Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tolna oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

A jövő ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Bartók B. u. 24.
képviselő: Ezerné Huber Éva
A Tolnai II. sz. Ált. Iskkola és 6. sz. Óvoda tanulói, óvodásai testi, szellemi fejlődésének elősegítése a szabadidő hasznos, értelmes, kulturált eltöltése lehetőségének biztosítása. ... >>

"A XXI. század Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7130 Tolna, Selyemgyár u. 5.
képviselő: Herkéné Klem Györgyi
a tolnai iskola és óvoda támogatása ... >>

Barátság Szeretetszolgálat Alapítvány

(oktatási,szociális)

7130 Tolna, Széchenyi u. 22.
képviselő: Frei Antal
Szociálisan hátrányos helyzetű emberek testi, lelki, szellemi, erkölcsi és anyagi felemelkedésének elősegítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Alapító okirat kelte: 2003.03.31. Alapító okirat módosítás kelte: 2003.05.24. ... >>

Civil Voks Tolnai Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Lehel utca 19/b.
képviselő: elnök Reiter Antalné
Az egyesület önkormányzati elven működő, a magyar civil társadalmat, különösen pedig a piaci mechanizmusból kiszorult tömegeket megszólító társadalmi szervezet. Ez egyesület elsősorban a civil társadalom támogatását tekinti céljának, alapívetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél megvalósítása érekében felvállalja, hogy segít a civil társadalom részére tanácsadás, szolgáltatások nyújtása, továbbá az e kérdéssort tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok mejelentetése és terjesztése révén is. Képviseli és kifejezi a választópolgárok érdekeit az államigazgatási, államhatalmi, társadalmi fórumokon és a polgári mozgalmakban. A egyesület jogi személy. Tolna környékén elősegíti az egészséges életre nevelést, az oktatást és tudatformálást. A hátrányos helyzetben élők esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése. Emberi kapcsolatok erősítése, szakmai és szellemi értékek hasznosítása, közösségi tudat erősítése, nemzedékek közötti összetartás. Kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka. Szakmai anyagk, projektek írása, kiadása, terjesztése.Az egyesület fellép, és a nyilvánosság elé viszi, mindazon ügyeket, melyben bármely ember ellen bármilyen hátrányos megkülönböztetés/diszkrimináció történik. Az egyesület különböző programok, rendezvények szervezésével kölcsönös tapasztalatcserével és tanácsadással kívánja támogatni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat. Kulturális területen és az oktatás területén kimagasló eredményeket elérő, hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása és támogatása. Az egyesületben különböző alkotóműhelyek létrehozása, melybe ingyenes prevenciós tájékoztatások, életmód-tanácsadás, jogi tanácsadás, hátrányos helyzetben lévő gyermekek szüleinek támogatása történik.Az egyesület nemzetközi kapcsolatok létrehozásával képviseli magyaroszági céljait a nemzetközi fórumokon. Az egyesület minden Magyarországon működő más társadalmi szervezettel együttműködik, ahol az esélyegyenlőség érdekében közös programok megvalósítását kezdeményezik. Az egyesület jótékonysági rendezvények szervezésével, rendezésével a hátrányos helyzetben családok megsegítésére anyagi és tárgyi eszköztámogatásokat nyújt. A hátrányos helyzetű térségekben élők életminőségének javítása szociális- és felzárkóztató képzési programok szervezésével. A magyarországi roma kisebbség társadalmi intesgrációs törekvényesinek elősegítése, oktatással, munkahelyteremtéssel, felzárkóztató programok szervezésvel. ... >>

"Egészségünkért Tolna I." Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7130 Tolna, Kossuth u. 6.
képviselő: Pástiné Szentendrei Mária, Pócs Margit
Óvodás és általános iskolás korú gyermekek szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Fusz János Zeneművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Festetich u. 131.
képviselő: elnök Fricz Józsefné
A Tolnai Zeneiskola támogatása, a névadó emlékének ápolása. ... >>

Közösség Kultúra Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7131 Mözs, Szenti István utca 51.
képviselő: elnök Verseghy Ferenc
Tolna város múltjának még rejtett kulturális értékeinek felkutatása, összegyűjtése, dokumentálása és megismertetése a nyilvánossággal. Alkotóház létrehozása. A városban élő amatőr alkotók, művészek, népi kismesterek, népművészek, tehetséges fiatalok támogatása, közönség elé kerülésük segítése. Alkotó táborok szervezése. A városban működő oktatási intézményekkel kapcsolat kialakítása, szakkörök, foglalkozások tartása. Városi kulturális rendezvényein aktív részvétel. A város testvértelepülésein élő alkotókkal, művészekkel, népművészekkel, népi kismesterekkel kapcsolat felvétel, együttműködés kialakítása. A magyar kulturális örökség és a tájegységek népi kultúrájának megismerése. ... >>

