Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Várpalota oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 34
1. oldal

... A Zene Mindenkié Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Kossuth u. 6.
képviselő: Dóczi István
Elősegíteni a zeneiskola hangszerállományának karbantartását, javításá, bővítésé a leselejtezett hangszerek pótlását. Kiegészítő forrás biztositani a növendékeknek megyei-, országos vesenyeken való részvételre, megyei versenyek lebonyolitására. Támogatni a tehetséggondozás terén eredeménnyel munkálkodó pedagógusokat. ... >>

2000 Szivárvány Óvodai Gyermekekért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 3.
képviselő: Jánosi Judit
a gyermekek alapképességének fejlesztése, tehetségkutatás és fejlesztés, a gyermekek részére tehetségfejlesztő és játékeszközök vásárlásának támogatása, pályázatokon való részvétel pedagógusok részére szervezett továbbképzés támogatása, és minden olyan tevékenység segítése, amely az alapítvány általános célkitűzésével összefügg. ... >>

A cukorbetegekért Alapitvány Várpalota kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8100 Várpalota, Szent István út 14.
képviselő: Kóti Lászlóné titkár, Pihokker Andrásné képviselő
A cukorbetegek oktatása, támogatása, megelőző tevékenység segítése, közösségi élet támogatása. ... >>

Adj Esélyt Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Dankó u. 16/5.
képviselő: Harnné Kristó Erika kuratórium elnöke
a tanulók honismeretének elősegítése, az értelmi fogyatékos gyermekek szakképzésének segítése, az iskolát befejező rászoruló fiatalok egyszeri támogatása . ... >>

AKTIVÁL Egyesület

(oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Hársfa út 28.
képviselő: Soós Balázs elnök
Egészségmegőrzés, tudományos, nevelés-oktatás ... >>

Atilla Harcosai Várpalotai Barantások

(sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Thury vár undefined
képviselő: Kiss György elnök
A Baranta Harcművészet technikájának megszerettetése, oktatása. ... >>

Az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumát TámogatóAlapítvány

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Thury-vár
képviselő: Dr.Bakonyi Árpád kuratórium elnöke, Próder István képviselő
a mai vállalatok, intézmények közös örökségének ápolása, a múlt tudományos igényű feldolgozása, a jövő technikai fejlesztésének elősegitése, a vegyész szakma múltjának megismertetése, a vállalati és iskolai szakoktatáshoz segitségnyújtás, a hazai vegyészet és a vegyipar műszaki emlékének felkutatása, gyűjtése, feldolgozása. ... >>

Bán Aladár Általános Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1.
képviselő: Szalóné Bakos Judit
A gyermekek eltérő szociális helyzetéből adodó művelődési hátrányok kiegyenlitése, a tehetségfejlesztés az önművelődési szokások kialakitása, iskolai oktatási célú rendezvények támogatása, versenyek nevezési dijának kiegyenlitése. Kirándulásokhoz való részvétel támogatása, továbbá minden olyan tevé kenység támogatása, amely az alapitvány általános célkitűzéseivel összefügg. ... >>

Crystal Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

8100 Várpalota, Arany János u. 8.
képviselő: Bóka Beáta elnök
Gyermekek részsére fitness sportág oktatása; képviseli a sportág és tagjainak érdekeit, részt vesz a sport szakmai színvonalának emelésében; elősegíti fiatalok rendszeres testmozgását. ... >>

Cserregő Néptáncegyüttesért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Kis köz 2.
képviselő: Forgács Zsuzsanna, Krizsán-Szabó Mária kuratórium elnöke, Patonai Zoltán
A néptáncegyüttes fejlődésének segitése. Szakmai minőségének és technikai feltételeinek anyagi támogatása.Oktatási és kultúrális tevékenységének bel- és külföldi kapcsolatainak támogatása, megsegitése. ... >>

Dúdoló Alapitvány Várpalota közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Tési u. 3/B.
képviselő: Pecánkáné Szőke Judit elnök, képv.
a Dúdoló Óvoda kötelékébe tartozó gyermekek egészséges életmódra nevelésével kapcsolatos feladatok támogatása. ... >>

Dunántúli Regionális Kolping Szervezet Alapítványa

(oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Sarkantyú u. 4.
képviselő: Fodor Balázs kuratórium elnöke, Méboldné Rikk Valéria képviselő
Dunántuli régióban jelentkező szociális,oktatási, családvédelmi, szakképzési problémák megoldása és az egyesületi élet fejlesztése. ... >>

"EuroConsult" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8100 Várpalota, Krúdy út 34.
képviselő: Baloghné Bóna Eszter kuratórium elnöke, képviselő
Elsősorban az alábbi tevékenységeket ellátó civil szervezetek euroatlanti integrációjának elősegítése korszerű, menedzsment-típusú tanácsadás révén,amely főként pályázatfigyelést, pályázatok készítését és projektek menedzselését jelenti az uniós és hazai támogtási források megszerzése, és hatékony felhasználása céljából: - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás; egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; - kultúrális tevékenység; - környezetvédelem ; -műemlékvédelem; - emberi és állampolgári jogok védelem. A Nők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével. ... >>

