Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Várpalota sport civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

Atilla Harcosai Várpalotai Barantások

(sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Thury vár undefined
képviselő: Kiss György elnök
A Baranta Harcművészet technikájának megszerettetése, oktatása. ... >>

Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző-és Sportegyesület

(sport,kulturális)

8100 Várpalota, Erdődy P.T. u. 20. II/6.
képviselő: Csepin Péter elnök
Hagyományőrzés ... >>

Berhidai Y-6 Postagalambsport Egyesület

(sport)

8100 Várpalota, Viola u. 8.
képviselő: Drágán Sándor elnök ... >>

Crystal Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

8100 Várpalota, Arany János u. 8.
képviselő: Bóka Beáta elnök
Gyermekek részsére fitness sportág oktatása; képviseli a sportág és tagjainak érdekeit, részt vesz a sport szakmai színvonalának emelésében; elősegíti fiatalok rendszeres testmozgását. ... >>

Faller Alapitvány Várpalota

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent I. u. 1.
képviselő: Bőle Károlyné
A Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet diákjai kultú- rális, sport, és szakmai munkájának elismerése és támogatása. ... >>

Fekete Ifjúsági Labdarugó Egyesület Várpalota

(sport)

8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 23.
képviselő: Fekete István Árpád ... >>

Gyermekek Sportjáért Egyesület

(sport)

8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 34.
képviselő: Sziliné Pápai Gyöngyi elnök
A gyermekek és családtagjaik, valamint a lakosság részére a rendszeres sportolás biztosítása, az egészséges életmód népszerűsítése- sporttevékenység. ... >>

Hunyadi Mátyás Vadásztársaság Várpalota

(sport)

8100 Várpalota, Pf. 12. undefined
képviselő: Tranker László elnök ... >>

Inota 30 Horgászegyesület Várpalota

(sport)

8100 Várpalota, Bartók Béla u. 13. undefined
képviselő: Budaházi Balázs titkár, Rácz Balázs gazd.vez., Tippán Norbert elnök ... >>

JÁÉV SE Bakonyi Pandúrok Egyesülete

(sport)

8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 87. II/6.
képviselő: Csóka Tibor elnök
az egyesületi tagok sportolása, edzés- és tevékenység szervezése; sportversenyek szervezése. ... >>

Kelet Bakony Kosárlabdázásáért Közalapitvány

(sport,egészségügyi)

8100 Várpalota, Liliom u. 10.
képviselő: Csizsek Miklós elnök, Péterfi Mira titkár
A sport támogatása kizárólag ifjúsági és szabadidősport kategóriában. A sport támogatásán keresztül
további nemzedékek egészségének megőrzése, javítása.Betegségek megelőzése, rehabilitációja, a közösségi kapcsolatok kialakítása, fenntartása, az ifjúság egészséges életmódra nevelése. ... >>

Kincskereső Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8100 Várpalota, Bartók B. u. 6.
képviselő: Simon Ágnes képviselő
A Rákóczi telepi Általános Iskola diákjai tanulmányainak támogatása, sport és egyéb szabadidős tevékenységük útján egészséges fejlődésük elősegítése. A jelenleginél korszerűbb, a kor igényeinek megfelelő tárgyi, technikai eszközök beszerzése az oktatás-nevelés színvonalának emelése érdekében. ... >>

Marathon Tömegsport és Környezetvédö Egyesület

(sport)

8100 Várpalota, Marx utca 12.
képviselő: Méreg József, Tamás Ágnes ... >>

Mozgássérültek Thuri Sportklubja Várpalota

(sport,szociális)

8100 Várpalota, Radnóti tér 44.
képviselő: Czatlik Endréné, Mayer Árpádné ... >>

Mushin Karate Do Sportegyesület

(sport)

8100 Várpalota, Árpád u. 25.
képviselő: Sohár Imre ... >>

Nagybivalyos Horgászegyesület

(sport)

8100 Várpalota, Nagybivalyos horgásztó 0231/1.
képviselő: Nagy Sándor
Sporttevékenység, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Nebuló Alapitvány a Nepomukii Szent János Római Katolikus Általános Iskola Diákjaiért

(intézményi,sport,oktatási)

8100 Várpalota, Szent I. u. 3.
képviselő: Kondrik Gyuláné
A Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola diákjai tanulmányainak támogatása, valamint sport és egyéb szabadidös tevékenysé gük utján egészséges fejlödésük elősegitése. ... >>

