Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tolna sport civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

ALOIS-DALLMAYER TOLNATEXT Kajak-Kenu Sport Club Sportegyesület

(sport)

7130 Tolna, Fürdőház u. 1.
képviselő: elnök Tantos Csaba
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése. ... >>

FASTRON Asztalitenisz Club Tolna

(sport)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 11.
képviselő: Andróczi Gábor elnök ... >>

Mözsért Civil Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7131 Mözs, Kossuth Lajos utca 26/1.
képviselő: elnök Berezi Sándor
Munkálkodni kíván a mözsi polgárok kapcsolatainak javításán, közreműködik érdekei érvényre juttatásában, segíteni kívánják a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, résztvesznek annak szervezésében. a település lakosságának szabadidős eltöltését, sportolását szervezik, támogatják a hagyományőrző programok megvalósítását, törekedni fognak a település sportéletének fellendítésére, segítik és támogatják azokat a kezdeményezéseket, melyek Mözs környezetének szebbé, egészségesebbé tételére irányulnak, Meg kívánják akadályozni Mözs településen lévő közösségi ingatlanok, kultúrális épületek eladását, törekszenek Mözs összes oktatási intézményének, évfolyamának megtartásáara, célul tűzik ki a teleház megvalósítását Mözs település részen, illetve a megvalósításban való közreműködést. ... >>

Mözsi Lövész Klub

(sport)

7131 Mözs, Szent I. u. 34.
képviselő: Steiner Béla ... >>

Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 34.
képviselő: Baksainé Kenessei Éva
1. Értékeink felmutatása - a "családnak", mint a társadalom legkisebb egysége - fontosságának hangsúlyozása.
2. Az egyesületbe belépett egymást segítő nagycsaládosok érdekeinek képviselete.
3. A nagycsaládosok egymás segítő közösséggé formálása.
4. Szabadidő hasznos eltöltésére kulturális, sport és egyéb programok szervezése.
5. Kirándulások szervezése.
6. A helyi közéletben való részvétel.
7. Gyermekeink, családjaink megajándékozása jeles ünnepeken. /Télapó, Karácsony, Húsvét, Családi nap./
8. Sportösszejövetelek szervezése, eszközök biztosítása a programok lebonyolításához.
9. Nagycsaládosok Országos Egyesület és régiós nagycsaládos rendezvényeken való részvétel.
10. Adományok fogadása, szétosztása. ... >>

Paksi Sárkányhajó Club

(sport,oktatási)

7130 Tolna, Festetich utca 53.
képviselő: elnök Dr. Rubics László
A sárkányhajó, mint sporteszköz, továbbá mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák- és utánpótláskorú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében.
Az egyesület sportegyesület. ... >>

Rády József Lovas Sportegyesület és Tolna Megyei Huszárbandérium

(sport)

7130 Tolna, Tóth Árpád utca 1.
képviselő: elnök Szücs István, ügyvezető Tófalusi Zoltán ... >>

SCOHTC RACING Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7130 Tolna, Babits Mihály utca 76.
képviselő: elnök Mukli Zsolt
Tagjai részére a motorsportban való versenyeztetés lehetőség megteremtése. Tagjai részére a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása, testedzés és más sportolási lehetőségek megteremtése. A minőségi sporteseményeken való részvétel lehetőségének megteremtése, részvétel feltételeinek biztosítása. Motorsport személyi utánpótálásáról való gondoskodás, fiatal tehetségek felkutatása, hazai és nemzetközi sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel. Motorsport utánpótlásának nevelése, oktatása, versenyeztetése. Jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott célok támogatására, karitatív tevékenység. Versenyek, családi motorsport napok, szabadidős sportesemények, gyermekprogramok szervezése. Kevtelési célú kártyajáték szervezése, verseny szervezése. ... >>

Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

7131 Tolna-Mözs, Iskola utca 14.
képviselő: elnök Boros Antal
Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület (továbbiakban STEFI) azzal a céllal jött létre, hogy a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány tanulók továbbtanulását segítse elő bármely középfokú oktatási intézéményben, valamint szabadidős sporttevékenységeket biztosítson a célcsoportnak. A STEFI feledatkörei közé tartozik a továbbtanulást előmozdító tevékenységek támogatása, közösségi programok, tanfolyamok, képzések szervezése, szociologiai kutatások, felmérések, tanulmányok készítése, elősorban a romológia, nevelés, oktatás és szociális helyzet témakörökben. a STEFI diáktagjai Tolna-Mözs és környéke általános, középfokú és felsőfokú oktatási inzéményeiben folytatják tanulmányaikat. Többségében maguk is cigány származásúak, hátrányos helyzetűek lévén személyes tapasztalataik vannak azokról a nehézségekről, amelyekkel gimnáziumba jelentkező társaiknak szembe kell nézniük. Ezek a tapasztalataik arra késztetik őket, hogy segítsenek velük egykorú és náluk fiatalabb társaiknak, barátaiknak. ... >>

TANREN KARATE SPORTEGYESÜLET TOLNA

(sport)