Faller Alapitvány Várpalota

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent I. u. 1.
képviselő: Bőle Károlyné
A Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet diákjai kultú- rális, sport, és szakmai munkájának elismerése és támogatása. ... >>

Inotai Iskolásokért Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8104 Várpalota, Készenléti lakótelep 24.
képviselő: Burjánné Hatvani Olga titkár, Likó Péter kuratórium elnöke
Elősegítse az általános iskolai oktatás színvonalának emelését, a tanulók harmonikus szellemi és fizikai fejlődését. Kiemelt fontosságúnak tekinti az alapitvány: - a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók továbbtanulásának lehetőségeinek, készségek kifejtésének támogatását, jutalmazását. - a szociálisan hátrányos helyzetű diákok segítését. - tanszervásárlás terheinek átvállalásával. - táboroztatással. ... >>

Kincskereső Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8100 Várpalota, Bartók B. u. 6.
képviselő: Simon Ágnes képviselő
A Rákóczi telepi Általános Iskola diákjai tanulmányainak támogatása, sport és egyéb szabadidős tevékenységük útján egészséges fejlődésük elősegítése. A jelenleginél korszerűbb, a kor igényeinek megfelelő tárgyi, technikai eszközök beszerzése az oktatás-nevelés színvonalának emelése érdekében. ... >>

Kölyökvár Óvodáért Alapitvány Várpalota közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Mátyás király u. 7/B.
képviselő: Torkosné Tóth Éva képviselő
Az alapitvány az óvodai nevelés szakmai feltételrendszerének javitására, támogatására jött létre, ennek megfelelően célja.: a.Az óvodai nevelést szolgáló eszközök állandó fejlesztése, korszerűsitése, bővitése. b. Az óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott feladatok, tevékenységek támogatása, különösen a mozgásfejlesztés-, koordináció segitése valamint az egészsgénevelés, környezeti nevelés területei. c., Olyan az óvodai neveléshez szorosan kapcsolodó, de óvodán kivüli programok szervezése, amelyek a gyermekek nevelését, fejlesztését, fejlődését segitik. pl.vizhez szoktatás, úszásoktatás, túrák, kirándulások, erdei óvoda, stb./ d., segiteni a differenciált foglalkoztatás lehetőségeit különféle speciális foglalkoztaó eszközök beszerzésével, valamint szükség szerint óvónők szakképesitésének megszerzéséhez nyújtott támogtás által /pl. fejlesztő pedagógus, logopédus, mozgásfejlesztő pedagógus. e., Támogatni a tehetségekkel való törődést, megteremteni a plusz fejlesztés lehetőségét. ... >>

Könyvtárpártoló Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent István u. 28.
képviselő: György Judit
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár, mint kultúrális közszolgáltatást végző intézmény tevékenységének és szükséges mértékű fejlesztésének társadalmi segitése. ... >>

Magyar Nemzetőrség Veszprém Megye kiemelkedően közhasznú szervezet

(oktatási)

8100 Várpalota, Mandulás-Zichy kastély
képviselő: Szilády Ákos elnök
Oktatás, közrend, közbiztonság ... >>

Mosoly Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Tési u. 3/B.
képviselő: Reizingerné Dusa Krisztina elnök
Pályázati kérelmek útján és közvetlen céltámogatások formájában pénzügyi támogatást nyújtson a várpalotai 9.sz. Általános Iskolának. Különösen támogatandók az iskolai: szervezésben megvalósuló gyermekközösségi programok hagyományörző tevékenysége oktatási színvonalának fejlesztése. ... >>

Musical-re hangolva egyesület

(oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Felsőinkám út 7. II/9.
képviselő: Szabó Szilvia elnök, Szakál Attila elnökhelyettes
Nevelés, oktatás, kultúrális tevékenység ... >>

Napsugár Alapitvány a gyermekekért Várpalota

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Berhidai u. 54.
képviselő: Láng Géza, Szakály Ferencné
hátrányos helyzetü gyermekek oktatásának müvelődésének segitése, az iskolai élet humanizálása. ... >>

Nebuló Alapitvány a Nepomukii Szent János Római Katolikus Általános Iskola Diákjaiért

(intézményi,sport,oktatási)

8100 Várpalota, Szent I. u. 3.
képviselő: Kondrik Gyuláné
A Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola diákjai tanulmányainak támogatása, valamint sport és egyéb szabadidös tevékenysé gük utján egészséges fejlödésük elősegitése. ... >>

Pétfürdő Sportjáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8105 Várpalota, Pétfürdő, Sporttelep
képviselő: Tránszky László kuratórium elnöke
Pétfürdő Nagyközség területén működő sporttevékenységet folytató közösségek, egyesületek támogatása, különös tekintettel az iskolások, fiatalok, mozgássérültek szellemi,- és testedzésének biztosítása, a szabadidősport, tömegsport lehetőségeinek fenntartása, bővítése, fejlesztése, valamint a térségi sportkapcsolatok ápolása. ... >>

