Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vác intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 53
1. oldal

A Kiss Herceg Alapítvány a Radnóti Miklós Általános Iskola tanulóiért

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác, Radnóti Miklós u.5-7.sz.
képviselő: Nagy Ágnes elnök
A Radnóti Miklós Általános Iskola tanulói ösztönzése, segítése abban, hogy kiemelkedő tanulmányi eredményt, vagy sporttevékenységet érjenek el. ... >>

A Nyár Utcai Ovodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Nyár u. 1. sz.
képviselő: Mészáros Katalin Szilvia
Az óvodások egészséges életmódra neve- lésésének testi nevelésének segítése, támogatása és az ehhez szükséges tár- gyi feltételek biztosítása. ... >>

Adjutorium Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
képviselő: dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet
Minden rászorult számára hozzáférhető esélyegyenlőséget nyújtson tanulmányok folytatásához, nemzeti kisebbségben élő zsámbéki katolikus főiskolán tanuló diákok segítése, támogatása. Tanítóképző oktatás és nevelés feltételeinek javí tása a zsámbéki katolikus főiskolán. Oktatás és nevelés, valamint az alapkutatás és alkalmazott kutatás fejlesztése, átképzési tanfolyamok szervezésének támogatása, oktatási intézmények működésének, fejlesztésének támogatása. Kulturális örökség, műemlékvédelem tá- mogatása, szervezése, egészséges életmód kialakítását segítő sport tevékenységek támogatása. ... >>

Alapítvány a Váci Zeneművészeti Szakközépiskoláért és Diákjaiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Kossuth tér 3.sz.
képviselő: Rosta Árpád, Szeghőné Kiss Krisztina
Az iskola támogatása, diákok részére ösztöndíj. ... >>

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
képviselő: Dr. Balázs Pál rektor
felsőfokú oktatás ... >>

Árpád Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Arpád u.85.sz.
képviselő: Bánáti Attila
Az iskola ifjuságának sportolási, táborozási, művelődési kulturális tevékenységek kialakítása támogatása. ... >>

Boronkay György Müszaki Szakközépiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Németh L. u. 4-6.
képviselő: Dr.Molnár Lajos
A szakközépiskolában folyó oktatás támogatása. Mőszaki modernizáció, idegen nyelv oktatása. ... >>

Deákvári Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Deákvári főtér 5.sz.
képviselő: Farkas Pál
A váci Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak, tanárainak és nevelőinek tehetségük kibontakozásához szakmai tu- dásuk elmélyítéséhez támogatás nyújtá- sa. ... >>

Egészséges Családokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.sz.
képviselő: Dr. Fekete Zoltán
Az ambulánsan végezhető beavatkozások körének bővítése a szülészetben és a nőgyógyászatban, a szükséges hálózat kialakításának elősegítése. Bábák, mű- tősnők, orvosok továbbképzésének támo- gatása. Kongresszusok, tanfolyamok, work-shopok, tanulmányutak, ösztöndíjak szervezése egészségügyi szakdolgozóknak orvosoknak. Orvosi műszer, gyógyászati segédeszköz forgalmazása, szakmai segí- tés, tanácsadás. Új módszerek eljárások műszerek bevezetése a magyar szülészet- ben és nőgyógyászatban. Az egészségügyi dolgozók munkakörűlményeinek javítása szakmai szempontból. A betegek kórházi konfortjának javítása, a kórházban töl- tött idő csökkentéséhez szükséges szak- mai feltételek kialakítása. A fentiek- kel kapcsolatos információk széles kö- rű elterjesztésének támogatása és a szakmai publikálás elősegítése. ... >>

Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2600 Vác, Hattyú u. 15.
képviselő: dr. Faragó Artúr elnök
A Vác környéki kórházak, egészségügyi intézmények és szociális otthonok gondozottjainak lelki segély nyújtása. A lelkigondozók tevékenységének fejlesztése, továbbképzés.. ... >>

