Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vác szociális civil szervezetek


Találatok száma: 33
1. oldal

A Naszályban és Környékén Folytatott Természetközeli Gazdálkodás, Ökotirizmus, valamint a Környezettudatos Nevelés Fejlesztését és a Természet Védelmét Szolgáló Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2600 Vác, Báthori u. 32.
képviselő: Dobó István (önállóan), Kovács Márton (együttesen), Nagy Csaba (együttesen)
Természetvédelem, természetközeli erdőgazdálkodás segítése, állatvédelem, környezetvédelem, természeti környezetünk természetességének növelése. Környezettudatos oktatás, nevelés támogatása. Szabadtéri sporttevékenységek, mozgás, testkultúra támogatása. Szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű személyek támogatása. A Naszályban és térségében a közbiztonság növelése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. Közforgalom számára megnyitott út, híd fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

AMBRÓZIA HAT Egészségmegőrző Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2600 Vác, Földvári tér, Sportcentrum
képviselő: Dr. Nagy Edith Nárcisz
A gyermekek egészségének megőrzése, a testi és szellemi fejlődésük elősegíté- se szükség esetén gyógyításuk. A gyer- mekes családok szociális támogatása, megsegítése, annak érdekében, hogy a gyermekek egészségének védelmét, gyó- gyíttatásukat illetve testi és szelle- mi fejlődésüket az anyagiak hiánya ne befolyásolja. Olyan intézmények léte- sítésének, működtetésének támogatása, amelyek hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (fogyatékos és árva, intéze- ti gyermekek, hajléktalanok, szenve- délybetegek) átmenetei elhelyezését, társadalmi rehabilitációját és esély- egyenlőségének elősegítését szolgálja. Egészségügyi kutatások végzése, ilyen kutatások és találmányok támogatása, terjesztése. ... >>

Arany Szív Alapítvány mint dr.Pitz Andrásné Született Balogh Erzsébet Emlék Alapítvány

(kulturális,szociális)

2600 Vác, Tabán u.13.sz.
képviselő: Dr. Kardos Zoltán
Szociális, kulturális örökség megóvása. ... >>

Duna-Dráva Egészségmegőrző Alapítvány

(szociális)

2600 Vác, Kőhídpart dülő 2.sz.
képviselő: Somogyi Ernő
A Duna-Dráva Cement Kft. vezérigazgatóságán és gyáraiban nehéz anyagi helyzetbe került nyugdíjasok és dolgozók támogatása. Üdültetések, rehabilitációs gyógykezelések támogatása. ... >>

Dunakanyari Látássérültek Egyesülete

(szociális)

2600 Vác, Földváry tér 14.
képviselő: Antal Béla alelnök, Mundi Mártonné elnök
vak és gyengénlátó személyek sokoldalú segítése, érdekeik érvényesítése, védelme ... >>

Életút Alapítvány

(oktatási,szociális)

2600 Vác, Zichy Hippolyt u. 22.
képviselő: Kovács József elnök
Olyan ismeretterjesztő tevékenység folytatása, mely munkanélküliek, hátrányos helyzetűek, pályakezdő fiatalok szakmai képzésének felvállalásával felkészíti őket a munka világába. . ... >>

Élő Folyó Alapítvány

(szociális)

2600 Vác, Altmann M. Frigyes u. 6.sz.
képviselő: Farkas Attila
Hátrányos helyzetű, egészségileg fogyatékos emberek támogatása. esélyegyenlőség megteremtése, rehabilitálásulhoz való hozzájárulás. ... >>

Észak-Pest Megyei Józan Élet Szövetség Alapítvány

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

2600 Vác, Vám u.12.V/31.
képviselő: Moravcsik Attila
A józan életre való figyelemfelhívás, szenvedélybetegség kialakulásának meg- akadályozására irányuló tevékenységek támogatása. ... >>

Ezüst Hárs Gyermekvédő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2600 Vác, Árpád u. 68.
képviselő: Földvári Jakabné, Ivánné Krauze Zsuzsanna, Moravcsik Zsuzsanna, Pázmándi Teréz elnök
Vácott és környékén szociális, kulturális tevékenység szervezése, támogatása. Fenti célokhoz szolgáltatás nyújtása, elsősorban a Hársfa u. 4.sz alatti óvoda gyermekei felé és a célok megvalósításához terhet vállalók támogatása. ... >>