Pilonok a Jövőért Autista Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza udvar 34. 3/31.
képviselő: Horváth István képviselő
A Várpalotán és vonzáskörzetében élő autista fiatalok és gyermekek segítése, támogatása. Ennek a célnak megvalósítása érdekében az alapítvány igyekszik az autistáknak megfelelő környezetet teremteni, és azt érdekeik messzemenő szem előtt tartásával fenntartani. A lehetőségekhez mérten ezen túlmenően gondoskodik az ebben a betegségben szenvedő fiatalok és gyermekek fejlődésének elősegítéséről, oktatásának, sportolásának, szabadidejük eltöltése feltételeinek megteremtéséről. ... >>

Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Faller Jenő út 4.
képviselő: Bodnárné Pigler Éva elnök
Az 1997.évi CLVI.tv.26.§.c/1. pontja szerint: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység; c/3.pont szerint: tudományos tevékenység, kutatás;
c/2. pont szerint: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; c/4. pont szerint:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; c/10.pont szerint: gyermek-és ifjúságvé-
delem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; c/11. pont szerint: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; c/13.pont szerint: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ; c/20.pont szerint:
közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető-szolgáltatások.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek képzésének, foglalkozásának elősegítése, munkaerő -közvetítés. Ennek során közoktatás-szolgáltató tevékenységet folytathat, intézményt alapíthat szociális-szolgáltató tevékenységet folytathat, intézményt alapíthat. ... >>

Queen Dance Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Balassi B. u. 17.
képviselő: Csapó Andorné elnök
Látványtáncok kultúrájának megismertetése, táncélet fellendítése, fiatal tehetségek felkutatáa. ... >>

Tarsoly Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Thury Gy. tér 3.
képviselő: Laiszky Eszter kuratórium elnöke, képviselő
Winkler Márton Szakiskola szociálisan hátrányos helyzetű diákjainak támogatása, tanulmányaik folytatása, továbbtanulások előmozditása céljából. ... >>

Tehetségekért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet Várpalota

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Dankó P. u. 16/d. VII.
képviselő: Baloghné Bóna Eszter
a tehetségekért, kimagasló tevékenységet nyújtók elismerése, valamint az iskola tanitványai közül az egyes teületen kimagasló teljesitményt nyújtók jutalmazása. ... >>

Várkerti Általános Iskolásokért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Thury Gy. tér 3.
képviselő: Dr.Bányász Gyula képviselő
A Várkerti Általános Iskola és Szakiskola tanulóinak egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, testi és szellemi fejlödésük segitése. Hozzájárulás szakmai oktatói-nevelői munkát segítö technikai berendezések, felszerelések megvásárlásához. ... >>

Várpalota Gimnaziumért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent I. u. 9.
képviselő: Kovács Imréné képviselő
A Várpalotai Thury Gimnazium iskolai oktatásának anyagi technikai feltételeinek javitása. Idegennyelv tanulás ösztönzése. Külföldi tanulói cserekapcsolatok kiépitésének segitése. Iskolai és szabadidös programok támogatása ezen belül üdültetés, sportversenyek. Tanulmányi és egyéb más versenyek vetélkedők dijazásához hozzájárulás.
Iskolai szabadidős programok támogatása - ezen belül üdültetés, sportversenyek, szakkörök finanszírozása. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők díjazásához, költségeihez való hozzájárulás.Hagyományápolás, hagyományőrzés, jeles évfordulók megünneplése. ... >>

Várpalota Tehetségeiért Alapitvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Erdödy Pálffy Tamás u. 11.
képviselő: Czibók Kálmán
Az alapitvány pénzeszközeivel segiti, támogatni kivánja mindazokat a személyeket, akik Várpalota város kultúrális, tudományos, oktatási, művé- szeti vagy sport életében kimagsló teljesitményt nyujtanak. Az alapitvány tevékenységét a céljainak megfelelően gyakorolja, ösztöndijat alapit, illetve dijazással járó alapitványi oklevelet alapit. ... >>

Várpalota Város Közoktatási Közalapitványa kiemelkedően közhasznú szervezet

(oktatási)

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
képviselő: Csécs Istvánné kuratórium elnöke
Szervezeti és működési szabályzatának megfelelően elhatározott pályázat/ok/ útján, illetve céltámogatások formájában pénzügyi támogatást nyújtson a város közoktatási intézményeienk /fenntartói hovatartozástól függetlenül/ intézményei és azon kivüli, a közoktatásban szolgáltatást nyújtó közösségeknek, az intézményekben dolgozóknak, ellátottaknak, szülőknek. ... >>

Várpalotai Autista Világ Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Munkácsy Mihály u.57.
képviselő: Surányi Pál
a Várpalotán és vonzáskörzetében élö autista fiatalok és gyermekek segitése, támogatása. Ennek a célnak a megvalósitása érdekében az alapitvány igyekszik az autistáknak megfelelö környezetet teremteni, és azt érdekeik messzemenö szem elött tartásával fenntartani. A lehetöségekhez mérten ezen túlmenöen gondoskodik az ebben a beegségben szenvedö fiatalik és gyermekek fejlödésének elösegitéséröl, oktatásának, sportolásának, szabadidejük eltöltése feltételeinek ... >>
1. oldal