Ezüst Hárs Gyermekvédő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

2600 Vác, Árpád u. 68.
képviselő: Földvári Jakabné, Ivánné Krauze Zsuzsanna, Moravcsik Zsuzsanna, Pázmándi Teréz elnök
Vácott és környékén szociális, kulturális tevékenység szervezése, támogatása. Fenti célokhoz szolgáltatás nyújtása, elsősorban a Hársfa u. 4.sz alatti óvoda gyermekei felé és a célok megvalósításához terhet vállalók támogatása. ... >>

FIESTA színházat és kiadói tevékenységet szolgáló Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2600 Vác, Dr.Csányi krt.63.sz.
képviselő: Németh Péter Mikola
bölcselet körébe tartozó kiadványok támogatása. Vác város és kultúrális vonzáskörzete színházi életének támogatása, folyóiratok, könyvek kiadásának támogatása. ... >>

Foci Suli Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác, Stadion u.2.sz.
képviselő: Fenyő András titkár, Kékesi István elnök
Vácott a középiskolában működő focisport támogatása, diáksport labdarugó utánpótlás feltételeinek támogatása. ... >>

Földvári Károly Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Nagymező u. 14.
képviselő: Kármán Gáborné, Koczkáné Kiss Orsolya, Pohárnikné Sári Mariann
Korszerű oktatási eszközök és módszerek bevezetése az általános iskolában. ... >>

Generációk Jövőjéért, Együtt Egymásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Deákvári főtér 14. 2 lh. fszt.1.
képviselő: Petrás Erzsébet kuratóriumi elnök
Gyermekek egészséges fejlődése, a felnőtt lakosság és az időskorúak egészségének megőrzése és a betegségek kialakulásának megelőzése érdekében: életmód felmérés készítése, életvezetési tanácsadás, ennek keretén belül az egészséges étrend kialakításához szükséges táplálkozási tanácsadás, a szabadidő hasznos és aktív eltöltésével kapcsolatos programok szervezése, bemutatása, az egészséges életmód jelentőségét népszerűsítő előadások és tájékoztató anyagok eljuttatása a lakosság részére, természetgyógyászat, rehabilitáció, gyógytorna szervezése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.
Időskorúak és rászorulók szociális és mentális gondozása, időslátogatás, hátrányos helyzetű családok segítése, gyermekek táplálkozási szokásainak feltárása, felmérés készítése a gyermekek családon belüli étkezési lehetőségeiről, szokásairól, a gyermek- és idős étkeztetés, valamint a szociálisan rászorulók étkeztetésének támogatása, szociális tevékenység, idősek gondozása.
Tehetségkutatás, a tehetséges gyermekek és fiatalok felkutatása, képességeik fejlesztése, tanulmányaik támogatása, az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges sport és kulturális programok szervezése, ismeretanyagok terjesztése.
Kulturális programok szervezése, gyermekek nyári táboroztatása, hagyománymegőrző gyermekprogramok szervezése, régi szakmák megőrzése érdekében az egyes szakmák gyakorlati bemutatása kiállításokon, népműves foglalkozásokon, az ezzel kapcsolatos ismeretek felkutatása, gondozása bemutatásának megszervezése, a kulturális örökség ápolása.
Természet- és állatvédelem, erdei iskolák, erdei foglalkozások szervezése, az élővilág természetközeli bemutatása az iskoláskorúak részére, átmeneti időre állatmegőrzés.
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és csoportok, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása érdekében kulturális programok szervezése, munkalehetőség felkutatása és eljuttatása az érdekelt csoportok részére, továbbképzési lehetőség bemutatása, szervezése, felnőtt képzés, felnőtt átképzés szervezése és lebonyolítása, határon túli magyarokkal kulturális kapcsolat ápolása, nyári cseretáboroztatás megszervezése.
Sport támogatása, gyermekek fizikai fejlődését elősegítő nevelési módszerek népszerűsítée, egészséges életmódra nevelés érdekében sport programok szervezése.
Munkanélküliek munkához jutásának támogatása, pályázati lehetőségekre figyelemfelhívás, vállalkozóvá válás elősegítése, pályázatfigyelés az ezzel kapcsolatos tanácsadás megánszemélyek és szervezetek részére. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Báthory u.17-19.sz.
képviselő: Mátyásffyné Juhász Gabriella ig.
Váci Juhász Gyula Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása. ... >>

