Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Várpalota kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 38
1. oldal

A Hon Alapítvány

(kulturális)

8100 Várpalota, Liliom utca 8.
képviselő: Bíró Gergő Csaba, dr. Szarka Orsolya, Vágó Bálint
Olyan művészi törekvések támogatása, amelyek a Kárpát medence népeinek sorsfordító eseményeit, történelmét és hagyományait dolgozzák fel. ... >>

Adj Esélyt Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Dankó u. 16/5.
képviselő: Harnné Kristó Erika kuratórium elnöke
a tanulók honismeretének elősegítése, az értelmi fogyatékos gyermekek szakképzésének segítése, az iskolát befejező rászoruló fiatalok egyszeri támogatása . ... >>

Atilla Harcosai Várpalotai Barantások

(sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Thury vár undefined
képviselő: Kiss György elnök
A Baranta Harcművészet technikájának megszerettetése, oktatása. ... >>

Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző-és Sportegyesület

(sport,kulturális)

8100 Várpalota, Erdődy P.T. u. 20. II/6.
képviselő: Csepin Péter elnök
Hagyományőrzés ... >>

Bányász Hagyományok Ápolásáért Egyesület Várpalota

(kulturális)

8100 Várpalota, Honvéd u. 1.
képviselő: Huszár József elnök ... >>

Black Diamond Mazsorett Csoport Alapítvány

(kulturális)

8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 5.
képviselő: Csiszár Lászlóné, Szabóné Patkó Andrea
Az amatőr mazsorett- és showtánckultúra mindennenű segítése, támogatása, megszerettetése és népszerűsítése Várpalota városban. /Kultúrális tevékenység, mint közhasznú tevékenység, 1997.évi CLVI.tv.26§.c./5.pont/ ... >>

Civilek Inotáért Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 29. I/4.
képviselő: Laiszky Eszter elnök
Környezetvédelmi-, kultúrális tevékenység ... >>

Clement-force Hip-Hop Tánccsoport

(kulturális)

8100 Várpalota, Gárdonyi G. udvar 30.
képviselő: Kelemen Katalin elnök
Kulturális,- szabadidős és hobbitevékenység ... >>

Cserregő Néptáncegyüttesért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Kis köz 2.
képviselő: Forgács Zsuzsanna, Krizsán-Szabó Mária kuratórium elnöke, Patonai Zoltán
A néptáncegyüttes fejlődésének segitése. Szakmai minőségének és technikai feltételeinek anyagi támogatása.Oktatási és kultúrális tevékenységének bel- és külföldi kapcsolatainak támogatása, megsegitése. ... >>

"EuroConsult" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8100 Várpalota, Krúdy út 34.
képviselő: Baloghné Bóna Eszter kuratórium elnöke, képviselő
Elsősorban az alábbi tevékenységeket ellátó civil szervezetek euroatlanti integrációjának elősegítése korszerű, menedzsment-típusú tanácsadás révén,amely főként pályázatfigyelést, pályázatok készítését és projektek menedzselését jelenti az uniós és hazai támogtási források megszerzése, és hatékony felhasználása céljából: - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás; egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; - kultúrális tevékenység; - környezetvédelem ; -műemlékvédelem; - emberi és állampolgári jogok védelem. A Nők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével. ... >>

Faller Alapitvány Várpalota

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent I. u. 1.
képviselő: Bőle Károlyné
A Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet diákjai kultú- rális, sport, és szakmai munkájának elismerése és támogatása. ... >>

Inotai Helytörténeti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8103 Várpalota-Inota, Radnóti Miklós u. 42.
képviselő: Gerebicsné Barna Gabriella elnök
Várpalota és Inota épített emlékeinek feltérképezése, védelme; természeti kincseinek felkutatása; helytörténeti előadások szervezése; hagyományőrzés - környzetvédelem; ... >>