Martinek József Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Bartók Béla utca 23.
képviselő: kuratórium elnöke Végh András, titkár Kiss Józsefné
a tolnai és mözsi diákok képzőművészeti képzésére ösztöndíj biztosítása ... >>

"Mözs Gyermekmosolyáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7131 Mözs, Iskola u. 19.
képviselő: Herczig Lászlóné Kovács Kláraű
az iskola és tanulói támogatása ... >>

Mözsért Civil Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7131 Mözs, Kossuth Lajos utca 26/1.
képviselő: elnök Berezi Sándor
Munkálkodni kíván a mözsi polgárok kapcsolatainak javításán, közreműködik érdekei érvényre juttatásában, segíteni kívánják a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, résztvesznek annak szervezésében. a település lakosságának szabadidős eltöltését, sportolását szervezik, támogatják a hagyományőrző programok megvalósítását, törekedni fognak a település sportéletének fellendítésére, segítik és támogatják azokat a kezdeményezéseket, melyek Mözs környezetének szebbé, egészségesebbé tételére irányulnak, Meg kívánják akadályozni Mözs településen lévő közösségi ingatlanok, kultúrális épületek eladását, törekszenek Mözs összes oktatási intézményének, évfolyamának megtartásáara, célul tűzik ki a teleház megvalósítását Mözs település részen, illetve a megvalósításban való közreműködést. ... >>

Paksi Sárkányhajó Club

(sport,oktatási)

7130 Tolna, Festetich utca 53.
képviselő: elnök Dr. Rubics László
A sárkányhajó, mint sporteszköz, továbbá mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák- és utánpótláskorú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében.
Az egyesület sportegyesület. ... >>

SCOHTC RACING Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7130 Tolna, Babits Mihály utca 76.
képviselő: elnök Mukli Zsolt
Tagjai részére a motorsportban való versenyeztetés lehetőség megteremtése. Tagjai részére a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása, testedzés és más sportolási lehetőségek megteremtése. A minőségi sporteseményeken való részvétel lehetőségének megteremtése, részvétel feltételeinek biztosítása. Motorsport személyi utánpótálásáról való gondoskodás, fiatal tehetségek felkutatása, hazai és nemzetközi sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel. Motorsport utánpótlásának nevelése, oktatása, versenyeztetése. Jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott célok támogatására, karitatív tevékenység. Versenyek, családi motorsport napok, szabadidős sportesemények, gyermekprogramok szervezése. Kevtelési célú kártyajáték szervezése, verseny szervezése. ... >>

Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

7131 Tolna-Mözs, Iskola utca 14.
képviselő: elnök Boros Antal
Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület (továbbiakban STEFI) azzal a céllal jött létre, hogy a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány tanulók továbbtanulását segítse elő bármely középfokú oktatási intézéményben, valamint szabadidős sporttevékenységeket biztosítson a célcsoportnak. A STEFI feledatkörei közé tartozik a továbbtanulást előmozdító tevékenységek támogatása, közösségi programok, tanfolyamok, képzések szervezése, szociologiai kutatások, felmérések, tanulmányok készítése, elősorban a romológia, nevelés, oktatás és szociális helyzet témakörökben. a STEFI diáktagjai Tolna-Mözs és környéke általános, középfokú és felsőfokú oktatási inzéményeiben folytatják tanulmányaikat. Többségében maguk is cigány származásúak, hátrányos helyzetűek lévén személyes tapasztalataik vannak azokról a nehézségekről, amelyekkel gimnáziumba jelentkező társaiknak szembe kell nézniük. Ezek a tapasztalataik arra késztetik őket, hogy segítsenek velük egykorú és náluk fiatalabb társaiknak, barátaiknak. ... >>

Tolna Keresztény Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Szekszárdi utca 12. II/18.
képviselő: a kuratórium elnöke Keresztes Andor
Tolna városban a keresztény hitélet újjáélesztése. Az alapítvány a céljával összhangban az alábbi tevékenységeket folytatja: templomok, egyházi és nem egyházi épületek felújítása, karbantartása, közösségi céloknak megfelelő átalakítása, üzemeltetése, műemlékek, emlékművek felújítása, a kereszténység megismertetése, népszerűsítése a nem hívők körében, a hitélet, hitgyakorlás lelki, anyagi és tárgyi feltételeinek javítása, a Tolnai Római Katolikus Plébánia, mint egyházközösség munkájának segítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, helyi katolikus iskola támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, kapcsolatépítés a határon túli magyarság egyházi szervezeteivel. ... >>

Tolna Város és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány

(oktatási,közbiztonság)

7130 Tolna, Hősök tere 1.
képviselő: Lovasi Sándor
A rendőrség műszaki fejlesztéséhez, a rendőri munkát segítő társadalmi csoportok képzéséhez, technikai eszközökkel történő ellátásához, a kiemelten fontos objekutmok jelzőrendszerbe történő bekapcsolásához, a bűnmegelőzést szolgáló tömegtájékoztatási és oktatási programok kialakításához, fejlesztéséhez támogatás nyújtása. ... >>

