Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tolna egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

"A XXI. század Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7130 Tolna, Selyemgyár u. 5.
képviselő: Herkéné Klem Györgyi
a tolnai iskola és óvoda támogatása ... >>

AGROHÁZ Alapítvány

(egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 72.
képviselő: Csige István, Dr. Görgényi Ede
segíteni, támogatni a kezdő mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet végző kis- és középvállalkozókat alapvető igényeik kielégítésében ... >>

Civil Voks Tolnai Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Lehel utca 19/b.
képviselő: elnök Reiter Antalné
Az egyesület önkormányzati elven működő, a magyar civil társadalmat, különösen pedig a piaci mechanizmusból kiszorult tömegeket megszólító társadalmi szervezet. Ez egyesület elsősorban a civil társadalom támogatását tekinti céljának, alapívetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél megvalósítása érekében felvállalja, hogy segít a civil társadalom részére tanácsadás, szolgáltatások nyújtása, továbbá az e kérdéssort tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok mejelentetése és terjesztése révén is. Képviseli és kifejezi a választópolgárok érdekeit az államigazgatási, államhatalmi, társadalmi fórumokon és a polgári mozgalmakban. A egyesület jogi személy. Tolna környékén elősegíti az egészséges életre nevelést, az oktatást és tudatformálást. A hátrányos helyzetben élők esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése. Emberi kapcsolatok erősítése, szakmai és szellemi értékek hasznosítása, közösségi tudat erősítése, nemzedékek közötti összetartás. Kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka. Szakmai anyagk, projektek írása, kiadása, terjesztése.Az egyesület fellép, és a nyilvánosság elé viszi, mindazon ügyeket, melyben bármely ember ellen bármilyen hátrányos megkülönböztetés/diszkrimináció történik. Az egyesület különböző programok, rendezvények szervezésével kölcsönös tapasztalatcserével és tanácsadással kívánja támogatni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat. Kulturális területen és az oktatás területén kimagasló eredményeket elérő, hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása és támogatása. Az egyesületben különböző alkotóműhelyek létrehozása, melybe ingyenes prevenciós tájékoztatások, életmód-tanácsadás, jogi tanácsadás, hátrányos helyzetben lévő gyermekek szüleinek támogatása történik.Az egyesület nemzetközi kapcsolatok létrehozásával képviseli magyaroszági céljait a nemzetközi fórumokon. Az egyesület minden Magyarországon működő más társadalmi szervezettel együttműködik, ahol az esélyegyenlőség érdekében közös programok megvalósítását kezdeményezik. Az egyesület jótékonysági rendezvények szervezésével, rendezésével a hátrányos helyzetben családok megsegítésére anyagi és tárgyi eszköztámogatásokat nyújt. A hátrányos helyzetű térségekben élők életminőségének javítása szociális- és felzárkóztató képzési programok szervezésével. A magyarországi roma kisebbség társadalmi intesgrációs törekvényesinek elősegítése, oktatással, munkahelyteremtéssel, felzárkóztató programok szervezésvel. ... >>

Európai Autószervizek Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

7130 Tolna, Pajta tér 7.
képviselő: Gyöngyössy András
Szakmai szervezet. ... >>

Fusz János Zeneművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Festetich u. 131.
képviselő: elnök Fricz Józsefné
A Tolnai Zeneiskola támogatása, a névadó emlékének ápolása. ... >>

Fülöp József Baráti Társaság

(egyéb)

7130 Tolna, Deák F. u. 75/b.
képviselő: Dr. Dér Ferenc, Dr. Wolf Gyula, Fülöp József ... >>

"HARGITA" Székely Egyesület Mözs

(egyéb)

7131 Mözs, Alkotmány u. 42.
képviselő: Domokos Lőrinc ... >>

Juhász Anna Alapítvány

(egyéb)

7130 Tolna, Kossuth u. 6.
képviselő: Hága Lászlóné
Vöröskeresztes szakkörben legeredményesebben tevékenykedő tanulók támogatása. ... >>

Mözsért Civil Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7131 Mözs, Kossuth Lajos utca 26/1.
képviselő: elnök Berezi Sándor
Munkálkodni kíván a mözsi polgárok kapcsolatainak javításán, közreműködik érdekei érvényre juttatásában, segíteni kívánják a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, résztvesznek annak szervezésében. a település lakosságának szabadidős eltöltését, sportolását szervezik, támogatják a hagyományőrző programok megvalósítását, törekedni fognak a település sportéletének fellendítésére, segítik és támogatják azokat a kezdeményezéseket, melyek Mözs környezetének szebbé, egészségesebbé tételére irányulnak, Meg kívánják akadályozni Mözs településen lévő közösségi ingatlanok, kultúrális épületek eladását, törekszenek Mözs összes oktatási intézményének, évfolyamának megtartásáara, célul tűzik ki a teleház megvalósítását Mözs település részen, illetve a megvalósításban való közreműködést. ... >>

Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 34.
képviselő: Baksainé Kenessei Éva
1. Értékeink felmutatása - a "családnak", mint a társadalom legkisebb egysége - fontosságának hangsúlyozása.
2. Az egyesületbe belépett egymást segítő nagycsaládosok érdekeinek képviselete.
3. A nagycsaládosok egymás segítő közösséggé formálása.
4. Szabadidő hasznos eltöltésére kulturális, sport és egyéb programok szervezése.
5. Kirándulások szervezése.
6. A helyi közéletben való részvétel.
7. Gyermekeink, családjaink megajándékozása jeles ünnepeken. /Télapó, Karácsony, Húsvét, Családi nap./
8. Sportösszejövetelek szervezése, eszközök biztosítása a programok lebonyolításához.
9. Nagycsaládosok Országos Egyesület és régiós nagycsaládos rendezvényeken való részvétel.
10. Adományok fogadása, szétosztása. ... >>

