Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vác oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 91
1. oldal

A Kiss Herceg Alapítvány a Radnóti Miklós Általános Iskola tanulóiért

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác, Radnóti Miklós u.5-7.sz.
képviselő: Nagy Ágnes elnök
A Radnóti Miklós Általános Iskola tanulói ösztönzése, segítése abban, hogy kiemelkedő tanulmányi eredményt, vagy sporttevékenységet érjenek el. ... >>

A Naszályban és Környékén Folytatott Természetközeli Gazdálkodás, Ökotirizmus, valamint a Környezettudatos Nevelés Fejlesztését és a Természet Védelmét Szolgáló Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2600 Vác, Báthori u. 32.
képviselő: Dobó István (önállóan), Kovács Márton (együttesen), Nagy Csaba (együttesen)
Természetvédelem, természetközeli erdőgazdálkodás segítése, állatvédelem, környezetvédelem, természeti környezetünk természetességének növelése. Környezettudatos oktatás, nevelés támogatása. Szabadtéri sporttevékenységek, mozgás, testkultúra támogatása. Szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű személyek támogatása. A Naszályban és térségében a közbiztonság növelése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. Közforgalom számára megnyitott út, híd fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

A Nyár Utcai Ovodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Nyár u. 1. sz.
képviselő: Mészáros Katalin Szilvia
Az óvodások egészséges életmódra neve- lésésének testi nevelésének segítése, támogatása és az ehhez szükséges tár- gyi feltételek biztosítása. ... >>

Adjutorium Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
képviselő: dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet
Minden rászorult számára hozzáférhető esélyegyenlőséget nyújtson tanulmányok folytatásához, nemzeti kisebbségben élő zsámbéki katolikus főiskolán tanuló diákok segítése, támogatása. Tanítóképző oktatás és nevelés feltételeinek javí tása a zsámbéki katolikus főiskolán. Oktatás és nevelés, valamint az alapkutatás és alkalmazott kutatás fejlesztése, átképzési tanfolyamok szervezésének támogatása, oktatási intézmények működésének, fejlesztésének támogatása. Kulturális örökség, műemlékvédelem tá- mogatása, szervezése, egészséges életmód kialakítását segítő sport tevékenységek támogatása. ... >>

Alapítvány a Váci Zeneművészeti Szakközépiskoláért és Diákjaiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Kossuth tér 3.sz.
képviselő: Rosta Árpád, Szeghőné Kiss Krisztina
Az iskola támogatása, diákok részére ösztöndíj. ... >>

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
képviselő: Dr. Balázs Pál rektor
felsőfokú oktatás ... >>

Árpád Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Arpád u.85.sz.
képviselő: Bánáti Attila
Az iskola ifjuságának sportolási, táborozási, művelődési kulturális tevékenységek kialakítása támogatása. ... >>

Art Lavina Közhasznú Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 52.
képviselő: Nagy Norbert (elnök)
A képzőművészettel foglalkozók, különös tekintettel a fiatal tehetségek képzésének támogatása, képzőművészeti kultúrális rendezvények, kiállítások megvalósulásának támogatása. A képzőművészeti grafikai tevékenység informatikai eszközökkel történő végzésének és a végzése elterjedésének elősegítése. ... >>

Boronkay György Müszaki Szakközépiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Németh L. u. 4-6.
képviselő: Dr.Molnár Lajos
A szakközépiskolában folyó oktatás támogatása. Mőszaki modernizáció, idegen nyelv oktatása. ... >>

Deákvári Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Deákvári főtér 5.sz.
képviselő: Farkas Pál
A váci Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak, tanárainak és nevelőinek tehetségük kibontakozásához szakmai tu- dásuk elmélyítéséhez támogatás nyújtá- sa. ... >>

Drámapedagógiai Nevelést Segítő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2600 Vác, Földváry Károly tér 4.
képviselő: Katona Zsuzsanna Ilona elnök
Gyermekek és felnőttek tehetséggondozása. Táborok, szünidei programok szervzése. Tánc és mozgásterápia oktatása. ... >>

Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány

(oktatási)

2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.
képviselő: Bászler Mária elnök önállóan, Bódisné Elek Ilona elnökhelyettes önállóan
Fiatalok támogatása speciális szakmai ismeretek elsajátítása céljából. Innovációs tevékenység létrehozása céljából szervezetek létesítése. Szakmai ismeretterjesztés. ... >>

