Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Törökbálint oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

Angol Otthon Családi Napközi és Játszóház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Csiri u. 5.
képviselő: Naményi László elnök
Bölcsődés, óvodáskorú és kisiskoláskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása. A gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása, képességfejlesztés. Az alapítvány céljának tekinti, hogy a gyermekek a magyar anyanyelv mellett, avval azonos szinten - családi hangulatú, angol és magyar vegyes anyanyelvű - környezetben tanulják meg az angol nyelvet. A szép magyar beszéd kialakítása mellett az angol nyelv, második anyanyelvként történő elsajátítása. ... >>

Biztos Kéz Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2045 Törökbálint, Felsővár u. 34.
képviselő: Kovács Csaba ( elnök )
A civil közösségek kulturális, ifjúsági, szabadidős programjainak támogatása. (Helyi) oktatáshoz kötődő rendezvények, programok támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése és felzárkóztatása. Hátrányos helyzetű emberek átképzése a mai elvárásoknak megfelelően. Hátrányos helyzetű emberek számára munkahely teremtése, ösztöndíjak adományozása. ... >>

Centum Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2045 Törökbálint, Wesselényi u 8.
képviselő: Dr. Szász Károly /elnök/
A közép-kelet-európai térségben az oktatás és a szellemi értékek teremtésének támogatása, különös tekintettel az anyanyelven történő felsőfokú képzésre. ... >>

Csupaszív Alapítvány a Törökbálinti Német Nemzetiségi Óvodáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Baross Gábor u 23.
képviselő: Karsainé Gaser Mária /elnök/ önállóan
A német nemzetiségi kultúra megismertetése, népszerűsítése, a hagyományőrző személeletmód megalapozása kisgyermekkorban, a törökbálinti német nemzetiségi szellemi örökség, sváb hagyományok ápolása, életre keltése, a Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvodába járó gyermekek korszerű, színvonalas kétnyelvű nevelésének támogatása, egészséges óvodai környezet megteremtése, egészséges életmódra, természet szeretetére való nevelés, családi- és gyermekrendezvények lebonyolításának támogatása, nyelvi, szakmai-módszertani és hagyományápoláshoz kapcsolódó óvodapedagógusi továbbképzések támogatása. ... >>

Értékközvetítő és Képességfejlesztő Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.sz.
képviselő: Pátkay László Józsefné László Józsefné
Anyagi támogatása a Törökbálinti Kisérleti Általános Iskola, Kisérleti Gimnázium és Szakközépiskolának, az itt bevezetett kisérleti oktatási programnak. ... >>

Gyémántkút Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2045 Törökbálint, Otelló u. 29/a.
képviselő: Takácsné Papp Edit elnök
családsegítés, egészségmegőrzés, betegség megelőzés, nevelés, szociális, oktatási és kulturális tevékenység ... >>

Harmatcsepp Keresztyén Játszóház Gyemeknevelési Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2045 Törökbálint, Kastély u. 19.
képviselő: Tóthné Pfeffer Lilla /elnök/
Iskoláskort be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezésének, foglalkoztatásának biztosítása olyan körülmények között. amely lehetőséget ad készségeik, képességeik fejlesztésére, ismereteik gyors bővítésére, keresztyén szellemiségű nevelésükre, népi hagyományok megismertetésére, szép magyar beszéd és zenei kultúra fejlesztésére, környezettudatos nevelés előmozdítására, hátrányos helyzetű
gyerekek esélyegyenlőségének elősegítésére. ... >>

Kis Bóbitákért Törökbálinton Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2045 Törökbálint, Árnyas u. 36.
képviselő: Németh Anita Mária - együttesen -, Pásztorné Kriván Ildikó - együttesen -, Pénzes Józsefné ( elnök ) - együttesen -
A törökbálinti óvodás korú kisgyermekek - elsődlegesen a Bóbita Óvoda növendékei - harmonikus fejlődését, készség- és képességfejlesztését elősegítő támogatása. ... >>

Környezetvédelmi Oktató Tábor Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

2025 Törökbálint, Munkácsy u. 129.
képviselő: Konkoly Zoltán András elnök, Némethné László Tünde alelnök
Környezetvédelmi-, oktatási tevékenység ... >>

Magyar Testépítő és Fitness, Erőemelő Szakedzők Országos Egyesülete

(sport,oktatási)

2045 Törökbálint, Szív u. 7.
képviselő: Bogárdi István, Nánási Balázs
a sportolók egészséges életmódra való nevelése, doppingmentes sportolás és testedzés, edzéstervek és programok kidolgozáa, versenyek szervezése, szakemberképzés, továbbképzés. ... >>

ÖSSZEFOGÁS A KORAI NYELVOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2045 Törökbálint, Örs vezér útja 19. fszt. 1.
képviselő: Williams Nikolette /elnök/
Óvodás korú gyermekek angol anyanyelvű környezetben történő nevelésének támogatása, angol nyelvoktatás új módszereinek Magyarországon történő meghonosítása, a korai nyelvoktatás tárgyi feltételeinek jobb megteremtése. ... >>

Pedagógus Szakma Megújításáért Alapítvány

(oktatási)

2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.sz.
képviselő: Dr.Nagy József
A pedagógiai ismeretek tudományrangra emelése, kutatások indítása, pedagógus képzés, posztgraduális képzés. ... >>

Pest Megyei Tüdőbetegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2045 Törökbálint, Munkácsy M.u.70.sz.
képviselő: Dr. Fülöp Rudolf
A tüdőbetegség megelőzése, betegek gyógyítása, az orvosszakmai és tárgyi feltételek javítása, kutatás, tudomá- nyos tevékenység segítése, a gyógyítás- ban résztvevők továbbképzése. ... >>