Hazatérés Alapítvány a békés boldog öregkorért

(intézményi)

2600 Vác, Dolmány u.28.sz.
képviselő: Thur Gábor elnök
Az időskoró emberek szociális helyzeté- nek, életkörülményeinek javítása. Or- szágos szinten időskorúak otthonai lé- tesítéséhez szakmai, módszertani segít- ségnyújtás. Szociális otthon létesíté- séhez szakmai segítségnyújtás, tanácsa- dással, szociális információs hálózat kialakítása és működtetése. Teljeskörű ellátás, gondozás, igényes szabadidő felhasználás, szórakozási le- hetőségek biztosítása. Kultúrált, lakó- inak igényei szerint kialakított intéz- ény létrehozása, majd üzemeltetése, je- lenleg külföldön élő, s véglegesen hazatelepedni szándékozó idős kettős állampolgárságú, valamint belföldön élő magyar állampolgárok részére. ... >>

I.Géza Király Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Géza király tér 8.sz.
képviselő: Erőss Sándorné
A közgazdasági szakközépiskola pedagógusainak és diákjainak jutalmazása, az iskola tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Jávorszky Ödön Városi Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2600 Vác, Döme tér 1-3.
képviselő: Dr. Hirling András
Az Intézmény rekonstrukciója, a mőszerezettség javítása, sürgősségi betegellátás fejlesztése. ... >>

Jel - Beszéd Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Naszály u. 29.
képviselő: Kovalinszky Pálné
A váci általános iskola és diákotthon /Temető u.29./ hallássérült tagozata, értelmi fogyatékos, halmozottan sérült tanulók fejlesztése, utógondozása, társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

Karolina Katolikus Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Konstantin tér 7.sz.
képviselő: Sisa Sándorné
A római katolikus általános iskola támogatása. ... >>

Katona Lajos Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Budapesti főút 37.sz.
képviselő: Szücsné Zomborka Márta
A könyvtár fejlesztése, korszerűsítése, szolgáltatásainak gazdagítása. ... >>

KIRÁLY Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Naszály u. 8.
képviselő: Szalatnyai Gáborné ( elnök )
A Király Endre Szakközépiskola és Szak- munkásképző támogatása. ... >>

Mobil Oktatási Centrum és Könyv - Társ Magyarország Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 24.
képviselő: Kocsis Tiborné
A tanulás tanítás minőségének emelése. Hátrányos helyzetü tanulók segítése, nyelvi táborok szervezése. Pszicho Organikus Szindrómás tanulók részére speciális iskola létrehozása.Nyelvszakos tanárok nyelvi továbbképzése. Oktatási intézmények tárgyi, személyi feltételeinek javítása. Testvérkapcsolat kialakítása külföldi intézményekkel.

A közúti közlekedés és közlekedésbiztonság alapvető szabályainak korai megismertetése, a közlekedésbiztonság tekintetében képzések, továbbképzések konferenciák szervezése. ... >>

Muzsikáló Váciakért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Konstantin tér 8.sz.
képviselő: Frank Éva
A váci Bartók Béla Zeneiskolában az oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséges,szorgalmas tanulók jutalma- zása, a hátrányos helyzetűek segítése, az iskola hangszerállományának gyarapítása. ... >>

Napról-Napraforgó Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2600 Vác, Cserje u. 43.
képviselő: Nagy Bálint /elnök/
Az alapítvány céljai közé tartozik a szociális, vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi és anyagi támogatása aktív emberbaráti, karitatív tevékenység végzése, élelmiszer-, ruha-, egyéb életszükségleti cikkek részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. A hátrányos helyzetű és megromlott életű egyének, családok fentiek szerinti támogatása. A kulturális tevékenységek közötti művészeti, közművelődési, tudományos célú rendezvényeket szervez, támogat anyagi vagy más módon, elősegítve a keresztény-humanista alapú kultúra értékeinek terjesztését, ezen belül a nemzeti, nemzetiségi kultúrértékek megőrzését. A gyermekek és ifjúkorúak számára - a különböző korosztályok érdeklődésének és igényének megfelelően - tudományos drogprevenciós, válságterhességi, előadásokat, tanfolyamokat szervez, oktatási intézményekkel való megállapodás szerint iskolai kereteken belül is. ... >>

