Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tolna szociális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

"AKVILA ÉS PRISZCILLA" A RÁSZORULÓ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 116/B.
képviselő: kuratórium elnöke Sipos Judit Éva
Az alapítvány célja, hogy a bármilyen okból hátrányos helyzetben levő embereket segítse, támogassa. Ennek keretében az alapítvány szerepet vállal a rászoruló idős korúakról, hajléktalanokról, illetve a hátrányos helyzetben levő családokról való gondoskodásban.

Megszervezi az egyedülélő, beteg emberek részére való eseti segítségnyújtást, különösen az élelemmel való ellátás, élelmiszer beszerzés, gyógyszervásárlás, háztartási, házkörüli teendők ellátását.

A rászorulókat elsősorban természetbeni juttatásban részesíti, szabadidős programokat szervez, valamint a nagyobb ünnepek (karácsony, húsvét) idején megteremti számukra az ünneplés lehetőségét.

Az alapítvány szerepet vállal a kulturális örökség megóvásában, amelynek érdekében programok szervezésével, előadásokkal kívánja a hagyományokat ápolni, fenntartani. ... >>

Barátság Szeretetszolgálat Alapítvány

(oktatási,szociális)

7130 Tolna, Széchenyi u. 22.
képviselő: Frei Antal
Szociálisan hátrányos helyzetű emberek testi, lelki, szellemi, erkölcsi és anyagi felemelkedésének elősegítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Alapító okirat kelte: 2003.03.31. Alapító okirat módosítás kelte: 2003.05.24. ... >>

Civil Voks Tolnai Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Lehel utca 19/b.
képviselő: elnök Reiter Antalné
Az egyesület önkormányzati elven működő, a magyar civil társadalmat, különösen pedig a piaci mechanizmusból kiszorult tömegeket megszólító társadalmi szervezet. Ez egyesület elsősorban a civil társadalom támogatását tekinti céljának, alapívetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél megvalósítása érekében felvállalja, hogy segít a civil társadalom részére tanácsadás, szolgáltatások nyújtása, továbbá az e kérdéssort tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok mejelentetése és terjesztése révén is. Képviseli és kifejezi a választópolgárok érdekeit az államigazgatási, államhatalmi, társadalmi fórumokon és a polgári mozgalmakban. A egyesület jogi személy. Tolna környékén elősegíti az egészséges életre nevelést, az oktatást és tudatformálást. A hátrányos helyzetben élők esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése. Emberi kapcsolatok erősítése, szakmai és szellemi értékek hasznosítása, közösségi tudat erősítése, nemzedékek közötti összetartás. Kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka. Szakmai anyagk, projektek írása, kiadása, terjesztése.Az egyesület fellép, és a nyilvánosság elé viszi, mindazon ügyeket, melyben bármely ember ellen bármilyen hátrányos megkülönböztetés/diszkrimináció történik. Az egyesület különböző programok, rendezvények szervezésével kölcsönös tapasztalatcserével és tanácsadással kívánja támogatni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat. Kulturális területen és az oktatás területén kimagasló eredményeket elérő, hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása és támogatása. Az egyesületben különböző alkotóműhelyek létrehozása, melybe ingyenes prevenciós tájékoztatások, életmód-tanácsadás, jogi tanácsadás, hátrányos helyzetben lévő gyermekek szüleinek támogatása történik.Az egyesület nemzetközi kapcsolatok létrehozásával képviseli magyaroszági céljait a nemzetközi fórumokon. Az egyesület minden Magyarországon működő más társadalmi szervezettel együttműködik, ahol az esélyegyenlőség érdekében közös programok megvalósítását kezdeményezik. Az egyesület jótékonysági rendezvények szervezésével, rendezésével a hátrányos helyzetben családok megsegítésére anyagi és tárgyi eszköztámogatásokat nyújt. A hátrányos helyzetű térségekben élők életminőségének javítása szociális- és felzárkóztató képzési programok szervezésével. A magyarországi roma kisebbség társadalmi intesgrációs törekvényesinek elősegítése, oktatással, munkahelyteremtéssel, felzárkóztató programok szervezésvel. ... >>

Családbarát Alapítvány

(szociális)

7130 Tolna, Deák F. u. 69.
képviselő: Metzné Horváth Ágota, Nagy Ferenc
a nehéz helyzetben lévők segítése ... >>

"Menedék" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7130 Tolna, Babits Mihály utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Attila
szenvedélybetegek gyógyulásának beilleszkedésének segítése ... >>

SCOHTC RACING Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7130 Tolna, Babits Mihály utca 76.
képviselő: elnök Mukli Zsolt
Tagjai részére a motorsportban való versenyeztetés lehetőség megteremtése. Tagjai részére a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása, testedzés és más sportolási lehetőségek megteremtése. A minőségi sporteseményeken való részvétel lehetőségének megteremtése, részvétel feltételeinek biztosítása. Motorsport személyi utánpótálásáról való gondoskodás, fiatal tehetségek felkutatása, hazai és nemzetközi sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel. Motorsport utánpótlásának nevelése, oktatása, versenyeztetése. Jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott célok támogatására, karitatív tevékenység. Versenyek, családi motorsport napok, szabadidős sportesemények, gyermekprogramok szervezése. Kevtelési célú kártyajáték szervezése, verseny szervezése. ... >>

Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

7131 Tolna-Mözs, Iskola utca 14.
képviselő: elnök Boros Antal
Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület (továbbiakban STEFI) azzal a céllal jött létre, hogy a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány tanulók továbbtanulását segítse elő bármely középfokú oktatási intézéményben, valamint szabadidős sporttevékenységeket biztosítson a célcsoportnak. A STEFI feledatkörei közé tartozik a továbbtanulást előmozdító tevékenységek támogatása, közösségi programok, tanfolyamok, képzések szervezése, szociologiai kutatások, felmérések, tanulmányok készítése, elősorban a romológia, nevelés, oktatás és szociális helyzet témakörökben. a STEFI diáktagjai Tolna-Mözs és környéke általános, középfokú és felsőfokú oktatási inzéményeiben folytatják tanulmányaikat. Többségében maguk is cigány származásúak, hátrányos helyzetűek lévén személyes tapasztalataik vannak azokról a nehézségekről, amelyekkel gimnáziumba jelentkező társaiknak szembe kell nézniük. Ezek a tapasztalataik arra késztetik őket, hogy segítsenek velük egykorú és náluk fiatalabb társaiknak, barátaiknak. ... >>

TOLNAI HÁLÓ Közalapítvány

(szociális)

7130 Tolna, Hősök tere 1.
képviselő: kuratórium elnöke Palotás Györgyi
Hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a családon belüli erőszak megelőzése, a pályakezdő, tartósan munkanélküli emberek munkába integrálásának elősegítése, a hajléktalan emberek ellátása, valamint a családsegítő szolgáltatásban közreműködők szakmai kompetenciáját, hozzáállásának szakmai programok segítésével történő előmozdítása. ... >>

TÖRPI-TANYA ALAPÍTVÁNY

(szociális)

7130 Tolna, Garay utca 20.
képviselő: Balogné Ezer Ildikó
Az alapítvány elsődleges célja, hogy Tolna város és környékén bölcsőde hiányában az egy és három éves korosztály számára napközbeni ellátást biztosítson. ... >>
1. oldal