Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Várpalota intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

... A Zene Mindenkié Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Kossuth u. 6.
képviselő: Dóczi István
Elősegíteni a zeneiskola hangszerállományának karbantartását, javításá, bővítésé a leselejtezett hangszerek pótlását. Kiegészítő forrás biztositani a növendékeknek megyei-, országos vesenyeken való részvételre, megyei versenyek lebonyolitására. Támogatni a tehetséggondozás terén eredeménnyel munkálkodó pedagógusokat. ... >>

2000 Szivárvány Óvodai Gyermekekért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 3.
képviselő: Jánosi Judit
a gyermekek alapképességének fejlesztése, tehetségkutatás és fejlesztés, a gyermekek részére tehetségfejlesztő és játékeszközök vásárlásának támogatása, pályázatokon való részvétel pedagógusok részére szervezett továbbképzés támogatása, és minden olyan tevékenység segítése, amely az alapítvány általános célkitűzésével összefügg. ... >>

Adj Esélyt Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Dankó u. 16/5.
képviselő: Harnné Kristó Erika kuratórium elnöke
a tanulók honismeretének elősegítése, az értelmi fogyatékos gyermekek szakképzésének segítése, az iskolát befejező rászoruló fiatalok egyszeri támogatása . ... >>

Az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumát TámogatóAlapítvány

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Thury-vár
képviselő: Dr.Bakonyi Árpád kuratórium elnöke, Próder István képviselő
a mai vállalatok, intézmények közös örökségének ápolása, a múlt tudományos igényű feldolgozása, a jövő technikai fejlesztésének elősegitése, a vegyész szakma múltjának megismertetése, a vállalati és iskolai szakoktatáshoz segitségnyújtás, a hazai vegyészet és a vegyipar műszaki emlékének felkutatása, gyűjtése, feldolgozása. ... >>

Bán Aladár Általános Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1.
képviselő: Szalóné Bakos Judit
A gyermekek eltérő szociális helyzetéből adodó művelődési hátrányok kiegyenlitése, a tehetségfejlesztés az önművelődési szokások kialakitása, iskolai oktatási célú rendezvények támogatása, versenyek nevezési dijának kiegyenlitése. Kirándulásokhoz való részvétel támogatása, továbbá minden olyan tevé kenység támogatása, amely az alapitvány általános célkitűzéseivel összefügg. ... >>

Dúdoló Alapitvány Várpalota közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Tési u. 3/B.
képviselő: Pecánkáné Szőke Judit elnök, képv.
a Dúdoló Óvoda kötelékébe tartozó gyermekek egészséges életmódra nevelésével kapcsolatos feladatok támogatása. ... >>

Faller Alapitvány Várpalota

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent I. u. 1.
képviselő: Bőle Károlyné
A Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet diákjai kultú- rális, sport, és szakmai munkájának elismerése és támogatása. ... >>

Inotai Iskolásokért Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8104 Várpalota, Készenléti lakótelep 24.
képviselő: Burjánné Hatvani Olga titkár, Likó Péter kuratórium elnöke
Elősegítse az általános iskolai oktatás színvonalának emelését, a tanulók harmonikus szellemi és fizikai fejlődését. Kiemelt fontosságúnak tekinti az alapitvány: - a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók továbbtanulásának lehetőségeinek, készségek kifejtésének támogatását, jutalmazását. - a szociálisan hátrányos helyzetű diákok segítését. - tanszervásárlás terheinek átvállalásával. - táboroztatással. ... >>

Kincskereső Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8100 Várpalota, Bartók B. u. 6.
képviselő: Simon Ágnes képviselő
A Rákóczi telepi Általános Iskola diákjai tanulmányainak támogatása, sport és egyéb szabadidős tevékenységük útján egészséges fejlődésük elősegítése. A jelenleginél korszerűbb, a kor igényeinek megfelelő tárgyi, technikai eszközök beszerzése az oktatás-nevelés színvonalának emelése érdekében. ... >>

Kölyökvár Óvodáért Alapitvány Várpalota közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Mátyás király u. 7/B.
képviselő: Torkosné Tóth Éva képviselő
Az alapitvány az óvodai nevelés szakmai feltételrendszerének javitására, támogatására jött létre, ennek megfelelően célja.: a.Az óvodai nevelést szolgáló eszközök állandó fejlesztése, korszerűsitése, bővitése. b. Az óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott feladatok, tevékenységek támogatása, különösen a mozgásfejlesztés-, koordináció segitése valamint az egészsgénevelés, környezeti nevelés területei. c., Olyan az óvodai neveléshez szorosan kapcsolodó, de óvodán kivüli programok szervezése, amelyek a gyermekek nevelését, fejlesztését, fejlődését segitik. pl.vizhez szoktatás, úszásoktatás, túrák, kirándulások, erdei óvoda, stb./ d., segiteni a differenciált foglalkoztatás lehetőségeit különféle speciális foglalkoztaó eszközök beszerzésével, valamint szükség szerint óvónők szakképesitésének megszerzéséhez nyújtott támogtás által /pl. fejlesztő pedagógus, logopédus, mozgásfejlesztő pedagógus. e., Támogatni a tehetségekkel való törődést, megteremteni a plusz fejlesztés lehetőségét. ... >>