Nyár Utcai Óvodások Zsibongó Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Nyár u 1.
képviselő: Bulejsza Éva (elnök)
A Váci Náyr Utcai Óvoda óvodásainak test, szellemi és lelki fejlődésének előmozdítása és biztosítása érdekében az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, továbbá mindazon feladatok támogatása, amelyek az óvoda oktató-nevelő munkát hatékonnyabbá, színvonalasabbá teszik. Az óvodába járó gyermekek közül a támogatásra rászorulók segítése, támogatása. ... >>

Országos Kollégiumi Diákszövetség

(intézményi,érdekképviselet)

2600 Vác, Budapesti főút 2-8
képviselő: Fuchsné Hattinger Zsuzsanna elnök
Kollégiumi diákok érdekképviselete ... >>

PROBITAS Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Árpád u.85.sz.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át*
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola nyolcadik osztályát elvégző, ballagó diákjai közül azok jutalmazása, akiknek felső tagozatos tanulmánya során magatartását és szorgalmá "példás" érdemjeggyel értékelte az iskola tantestülete, illetve aktívan részt vett az iskola közösségi életének bármely területén. ... >>

Radnóti Miklós Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác, Radnóti u.7.sz.
képviselő: Mártonffy Tamásné elnök ... >>

Sabaya Sporttánc Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Ipoly u. 18.
képviselő: Kotreczki Csaba elnök
Hobbi és versenytánc népszerűsítése, társas és egyéb táncok, ehhez kapcsolódó zene, kultúra, hagyományok stb. megismertetése. Általános- és középiskola keretében a táncok és hagyományok közvetítése, tanítása, táncházak szervezése, külföldi rendezvények és országon belüli rendezvények szervezése, klubélet szervezése, táncversenyzők felkészítése. ... >>

Sirály Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Sirály u. 7-9.
képviselő: Konczili Anna elnök
Sirály úti óvodások nevelésénak támogatása. ... >>

Szent József Kollégium Alapítvány

(intézményi)

2600 Vác, Honvéd u.13.sz.
képviselő: Dr.Csáki Tibor
A Szent József Kollégium működésének biztosítása, kollégium ellátása, kultura, tanulmányi utak anyagi támogatása, rászoruló diákok támogatása. ... >>

Területi összefogással a megelőzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2600 Vác, Deákvári főút 33.
képviselő: Dr. Varga Mária
Vác és vonzáskörében az iskolás koru szenvedélybetegségek megelőzése, ismeretterjesztés szervezése, az egészségügyi feladatok ellátása, pedagógusok egészségnevelő munkájának segítése, addiktológiai programok bevezetése. ... >>

Titán Sport Egyesület Vác

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

2600 Vác, Gerle u. 20.sz.
képviselő: Bagyinszki Beáta titkár, Hanusz Péter elnök
Óvodás, iskolás, ifjúsági szervezetek sportoltatásában, versenyeztetésében való részvétel, szabadidős rendezvények, kirándulások, üdülések, táborok szervezése, oktatás. ... >>

Uj Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Kandó Kálmán u.9.sz.
képviselő: Bácsatyai György
Az alternativ pedagógiai műhely működésének elősegítése, új iskolák megteremtése. ... >>

Uj Színházért Alapítvány

(intézményi)

2600 Vác, Kandó Kálmán u.7.sz.
képviselő: Bregyán Péter
A magyarországi szinikultura felemelése. ... >>

Utazó Szent Kristóf Utazási és Táborozási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Széchenyi u. 10-12.sz.
képviselő: Csémi Csaba
Kirándulások, táborozások, múzeum és színház látogatások szervezése, anyagi támogatása a felnövekvő fiatalság és a felnőttek számára. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Váci Aprajafalva Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Dr. Csányi körút 13. sz.
képviselő: Bundik Attila Józsefné elnök
A váci Csányi Körúti Óvoda támogatása. ... >>

Váci Derűs Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Vám u.11.sz.
képviselő: Greffné Szatmári Gabriella
A 3-7 éves korú gyermekek óvodai neve- lésének,ellátásának támogatása, fej- lesztése. ... >>