Inotai Iskolásokért Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8104 Várpalota, Készenléti lakótelep 24.
képviselő: Burjánné Hatvani Olga titkár, Likó Péter kuratórium elnöke
Elősegítse az általános iskolai oktatás színvonalának emelését, a tanulók harmonikus szellemi és fizikai fejlődését. Kiemelt fontosságúnak tekinti az alapitvány: - a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók továbbtanulásának lehetőségeinek, készségek kifejtésének támogatását, jutalmazását. - a szociálisan hátrányos helyzetű diákok segítését. - tanszervásárlás terheinek átvállalásával. - táboroztatással. ... >>

Inotai Kertbarátkör

(kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Radnóti Miklós u. 42.
képviselő: Fazekas István elnök, Szieber János alelnök
Szabadidős és hobbitevékenység, kultúrális tevékenység ... >>

Könyvtárpártoló Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent István u. 28.
képviselő: György Judit
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár, mint kultúrális közszolgáltatást végző intézmény tevékenységének és szükséges mértékű fejlesztésének társadalmi segitése. ... >>

Loncsosi Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

8100 Várpalota, Muskotály út 20.
képviselő: Bakó József elnök
Hagyományőrzés ... >>

Mosoly Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Tési u. 3/B.
képviselő: Reizingerné Dusa Krisztina elnök
Pályázati kérelmek útján és közvetlen céltámogatások formájában pénzügyi támogatást nyújtson a várpalotai 9.sz. Általános Iskolának. Különösen támogatandók az iskolai: szervezésben megvalósuló gyermekközösségi programok hagyományörző tevékenysége oktatási színvonalának fejlesztése. ... >>

Musical-re hangolva egyesület

(oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Felsőinkám út 7. II/9.
képviselő: Szabó Szilvia elnök, Szakál Attila elnökhelyettes
Nevelés, oktatás, kultúrális tevékenység ... >>

Őrzők Rendje Egyesület

(kulturális)

8100 Várpalota, Radnóti Miklós utca 42.
képviselő: Bozsoki Ferenc elnök
Hagyományőrzés. ... >>

Palotai Turul Társaság

(kulturális)

8100 Várpalota, Thököly Imre u. 10.
képviselő: Gágó Zsolt elnök ... >>

Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

8100 Várpalota, Bartók Béla utca 6.
képviselő: Einreinhof Attila elnök
A szervezet rendezvényeivel, programjaival, tevékenységével hozzájárul, részt vesz a Rákóczi telepi közélet színesítésében; hozzájárul a közösségi szemlélet kialakításában. ... >>

Roxity Zeneművész Egyesület

(intézményi,kulturális)

8100 Várpalota, Keszi Balázs utca 12.
képviselő: Molnár Ervin elnök
Előmozdítani a fiatal generáció érdekeinek megjelenítését és érvényesítését a kultúra terén. Élő színházi, koncert-, opera - vagy táncművek, színpadi alkotások bemutatása. Zenekarok, együttesek előadói tevékenysége, azok megszerzése. ... >>

Teljes Evangéliumi Illés Közösség

(kulturális)

8100 Várpalota, Szabolcska M. út 79. III/11.
képviselő: Megyimórecz József
Nevelés, kultúrűlis-szociális tevékenység ... >>

Tema Hungária Kulturális Egyesület

(kulturális)

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
képviselő: Katona Csaba elnök
Várpalota és térségének megismertetése, európai integrációja; népek közötti megismerés elmélyítése . ... >>

Tüzér Hagyományőrző és Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

8100 Várpalota, Mandulás Kastélydomb
képviselő: Breglovics Zoltánné elnök, képviselő
A tüzér emlékek és hagyományok ápolása. A Tüzér Kiképző Központ és elődszervezeti történetének működésének kutatása. A Tüzér Kiképző Központ 58 éves működésének emlékére emlékmű felállítása
(1949.március 16- 1991.október 31-ig). Tüzér találkozók szervezése. Tüzérség történetéről szóló könyv összeállítása és kiadása. Kulturális programok szervezése. ... >>

Várpalota Egyesület

(kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Táncsics M. út 17. 2/7.
képviselő: Dr.Buzási István elnök
Hagyományőrzés ... >>