Dunakanyar Néptánc Egyesület

(oktatási,kulturális)

2600 Vác, Dr. Csányi László körút 63.
képviselő: Kvojka Ferenc István elnök
A magyar néptánc hagyományainak megőrzése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

E.N.D. Katolikus Házastári Mozgalom Egyesület

(oktatási,egyéb)

2600 Vác, Molnár u. 6.
képviselő: Pellet Philippe ( elnök )
Házaspárok segítése, lelkigyakorlatok, zarándokok szervezése, katolikus kiadványok megjelentetése, lelkipásztorok segítése a jegyoktatások során, fellépés a házasság szentségének és a család társadalmi egységének védelme érdekében. ... >>

Egészséges Családokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.sz.
képviselő: Dr. Fekete Zoltán
Az ambulánsan végezhető beavatkozások körének bővítése a szülészetben és a nőgyógyászatban, a szükséges hálózat kialakításának elősegítése. Bábák, mű- tősnők, orvosok továbbképzésének támo- gatása. Kongresszusok, tanfolyamok, work-shopok, tanulmányutak, ösztöndíjak szervezése egészségügyi szakdolgozóknak orvosoknak. Orvosi műszer, gyógyászati segédeszköz forgalmazása, szakmai segí- tés, tanácsadás. Új módszerek eljárások műszerek bevezetése a magyar szülészet- ben és nőgyógyászatban. Az egészségügyi dolgozók munkakörűlményeinek javítása szakmai szempontból. A betegek kórházi konfortjának javítása, a kórházban töl- tött idő csökkentéséhez szükséges szak- mai feltételek kialakítása. A fentiek- kel kapcsolatos információk széles kö- rű elterjesztésének támogatása és a szakmai publikálás elősegítése. ... >>

Életút Alapítvány

(oktatási,szociális)

2600 Vác, Zichy Hippolyt u. 22.
képviselő: Kovács József elnök
Olyan ismeretterjesztő tevékenység folytatása, mely munkanélküliek, hátrányos helyzetűek, pályakezdő fiatalok szakmai képzésének felvállalásával felkészíti őket a munka világába. . ... >>

Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2600 Vác, Hattyú u. 15.
képviselő: dr. Faragó Artúr elnök
A Vác környéki kórházak, egészségügyi intézmények és szociális otthonok gondozottjainak lelki segély nyújtása. A lelkigondozók tevékenységének fejlesztése, továbbképzés.. ... >>

Ezüst Hárs Gyermekvédő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2600 Vác, Árpád u. 68.
képviselő: Földvári Jakabné, Ivánné Krauze Zsuzsanna, Moravcsik Zsuzsanna, Pázmándi Teréz elnök
Vácott és környékén szociális, kulturális tevékenység szervezése, támogatása. Fenti célokhoz szolgáltatás nyújtása, elsősorban a Hársfa u. 4.sz alatti óvoda gyermekei felé és a célok megvalósításához terhet vállalók támogatása. ... >>

Fejlődésért Alapitvány / Közhasznu /

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Görgey Artúr utca 1.
képviselő: Jambrich Sándor
A teljes evangéliumi keresztény hitet hirdető gyületkezetek, természetes személyek erkölcsi és anyagi támogatása. Kulturális és oktatási tevékenységek ifjuság-gyermek és magzatvédelmi rendezvények, valamint a bibiliai értékek hirdetésének megszervezése, támogatása, stb. ... >>

FITT-FUT Alapítvány

(sport,oktatási)

2600 Vác, Gerle u. 9.sz.
képviselő: Dóczi Sándor elnök
A ifjuság egészségnevelésének sportoktatásásnak támogatása. ... >>

Fluch Póker Sportegyesület

(sport,oktatási)

2600 Vác, Kossuth u. 6.
képviselő: Doroszlai Balázs ( elnök )
Tagjai sporttevékenységének - szellemi teljesítőképesség megtartása, fejlesztése - biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, közös érdekek védelme, a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási lehetőségek megteremtése, a lakosság szellemi szabadidősportjának segítése. ... >>

Foci Suli Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác, Stadion u.2.sz.
képviselő: Fenyő András titkár, Kékesi István elnök
Vácott a középiskolában működő focisport támogatása, diáksport labdarugó utánpótlás feltételeinek támogatása. ... >>