Nowasport Életmód Egyesület

(sport)

8100 Várpalota, Bartók B. u. 7.
képviselő: Pokó Andrea elnök
Rendszeres sportfoglalkozások szervezése, szabadidősport rendezvények szervezése, környezetvédelem ... >>

Oyama Karate Alapitvány Várpalota

(sport)

8100 Várpalota, Jókai u. 11. VII. 27.
képviselő: Schwartz Róbert
A fiatalok sportra nevelése, a karate sport széles körü elterjesztése. A Várpalotai Kyokushin Karate Klub tagjai sporttevékenységének elősegitése, támo- gatása. ... >>

Palota Aero Klub

(sport)

8100 Várpalota, Táncsics M. u 17.3/11.
képviselő: Kovács Árpád elnök
Sport, szabadidős tevékenység ... >>

Pétfürdő Sportjáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8105 Várpalota, Pétfürdő, Sporttelep
képviselő: Tránszky László kuratórium elnöke
Pétfürdő Nagyközség területén működő sporttevékenységet folytató közösségek, egyesületek támogatása, különös tekintettel az iskolások, fiatalok, mozgássérültek szellemi,- és testedzésének biztosítása, a szabadidősport, tömegsport lehetőségeinek fenntartása, bővítése, fejlesztése, valamint a térségi sportkapcsolatok ápolása. ... >>

Pétfürdői Diáksportegyesület

(sport)

8100 Várpalota, Berhidai u. 54.
képviselő: Horváth Lajos, Szakály Ferenc ... >>

Péti Sportegyesület

(sport)

8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 55. II/9.
képviselő: Vanyó Miklós elnök ... >>

Pilonok a Jövőért Autista Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza udvar 34. 3/31.
képviselő: Horváth István képviselő
A Várpalotán és vonzáskörzetében élő autista fiatalok és gyermekek segítése, támogatása. Ennek a célnak megvalósítása érdekében az alapítvány igyekszik az autistáknak megfelelő környezetet teremteni, és azt érdekeik messzemenő szem előtt tartásával fenntartani. A lehetőségekhez mérten ezen túlmenően gondoskodik az ebben a betegségben szenvedő fiatalok és gyermekek fejlődésének elősegítéséről, oktatásának, sportolásának, szabadidejük eltöltése feltételeinek megteremtéséről. ... >>

Queen Dance Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Balassi B. u. 17.
képviselő: Csapó Andorné elnök
Látványtáncok kultúrájának megismertetése, táncélet fellendítése, fiatal tehetségek felkutatáa. ... >>

SHOBU-IPPON Shotokan Karate Klub

(sport)

8100 Várpalota, Petőfi u. 21.
képviselő: Tamás Dénes elnök
Várpalotán és környékén élő fiatalok és felnőttek részére sportolási lehetőség biztosítása, a versenyezni vágyó sportolók hazai és nemzetközi versenyzési lehetőségének megteremtése. ... >>

Várpalota Gimnaziumért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent I. u. 9.
képviselő: Kovács Imréné képviselő
A Várpalotai Thury Gimnazium iskolai oktatásának anyagi technikai feltételeinek javitása. Idegennyelv tanulás ösztönzése. Külföldi tanulói cserekapcsolatok kiépitésének segitése. Iskolai és szabadidös programok támogatása ezen belül üdültetés, sportversenyek. Tanulmányi és egyéb más versenyek vetélkedők dijazásához hozzájárulás.
Iskolai szabadidős programok támogatása - ezen belül üdültetés, sportversenyek, szakkörök finanszírozása. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők díjazásához, költségeihez való hozzájárulás.Hagyományápolás, hagyományőrzés, jeles évfordulók megünneplése. ... >>

Várpalota Ifjúsága Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Vásárhelyi út 29.
képviselő: Tomsicsné Makovi Ágnes elnök
Ifjúsági közösségek számára informácónyújtás és taácsadás, egészséges életmódra nevelés, a sportra, mozgásra való ösztönzés. Gyerek, illetve családi programok, kiállítások, táborok, vetélkedők, tanfolyamok és a magyar néphagyományok ápolását szolgáló rendezvények szervezése.
A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő embertársaink segítése, ösztönzése, integrálása. A környezetében élő kisebbség integrációjának előmozdítása. ... >>

