Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Újfehértó kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A Művészetoktatásért Újfehértón Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Bem apó út 143.
képviselő: Daróczi Sándor a kuratórium elnöke
A tanulók számára növendék hangversenyek szervezése, azok tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. A tanulók versenyeztetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, versenyek szervezése; hangszerek beszerzése, felújítása, művészeti fesztiválok, táborok szervezése, a tehetséges növendékek tandíjának átvállalása, jutalmazásuk biztosítása. ... >>

"Családjaink Jövőjéért Újfehértón" Egyesület

(kulturális,szociális)

4244 Újfehértó, Budai Nagy Antal utca 21.
képviselő: Juhász Istvánné
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony állampolgárok és egyesületek együttmüködésének támogatása, a nemzeti európai értékrend- az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás- képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében, hozzájárulva ezzel Újfehértó városa kulturális örökségének ápolásához, pogári városkép megvalósulásához. ... >>

CSUKI Tömegsport Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Honvéd utca 33.
képviselő: ifj. Csukrán Mihály
Hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása. Hagyományőrzés. Ifjúsági rendezvények szervezése, közösségépítés. Fiatalok sportolási lehetőségének szervezése. Gyermekek táboroztatása. Tömegsport vetélkedők szervezése. ... >>

"Érpataki Asszonykórus" Egyesület

(kulturális)

4244 Újfehértó, Nyíregyházi utca 132.
képviselő: Kóczon Miklósné titkár, Sinkáné Ágoston Renáta titkár, Sutkáné Makara Beáta Ildikó elnök
Kulturális, közhasznú tevékenység, amelyet Érpatak térsége népdalkincsének ápolása, közkinccsé tétele, a népi kórus kultúra felkarolásával valósítja meg, olyképpen, hogy kórust működtet és az összegyűjtött és feldolgozott népdalokkal helyi és környékbeli települések rendezvényein felkérésre előadással is fellép, továbbá egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

4244 Újfehértó, Gárdonyi Géza út 5
képviselő: Papp Gábor László
Helyi kulturális értékek ápolása, hagyományőrzés, ifjúsági rendezvények szervezése, közösségépítés, gyermekek táboroztatása, vetélkedők szervezése és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján. ... >>

HELP a Halmozottan Sérült Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Böszörményi utca 181.
képviselő: Mocsár Lóránt
A halmozottan sérült, szellemi és testi fogyatékosságban szenvedő gyermekek oktatásának és gyógyításának támogatása. Az ilyen gyermekek oktatásához és gyógyításához szükséges kutatások anyagi és erkölcsi segítése. A beteg gyermekek tanulmányai folytatásának segítése, szabadidejük eltöltésének szervezése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Jövőnk Újfehértón Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Petőfi utca 26.
képviselő: Kranyik István
Helyi kulturális értékek ápolása. Hagyományőrzés. Ifjúsági rendezvények szervezése, közösségépítés. Fiatalok sportolási lehetőségének szervezése. Gyermekek táboroztatása. Kulturális vetélkedők szervezése. ... >>

Magyar évezredek Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Egészségház (Városi Múzeum) utca 2.
képviselő: Hajnal László
Az egyetemes emberi szellemi-lelki kultúra megőrzése, a magyar kultúra egyetemes, általános emberi értékeinek ápolása, a magyar őstörténet és a magyar történelem kutatása, a kutatások feldolgozása, publikálása. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális)

4244 Újfehértó, Ibolya utca 19.
képviselő: Dankó László, Horváth József Antal, Kis László
kulturális tevékenység, polgári és katasztrófavédelmi helyzetben segítségnyújtás, egyéb az alapszabályban meghatározottak ... >>

"Összefogás Újfehértóért" Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Lehel út 2.
képviselő: Balogh Miklós elnök
érdekképviselet és egyéb az alapszabály szerint ... >>

PUBLIKA Egyesület

(kulturális)

Újfehértó, Kossuth u.23.
képviselő: Vágvölgyi Gusztáv ... >>

Szoboszlai Pap István Társaság

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Petőfi utca 30.
képviselő: Vladár Sándor
Az Újfehértói Református Egyház missziós és diakóniai munkájának segítése, a helyi kulturális hagyományok ápolása, nemzeti értékeink megismerése és megismertetése, iskolán kívüli gyermek- ifjúsági és sport rendezvények támogatása és szervezése. ... >>

TÜKÖRCSEREPEK Színjátszó Egyesület

(intézményi,kulturális)

4244 Újfehértó, Százados utca 30.
képviselő: Kocsisné Vízi Margit
A színjátszás, a színház, mint kulturált szórakozás terjesztése és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Új Harmónia Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Rozmaring utca 6.
képviselő: Gyermáné Szabó Katalin
Elősegítse a saját magunkkal, embertárainkkal, környezetünkkel való harmonikus együttélését, olyan életmód-stratégiát segítsen kialakítani, amelynek jellemzője a környezetbarát magatartás. Továbbá az egyesület II. fejezetében foglaltak szerint. ... >>

Újfehértó Ifjúságáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Eötvös út 2.
képviselő: Dudás Andrásné a kuratórium elnöke
Az Újfehértón élő gyermekek és fiatalok támogatása. Az újfehértói gyermekekért és fiatalokért cselekvők együttműködésének szolgálata, cselekvési lehetőségeik feltételeinek bővítése, oktatási, kulturális, vagy sport területen tehetségesnek mutatkozó fiatalok lehetőségeinek kiszélesítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Újfehértó Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Árvácska út 2
képviselő: Gyetvai Józsefné
óvodás gyermekek életközösségének, oktatásának, nevelésének javítása, anyagi támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Újfehértó Sportegyesület

(sport,kulturális)

4244 Újfehértó, Debreceni út 38.
képviselő: Tamás László
Tagjainak és a város valamennyi polgárának a mozgás és a megfelelő sportolási lehetőség biztosítása, az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása. A helyi sporthagyományok ápolása, az egészséges és sportszerű életmódra, magatartásra való nevelés. Az egyesület tagjai jogainak és kötelességeinek érvényesítése. Az utánpótlás nevelése. ... >>

Újfehértói Fúvósok Kulturális Egyesület

(kulturális)

4244 Újfehértó, Síp utca 6.
képviselő: Hotzi Péter János
Helyi kulturális értékek ápolása. Hagyományőrzés. Fúvószenekari hagyományok ápolása. Koncertek és egyéb kulturális események szervezése. Fúvószenekari, testvér-települési kapcsolatok ápolása, külföldi szereplés révén. A fiatalok zenei igényességének, világlátásának formálása. ... >>

Újfehértói Lovasbarátok Egyesülete

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Arany J. utca 42.
képviselő: Suhaj Zoltán
A szervezet tagjai számára hagyományőrző, kulturális, turisztikai és sport rendezvények és versenylehetőségek szervezése, városi és kistérségi lovassport feladatok ellátásában együttműködés más szervezetekkel, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, tér biztosítása a társadalmi öntevékenység és közösségi élet alakításához, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, lovas oktatás szervezése, lehetőség biztosítása mozgáskorlátozott, illetve más hátrányos helyzetű személyek számára. ... >>

Újfehértói Lovassport Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Széchenyi utca 236.
képviselő: Elek László
A szervezet tagjai számára hagyományőrző, kulturális, turisztikai és sport rendezvények és versenylehetőségek szervezése. Városi és kistérségi lovassport feladatok ellátásában együttműködés más szervezetekkel illetve szervekkel. Sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Lovas oktatás szervezése. Lehetőség biztosítása mozgáskorlátozott, illetve más hátrányos helyzetű személyek számára a lovassport lehetőség szerinti megismerésére és gyakorlására. Nevelés és oktatás. Kulturális tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Újfehértói Nevelőszülők Egyesülete

(kulturális)

4244 Újfehértó, József Attila utca 81.
képviselő: Krajecz Sándorné
Hagyományőrzés. Közösségépítés. Gyermekek táboroztatása, kirándulások szervezése. Ünnepségek, gyermekrendezvények szervezése. ... >>

Újfehértói Nyugdíjasok Egyesülete

(kulturális,szociális)

4244 Újfehértó, Szent István utca 147.
képviselő: Galambos Jánosné
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. Különös figyelmet fordít az idősek társadalmi megbecsülésének erősítésére, egészségvédelmére, kulturális igényeinek lehetőség szerinti kielégítésére, szociális helyzetük figyelemmel kisérésére ... >>

Újfehértói Roma Kisebbségi Egyesület

(kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Böszörményi utca 179.
képviselő: Mocsár Csaba
kulturális, szociális tevékenység ... >>

Újfehértói SASSZÉ TÁNCKLUB Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Szent István út 7.
képviselő: Lázár Attila
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális, sporttevékenység, városi táncegyüttes szervezése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Újfehértói Turisztikai Barátok Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4244 Újfehértó, Rákóczi út 127.
képviselő: Magyarné Sónyák Ágnes
Az egyesület tagjainak hazánkkal való megismertetése. Az egészséges életmód-szokás kultúrájának fejlesztése. A természetjárás összekapcsolása hagyományos kulturális programok megtekintésével. Aktív környezetvédő tevékenység. Továbbá az egyesület II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Újfehértói Városi Sport és Szabadidő Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Szent I. utca 10.
képviselő: Tóth András
Tagjainak és Újfehértó város minden polgárának a mozgás és a megfelelő sportolási lehetőség biztosítása, az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása. A helyi sporthagyományok ápolása, hagyományteremtés, az egészséges és sportszerű életmódra nevelés. Tömegsport és szabadidős rendezvények rendszeres szervezése. Gyermek- és ifjúsági sport iskolán kívüli rendezvényeinek támogatása és szervezése. Versenysport rendezvények szervezése és az ilyeneken történő részvétel. ... >>

Újfehértói Vasvári Pál Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Kökény utca 6.
képviselő: Galambos János
Szemléltető eszközök javítása, tehetséggondozás, kiemelkedő eredményt elért tanulók, tanárok elismerése. ... >>
1. oldal