Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Törökbálint szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Biztos Kéz Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2045 Törökbálint, Felsővár u. 34.
képviselő: Kovács Csaba ( elnök )
A civil közösségek kulturális, ifjúsági, szabadidős programjainak támogatása. (Helyi) oktatáshoz kötődő rendezvények, programok támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése és felzárkóztatása. Hátrányos helyzetű emberek átképzése a mai elvárásoknak megfelelően. Hátrányos helyzetű emberek számára munkahely teremtése, ösztöndíjak adományozása. ... >>

Dávid és Sorstársai Alapítvány

(szociális)

2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 8.
képviselő: Tarr Jolán elnök
Szellemileg sérült emberek önálló életre való nevelése. Gyógyító rehabilitációs kezelések segítése. Napközi otthonos ellátás biztosítása. Ilyen személyek érdekképviseletének elősegítése. ... >>

Harmatcsepp Keresztyén Játszóház Gyemeknevelési Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2045 Törökbálint, Kastély u. 19.
képviselő: Tóthné Pfeffer Lilla /elnök/
Iskoláskort be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezésének, foglalkoztatásának biztosítása olyan körülmények között. amely lehetőséget ad készségeik, képességeik fejlesztésére, ismereteik gyors bővítésére, keresztyén szellemiségű nevelésükre, népi hagyományok megismertetésére, szép magyar beszéd és zenei kultúra fejlesztésére, környezettudatos nevelés előmozdítására, hátrányos helyzetű
gyerekek esélyegyenlőségének elősegítésére. ... >>

Mozgáskorlátozottak és Időskorúak Rehabilitációs Lakóparkjaiért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2045 Törökbálint, Kazinczy u. 105.
képviselő: Dr. Hammer Péter
A mozgássérült és időskorú személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése, a rehabilitációjukban közreműködők tevékenységének összehangolása, támogatása, szervezése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete

(szociális)

2045 Törökbálint, Flóra u.11.sz.
képviselő: Lautner Béla elnökh., Murányi György elnök ... >>

Pannon GSM Példakép Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

2045 Törökbálint, Pannon u. 1.
képviselő: Bereczky Loránd
A társadalom jobbításában kitünt személyek támogatása. A szociális, kultúrális és egészségügyi szférában kötelességüket meghaladó módon teljesítő személyek jutalmazása. ... >>

Proaktív Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

2045 Törökbálint, Mandula u. 30.
képviselő: Horváth Angéla ( elnökségi tag ) Csak a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében, az elnökkel együttesen., Horváth Dezső ( elnök ) önállóan, a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlásakor az elnökség bármelyik bejegyzett tagjával együttesen, Ruscsák István (elnökségi tag) Csak a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében, az elnökkel együttesen.
Az energiatakarékosság fontosságának, a természeti értékek megőrzésének, a kommunális hulladékgyűjtés és szelektálása szükségességének feltárása és bemutatása. Az újrahasznosítás elengedhetetlenségének bemutatása és népszerűsítése. A hátrányos helyzetűek és szociálisan rászorulók érdekvédelme és érdekeik érvényesítésének segítése. Az ifjúság védelme. A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségből fakadó problémák és konfliktusok feltárása és a megelőzés lehetőségeinek keresése. ... >>

Törökbálinti Kolping Család Egyesület

(szociális)

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 78.sz.
képviselő: Dr. Kramm György elnök ... >>
1. oldal