Váci Diófa Úti Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Diófa u. 1.
képviselő: Bagyinszki Beáta
A váci Diófa Utcai Óvoda tevékenységének segítése, működési feltételeinek, az óvodások óvodai életminőségének javítása, azóvodai nevelés eszköztárainak, lehetőségeinek bővítése. ... >>

Váci Egészségügyi Szakközépiskola Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2600 Vác, Jávorszky sétány 2.sz.
képviselő: Láng Lászlóné elnök
Az iskolában folyó egészségügyi szakképzés szinvonalának emelése. ... >>

Váci Eötvös utcai óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Eötvös utca 3.sz.
képviselő: Kiss Péterné
A Váci Eötvös utcai Óvodásainak testi-, szellemi-, lelki fejlődésének előmozdítása és biztosítása érdekében az óvoda tárgyi feltételeit javítsa, továbbá, hogy mindazon feladatokat támogassa, melyek az óvodai oktató- nevelő munkát hatékonyabbá, színvonalasabbá teszik. ... >>

Váci Gazdászok és Kertészek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Telep u.2-4.sz.
képviselő: Pilisiné Teleki Klára
A szakközépiskola kiemelkedő teljesít- ményt nyujtó tanulóinak és dolgozóinak jutalmazása, az iskola működése tárgyi feltételeinek megtartása, javítása. ... >>

Váci Karolina Általános Iskola Barátainak Egyesülete

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Gasparik Kázmér u.2.sz.
képviselő: Dr.Kert Sándor ... >>

Váci Lakóterületi Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác,
képviselő: Branizsa Györgyné
A város üzemeiben, intézményeiben, szövetkezeteiben, igazgatási területén dolgozók és azok családtagjainak, a környék lakosainak, iskolai tanulóinak rendszeres testedzését elősegíteni és biztosítani. ... >>

Váci Protestáns Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Eötvös u.1.sz.
képviselő: Lakati Péter
Olyan általános iskola létrehozása, amelyben különös hangsulyt kap a hit, vallás-erkölcsi nevelés. Kapcsolatok teremtése vallási szervezetekhez. ... >>

Váci Síiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác, Deákvári főút 40.sz.
képviselő: Kovács Márk ... >>

Váci Újhegyi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2600 Vác, Újhegyi út 46.Deákvári Óvoda
képviselő: Bán Edit elnök
Az alapítvány létrehozásának fő célja Vácott szociális,kultúrális tevékenység szervezése, támogatása, valamint a fen- ti célok előmozdítása érdekében terhet vállalók erkölcsi és anyagi támogatása. Az alapítvány elkötelezett a társadalom és az egyén közös érdekében kielégíté- sére irányuló tevékenységek folytatása mellett. Az alapítvány közhasznú szol- gáltatásaiból bárki részesülhet. Az alapítvány létrehozásának fő célja Vácott szociális,kultúrális tevékenység szervezése, támogatása, valamint a fen- ti célok előmozdítása érdekében terhet vállalók erkölcsi és anyagi támogatása. Az alapítvány elkötelezett a társadalom és az egyén közös érdekében kielégíté- sére irányuló tevékenységek folytatása mellett. Az alapítvány közhasznú szol- gáltatásaiból bárki részesülhet. Óvoda felszereltségének fejlesztése. Óvoda kultúrális, sport és közösségi életének magasabb szinvonalra emelése. Nevelés és oktatás,képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Gyermek-és ifjúsági csoport szabadidő és művelődési programok szervezése. ... >>

Váci Waldorf Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Katona L. u. 17.
képviselő: Dósa Róbert (elnök)
Elősegíteni és támogatni: a Waldorf- pedagógia további terjedését Magyarországon, a Waldorf-pedagógia elvén és módszerein alapuló oktatási intézmények létrejöttét és működését, és amennyiben lehetőségei lehetővé teszik, óvoda és alapfokú iskola működtetését. A Waldorf pedagógia elvét elfogadó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését, a személyiség a testi, lelki és szellemi képességek és készségek szabad fejlesztésén alapuló pedagógiai műhely alakulását. ... >>
1. oldal 2. oldal