Rákmentes Világért Alapívány

(egészségügyi,oktatási)

2045 Törökbálint, Vasvári Pál utca 14.
képviselő: Budavári E. Zsuzsanna
Elősegíteni és támogatni a rákos megbetegedésben szenvedők hazai és külföldi gyógykezelését, rehabilitációját; támogatni az e területen tevékenykedő hazai egészségügyi intézmények eszközök- és gyógyszer beszerzését; támogatni a szűrés és megelőzés terén kifejtett törekvéseket; szakmai előadások szervezésével támogatni az egészségügyi dolgozók ezen a területen végzett munkáját; támogatni a betegséghez vagy annak megelőzéséhez kapcsolódó ismeretterjesztő tevékenységek ellátását; fentieken tulmenően - erejéhez mérten - támogatni a rákellenes küzdelem előbbiekben fel nem sorolt formáját. ... >>

Shinbukan Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Diófa u. 1.
képviselő: Hábermajer Gábor elnök, Mihályi Patricia gazdasági vezető, Németh Zoltán titkár
A japán sportok (kendo, iado, naginatado, jodo) meghonosítása, megismertetése, oktatása, versenyek, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, versenyeztetés. A magyar és japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása stb. ... >>

Synovia Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a.
képviselő: Dr.Borbás Gyula
Véralvadási faktorhiányban szenvedő betegek érdekeit képviselő civil, nonprofit - kizárólagosan - szervezetek támogatása, működésük elősegítése, így különösen az ismeretterjesztés, szakmai továbbképzés és kommunikáció fejlesztése, a szervezetek konferenciákon való részvételének elősegítése. ... >>

Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

2045 Törökbálint, Dózsa Gy.u.25.sz.
képviselő: Szakály László
A keresztény erkölcsi értékek megjele- nítésével egészségmegőrzés, családse- gítés, nevelés, oktatás, képességfej- lesztés, környezet, természetvédelem, társadalmi esélyegyenlőség megteremté- se. ... >>

Szőnyi Erzsébet Alapítvány a Zenélő Gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15.
képviselő: Ammerné Nagymihály Emília elnök
A törökbálinti Szőnyi Erzsébet Zeneiskolában tanulók zenei képzésének segítése. A település zenei életének fejlesztése. ... >>

Szülők a gyermekekért 2002 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2045 Törökbálint, Szent Flórián u. 1/a.
képviselő: Sári László elnök
Óvodás korú gyermekek angol anyanyelvű környezetben történő nevelésének támogatása. Az angol nyelvtudás új módszereinek meghonosítása. ... >>

T-bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület

(sport,oktatási)

2045 Törökbálint, Deák Ferenc u. 42.
képviselő: Kocsis Zoltán elnök
Labdarugó sportban szervezeti szinten sportolási lehetőség biztosítása, úgy a szabadidő, mint a versenysport terén. Tehetséggondozás, utánpótlás nevelés. Edzési lehetőségek biztosítása, tömegsport támogatása, a tehetséges sportolók és vezetők nemzetközi szintérre való kijutattása. A fair play szellemének érvényesítése, labdarugók nevelése, stb. ... >>

Tenisz Tehetség Támogató Alaqpítvány

(sport,oktatási)

2045 Törökbálint, Kisfaludy u.67.sz.
képviselő: Dr.Győrfy László
Diák szabadidős sport, különösen a tenisz sport támogatása. ... >>

Törökbálinti Sakk Kultúráért Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

2045 Törökbálint, Hunyadi u. 5.
képviselő: Czeglédi Róbert László ( önállóan )
Gyerekek sakkjátékkal, a logikus gondolkodásmóddal való megismertetése, tudásuk fejlesztése, megfelelő versenylehetőségek biztosítása, a sakksportág népszerűsítése, a sakkoktatás tárgyi technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, tehetségkutatás, edzőtáborok, tornák rendezése. ... >>

Védettség Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a.
képviselő: dr. Borbás Gyula
Támogatja és elősegíti a népegészségügyi prevenciós célkitűzéseket a járványügyi, illetve az oltóanyagokkal és immunbiológiai termékekkel kapcsolatos kérdések tekintetében. - Elősegíti a tudományos, továbbá a megelőzéssel kapcsolato ismeretterjesztést és oktatás. - Ellátja az oltóanyagokat, továbbá az immunbiológiai termékeket gyártók és forgalmazók érdekképviseletét. - Tagjai közül választott testületei révén önszabályozást valósít meg. - Együttműködik a fenti területeken tevékenykedő tudományos, szakmai, civil, egyéb szerveztekkel. - Foglalkozik: hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésével. Nemzetközi szakmai tapasztalatok hazai megismertetésével, az immunbiológia és az oltóanyagok tekintetében, különös figyelemmel a népegészségügyi igényekre és az e területen alkalmazható innovatív védőoltásokra.
Foglalkozik a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, valamint a nemzetközi szakmai tapasztalatok hazai megismertetésével. ... >>

Walla József Óvoda a Kreatív Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Baross u. 27. sz.
képviselő: Szikora Ildikó
Tudományos tevékenységi kutatás. Neve- lés és oktatás, képességfejlesztés, is- meretterjesztés. Kultúrális tevékeny- ség. ... >>

Zimándy Ignác Iskolánkért Művelődési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2045 Törökbálint, Dózsa Gy.u.15.sz.
képviselő: Kólya Dániel
Az általános iskola támogatása. ... >>
1. oldal