Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vác természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

A Naszályban és Környékén Folytatott Természetközeli Gazdálkodás, Ökotirizmus, valamint a Környezettudatos Nevelés Fejlesztését és a Természet Védelmét Szolgáló Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2600 Vác, Báthori u. 32.
képviselő: Dobó István (önállóan), Kovács Márton (együttesen), Nagy Csaba (együttesen)
Természetvédelem, természetközeli erdőgazdálkodás segítése, állatvédelem, környezetvédelem, természeti környezetünk természetességének növelése. Környezettudatos oktatás, nevelés támogatása. Szabadtéri sporttevékenységek, mozgás, testkultúra támogatása. Szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű személyek támogatása. A Naszályban és térségében a közbiztonság növelése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. Közforgalom számára megnyitott út, híd fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

Dunai Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác

(sport,természetvédelem)

2600 Vác, Burgundia u. 36.
képviselő: Láng László
A sárkányhajó sport népszerűsítése és gyakorlása. Szervezett természetjárás. Sződliget és környezetének védelme. Az ifjúsági sportolás fejlesztése. ... >>

Dunakanyar Ifjúságáért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

2600 Vác, Alsó u. 69.sz.
képviselő: Derényi László
Gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése. Szolgáló foglalkozások programok megvalósítása. A keresztény értékrend és a magyar nemzeti kultúra megőrzésért munkálkodó személyek és csoportok támogatása. Regionális természetvédelem, ehhez turisztikai mozgalom támogatása. ... >>

Fejlődésért Alapitvány / Közhasznu /

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Görgey Artúr utca 1.
képviselő: Jambrich Sándor
A teljes evangéliumi keresztény hitet hirdető gyületkezetek, természetes személyek erkölcsi és anyagi támogatása. Kulturális és oktatási tevékenységek ifjuság-gyermek és magzatvédelmi rendezvények, valamint a bibiliai értékek hirdetésének megszervezése, támogatása, stb. ... >>

Generációk Jövőjéért, Együtt Egymásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Deákvári főtér 14. 2 lh. fszt.1.
képviselő: Petrás Erzsébet kuratóriumi elnök
Gyermekek egészséges fejlődése, a felnőtt lakosság és az időskorúak egészségének megőrzése és a betegségek kialakulásának megelőzése érdekében: életmód felmérés készítése, életvezetési tanácsadás, ennek keretén belül az egészséges étrend kialakításához szükséges táplálkozási tanácsadás, a szabadidő hasznos és aktív eltöltésével kapcsolatos programok szervezése, bemutatása, az egészséges életmód jelentőségét népszerűsítő előadások és tájékoztató anyagok eljuttatása a lakosság részére, természetgyógyászat, rehabilitáció, gyógytorna szervezése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.
Időskorúak és rászorulók szociális és mentális gondozása, időslátogatás, hátrányos helyzetű családok segítése, gyermekek táplálkozási szokásainak feltárása, felmérés készítése a gyermekek családon belüli étkezési lehetőségeiről, szokásairól, a gyermek- és idős étkeztetés, valamint a szociálisan rászorulók étkeztetésének támogatása, szociális tevékenység, idősek gondozása.
Tehetségkutatás, a tehetséges gyermekek és fiatalok felkutatása, képességeik fejlesztése, tanulmányaik támogatása, az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges sport és kulturális programok szervezése, ismeretanyagok terjesztése.
Kulturális programok szervezése, gyermekek nyári táboroztatása, hagyománymegőrző gyermekprogramok szervezése, régi szakmák megőrzése érdekében az egyes szakmák gyakorlati bemutatása kiállításokon, népműves foglalkozásokon, az ezzel kapcsolatos ismeretek felkutatása, gondozása bemutatásának megszervezése, a kulturális örökség ápolása.
Természet- és állatvédelem, erdei iskolák, erdei foglalkozások szervezése, az élővilág természetközeli bemutatása az iskoláskorúak részére, átmeneti időre állatmegőrzés.
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és csoportok, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása érdekében kulturális programok szervezése, munkalehetőség felkutatása és eljuttatása az érdekelt csoportok részére, továbbképzési lehetőség bemutatása, szervezése, felnőtt képzés, felnőtt átképzés szervezése és lebonyolítása, határon túli magyarokkal kulturális kapcsolat ápolása, nyári cseretáboroztatás megszervezése.
Sport támogatása, gyermekek fizikai fejlődését elősegítő nevelési módszerek népszerűsítée, egészséges életmódra nevelés érdekében sport programok szervezése.
Munkanélküliek munkához jutásának támogatása, pályázati lehetőségekre figyelemfelhívás, vállalkozóvá válás elősegítése, pályázatfigyelés az ezzel kapcsolatos tanácsadás megánszemélyek és szervezetek részére. ... >>