7130 Tolna, Sport utca 9.
képviselő: elnök Kiszli Sándor
1. A tagok valamint Tolna és környéke vonzáskörzetében a karate sport kedvelők, gyakorllók érdekeinek képviselete, védelme.
2, A rendszeres sportolás és testedezés lehetőségének biztosítása, a kulturált szabadidő eltöltése érdekében szabadidős és szolgáltató tevékenység végzése.
3. Kedvező sportolási feltételek biztosítása.
4. A karate sport fejlesztése, népszerűsítése, a versenyfeltételek megteremtése.
5. Rendezvények, versenyek események szervezése, azokon való részvétel biztosítása.
6. Környezetvédelem.
7. A jogszabályok, a társadalmi együttélés, a sporterkölcs és etika szabályainak tisztelekben tartása és annak szeretetére neveleés. ... >>

Tolna Kézilabda Club

(sport)

7130 Tolna, Sport u. 15/a.
képviselő: alelnök Kovács Attila, elnök Takács István ... >>

Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Hősök tere 1.
képviselő: elnök Kiss Sándor
Az Önkormányzat általános feladatai körében a kulturális és sporttevékenység támogatása. ... >>

Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság

(sport,természetvédelem,kulturális)

7130 Tolna, Városi Sporttelep
képviselő: elnök Hámori Róbert
Az egyesület alaptvető célja a sport, valamint a kulturális és szabadidős tevékenység; ifjúság és a családok egészséges életmódra nevelése; a sport- és szabadidős rendezvények, táborok szervezése; a tagság érdekeinek képviseletével és megjelenítésével a sport- és szabadidős tevékenységek lehetőségeinek minél szélesebb körű biztosításával elősegíteni és népszerűsíteni a szabadidő hasznos eltöltését; környezet- és természetbarát látásmód és életszemlélet terjesztése és népszerűsítése. Az egyesület sportegyesület. ... >>

Tolna Városi Labdarugó Utánpótlás Club

(sport)

7130 Tolna, Újréti sor 7/b.
képviselő: elnök Vincze Károly
Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, minősített sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7131 Mözs, Iskola u. 19.
képviselő: elnök Simon Ferenc, elnökhelyettes Folk György, titkár Orbánné Kapéter Márta
A fiatal generáció egészséges életmódra nevelése, a fiatalkorúnak sportolási lehetőségeinek szervezése, a különböző sporttevékenységek végzésének gyermek sport biztosításában és szakmai irányításában való részvétel. Iskolai és tömegsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az egészséges életmódról és táplálkozásról készített szakmai anyagok, tájékoztatók terjesztése, e témákhoz kapcsolódó előadások tartása. Sporttanfolyamok szervezése. Női labdarúgás oktatás. Rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása. Közösségi nevelési feladatok végzése. Kábítószer fogyasztással kapcsolatos megelőző programok készítése. ... >>

Tolna-Mözsi Lovas Egyesület

(sport)

7131 Tolna-Mözs, Szent István utca 122.
képviselő: elnök Macsek József ... >>

Tolnai Diák és Szabadidő Vízisport Alapítvány

(sport)

7130 Tolna, Diófa sor 2.
képviselő: Dr. Sümegi Helga
alapító okirtat módosítása: 2003.05.01. ... >>

Tolnai Dunáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Munkácsy utca 3/b.
képviselő: elnök Koncz Ákos
A Tolna körül elhelyezkedő holtág-rendszer rehabilitációja, a vízi életközösségek biodiverzitásának megőrzése, fenntartása. A holtágak medrének üledékmentesítése, az iszapréteg optimális szinten tartása, ezen keresztül a víz minőségének javítása. A holtág-rendszer, valamint annak életközösségei minél szélesebb körű megismertetése, kultúrált látogathatóságának lehetővé tétele. A hazai halász és vízi élőhely gazdálkodás népszerűsítése, horgászversenyek szevezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. Gyermekek táboroztatása, horgász-, halász- napközi kialakítása, működtetése, táborhely, szálláshely kialakítása. Gyermek és felnőtt halászati, horgászati oktatás, horgásztatás, (testnevelés órák keretében is), természet ismeretre, szeretetre nevelés. A hazai horgász-, halászkultúra népszerűsítése, horgászversenyek szervezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások szervezése gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. A környezeti nevelés és ismeretterjesztés ügyének előmodítása és támogatása a térségben. A gyermekek természetvédelmi ismereteinek bővítése, természetvédelmi szemléletük kialakítása erősítése, a környezetükben (hazánkban) élő állatvilág megismertetése. Vízi sportok népszerűsítése. ... >>

Tolnai Fit-lesz Sportegyesület

(sport)

7130 Tolna, Újrétisor utca 12.
képviselő: elnök Link Kinga
Tolna és környéke (Tolna, Mözs, Szekszárd, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert) sportolni vágyó gyermekei, fiataljai, női és férfiai edzettségének, mozgáskultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra, sportra nevelése, a személyiség és a szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Tolnai Kispályás Labdarúgó Club

(sport)

7130 Tolna, Sporttelep
képviselő: elnök Krekó György, titkár Kern Zoltán ... >>

Tolnai Lövész Klub

(sport)

7130 Tolna, Szekszárdi utca 12.
képviselő: klubtitkár Krekó György
Sporttevékenység, légpuskás lövészettel. ... >>

Tolnai Sportegyesület

(sport)

7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 11.
... >>

Varga Transz Fer Női Labdarúgó Klub

(sport)

7130 Tolna, Sport u.
képviselő: Palkónké Horváth Gabriella, Stephaich Béla, Varga Gyula ... >>
1. oldal