Várpalota Labdarúgásáért Alapítvány közhasznú szervezet

(sport,egészségügyi)

8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
képviselő: Györe Tibor kuratórium elnökhelyettese, Szoboszlay István kuratórium elnöke
A labdarúgó sport mindennemű segítése, támogatása Várpalota városában. /Sporttevékenység, mint közhasznú tevékenység, 1997.évi CLVI.tv.- a továbbiakban : Tv. - 26 §. c. 14.pont/. A labdarúgó sport támogatásán keresztül továbbá nemzedékek egészségének megőrzése, javítása, betegségek megelőzése, rehabilitációja /Tv.26.§.c.1.pont sze rinti közhasznú tevékenység/. A labdarúgó sport támogatásán keresztül az ifjúság egészséges életmódra és életszemléletre nevelése, képességfejlesztése /Tv.26.§.c.4.pont szerinti közhasznú tevékenység/. ... >>

Várpalota Tehetségeiért Alapitvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Erdödy Pálffy Tamás u. 11.
képviselő: Czibók Kálmán
Az alapitvány pénzeszközeivel segiti, támogatni kivánja mindazokat a személyeket, akik Várpalota város kultúrális, tudományos, oktatási, művé- szeti vagy sport életében kimagsló teljesitményt nyujtanak. Az alapitvány tevékenységét a céljainak megfelelően gyakorolja, ösztöndijat alapit, illetve dijazással járó alapitványi oklevelet alapit. ... >>

Várpalota Tömegsport Kosárlabda Egyesület közhasznú szervezet

(sport)

8100 Várpalota, Városi Sportcsarnok
képviselő: Dr. Németh Zoltán ... >>

Várpalota TSZ Sportegyesület

(sport)

8100 Várpalota, Lenin u. 31.
képviselő: Csiky levente, Sándor Károly ... >>

Várpalota Város Sport Közalapitványa kiemelkedően közhasznú szervezet

(sport)

8100 Várpalota, Gárdonyi u. 3.
képviselő: Barla Szabó László
Szervezeti és működési szabályzatának megfelelően határozott pályázat/ok/ útján illetve céltámogatások formájában pénzügyi támogatást nyujtson a városban működő sporttevékenységet folytató közösségek/sportkörök, sportculob, csapatok, szakkörök / és egyének számára. ... >>

Várpalotai Autista Világ Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Munkácsy Mihály u.57.
képviselő: Surányi Pál
a Várpalotán és vonzáskörzetében élö autista fiatalok és gyermekek segitése, támogatása. Ennek a célnak a megvalósitása érdekében az alapitvány igyekszik az autistáknak megfelelö környezetet teremteni, és azt érdekeik messzemenö szem elött tartásával fenntartani. A lehetöségekhez mérten ezen túlmenöen gondoskodik az ebben a beegségben szenvedö fiatalik és gyermekek fejlödésének elösegitéséröl, oktatásának, sportolásának, szabadidejük eltöltése feltételeinek ... >>

Várpalotai Bányász Horgász Egyesület

(sport)

8100 Várpalota, Beszálló akna ltp. 3. alagsor 1.
képviselő: Hegedüs István elnök, Liszák Tibor alelnök ... >>

Várpalotai Bányász Sportkör

(sport)

8100 Várpalota, Fehérvári u. 9.
képviselő: Bándli Gyula elnök, Györe Tibor ügyv. eln. ... >>

Várpalotai Diáksport Egyesület

(sport)

8100 Várpalota, Fehérvári u. 9. Sportcsarnok
képviselő: Nátrán Roland elnök ... >>

Várpalotai Hóbarátok Egyesület

(sport)

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 41.
képviselő: Jakab Viktor elnök
Téli sportok népszerűsítése, családi és baráti túrák szervezése; sportprogramok szervezésével együttműködés kialakítása a kistérségi körzetekkel; egészséges életmódra nevelés. ... >>

Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület

(sport)

8100 Várpalota, Jókai u. 13. 8/29.
képviselő: Mórocz Péter elnök ... >>

Vércse Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Fekete Gyémánt út 3. 1/6.
képviselő: ifj. Horváth Tibor elnök
Szabadidő-, és sporttevékenység, hobbitevékenység ... >>
1. oldal