Földvári Károly Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Nagymező u. 14.
képviselő: Kármán Gáborné, Koczkáné Kiss Orsolya, Pohárnikné Sári Mariann
Korszerű oktatási eszközök és módszerek bevezetése az általános iskolában. ... >>

Generációk Jövőjéért, Együtt Egymásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Deákvári főtér 14. 2 lh. fszt.1.
képviselő: Petrás Erzsébet kuratóriumi elnök
Gyermekek egészséges fejlődése, a felnőtt lakosság és az időskorúak egészségének megőrzése és a betegségek kialakulásának megelőzése érdekében: életmód felmérés készítése, életvezetési tanácsadás, ennek keretén belül az egészséges étrend kialakításához szükséges táplálkozási tanácsadás, a szabadidő hasznos és aktív eltöltésével kapcsolatos programok szervezése, bemutatása, az egészséges életmód jelentőségét népszerűsítő előadások és tájékoztató anyagok eljuttatása a lakosság részére, természetgyógyászat, rehabilitáció, gyógytorna szervezése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.
Időskorúak és rászorulók szociális és mentális gondozása, időslátogatás, hátrányos helyzetű családok segítése, gyermekek táplálkozási szokásainak feltárása, felmérés készítése a gyermekek családon belüli étkezési lehetőségeiről, szokásairól, a gyermek- és idős étkeztetés, valamint a szociálisan rászorulók étkeztetésének támogatása, szociális tevékenység, idősek gondozása.
Tehetségkutatás, a tehetséges gyermekek és fiatalok felkutatása, képességeik fejlesztése, tanulmányaik támogatása, az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges sport és kulturális programok szervezése, ismeretanyagok terjesztése.
Kulturális programok szervezése, gyermekek nyári táboroztatása, hagyománymegőrző gyermekprogramok szervezése, régi szakmák megőrzése érdekében az egyes szakmák gyakorlati bemutatása kiállításokon, népműves foglalkozásokon, az ezzel kapcsolatos ismeretek felkutatása, gondozása bemutatásának megszervezése, a kulturális örökség ápolása.
Természet- és állatvédelem, erdei iskolák, erdei foglalkozások szervezése, az élővilág természetközeli bemutatása az iskoláskorúak részére, átmeneti időre állatmegőrzés.
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és csoportok, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása érdekében kulturális programok szervezése, munkalehetőség felkutatása és eljuttatása az érdekelt csoportok részére, továbbképzési lehetőség bemutatása, szervezése, felnőtt képzés, felnőtt átképzés szervezése és lebonyolítása, határon túli magyarokkal kulturális kapcsolat ápolása, nyári cseretáboroztatás megszervezése.
Sport támogatása, gyermekek fizikai fejlődését elősegítő nevelési módszerek népszerűsítée, egészséges életmódra nevelés érdekében sport programok szervezése.
Munkanélküliek munkához jutásának támogatása, pályázati lehetőségekre figyelemfelhívás, vállalkozóvá válás elősegítése, pályázatfigyelés az ezzel kapcsolatos tanácsadás megánszemélyek és szervezetek részére. ... >>

Göncöl Szövetség /Göncöl Szövetség a Természeti Környezeti és Kultúrális Értékekért/

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2600 Vác, Ilona utca 3.
képviselő: Dr. Bérczi Szaniszló
A Göncöl Szövetség és tagszervezetei a természetvédelem, környezetvédelem és kultura területén működnek olyan sokszínű értékközpontu fenntartható társdalom megvalósítása érdekében, mely emberi léptékű nyitott, öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik.
A szövetség átfogó célja, hogy hozzájáruljon a környezet és a társadalom fenntartható fejlődéséhez. A természeti és genetikai örökség megőrzése, fenntartható területhasználat, állattenyésztés és növénytermesztés, hagyományos gazdálkodás. Oktatás és kutatás, művelődés, ismeretterjesztés és kiadói munka, örökségvédelem, szemléletformálás és fogyasztóvédelem. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Báthory u.17-19.sz.
képviselő: Mátyásffyné Juhász Gabriella ig.
Váci Juhász Gyula Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása. ... >>

