Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tolna intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

A jövő ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Bartók B. u. 24.
képviselő: Ezerné Huber Éva
A Tolnai II. sz. Ált. Iskkola és 6. sz. Óvoda tanulói, óvodásai testi, szellemi fejlődésének elősegítése a szabadidő hasznos, értelmes, kulturált eltöltése lehetőségének biztosítása. ... >>

"A XXI. század Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7130 Tolna, Selyemgyár u. 5.
képviselő: Herkéné Klem Györgyi
a tolnai iskola és óvoda támogatása ... >>

"Egészségünkért Tolna I." Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7130 Tolna, Kossuth u. 6.
képviselő: Pástiné Szentendrei Mária, Pócs Margit
Óvodás és általános iskolás korú gyermekek szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Fusz János Zeneművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Festetich u. 131.
képviselő: elnök Fricz Józsefné
A Tolnai Zeneiskola támogatása, a névadó emlékének ápolása. ... >>

"Mözs Gyermekmosolyáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7131 Mözs, Iskola u. 19.
képviselő: Herczig Lászlóné Kovács Kláraű
az iskola és tanulói támogatása ... >>

Tolna Keresztény Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Szekszárdi utca 12. II/18.
képviselő: a kuratórium elnöke Keresztes Andor
Tolna városban a keresztény hitélet újjáélesztése. Az alapítvány a céljával összhangban az alábbi tevékenységeket folytatja: templomok, egyházi és nem egyházi épületek felújítása, karbantartása, közösségi céloknak megfelelő átalakítása, üzemeltetése, műemlékek, emlékművek felújítása, a kereszténység megismertetése, népszerűsítése a nem hívők körében, a hitélet, hitgyakorlás lelki, anyagi és tárgyi feltételeinek javítása, a Tolnai Római Katolikus Plébánia, mint egyházközösség munkájának segítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, helyi katolikus iskola támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, kapcsolatépítés a határon túli magyarság egyházi szervezeteivel. ... >>

Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7131 Mözs, Iskola u. 19.
képviselő: elnök Simon Ferenc, elnökhelyettes Folk György, titkár Orbánné Kapéter Márta
A fiatal generáció egészséges életmódra nevelése, a fiatalkorúnak sportolási lehetőségeinek szervezése, a különböző sporttevékenységek végzésének gyermek sport biztosításában és szakmai irányításában való részvétel. Iskolai és tömegsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az egészséges életmódról és táplálkozásról készített szakmai anyagok, tájékoztatók terjesztése, e témákhoz kapcsolódó előadások tartása. Sporttanfolyamok szervezése. Női labdarúgás oktatás. Rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása. Közösségi nevelési feladatok végzése. Kábítószer fogyasztással kapcsolatos megelőző programok készítése. ... >>

Tolnai Dunáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Munkácsy utca 3/b.
képviselő: elnök Koncz Ákos
A Tolna körül elhelyezkedő holtág-rendszer rehabilitációja, a vízi életközösségek biodiverzitásának megőrzése, fenntartása. A holtágak medrének üledékmentesítése, az iszapréteg optimális szinten tartása, ezen keresztül a víz minőségének javítása. A holtág-rendszer, valamint annak életközösségei minél szélesebb körű megismertetése, kultúrált látogathatóságának lehetővé tétele. A hazai halász és vízi élőhely gazdálkodás népszerűsítése, horgászversenyek szevezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. Gyermekek táboroztatása, horgász-, halász- napközi kialakítása, működtetése, táborhely, szálláshely kialakítása. Gyermek és felnőtt halászati, horgászati oktatás, horgásztatás, (testnevelés órák keretében is), természet ismeretre, szeretetre nevelés. A hazai horgász-, halászkultúra népszerűsítése, horgászversenyek szervezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások szervezése gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. A környezeti nevelés és ismeretterjesztés ügyének előmodítása és támogatása a térségben. A gyermekek természetvédelmi ismereteinek bővítése, természetvédelmi szemléletük kialakítása erősítése, a környezetükben (hazánkban) élő állatvilág megismertetése. Vízi sportok népszerűsítése. ... >>

ZÖLDKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7131 Mözs, Szent István utca 38.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovács Árpádné
Az óvodai nevelés szakmai színvonalának növelése, továbbképzések tartása, módszertani tanácsadás, iskola előkészítésben részvétel.
Német nemeztiség tárgyi és szellemi kultúrájának felkutatása, megőrzése. Település hagyományainak gyűjtése, kiadványok megjelenítése, kulturális programok szervezése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, német testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Zenei nevelés, melyben kiemelkedő szerepet kap a tánc, mint a mozgásfejlesztés, tartásjavítás, szocializáció eszköze, oktatási, nevelési eszközök beszerzése. Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, játék és mozgásfejlesztő eszközök beszerzése. Természet megismerésére, megóvására, védelmére nevelés feltétetleinek biztosítása - kirándulások - erdei óvoda, - szelektív hulladékgyűjtők beszerzése. ... >>
1. oldal