Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vác egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Adjutorium Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
képviselő: dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet
Minden rászorult számára hozzáférhető esélyegyenlőséget nyújtson tanulmányok folytatásához, nemzeti kisebbségben élő zsámbéki katolikus főiskolán tanuló diákok segítése, támogatása. Tanítóképző oktatás és nevelés feltételeinek javí tása a zsámbéki katolikus főiskolán. Oktatás és nevelés, valamint az alapkutatás és alkalmazott kutatás fejlesztése, átképzési tanfolyamok szervezésének támogatása, oktatási intézmények működésének, fejlesztésének támogatása. Kulturális örökség, műemlékvédelem tá- mogatása, szervezése, egészséges életmód kialakítását segítő sport tevékenységek támogatása. ... >>

ARMS Szkander Egyesület

(egyéb)

2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6.
képviselő: ifj. Simon Ferenc elnök önállóan
Szabadidős és hobbitevékenység. ... >>

Baloldali Ifjusági Társulás Vác

(egyéb)

2600 Vác, Dr.Csányi L.körút 45.Pf.150
képviselő: Barta József Ádám elnök ... >>

Deákvárért Civil Egyesület

(egyéb)

2600 Vác, Naszály u. 18.
képviselő: dr. Sárközi János ( elnök )
Deákvár hosszú távú fejlődésének elősegítése, kertvárosi jellegének megőrzése. Folyamatos helyi nyilvánosság megteremtése. A fontosabb kérdésekről rendszeres vita lehetőségének megteremtése. Civil szervezetek, különböző csoportok, intézmények folyamatos bevonása a városrész lényeges kérdéseiről való döntésbe. A városrész lakossága érdekképviseletének felvállalása társadalmi szervezetek, intézmények, testületek felé. Közösségi élet fejlesztése. ... >>

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2600 Vác, dr. Csányi László krt. 47.
képviselő: dr. Nacsa János ( elnök ), Gresina István, Kosztyán Kálmán
Térségi és határokon átívelő együttműködés, amelyre versenyképes vidékgazdaságra támaszkodó, identitásában megerősödő helyi közösség. ... >>

Dunakanyar Ifjúságáért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

2600 Vác, Alsó u. 69.sz.
képviselő: Derényi László
Gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése. Szolgáló foglalkozások programok megvalósítása. A keresztény értékrend és a magyar nemzeti kultúra megőrzésért munkálkodó személyek és csoportok támogatása. Regionális természetvédelem, ehhez turisztikai mozgalom támogatása. ... >>

E.N.D. Katolikus Házastári Mozgalom Egyesület

(oktatási,egyéb)

2600 Vác, Molnár u. 6.
képviselő: Pellet Philippe ( elnök )
Házaspárok segítése, lelkigyakorlatok, zarándokok szervezése, katolikus kiadványok megjelentetése, lelkipásztorok segítése a jegyoktatások során, fellépés a házasság szentségének és a család társadalmi egységének védelme érdekében. ... >>

Erdély Barátainak Közhasznú Egyesülete

(kulturális,egyéb)

2600 Vác, Újhegyi u. 74.
képviselő: Molnárné Kovács Katalin elnök
ismeretterjesztés, kapcsolattartás, kulturális tevékenység ... >>

Exta-Sea Búváregyesület

(egyéb)

2600 Vác, Nagymező u 40.
képviselő: Fekete János Péter (elnök) önállóan, Kézdi Jusztina (alelnök) önállóan
A tavakban, tengerekben rejlő romokról, roncsokról és az ott található élővilágról fotósorozatok és filmfelvételek készítése és megismertetése a nagyközönséggel. ... >>

Göncöl Szövetség /Göncöl Szövetség a Természeti Környezeti és Kultúrális Értékekért/

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2600 Vác, Ilona utca 3.
képviselő: Dr. Bérczi Szaniszló
A Göncöl Szövetség és tagszervezetei a természetvédelem, környezetvédelem és kultura területén működnek olyan sokszínű értékközpontu fenntartható társdalom megvalósítása érdekében, mely emberi léptékű nyitott, öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik.
A szövetség átfogó célja, hogy hozzájáruljon a környezet és a társadalom fenntartható fejlődéséhez. A természeti és genetikai örökség megőrzése, fenntartható területhasználat, állattenyésztés és növénytermesztés, hagyományos gazdálkodás. Oktatás és kutatás, művelődés, ismeretterjesztés és kiadói munka, örökségvédelem, szemléletformálás és fogyasztóvédelem. ... >>

Jelenkori Keresztény Archívum Alapítvány

(egyéb)

2600 Vác, Attila u. 17.
képviselő: Tímár Ágnes ( elnök )
XX. és XXI. századi egyháztörténeti adatok gyűjtése és feldolgozása, az összegyűjtött, illetve tárolt adatok, adattárolók őrzési, feldolgozási, kiadási költségeinek támogatása. ... >>

Jobboldali Összefogás Egyesület

(kulturális,egyéb)

2600 Vác, Szivárvány u. 17.
képviselő: Fördős Attila ( önállóan )
Vác Város közéletében való aktív részvétel. Vác Város kulturális örökségének óvása, kulturális rendezvényeinek segítése, környezetvédelem. Az épített környezet óvása, új beruházások esetén szakmai segítségnyújtás, véleményezés. Hagyományőrzés, a város polgári értékeinek megtartása. A polgári és keresztényi értékeket valló közösségek érdekképviselete. Vác testvértelepüléseivel való kapcsolattartás. Határon túl élő magyar közösségek segítése. ... >>

Magyar Európa Egyesület

(oktatási,egyéb)