Göncöl Szövetség /Göncöl Szövetség a Természeti Környezeti és Kultúrális Értékekért/

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2600 Vác, Ilona utca 3.
képviselő: Dr. Bérczi Szaniszló
A Göncöl Szövetség és tagszervezetei a természetvédelem, környezetvédelem és kultura területén működnek olyan sokszínű értékközpontu fenntartható társdalom megvalósítása érdekében, mely emberi léptékű nyitott, öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik.
A szövetség átfogó célja, hogy hozzájáruljon a környezet és a társadalom fenntartható fejlődéséhez. A természeti és genetikai örökség megőrzése, fenntartható területhasználat, állattenyésztés és növénytermesztés, hagyományos gazdálkodás. Oktatás és kutatás, művelődés, ismeretterjesztés és kiadói munka, örökségvédelem, szemléletformálás és fogyasztóvédelem. ... >>

Ifjúsági Kutató - Váci Tudásközpont Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

2600 Vác, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Tóth Eszter elnök
Tehetséges 10-18 év közötti fiatalok természettudományos és műszaki innovatív képességeinek fejlesztése kutatómunkákban történő aktív részvétellel, a fiatalok arra irányuló nevelése, hogy belső igény alakuljon ki bennük új ismeretek megszerzésére és kutatás eredményének gazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi és társadalmi hasznosítására, a fiatalok felkészítése és nevelése az önálló és csoportmunkában történő hatékony munkavégzésre és kreatív munkastílusra. ... >>

KATLAN Szabadidő Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

2600 Vác, Március 15.tér 8.sz.
képviselő: Sikó Tamás elnök
Sporttevékenység, tömegsportok ágába tartozó tevékenységek művelése, támogatása, lebonyolítása, különösen a trietlon, sífutó, kajak-kenu, sportmászó, futóíjász, mountainbike, telemárk, természetjárás stb. rendezvények lebonyolítása, sporttal kapcsolatos oktatás kialakítása. ... >>

Segítünk Mozgáskorlátozottak AlapÍtvány

(természetvédelem,szociális)

2600 Vác, Rákóczi u. 36.sz.
képviselő: Fónagy István
Mozgáskorlátozottak pénz- és természet- beni támogatása. ... >>

Természetbarát Vadásztársaság

(természetvédelem)

2600 Vác, Zrínyi u. 41/a.
képviselő: Répánszky Miklós, Szalóczy Sándor, Szalóczy Zsolt ... >>

Váci Naszály Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

2600 Vác, Kisgombás dülő 21454
képviselő: Csontos Csor elnök, Rakonczai Lászlóné
Közbiztonság, Környezet- és természetvédelem. ... >>

Váci Szabadelvű Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2600 Vác, Köztársaság utca 8.
képviselő: Ráduly Emil elnök
Kulturális, természetvédelmi, településfejlesztési tevékenység, liberális kultúra megismertetése, társadalmi, közéleti rendezvények szervezése, kulturális, környezetvédelmi örökség védelme. ... >>

Váci Szent Miklós Plébánia Szolgáló Szeretet Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2600 Vác, Konstantin tér 11.sz.
képviselő: Kucsák Gábor (elnök)
A Vác Alsóvárosi Plébánia álal ellátott területen élő rászorulók, különösen a szegények, magányosak, betegek, öregek, szegény sorsú diákok, bajba jutott családok anyagi támogatása. A Vác Alsóvárosi Plébánia kulturális, hitéleti, oktatási tevékenységének támogatása. A Vác Alsóvárosi Plébánia működési területén található egyházi-épületeinek fenntartása, feljújítása, karbantartása. A Váci Szent Miklós Plébánia által ellátott templomok és helyek közvetlen környezetének - különösen a Vác Városi Ligetnek, a Hétkápolna mellett források természetes és épített környezetének - fenntartása, feljújítása, fejlesztése. ... >>

Váci Tanuszoda Szabadidő- és Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

2600 Vác, Honvéd u. 7.
képviselő: Petró Zoltán elnök
A Váci és környező települések gyermekei, fiataljai, valamint a sportolni vágyó felnőtt helyi lakosok, családok számára megteremteni és lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás, természetjárás különböző ágainak gyakorlására. Ezen belül kiemelt célként kezelve az amatőr és versenyúszás, vízi- és téli sportok, túrázás megszerettetését, népszerűsítését valamennyi korosztályban. Az amatőr sportolás, túrázás által további cél a természetben való tájékozódás, a természet védelme, az egészséges és a jó erőnlét fenntartásának ápolása, az egészséges életmód igényeinek kialakítása, népszerűsítése. ... >>
1. oldal