Könyvtárpártoló Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent István u. 28.
képviselő: György Judit
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár, mint kultúrális közszolgáltatást végző intézmény tevékenységének és szükséges mértékű fejlesztésének társadalmi segitése. ... >>

Mosoly Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Tési u. 3/B.
képviselő: Reizingerné Dusa Krisztina elnök
Pályázati kérelmek útján és közvetlen céltámogatások formájában pénzügyi támogatást nyújtson a várpalotai 9.sz. Általános Iskolának. Különösen támogatandók az iskolai: szervezésben megvalósuló gyermekközösségi programok hagyományörző tevékenysége oktatási színvonalának fejlesztése. ... >>

Napsugár Alapitvány a gyermekekért Várpalota

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Berhidai u. 54.
képviselő: Láng Géza, Szakály Ferencné
hátrányos helyzetü gyermekek oktatásának müvelődésének segitése, az iskolai élet humanizálása. ... >>

Nebuló Alapitvány a Nepomukii Szent János Római Katolikus Általános Iskola Diákjaiért

(intézményi,sport,oktatási)

8100 Várpalota, Szent I. u. 3.
képviselő: Kondrik Gyuláné
A Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola diákjai tanulmányainak támogatása, valamint sport és egyéb szabadidös tevékenysé gük utján egészséges fejlödésük elősegitése. ... >>

Pétfürdő Sportjáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8105 Várpalota, Pétfürdő, Sporttelep
képviselő: Tránszky László kuratórium elnöke
Pétfürdő Nagyközség területén működő sporttevékenységet folytató közösségek, egyesületek támogatása, különös tekintettel az iskolások, fiatalok, mozgássérültek szellemi,- és testedzésének biztosítása, a szabadidősport, tömegsport lehetőségeinek fenntartása, bővítése, fejlesztése, valamint a térségi sportkapcsolatok ápolása. ... >>

Roxity Zeneművész Egyesület

(intézményi,kulturális)

8100 Várpalota, Keszi Balázs utca 12.
képviselő: Molnár Ervin elnök
Előmozdítani a fiatal generáció érdekeinek megjelenítését és érvényesítését a kultúra terén. Élő színházi, koncert-, opera - vagy táncművek, színpadi alkotások bemutatása. Zenekarok, együttesek előadói tevékenysége, azok megszerzése. ... >>

Tarsoly Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Thury Gy. tér 3.
képviselő: Laiszky Eszter kuratórium elnöke, képviselő
Winkler Márton Szakiskola szociálisan hátrányos helyzetű diákjainak támogatása, tanulmányaik folytatása, továbbtanulások előmozditása céljából. ... >>

Tehetségekért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet Várpalota

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Dankó P. u. 16/d. VII.
képviselő: Baloghné Bóna Eszter
a tehetségekért, kimagasló tevékenységet nyújtók elismerése, valamint az iskola tanitványai közül az egyes teületen kimagasló teljesitményt nyújtók jutalmazása. ... >>

Várkerti Általános Iskolásokért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8100 Várpalota, Thury Gy. tér 3.
képviselő: Dr.Bányász Gyula képviselő
A Várkerti Általános Iskola és Szakiskola tanulóinak egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, testi és szellemi fejlödésük segitése. Hozzájárulás szakmai oktatói-nevelői munkát segítö technikai berendezések, felszerelések megvásárlásához. ... >>

Várpalota Gimnaziumért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Szent I. u. 9.
képviselő: Kovács Imréné képviselő
A Várpalotai Thury Gimnazium iskolai oktatásának anyagi technikai feltételeinek javitása. Idegennyelv tanulás ösztönzése. Külföldi tanulói cserekapcsolatok kiépitésének segitése. Iskolai és szabadidös programok támogatása ezen belül üdültetés, sportversenyek. Tanulmányi és egyéb más versenyek vetélkedők dijazásához hozzájárulás.
Iskolai szabadidős programok támogatása - ezen belül üdültetés, sportversenyek, szakkörök finanszírozása. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők díjazásához, költségeihez való hozzájárulás.Hagyományápolás, hagyományőrzés, jeles évfordulók megünneplése. ... >>
1. oldal