Tolna Város Gimnáziumának Idegennyelvi Alapítványa

(oktatási)

7130 Tolna, Arany J. u. 9.
képviselő: Brunn György
A tolnai gimnázium diákjai idegennyelv tudásának gyarapítása, a nyelvtanulás és a nyelvoktatás támogatása. ... >>

Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7131 Mözs, Iskola u. 19.
képviselő: elnök Simon Ferenc, elnökhelyettes Folk György, titkár Orbánné Kapéter Márta
A fiatal generáció egészséges életmódra nevelése, a fiatalkorúnak sportolási lehetőségeinek szervezése, a különböző sporttevékenységek végzésének gyermek sport biztosításában és szakmai irányításában való részvétel. Iskolai és tömegsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az egészséges életmódról és táplálkozásról készített szakmai anyagok, tájékoztatók terjesztése, e témákhoz kapcsolódó előadások tartása. Sporttanfolyamok szervezése. Női labdarúgás oktatás. Rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása. Közösségi nevelési feladatok végzése. Kábítószer fogyasztással kapcsolatos megelőző programok készítése. ... >>

Tolnai Dunáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Munkácsy utca 3/b.
képviselő: elnök Koncz Ákos
A Tolna körül elhelyezkedő holtág-rendszer rehabilitációja, a vízi életközösségek biodiverzitásának megőrzése, fenntartása. A holtágak medrének üledékmentesítése, az iszapréteg optimális szinten tartása, ezen keresztül a víz minőségének javítása. A holtág-rendszer, valamint annak életközösségei minél szélesebb körű megismertetése, kultúrált látogathatóságának lehetővé tétele. A hazai halász és vízi élőhely gazdálkodás népszerűsítése, horgászversenyek szevezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. Gyermekek táboroztatása, horgász-, halász- napközi kialakítása, működtetése, táborhely, szálláshely kialakítása. Gyermek és felnőtt halászati, horgászati oktatás, horgásztatás, (testnevelés órák keretében is), természet ismeretre, szeretetre nevelés. A hazai horgász-, halászkultúra népszerűsítése, horgászversenyek szervezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások szervezése gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. A környezeti nevelés és ismeretterjesztés ügyének előmodítása és támogatása a térségben. A gyermekek természetvédelmi ismereteinek bővítése, természetvédelmi szemléletük kialakítása erősítése, a környezetükben (hazánkban) élő állatvilág megismertetése. Vízi sportok népszerűsítése. ... >>

"Tolnai Tudásért" Közalapítvány

(oktatási)

7130 Tolna, Hősök tere 1.
képviselő: Hága Lászlóné kuratóriumi tag, Herczig Lászlóné, Pálinkás Gábor, Révész János, Szabolcskáné Szentes Ilona
Az önkormányzat általános feladatai körében a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében a rászoruló tehetséges fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása. ... >>

TOLNAI VÁLLALKOZÓK IPARTESTÜLETE

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7130 Tolna, Deák Ferenc utca 92.
képviselő: Paksi István alelnök, Pentz Gábor elnök
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése, továbbá ezen érdekek védelme; a tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása; a tagság szakmai képzése, továbbképzése; a tagság gazdasági, vállalkozói tevékenységének segítése, felvilágosító és tanácsadói munkával, rászorulók szociális támogatása, segélyezése, a hagyományos közösségi élet szervezése, a tagság hírnevének védelme, iparos hagyományok ápolása, korlátozott körben gazdálkodási tevékenység végzése. ... >>

Zafír Alapítvány

(oktatási)

7130 Tolna, Bercsényi u. 31.
képviselő: elnök Erneszt Melinda
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, irmeretterjesztés. Munkaerő kölcsönzés. ... >>

ZÖLDKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7131 Mözs, Szent István utca 38.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovács Árpádné
Az óvodai nevelés szakmai színvonalának növelése, továbbképzések tartása, módszertani tanácsadás, iskola előkészítésben részvétel.
Német nemeztiség tárgyi és szellemi kultúrájának felkutatása, megőrzése. Település hagyományainak gyűjtése, kiadványok megjelenítése, kulturális programok szervezése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, német testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Zenei nevelés, melyben kiemelkedő szerepet kap a tánc, mint a mozgásfejlesztés, tartásjavítás, szocializáció eszköze, oktatási, nevelési eszközök beszerzése. Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, játék és mozgásfejlesztő eszközök beszerzése. Természet megismerésére, megóvására, védelmére nevelés feltétetleinek biztosítása - kirándulások - erdei óvoda, - szelektív hulladékgyűjtők beszerzése. ... >>

"ZSOMAI" MŰVÉSZETI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Deák F. utca 8.
képviselő: elnök Halász Márta
Hagyományőrzés, művelődés, tánc oktatása, ápolása. ... >>
1. oldal