Várpalota Gimnaziumért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent I. u. 9.
képviselő: Kovács Imréné képviselő
A Várpalotai Thury Gimnazium iskolai oktatásának anyagi technikai feltételeinek javitása. Idegennyelv tanulás ösztönzése. Külföldi tanulói cserekapcsolatok kiépitésének segitése. Iskolai és szabadidös programok támogatása ezen belül üdültetés, sportversenyek. Tanulmányi és egyéb más versenyek vetélkedők dijazásához hozzájárulás.
Iskolai szabadidős programok támogatása - ezen belül üdültetés, sportversenyek, szakkörök finanszírozása. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők díjazásához, költségeihez való hozzájárulás.Hagyományápolás, hagyományőrzés, jeles évfordulók megünneplése. ... >>

Várpalota Ifjúsága Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Vásárhelyi út 29.
képviselő: Tomsicsné Makovi Ágnes elnök
Ifjúsági közösségek számára informácónyújtás és taácsadás, egészséges életmódra nevelés, a sportra, mozgásra való ösztönzés. Gyerek, illetve családi programok, kiállítások, táborok, vetélkedők, tanfolyamok és a magyar néphagyományok ápolását szolgáló rendezvények szervezése.
A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő embertársaink segítése, ösztönzése, integrálása. A környezetében élő kisebbség integrációjának előmozdítása. ... >>

Várpalota Tehetségeiért Alapitvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Erdödy Pálffy Tamás u. 11.
képviselő: Czibók Kálmán
Az alapitvány pénzeszközeivel segiti, támogatni kivánja mindazokat a személyeket, akik Várpalota város kultúrális, tudományos, oktatási, művé- szeti vagy sport életében kimagsló teljesitményt nyujtanak. Az alapitvány tevékenységét a céljainak megfelelően gyakorolja, ösztöndijat alapit, illetve dijazással járó alapitványi oklevelet alapit. ... >>

Várpalota Város Közművelődési Közalapítványa

(kulturális)

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
képviselő: Borbásné Gazdag Gabriella titkár, Csővári János elnök
Pályázati kérelmek alapján és közvetlen céltámogatások formájában pénzügyi támogatást nyújtson a város kultúrális létét szervező, a közművelődési közszolgáltatásokat nyújtó intézményeinek, egyesü-
leteinek valamint egyéneknek. ... >>

Várpalotai Badacsonyi Kertművelő"Egyesület

(kulturális)

8100 Várpalota, Körmöcbánya u.32.
képviselő: Patkó Tamás elnök ... >>

Várpalotai Bányász Fúvószenekarért Alapítvány

(kulturális)

8100 Várpalota, Honvéd u. 1.
képviselő: Bereczki Csabáné elnök
A várpalotai 1929-ben alapított Bányász Fúvószenekar fenntartásának, fellépéseinek, fejlődésének támogatása, hangszerállományának fejlesztése, céljai megvalósításának elősegítése. Bányász- temetéseken való részvétel, térzene nyújtása a város lakosságának, városi és országos ünnepségeken részvétel, testvérvárosi kapcsolatok ápolása, bányászhagyományok ápolása, megóvása. ... >>

Várpalotai Fiatalok Egyesülete

(kulturális)

8100 Várpalota, Kastélydomb u. 21. 2/2.
képviselő: Körmendi Péter, Major Orsolya ... >>

Várpalotai Fiatalok Kultúrális Egyesülete

(kulturális)

8100 Várpalota, Mandulás
képviselő: Mészáros József ... >>

Várpalotai Magyar-Izraeli Baráti Társaság

(kulturális)

8100 Várpalota, Vásárhelyi u. 31.
képviselő: Újvári Gábor elnök
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés ... >>

Vércse Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8100 Várpalota, Fekete Gyémánt út 3. 1/6.
képviselő: ifj. Horváth Tibor elnök
Szabadidő-, és sporttevékenység, hobbitevékenység ... >>

Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület

(kulturális)

8100 Várpalota, Jókai u. 6. fsz/2.
képviselő: Farkas Gábor elnök
Az íjászat népszerűsítése, honfoglaláskori hagyományok felelevenítése, ápolása.
Íjászpálya létrehozása és fenntartása. ... >>
1. oldal