Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Újfehértó szociális civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

"Családjaink Jövőjéért Újfehértón" Egyesület

(kulturális,szociális)

4244 Újfehértó, Budai Nagy Antal utca 21.
képviselő: Juhász Istvánné
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony állampolgárok és egyesületek együttmüködésének támogatása, a nemzeti európai értékrend- az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás- képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében, hozzájárulva ezzel Újfehértó városa kulturális örökségének ápolásához, pogári városkép megvalósulásához. ... >>

CSUKI Tömegsport Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Honvéd utca 33.
képviselő: ifj. Csukrán Mihály
Hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása. Hagyományőrzés. Ifjúsági rendezvények szervezése, közösségépítés. Fiatalok sportolási lehetőségének szervezése. Gyermekek táboroztatása. Tömegsport vetélkedők szervezése. ... >>

Együtt Egymásért Újfehértón Egyesület

(szociális)

4244 Újfehértó, Budai Nagy Antal út 50
képviselő: Szűcs Lászlóné
a fogyatékkal élő személyek (hallás, mozgás, értelmi és halmozottan fogyatékos) és családjuk érdekeinek képviselete, védelme, társadalmi hátrányainak megszüntetése, szociális tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Generációk Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

4244 Újfehértó, Kodály Z. utca 39.
képviselő: Gargya Lászlóné, Tamás Lászlóné
Újfehértón élő emberek szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű személyekre, integrációjuk, esélyegyenlőségük elősegítése. A családi és a generációk közötti kapcsolatok erősítése. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Hátrányos Helyzetűek Egyesülete

(szociális)

4244 Újfehértó, Liliom út 25.
képviselő: Puhola Józsefné
Rászoruló családok segítése. Adományok gyűjtése és elosztása. Szociális étkeztetés szervezése. Gyermekek táboroztatása. Társadalmilag és anyagilag hátrányos helyzetűek életminőségének és emberi méltóságának védelme. A kiszolgáltatottak iránti részvét és segítőkészség felébresztése társadalmunkban. ... >>

Újfehértó Családjaiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

4244 Újfehértó, Petőfi út 37.
képviselő: Forróné Csonka Judit
Családok elszegényedésének megállítása. Egészségügyi megelőző programok elindítása és folytatása. A családok értékátadó funkciójának erősítése. A gyermekek iskoláztatásának elősegítése. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekjóléti szolgáltatás. Családsegítés. Nevelés és oktatás, felnőttképzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Munkanélküliek álláskeresése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Újfehértói Idősekért Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

4244 Újfehértó, Kodály Z. utca 39.
képviselő: Puhola Józsefné
A város időskorú lakossága szociális helyzetének javítása, ezen belül elsősorban az időskorúak és a rászorultak által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása, az új, szociális célú önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása, érdekvédelme, az e területen dolgozó szakemberek szerveződésének támogatása, társadalmi, polgári és egyházi és állami kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása útján. ... >>

Újfehértói Lovasbarátok Egyesülete

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Arany J. utca 42.
képviselő: Suhaj Zoltán
A szervezet tagjai számára hagyományőrző, kulturális, turisztikai és sport rendezvények és versenylehetőségek szervezése, városi és kistérségi lovassport feladatok ellátásában együttműködés más szervezetekkel, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, tér biztosítása a társadalmi öntevékenység és közösségi élet alakításához, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, lovas oktatás szervezése, lehetőség biztosítása mozgáskorlátozott, illetve más hátrányos helyzetű személyek számára. ... >>

Újfehértói Lovassport Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Széchenyi utca 236.
képviselő: Elek László
A szervezet tagjai számára hagyományőrző, kulturális, turisztikai és sport rendezvények és versenylehetőségek szervezése. Városi és kistérségi lovassport feladatok ellátásában együttműködés más szervezetekkel illetve szervekkel. Sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Lovas oktatás szervezése. Lehetőség biztosítása mozgáskorlátozott, illetve más hátrányos helyzetű személyek számára a lovassport lehetőség szerinti megismerésére és gyakorlására. Nevelés és oktatás. Kulturális tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Újfehértói Nyugdíjasok Egyesülete

(kulturális,szociális)

4244 Újfehértó, Szent István utca 147.
képviselő: Galambos Jánosné
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. Különös figyelmet fordít az idősek társadalmi megbecsülésének erősítésére, egészségvédelmére, kulturális igényeinek lehetőség szerinti kielégítésére, szociális helyzetük figyelemmel kisérésére ... >>

ÚJFEHÉRTŐI BÖLCSŐDÉSEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

4244 Újfehértó, Bartók B. utca 5.
képviselő: Szandiné Pál Ágnes a kuratórium elnöke
Alapító okirat 3.-4./1. pontja szerinti oktatás, nevelés, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>
1. oldal