Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Várpalota egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

A cukorbetegekért Alapitvány Várpalota kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8100 Várpalota, Szent István út 14.
képviselő: Kóti Lászlóné titkár, Pihokker Andrásné képviselő
A cukorbetegek oktatása, támogatása, megelőző tevékenység segítése, közösségi élet támogatása. ... >>

Bakony Szíve Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

8100 Várpalota, Lilom u. 10. II.em.8. 032.hrsz.
képviselő: Ádám Szilvia képviselő
Az alapítvány célja elsősorban a bakonyi falvakban élő gyermekek élethelyzetének segítése, életminőségének javítása, napközbeni ellátásának biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetővé tétele, fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg gyermekek és szüleinek támogatása. ... >>

Egészséges Szívért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

8100 Várpalota, Tábormező út 28. 3/11.
képviselő: Zlati István
Egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység. ... >>

"EuroConsult" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8100 Várpalota, Krúdy út 34.
képviselő: Baloghné Bóna Eszter kuratórium elnöke, képviselő
Elsősorban az alábbi tevékenységeket ellátó civil szervezetek euroatlanti integrációjának elősegítése korszerű, menedzsment-típusú tanácsadás révén,amely főként pályázatfigyelést, pályázatok készítését és projektek menedzselését jelenti az uniós és hazai támogtási források megszerzése, és hatékony felhasználása céljából: - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás; egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; - kultúrális tevékenység; - környezetvédelem ; -műemlékvédelem; - emberi és állampolgári jogok védelem. A Nők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével. ... >>

Kelet Bakony Kosárlabdázásáért Közalapitvány

(sport,egészségügyi)

8100 Várpalota, Liliom u. 10.
képviselő: Csizsek Miklós elnök, Péterfi Mira titkár
A sport támogatása kizárólag ifjúsági és szabadidősport kategóriában. A sport támogatásán keresztül
további nemzedékek egészségének megőrzése, javítása.Betegségek megelőzése, rehabilitációja, a közösségi kapcsolatok kialakítása, fenntartása, az ifjúság egészséges életmódra nevelése. ... >>

Pilonok a Jövőért Autista Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza udvar 34. 3/31.
képviselő: Horváth István képviselő
A Várpalotán és vonzáskörzetében élő autista fiatalok és gyermekek segítése, támogatása. Ennek a célnak megvalósítása érdekében az alapítvány igyekszik az autistáknak megfelelő környezetet teremteni, és azt érdekeik messzemenő szem előtt tartásával fenntartani. A lehetőségekhez mérten ezen túlmenően gondoskodik az ebben a betegségben szenvedő fiatalok és gyermekek fejlődésének elősegítéséről, oktatásának, sportolásának, szabadidejük eltöltése feltételeinek megteremtéséről. ... >>

Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota, Faller Jenő út 4.
képviselő: Bodnárné Pigler Éva elnök
Az 1997.évi CLVI.tv.26.§.c/1. pontja szerint: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység; c/3.pont szerint: tudományos tevékenység, kutatás;
c/2. pont szerint: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; c/4. pont szerint:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; c/10.pont szerint: gyermek-és ifjúságvé-
delem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; c/11. pont szerint: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; c/13.pont szerint: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ; c/20.pont szerint:
közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető-szolgáltatások.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek képzésének, foglalkozásának elősegítése, munkaerő -közvetítés. Ennek során közoktatás-szolgáltató tevékenységet folytathat, intézményt alapíthat szociális-szolgáltató tevékenységet folytathat, intézményt alapíthat. ... >>

Várpalota Labdarúgásáért Alapítvány közhasznú szervezet

(sport,egészségügyi)

8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
képviselő: Györe Tibor kuratórium elnökhelyettese, Szoboszlay István kuratórium elnöke
A labdarúgó sport mindennemű segítése, támogatása Várpalota városában. /Sporttevékenység, mint közhasznú tevékenység, 1997.évi CLVI.tv.- a továbbiakban : Tv. - 26 §. c. 14.pont/. A labdarúgó sport támogatásán keresztül továbbá nemzedékek egészségének megőrzése, javítása, betegségek megelőzése, rehabilitációja /Tv.26.§.c.1.pont sze rinti közhasznú tevékenység/. A labdarúgó sport támogatásán keresztül az ifjúság egészséges életmódra és életszemléletre nevelése, képességfejlesztése /Tv.26.§.c.4.pont szerinti közhasznú tevékenység/. ... >>

Várpalotai Sziv Alapitvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,szociális)

8100 Várpalota, Honvéd u. 2.
képviselő: Dr. Nagy Tibor, Dr. Szalai Mariann
A sziv és érbetegségek elleni küzdelem az általuk okozott halálozás és rokkantság mértékének csökkentése, visszaszoritása, az ezekkel kepcsolatos gyógyitó, megelőző, kutató tevékenység támogatása. ... >>
1. oldal