegítse az általános iskolai oktatás színvonalának emelését, a tanulók harmonikus szellemi és fizikai fejlődését. Kiemelt fontosságúnak tekinti az alapitvány: - a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók továbbtanulásának lehetőségeinek, készségek kifejtésének támogatását, jutalmazását. - a szociálisan hátrányos helyzetű diákok segítését. - tanszervásárlás terheinek átvállalásával. - táboroztatással. ... >>

Keresztyén Szülők Egyesülete Várpalota

(szociális)

8100 Várpalota, Jókai u. 10.
képviselő: Ármásné Korsós Ágnes ... >>

Mozgássérültek Thuri Sportklubja Várpalota

(sport,szociális)

8100 Várpalota, Radnóti tér 44.
képviselő: Czatlik Endréné, Mayer Árpádné ... >>

Mozgássérültek Várpalotai Egyesülete

(szociális)

8100 Várpalota, Felsőmajor u. 5.
képviselő: Kalmár Józsefné elnök
Édekvédelem, érdekképviselet ... >>

Pétfürdő Sportjáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8105 Várpalota, Pétfürdő, Sporttelep
képviselő: Tránszky László kuratórium elnöke
Pétfürdő Nagyközség területén működő sporttevékenységet folytató közösségek, egyesületek támogatása, különös tekintettel az iskolások, fiatalok, mozgássérültek szellemi,- és testedzésének biztosítása, a szabadidősport, tömegsport lehetőségeinek fenntartása, bővítése, fejlesztése, valamint a térségi sportkapcsolatok ápolása. ... >>

Pilonok a Jövőért Autista Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza udvar 34. 3/31.
képviselő: Horváth István képviselő
A Várpalotán és vonzáskörzetében élő autista fiatalok és gyermekek segítése, támogatása. Ennek a célnak megvalósítása érdekében az alapítvány igyekszik az autistáknak megfelelő környezetet teremteni, és azt érdekeik messzemenő szem előtt tartásával fenntartani. A lehetőségekhez mérten ezen túlmenően gondoskodik az ebben a betegségben szenvedő fiatalok és gyermekek fejlődésének elősegítéséről, oktatásának, sportolásának, szabadidejük eltöltése feltételeinek megteremtéséről. ... >>

Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Faller Jenő út 4.
képviselő: Bodnárné Pigler Éva elnök
Az 1997.évi CLVI.tv.26.§.c/1. pontja szerint: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység; c/3.pont szerint: tudományos tevékenység, kutatás;
c/2. pont szerint: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; c/4. pont szerint:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; c/10.pont szerint: gyermek-és ifjúságvé-
delem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; c/11. pont szerint: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; c/13.pont szerint: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ; c/20.pont szerint:
közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető-szolgáltatások.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek képzésének, foglalkozásának elősegítése, munkaerő -közvetítés. Ennek során közoktatás-szolgáltató tevékenységet folytathat, intézményt alapíthat szociális-szolgáltató tevékenységet folytathat, intézményt alapíthat. ... >>

Sütőipari Jóléti és szociális Alapitvány

(szociális)

8100 Várpalota, Péti u. 46.
képviselő: Mittlerné Gál Gabriella képviselő
a veszprém Megyei Sütőipari Vállalat dolgozói anyagi jólétének és szociális igényei kielégítésének elősegítése. ... >>

Tarsoly Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Thury Gy. tér 3.
képviselő: Laiszky Eszter kuratórium elnöke, képviselő
Winkler Márton Szakiskola szociálisan hátrányos helyzetű diákjainak támogatása, tanulmányaik folytatása, továbbtanulások előmozditása céljából. ... >>

Új Generáció Alapitvány közhasznú szervezet

(szociális)

8100 Várpalota, Széphegyi u. undefined 8.
képviselő: Kaszta Ruben kuratórium elnöke
A gyermek,az ifjúság és a hátrányos helyzetű emberek támogatására hozza létre, az alapítvány a
Bibliai keresztény értékrend alapján folytatja tevékenységét, amelyen belül foglalkozik: a gyermekek alkalmankénti időszakos vagy folyamatos étkeztetése, gondozása személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésével. A gyermekek és ifjúság nevelésének segítésével a lelki és fizikai szükségben szenvedők támogatásával. Az Alapítvány célkitűzéseihez hasonló tevékenységet végző evangéliumi gyülekezet támogatásával. Az evangéliumnak megfelelő és annak üzenetét propagáló írásos-, képi- és hanganyagok kiadásával, terjesztésével. ... >>

Várpalota Ifjúsága Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Vásárhelyi út 29.
képviselő: Tomsicsné Makovi Ágnes elnök
Ifjúsági közösségek számára informácónyújtás és taácsadás, egészséges életmódra nevelés, a sportra, mozgásra való ösztönzés. Gyerek, illetve családi programok, kiállítások, táborok, vetélkedők, tanfolyamok és a magyar néphagyományok ápolását szolgáló rendezvények szervezése.
A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő embertársaink segítése, ösztönzése, integrálása. A környezetében élő kisebbség integrációjának előmozdítása. ... >>

Várpalotai Bányaüzem Nyugdijasainak Szociális Célú Segitésére Alapitvány

(szociális)

8100 Várpalota, Honvéd u. 2.
képviselő: Hargittai László
Várpalotai Bányaüzem Nyugdijasainak ... >>

Várpalotai "Írisz " Nőegyesület közhasznú

(szociális)

8100 Várpalota, Tési út 6.
képviselő: Dr. Törzsök Károlyné elnök, Sárvári Miklósné titkár ... >>

Várpalotai Sziv Alapitvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,szociális)

8100 Várpalota, Honvéd u. 2.
képviselő: Dr. Nagy Tibor, Dr. Szalai Mariann
A sziv és érbetegségek elleni küzdelem az általuk okozott halálozás és rokkantság mértékének csökkentése, visszaszoritása, az ezekkel kepcsolatos gyógyitó, megelőző, kutató tevékenység támogatása. ... >>
1. oldal