Generációk Jövőjéért, Együtt Egymásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Deákvári főtér 14. 2 lh. fszt.1.
képviselő: Petrás Erzsébet kuratóriumi elnök
Gyermekek egészséges fejlődése, a felnőtt lakosság és az időskorúak egészségének megőrzése és a betegségek kialakulásának megelőzése érdekében: életmód felmérés készítése, életvezetési tanácsadás, ennek keretén belül az egészséges étrend kialakításához szükséges táplálkozási tanácsadás, a szabadidő hasznos és aktív eltöltésével kapcsolatos programok szervezése, bemutatása, az egészséges életmód jelentőségét népszerűsítő előadások és tájékoztató anyagok eljuttatása a lakosság részére, természetgyógyászat, rehabilitáció, gyógytorna szervezése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.
Időskorúak és rászorulók szociális és mentális gondozása, időslátogatás, hátrányos helyzetű családok segítése, gyermekek táplálkozási szokásainak feltárása, felmérés készítése a gyermekek családon belüli étkezési lehetőségeiről, szokásairól, a gyermek- és idős étkeztetés, valamint a szociálisan rászorulók étkeztetésének támogatása, szociális tevékenység, idősek gondozása.
Tehetségkutatás, a tehetséges gyermekek és fiatalok felkutatása, képességeik fejlesztése, tanulmányaik támogatása, az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges sport és kulturális programok szervezése, ismeretanyagok terjesztése.
Kulturális programok szervezése, gyermekek nyári táboroztatása, hagyománymegőrző gyermekprogramok szervezése, régi szakmák megőrzése érdekében az egyes szakmák gyakorlati bemutatása kiállításokon, népműves foglalkozásokon, az ezzel kapcsolatos ismeretek felkutatása, gondozása bemutatásának megszervezése, a kulturális örökség ápolása.
Természet- és állatvédelem, erdei iskolák, erdei foglalkozások szervezése, az élővilág természetközeli bemutatása az iskoláskorúak részére, átmeneti időre állatmegőrzés.
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és csoportok, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása érdekében kulturális programok szervezése, munkalehetőség felkutatása és eljuttatása az érdekelt csoportok részére, továbbképzési lehetőség bemutatása, szervezése, felnőtt képzés, felnőtt átképzés szervezése és lebonyolítása, határon túli magyarokkal kulturális kapcsolat ápolása, nyári cseretáboroztatás megszervezése.
Sport támogatása, gyermekek fizikai fejlődését elősegítő nevelési módszerek népszerűsítée, egészséges életmódra nevelés érdekében sport programok szervezése.
Munkanélküliek munkához jutásának támogatása, pályázati lehetőségekre figyelemfelhívás, vállalkozóvá válás elősegítése, pályázatfigyelés az ezzel kapcsolatos tanácsadás megánszemélyek és szervezetek részére. ... >>

Jótevők Háza Alapítvány

(szociális)

2600 Vác, Vág u 1. fsz. 2.
képviselő: Soltészné Pásztor Brigitta (elnök)
Szociálisan és pszichésen hátrányos helyzetű emberek és családok támogatása. ... >>

Lions Club Kőkapu Vác Egyesület

(szociális)

2600 Vác, Dózsa Gy. u. 5.sz.
képviselő: Ambrus János elnök
humanitárius ... >>

Magyar Fényképész Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

2600 Vác, Kosdi utca 13/B.
képviselő: Paskuj Iván
A tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulók, ipartestületi tagok segítése, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeret- terjesztési, kultúrális tevékenységek támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

2600 Vác, Rákóczi u. 36.sz.
képviselő: Dr.Chikán Csaba
Mozgáskorlátozott tagjai, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, érdekvédelmük, érdekképviseletük. ... >>

Muzsikáló Váciakért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Konstantin tér 8.sz.
képviselő: Frank Éva
A váci Bartók Béla Zeneiskolában az oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséges,szorgalmas tanulók jutalma- zása, a hátrányos helyzetűek segítése, az iskola hangszerállományának gyarapítása. ... >>

Napraforgó Egyesület Vác És Kistérsége Gyermekeiért

(egészségügyi,szociális)

2600 Vác, Csányi László krt. 23. 1/2.
képviselő: Sebőkné Kunos Irén elnök önállóan, Stöckler Bernadett elnökhelyettes
Vác és kistérségében élő gyermekek tá- mogatása. Egészségmegőrzés, képesség- fejlesztés. Hátrányos helyzetű gyerme- kek támogatása. ... >>

Napról-Napraforgó Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Cserje u. 43.
képviselő: Nagy Bálint /elnök/
Az alapítvány céljai közé tartozik a szociális, vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi és anyagi támogatása aktív emberbaráti, karitatív tevékenység végzése, élelmiszer-, ruha-, egyéb életszükségleti cikkek részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. A hátrányos helyzetű és megromlott életű egyének, családok fentiek szerinti támogatása. A kulturális tevékenységek közötti művészeti, közművelődési, tudományos célú rendezvényeket szervez, támogat anyagi vagy más módon, elősegítve a keresztény-humanista alapú kultúra értékeinek terjesztését, ezen belül a nemzeti, nemzetiségi kultúrértékek megőrzését. A gyermekek és ifjúkorúak számára - a különböző korosztályok érdeklődésének és igényének megfelelően - tudományos drogprevenciós, válságterhességi, előadásokat, tanfolyamokat szervez, oktatási intézményekkel való megállapodás szerint iskolai kereteken belül is. ... >>

Pszichotréning Lelki Gondozás Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2600 Vác, Dr.Csányi krt.47.sz.
képviselő: Dr.Solymos János
A Váci Ideg-, Alkohol és Gyermekgondozó Intézet támogatása, pszichés zavarok kompenzálása, szenvedélybetegek felkutatása, életvezetési tanácsadás. ... >>

Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület

(szociális)

2600 Vác, Piac utca 1.
képviselő: Vácy Károly ügyvezető elnök ... >>

Segítő Szeretet Alapítvány

(szociális)

2600 Vác, Hétkápolna Derecske Dűlő 2.
képviselő: Molnár Mária
Váci egyházmegyében a szociális, karitativ tevékenység, szeretetszolgálat támogatása, egyházi intézmények és a hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Segítség Az Élethez Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Kosdi u 11.
képviselő: Simonyi Andrea (titkár) önállóan, Wayne Wilks (elnök) önállóan
Nevelés, oktatás, kulturális örökség megóvása, hátrányos helyzetű csoportok segítése, családsegítés, idős korúak gondozása. ... >>

Segítünk Mozgáskorlátozottak AlapÍtvány

(természetvédelem,szociális)

2600 Vác, Rákóczi u. 36.sz.
képviselő: Fónagy István
Mozgáskorlátozottak pénz- és természet- beni támogatása. ... >>

Szent Anna Karitász Alapítvány

(szociális)

2600 Vác, Köztársaság u.1.sz.
képviselő: Mészáros Emme
Szociális, karitatív szeretetszolgálat támogatása. ... >>

Szorgos Kezek Alapítvány

(oktatási,szociális)

2600 Vác, Nagymező u. 6. II/7.
képviselő: Csábi Lászlóné ( elnök )
A felnőtt fogyatékkal élők nappali és lakóotthoni ellátásának segítése, szociális gondozásuk, részükre képességfejlesztő- és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése, egészségük megőrzése, nevelésük, mozgáskoordinációs fejlesztésük, esélyegyenlőségük elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatásuk. ... >>

Tábortűz Fénye Alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására

(szociális)

2600 Vác, Köztársaság út 11-13.
képviselő: Bundik Ildikó elnök
Vác és környékén élő hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatása. Szabadidős programok szervezése és segítése. ... >>

Területi összefogással a megelőzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2600 Vác, Deákvári főút 33.
képviselő: Dr. Varga Mária
Vác és vonzáskörében az iskolás koru szenvedélybetegségek megelőzése, ismeretterjesztés szervezése, az egészségügyi feladatok ellátása, pedagógusok egészségnevelő munkájának segítése, addiktológiai programok bevezetése. ... >>

Váci Aktív Nők Klubja Egyesület

(szociális)

2600 Vác, Szentgyörgyi A. u. 6.
képviselő: Brezovszky Istvánné együttesen, Heinl Éva együttesen
A működési területen élő idős, szociálisan elesett emberek támogatása. A nők társadalmi szerepvállalásának elősegítése. ... >>

Váci Baptista Misszió Alapítvány

(oktatási,szociális)

2600 Vác, Mentős köz 1.sz.
képviselő: Lakati Péter
Imaház építése Vácott, ennek fenntartása, működtetése. Oktatás és nevelés,rendezvények szervezése, karitatív tevékenység. ... >>

Váci Közéleti Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

2600 Vác, Szinyei u. 5.
képviselő: Moravcsik Attila ( elnök )
Működési területén élők számára közösségépítő jellegű kötetlen kulturális, közművelőségi és szórakoztató programok (rendezvények, kirándulások, szabadidősport- és műveltségi vetélkedők) rendezése, a szociálisan perifériára szorult, valamint diszkriminált emberek megsegítése. Kiemelt célcsoportok a Magyarországon élő etnikai kisebbségekhez tartozó személyek, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levő munkavállalók, illetve a térségben élő, itt tanuló fiatalok. Utóbbiak mentális és fizikai egészségének megőrzéséhez képzett szakembereinek egészségmegőrző (pl. drogprevenciós) előadásaival, illetve a fogyatékkal élő gyermekek számára is élvezhető sportrendezvények tartásával kíván kidolgozott és a gyakorlatban kipróbáltan működő programtervei, projektjei alapján hozzájárulni. Az egyesület tevékenysége által az akut társadalmi ellentétek, az idegengyűlölet, a fajgyűlölet, és a társadalmi előítéletek visszaszorítását is elő kívánja segíteni Vácott és környékén. ... >>

Váci Nemes Cél Egyesület

(szociális)

2600 Vác, Beniczky P. u. 12.sz.
képviselő: Dr. Kármán Ferencné elnökhelyettes, Kovács Istvánné elnök
Szociális tevékenység ... >>

Váci Szociális Közalapítvány

(szociális)

2600 Vác, Március 15 tér 11.sz.
képviselő: Dr. Kámory Katalin
A városi szociális intézményekben lévő ellátás javítása, rászorulók támogatása, hajléktalanokról való gondoskodás. ... >>

Zoé az Egészségért és Fogyatékos Hátrányos Helyzetű Gyermekek Mosolyáért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2600 Vác, Balassagyarmati u. 2.
képviselő: Fleischmann Mónika
Gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, halmozottan sérült, siketnéma, autista gyermekek számára, zenei oktatás egészséges gyermekek számára. Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítése. Gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, oktatási tevékenység. ... >>
1. oldal