I.Géza Király Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Géza király tér 8.sz.
képviselő: Erőss Sándorné
A közgazdasági szakközépiskola pedagógusainak és diákjainak jutalmazása, az iskola tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Ifjúsági Kutató - Váci Tudásközpont Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

2600 Vác, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Tóth Eszter elnök
Tehetséges 10-18 év közötti fiatalok természettudományos és műszaki innovatív képességeinek fejlesztése kutatómunkákban történő aktív részvétellel, a fiatalok arra irányuló nevelése, hogy belső igény alakuljon ki bennük új ismeretek megszerzésére és kutatás eredményének gazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi és társadalmi hasznosítására, a fiatalok felkészítése és nevelése az önálló és csoportmunkában történő hatékony munkavégzésre és kreatív munkastílusra. ... >>

Jel - Beszéd Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Naszály u. 29.
képviselő: Kovalinszky Pálné
A váci általános iskola és diákotthon /Temető u.29./ hallássérült tagozata, értelmi fogyatékos, halmozottan sérült tanulók fejlesztése, utógondozása, társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

Kapcsolat Alapítvány

(oktatási)

2600 Vác, Dr.Csányi L.krt.45.sz.
képviselő: Légrádi Béláné
A keresztény szervezetek közötti kapcsolatok, a művelődési, oktatási programok támogatása, a nyomdaköltsé- gekhez hozzájárulás. ... >>

Karolina Katolikus Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Konstantin tér 7.sz.
képviselő: Sisa Sándorné
A római katolikus általános iskola támogatása. ... >>

KATLAN Szabadidő Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

2600 Vác, Március 15.tér 8.sz.
képviselő: Sikó Tamás elnök
Sporttevékenység, tömegsportok ágába tartozó tevékenységek művelése, támogatása, lebonyolítása, különösen a trietlon, sífutó, kajak-kenu, sportmászó, futóíjász, mountainbike, telemárk, természetjárás stb. rendezvények lebonyolítása, sporttal kapcsolatos oktatás kialakítása. ... >>

Katona Lajos Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Budapesti főút 37.sz.
képviselő: Szücsné Zomborka Márta
A könyvtár fejlesztése, korszerűsítése, szolgáltatásainak gazdagítása. ... >>

KIRÁLY Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Naszály u. 8.
képviselő: Szalatnyai Gáborné ( elnök )
A Király Endre Szakközépiskola és Szak- munkásképző támogatása. ... >>

Korona Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2600 Vác, Zrínyi u. 35.
képviselő: Korona Károly
Sportlótenyésztés, kiképzés. versenyeztetés, lovas ismeretek, lovaglás tanítása, népszerűsítése. ... >>

Magyar Európa Egyesület

(oktatási,egyéb)

2600 Vác, Március 15. tér 8.sz.
képviselő: Földi László
Euroatlanti integráció erősítése, oktatási tevékenység. ... >>

Magyar Fényképész Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

2600 Vác, Kosdi utca 13/B.
képviselő: Paskuj Iván
A tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulók, ipartestületi tagok segítése, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeret- terjesztési, kultúrális tevékenységek támogatása. ... >>

Mobil Oktatási Centrum és Könyv - Társ Magyarország Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 24.
képviselő: Kocsis Tiborné
A tanulás tanítás minőségének emelése. Hátrányos helyzetü tanulók segítése, nyelvi táborok szervezése. Pszicho Organikus Szindrómás tanulók részére speciális iskola létrehozása.Nyelvszakos tanárok nyelvi továbbképzése. Oktatási intézmények tárgyi, személyi feltételeinek javítása. Testvérkapcsolat kialakítása külföldi intézményekkel.

A közúti közlekedés és közlekedésbiztonság alapvető szabályainak korai megismertetése, a közlekedésbiztonság tekintetében képzések, továbbképzések konferenciák szervezése. ... >>

Muzsikáló Váciakért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Konstantin tér 8.sz.
képviselő: Frank Éva
A váci Bartók Béla Zeneiskolában az oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséges,szorgalmas tanulók jutalma- zása, a hátrányos helyzetűek segítése, az iskola hangszerállományának gyarapítása. ... >>