2600 Vác, Március 15. tér 8.sz.
képviselő: Földi László
Euroatlanti integráció erősítése, oktatási tevékenység. ... >>

Magyar Republikánus Politikai Párt

(egyéb)

2600 Vác, Külterület Pincevölgy dűlő 8.
képviselő: Szigeti Sándor elnök
Politika ... >>

Magyar Testékszerezők Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2600 Vác, Köztársaság út 33.sz.
képviselő: Várady Szabó Dávid elnök
Összefogni Magyarországon bejegyzett, valamint külföldön bejegyzett, ám Ma- gyarországon tevékenykedő testékszere- zéssel foglalkozó szolgáltatókat. ... >>

Prométeusz Kulturális és Szabadidős Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2600 Vác, Végh Dezső u. 11.
képviselő: Bohus Gergely
A kultúrális és a sport iránti érdeklő- dés felkeltése az ifjúság körében. Megfelelő környezet kialakítása a szék- helyi és a térség fiataljai számára. Határon túli és idegen kultúrákkal kap- csolat kialakítása. ... >>

Szövetség Vácért Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

2600 Vác, Ipoly u. 19.
képviselő: Debreczeni János
A városi közélet tisztaságának átláthatóságának javítása. Tanulmányok, kiadmányok szerkesztése. Oktatási, művelődési programok szervezése. ... >>

Tisztiorvosok Klubja

(oktatási,egyéb)

2600 Vác, Görgey út 43
képviselő: Dr. Nagy Magdolna
A tisztiorvosi tevékenység szakmai színvonalának a növelése. Részvétel a szakmai képzés, továbbképzés programjainak kidolgozásában, végzésében. ... >>

Titán Sport Egyesület Vác

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

2600 Vác, Gerle u. 20.sz.
képviselő: Bagyinszki Beáta titkár, Hanusz Péter elnök
Óvodás, iskolás, ifjúsági szervezetek sportoltatásában, versenyeztetésében való részvétel, szabadidős rendezvények, kirándulások, üdülések, táborok szervezése, oktatás. ... >>

Vácért Lokálpatrióta Egyesület

(kulturális,egyéb)

2600 Vác, Törökhegyi u. 4. fszt. 1.
képviselő: Dezsőfi Csaba elnök önállóan
A váci lokálpatrióta szemlélet meghonosítása városvédő akciók szervezésével, városi lap kiadásával. ... >>

Váci Egészségügyi Sportegyesület

(sport,egészségügyi,egyéb)

2601 Vác, Szőnyi tér 3.sz.
képviselő: Dr.Juhász Béla ügyvezető elnök, Dr.Korona Árpád elnök ... >>

Váci Földváry Károly Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2600 Vác, Rácz Pál u. 1. III/9.
képviselő: Somogyi László ( elnökhelyettes ), Torda Sándor ( elnök )
Közbiztonság ... >>

Váci Naszály Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

2600 Vác, Kisgombás dülő 21454
képviselő: Csontos Csor elnök, Rakonczai Lászlóné
Közbiztonság, Környezet- és természetvédelem. ... >>

Váci Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2600 Vác, Quell R.u.4.sz.
képviselő: Bence Gábor elnök ... >>

Váci Szent Miklós Plébánia Szolgáló Szeretet Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2600 Vác, Konstantin tér 11.sz.
képviselő: Kucsák Gábor (elnök)
A Vác Alsóvárosi Plébánia álal ellátott területen élő rászorulók, különösen a szegények, magányosak, betegek, öregek, szegény sorsú diákok, bajba jutott családok anyagi támogatása. A Vác Alsóvárosi Plébánia kulturális, hitéleti, oktatási tevékenységének támogatása. A Vác Alsóvárosi Plébánia működési területén található egyházi-épületeinek fenntartása, feljújítása, karbantartása. A Váci Szent Miklós Plébánia által ellátott templomok és helyek közvetlen környezetének - különösen a Vác Városi Ligetnek, a Hétkápolna mellett források természetes és épített környezetének - fenntartása, feljújítása, fejlesztése. ... >>

Váci Vállalkozók Európai Unió Klubja

(egyéb)

2600 Vác, Március 15. tér 13.sz.
képviselő: Kissné Kászon Gabriella elnök
Általános tájékoztatás a gazdaságpolitikai aktualitásáról, tagok informálása pályázati és támogatói lehetőségekről, támogatás és szakmai segítség a pályázatok elkészítésében. Elősegíteni Vác város és térsége fejlődését, részvétel a civil szféra véleményformáló összefogásában. ... >>

Városunkért Civil Egyesület

(egyéb)

2600 Vác, Rácz Pál u. 7. 4/14.
képviselő: Debreczeni János elnök - önállóan
Keltse fel az igényt a köz szolgálatára, a közösségi ügyek támogatására, ellenőrzésére. Támogassa és segítse az állampolgárok hazafias kezdeményezéseit. Lehetőség szerint tájékoztassa Vác Város lakóit a közélet valamennyi kérdéséről. A nemzeti értékek maradéktalan képviseletével tegyen javaslatokat a helyi önkormányzatnak a város vezetésére. ... >>

WISE CHARTER Bizottság Budapest Egyesület

(egyéb)

2600 Vác, Hóman Bálint u. 2.
képviselő: Nagy Szilvia elnök
A gazdasági és civil élet szereplőinek összefogásával elérni a társadalmi környezet javítását. A közösségi élet fellendítése. ... >>

WISE Tagok Üzleti Klubja Vác Egyesület

(egyéb)

2600 Vác, Hóman Bálint út 2.
képviselő: Lózs Judit ügyvezető elnök, Újvári István elnök
a társadalmi környezet javítását, gazdasági élet fellendülését és a stabil, biztonságos és bűnözésmentes élet megvalósítását elősegíteni ... >>
1. oldal