Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Újfehértó oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

A Művészetoktatásért Újfehértón Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Bem apó út 143.
képviselő: Daróczi Sándor a kuratórium elnöke
A tanulók számára növendék hangversenyek szervezése, azok tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. A tanulók versenyeztetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, versenyek szervezése; hangszerek beszerzése, felújítása, művészeti fesztiválok, táborok szervezése, a tehetséges növendékek tandíjának átvállalása, jutalmazásuk biztosítása. ... >>

HELP a Halmozottan Sérült Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Böszörményi utca 181.
képviselő: Mocsár Lóránt
A halmozottan sérült, szellemi és testi fogyatékosságban szenvedő gyermekek oktatásának és gyógyításának támogatása. Az ilyen gyermekek oktatásához és gyógyításához szükséges kutatások anyagi és erkölcsi segítése. A beteg gyermekek tanulmányai folytatásának segítése, szabadidejük eltöltésének szervezése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

KEMÉV Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

4244 Újfehértó, Kodály Zoltán utca 6.
képviselő: Szokolay Sándor elnök
Tagjai horgászérdekeinek, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászoknak a szocialista társadalmi rend megbecsülésére, a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Sportrendezvények szervezése, halgazdálkodás folytatása, orvhalászat elleni védekezés segítése.
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabály 2.1.22 pontja szerint. ... >>

Magyar évezredek Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Egészségház (Városi Múzeum) utca 2.
képviselő: Hajnal László
Az egyetemes emberi szellemi-lelki kultúra megőrzése, a magyar kultúra egyetemes, általános emberi értékeinek ápolása, a magyar őstörténet és a magyar történelem kutatása, a kutatások feldolgozása, publikálása. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Mályváskerti Általános Iskola GyermekeiértAlapítvány

(intézményi,oktatási)

4244 Újfehértó, Debreceni út 160.
képviselő: . közhasznú, Tóth János ... >>

Szoboszlai Pap István Társaság

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Petőfi utca 30.
képviselő: Vladár Sándor
Az Újfehértói Református Egyház missziós és diakóniai munkájának segítése, a helyi kulturális hagyományok ápolása, nemzeti értékeink megismerése és megismertetése, iskolán kívüli gyermek- ifjúsági és sport rendezvények támogatása és szervezése. ... >>

Újfehértó Családjaiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

4244 Újfehértó, Petőfi út 37.
képviselő: Forróné Csonka Judit
Családok elszegényedésének megállítása. Egészségügyi megelőző programok elindítása és folytatása. A családok értékátadó funkciójának erősítése. A gyermekek iskoláztatásának elősegítése. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekjóléti szolgáltatás. Családsegítés. Nevelés és oktatás, felnőttképzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Munkanélküliek álláskeresése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Újfehértó Ifjúságáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Eötvös út 2.
képviselő: Dudás Andrásné a kuratórium elnöke
Az Újfehértón élő gyermekek és fiatalok támogatása. Az újfehértói gyermekekért és fiatalokért cselekvők együttműködésének szolgálata, cselekvési lehetőségeik feltételeinek bővítése, oktatási, kulturális, vagy sport területen tehetségesnek mutatkozó fiatalok lehetőségeinek kiszélesítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Újfehértó Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Árvácska út 2
képviselő: Gyetvai Józsefné
óvodás gyermekek életközösségének, oktatásának, nevelésének javítása, anyagi támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

ÚJFEHÉRTÓI "ARANYŐSZ" NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(oktatási,egyéb)

4244 Újfehértó, Eötvös József út 26.
képviselő: Tamás Lászlóné
időskorúak érdekképviselete, segítése (alapszabály II.-III. fejezet), nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Újfehértói Lovasbarátok Egyesülete

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Arany J. utca 42.
képviselő: Suhaj Zoltán
A szervezet tagjai számára hagyományőrző, kulturális, turisztikai és sport rendezvények és versenylehetőségek szervezése, városi és kistérségi lovassport feladatok ellátásában együttműködés más szervezetekkel, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, tér biztosítása a társadalmi öntevékenység és közösségi élet alakításához, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, lovas oktatás szervezése, lehetőség biztosítása mozgáskorlátozott, illetve más hátrányos helyzetű személyek számára. ... >>

Újfehértói Lovassport Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Széchenyi utca 236.
képviselő: Elek László
A szervezet tagjai számára hagyományőrző, kulturális, turisztikai és sport rendezvények és versenylehetőségek szervezése. Városi és kistérségi lovassport feladatok ellátásában együttműködés más szervezetekkel illetve szervekkel. Sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Lovas oktatás szervezése. Lehetőség biztosítása mozgáskorlátozott, illetve más hátrányos helyzetű személyek számára a lovassport lehetőség szerinti megismerésére és gyakorlására. Nevelés és oktatás. Kulturális tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Újfehértói SASSZÉ TÁNCKLUB Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Szent István út 7.
képviselő: Lázár Attila
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális, sporttevékenység, városi táncegyüttes szervezése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Újfehértói Városi Sport és Szabadidő Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Szent I. utca 10.
képviselő: Tóth András
Tagjainak és Újfehértó város minden polgárának a mozgás és a megfelelő sportolási lehetőség biztosítása, az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása. A helyi sporthagyományok ápolása, hagyományteremtés, az egészséges és sportszerű életmódra nevelés. Tömegsport és szabadidős rendezvények rendszeres szervezése. Gyermek- és ifjúsági sport iskolán kívüli rendezvényeinek támogatása és szervezése. Versenysport rendezvények szervezése és az ilyeneken történő részvétel. ... >>

Újfehértói Vasvári Pál Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Kökény utca 6.
képviselő: Galambos János
Szemléltető eszközök javítása, tehetséggondozás, kiemelkedő eredményt elért tanulók, tanárok elismerése. ... >>

ÚJFEHÉRTŐI BÖLCSŐDÉSEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

4244 Újfehértó, Bartók B. utca 5.
képviselő: Szandiné Pál Ágnes a kuratórium elnöke
Alapító okirat 3.-4./1. pontja szerinti oktatás, nevelés, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>
1. oldal