Műalkotások és Műkincsek Bemutatását Elősegítő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2600 Vác, Vág u. 15.sz
képviselő: Szép Tamás
Olyan ismeretterjesztő tevékenység folytatása, mely elősegíti a Magyar Képzőművészek és alkotásaik bemutatko- zását, az Internet nyújtotta lehetősé- gek kiaknázásával. Valamint a Magyar Művészetet mutatja be, illetve teszi elérhetővé a világ minden Internetező polgár számára. ... >>

Napról-Napraforgó Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Cserje u. 43.
képviselő: Nagy Bálint /elnök/
Az alapítvány céljai közé tartozik a szociális, vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi és anyagi támogatása aktív emberbaráti, karitatív tevékenység végzése, élelmiszer-, ruha-, egyéb életszükségleti cikkek részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. A hátrányos helyzetű és megromlott életű egyének, családok fentiek szerinti támogatása. A kulturális tevékenységek közötti művészeti, közművelődési, tudományos célú rendezvényeket szervez, támogat anyagi vagy más módon, elősegítve a keresztény-humanista alapú kultúra értékeinek terjesztését, ezen belül a nemzeti, nemzetiségi kultúrértékek megőrzését. A gyermekek és ifjúkorúak számára - a különböző korosztályok érdeklődésének és igényének megfelelően - tudományos drogprevenciós, válságterhességi, előadásokat, tanfolyamokat szervez, oktatási intézményekkel való megállapodás szerint iskolai kereteken belül is. ... >>

NASZÁLY Jóléti és Foglalkoztatási Alapítvány

(sport,oktatási)

2600 Vác, Kőhídpart 2.sz.
képviselő: Terman József
Művelődés, szabadidősport, oktatás, szociális támogatás, foglalkoztatási gondok enyhitése. ... >>

Nyár Utcai Óvodások Zsibongó Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Nyár u 1.
képviselő: Bulejsza Éva (elnök)
A Váci Náyr Utcai Óvoda óvodásainak test, szellemi és lelki fejlődésének előmozdítása és biztosítása érdekében az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, továbbá mindazon feladatok támogatása, amelyek az óvoda oktató-nevelő munkát hatékonnyabbá, színvonalasabbá teszik. Az óvodába járó gyermekek közül a támogatásra rászorulók segítése, támogatása. ... >>

PEGAZUS Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2600 Vác, Cházár András u.4/b.sz.
képviselő: Volentics Gyula
A fiatal tehetséges művészek alkotó- művészeti tehetségének kibontakozását elősegítése. Kiállítások rendezése, ily programok, események megszervezése, művészeti, irodalmi kiadványok publikálása. ... >>

Pest Megyei Szakdolgozókért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2600 Vác, Köztársaság út 11-13. II. 3.
képviselő: Bugarszkiné Sárközi Gizella elnök
Pest Megye egészségügyi szakdolgozói oktatásának, továbbképzésének támogatása és szervezése. Szakdolgozók elismerése, jutalmazása. ... >>

Piacorientált Szakképzésért Alapítvány

(oktatási)

2600 Vác, Szent Miklós tér 14.sz.
képviselő: Gelle Imréné kuratórium elnöke, Könczölné Krajcsovicz Ildikó
Tehetséggondozás, továbbtanulásra felkészítés, szakmai versenyek, kirándulás, tapasztalatcserék szervezése, integrált kereskedelmi szakképzés, nyelvtanítás feltételei biztosítása. ... >>

PRO VITA Alapítvány

(oktatási)

2600 Vác, Argenti Döme tér 5.sz.
képviselő: Bartos Ferenc elnök, Rusvay Balázs társelnök
Vác város és vonzáskörzetébe tartozó községek lakóinak mentése jól képzett szakemberekkel, eszközök, mőszerek korszerűsítése, oktatás. ... >>

PROBITAS Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Árpád u.85.sz.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át*
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola nyolcadik osztályát elvégző, ballagó diákjai közül azok jutalmazása, akiknek felső tagozatos tanulmánya során magatartását és szorgalmá "példás" érdemjeggyel értékelte az iskola tantestülete, illetve aktívan részt vett az iskola közösségi életének bármely területén. ... >>

Radnóti Miklós Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác, Radnóti u.7.sz.
képviselő: Mártonffy Tamásné elnök ... >>

Reménység Alapítvány

(sport,oktatási)

2600 Vác,
képviselő: Moys Csaba
A váci ifjúság sportoktatásának, cserkészmozgalomnak a támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal