Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tótkomlós oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Földvári utca 1.
képviselő: elnök Boborné Tuska Erzsébet, elnökhelyettes Karkus Jánosné
A szlovák nyelv és kultúra magas szintű művelésének biztosítása, a szlovák és más idegen nyelv emelt óraszámban történő tanítása, a szlovák nyelv és kultúra megőrzése és a gyermekek kultúrált életmódjának és egészségeS életvitelének kialakítása. Az Alapítvány Dr. Antal Mihály Ösztöndíj elnevezéssel szlovák nyelvhez és kultúrához kapcsolódó középiskolai tanulmányokat kezdő, vagy folytató tótkomlósi diákokat támogat. ... >>

Boldog Mosolyért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Diófa u. 10.
képviselő: Mihalkó Csilla, titkár Malyáné Lestyán Anna
A Freinet Pedagógia alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosítása, bővítése a 3-6 éves korosztály óvodán belüli élet-körülményeinek javítása. Szlovák nyelv oktatása az óvodások körében. Óvodapedagógusok továbbképzésének finanszirozása, szakirodalom, folyóiratok folyamatos beszerzése. ... >>

Dr. Antal Mihály és dr. Antal Mihályné Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Bot utca 1.
képviselő: elnök Dr. Garay Rita
Ösztöndíj létrehozása a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, valamint a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium diákjai részére. ... >>

GÁLA Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/a.
képviselő: Keresztesné Deák Andrea
Tótkomlós és vonzáskörzete lakosságának hasznos szabadidő eltöltési, szórakozási, kulturális lehetőségek biztosítása, tehetséges gyerekek felkarolása, kulturális örökség ápolása. ... >>

Galambtenyésztő Egyesület Tótkomlós

(természetvédelem,oktatási)

5920 Tótkomlós, Balogh u. 29.
képviselő: Poljak János
Tótkomlós és vonzáskörzete lakosságának - kiemelten az ifjúság - szabadideje hasznos eltöltésének, a természet és az állatok szeretetének, megóvásának a biztosítása, tagjainak nevelése, oktatása, ismeretterjesztés a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása az érintettek erőfeszítéseinek és a társadalom segítségének az összefogásával. ... >>

Iskoláért, a Jövő Polgáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2.
képviselő: elnök Bohácsné Nyíregyházki Zsuzsanna
A Tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium nevelési és oktatási feltételeinek javítása. ... >>

P.8. Postagalambsport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

5940 Tótkomlós, Békéssámsoni út 54/A.
képviselő: Varga János
Tótkomlós és vonzáskörzete lakosságának - azon belül is kiemelten az ifjúság - szabadideje hasznos eltöltésének, a természet és az állatok szeretetének, megóvásának a biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, oktatása, ismeretterjesztés a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, az érintettek erőfeszítéseinek és a társadalom segítésének az összefogásával. ... >>

"Tótkomlós Látványturizmusáért" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

5940 Tótkomlós, Aradi utca 35.
képviselő: Dékány László
ismeretterjesztő látványosságok, kulturális és ismeretterjesztő kiállítás ... >>

Tótkomlós Polgárosodásáért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5940 Tótkomlós, Görgey utca 16/A.
képviselő: elnök Klement Pálné
Fiatalság oktatása, nevelése, képességfejlesztése elősegítése. Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége biztosítása. Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés érdekében felvilágosító tevékenység.   ... >>

Tótkomlós Turizmusáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

5940 Tótkomlós, Fő utca 1.
képviselő: elnök Kárász Gáborné
A város idegenforgalmának fellendítése, az idegenforgalom céljára hasznosítható szállások színvonalának emelése, a szállásadók érdekképviselete és továbbképzése. A város hagyományai, kulturális értékei megőrzésében, továbbadásában és ismertetésében való közreműködés. ... >>

Tótkomlósi Hit, Remény, Szeretet Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5940 Tótkomlós, Aradi utca 2.
képviselő: elnök Szabó Zoltánné
A tótkomlósi Evangélikus Egyházi óvodában a gyermekek testi és szellemi fejlődésének támogatása. ... >>

Városi Nyugdíjasklub Tótkomlós

(oktatási,egyéb)

5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2/A.
képviselő: Krska Pál Józsefné
Tótkomlós nyugdíjas lakosságának összefogása, szabadideje hasznos eltöltésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak oktatása, az emberi kapcsolatok ápolása, egymás segítése, ismeretterjesztés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása az érintettek erőfeszítéseinek és a társadalom segítésének az összefogásával. ... >>

Városunk, Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány

(oktatási)

5940 Tótkomlós, Pósa utca 2.
képviselő: Krajczár Rozália
A pedagógusok szupervíziójának megszervezése, tréningek szervezése. A városban élő, rászoruló tanulók támogatása. A városban működő civil szervezetek támogatása. Időskorú polgárok életminőségének javítása. A Családsegítő Központ dologi és eszközfeltételeinek javítása, munkanélküliek támogatása. A szociális és gyermekvédelem területén dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása. A település lakosainak szervezett szabadidős és prevenciós programok támogatása. ... >>
1. oldal