Nemzeti Hírháló Egyesület

(kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Katona József utca 10/D. 2/A.
képviselő: elnök Kovács János
Írott és elektronikus sajtófigyelés, a magyarság, a nemzet szempontjából érdeklődésre számottevő, a nyomtatott és elektronikus sajtó termékeinek elérhetővé tétele a tagok és más érdeklődők számára a világhálón. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, majd ezekről tudósítások, ismertetők megjelenítése a világhálón. Írók, olvasók közötti kapcsolatfelvétel közvetítése, megoldása. Előadások, író-olvasó találkozók szervezése, lebonyolítása. Hagyományos és nem hagyományos kiadványok estenkénti megjelentetése. (CD, DVD). ... >>

Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

7131 Tolna-Mözs, Iskola utca 14.
képviselő: elnök Boros Antal
Segítséget, Tudást, Esélyt a Fiataloknak Egyesület (továbbiakban STEFI) azzal a céllal jött létre, hogy a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány tanulók továbbtanulását segítse elő bármely középfokú oktatási intézéményben, valamint szabadidős sporttevékenységeket biztosítson a célcsoportnak. A STEFI feledatkörei közé tartozik a továbbtanulást előmozdító tevékenységek támogatása, közösségi programok, tanfolyamok, képzések szervezése, szociologiai kutatások, felmérések, tanulmányok készítése, elősorban a romológia, nevelés, oktatás és szociális helyzet témakörökben. a STEFI diáktagjai Tolna-Mözs és környéke általános, középfokú és felsőfokú oktatási inzéményeiben folytatják tanulmányaikat. Többségében maguk is cigány származásúak, hátrányos helyzetűek lévén személyes tapasztalataik vannak azokról a nehézségekről, amelyekkel gimnáziumba jelentkező társaiknak szembe kell nézniük. Ezek a tapasztalataik arra késztetik őket, hogy segítsenek velük egykorú és náluk fiatalabb társaiknak, barátaiknak. ... >>

THELENA Club

(egyéb)

7130 Tolna, Rákóczi u. 45.
képviselő: Ezer János ... >>

Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Hősök tere 1.
képviselő: elnök Kiss Sándor
Az Önkormányzat általános feladatai körében a kulturális és sporttevékenység támogatása. ... >>

Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 11.
képviselő: elnök Ifj. Csőglei István ... >>

Tolna Városi Bringások és Barátaik Szabadidős Társaság

(egyéb)

7130 Tolna, Fáy A. tér 1.,
képviselő: Énekes Andrea, Pámer Jakab ... >>

Tolna-Fácánkerti Vadásztársaság

(egyéb)

7131 Mözs, Kossuth L. utca 2.
képviselő: elnök Bajai Tibor ... >>

"Tolna" Gép- és Gazdaságsegítő Kör

(egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 114.
képviselő: Strasszer János ... >>

Tolnai Dunáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Munkácsy utca 3/b.
képviselő: elnök Koncz Ákos
A Tolna körül elhelyezkedő holtág-rendszer rehabilitációja, a vízi életközösségek biodiverzitásának megőrzése, fenntartása. A holtágak medrének üledékmentesítése, az iszapréteg optimális szinten tartása, ezen keresztül a víz minőségének javítása. A holtág-rendszer, valamint annak életközösségei minél szélesebb körű megismertetése, kultúrált látogathatóságának lehetővé tétele. A hazai halász és vízi élőhely gazdálkodás népszerűsítése, horgászversenyek szevezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. Gyermekek táboroztatása, horgász-, halász- napközi kialakítása, működtetése, táborhely, szálláshely kialakítása. Gyermek és felnőtt halászati, horgászati oktatás, horgásztatás, (testnevelés órák keretében is), természet ismeretre, szeretetre nevelés. A hazai horgász-, halászkultúra népszerűsítése, horgászversenyek szervezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások szervezése gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. A környezeti nevelés és ismeretterjesztés ügyének előmodítása és támogatása a térségben. A gyermekek természetvédelmi ismereteinek bővítése, természetvédelmi szemléletük kialakítása erősítése, a környezetükben (hazánkban) élő állatvilág megismertetése. Vízi sportok népszerűsítése. ... >>

Tolnai Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete

(egyéb)

7130 Tolna, Festetich u. 31.
képviselő: Horváth Gábor ... >>

Tolnai Horgász Egyesület

(egyéb)

7130 Tolna,
képviselő: Versánszki János ... >>

Tolnai Nyugdíjas Szabadidő Klub

(egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 126.
képviselő: Link Rezsőné, Pálfi Rezsőné ... >>

Tolnai Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 11.
képviselő: parancsnok Szabó István, parancsnok-helyettes Micskei Tamás ... >>

Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7131 Tolna-Mözs, Radnóti utca 7
képviselő: Dr. Szilák Mihály ... >>

Tolnai Városszépítő Alapítvány

(egyéb)

7130 Tolna, Hősök tere 1.
képviselő: Ványi Gyula
a város útjainak javítása, tisztán tartása, környezetvédelem ... >>

ZÖLDKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7131 Mözs, Szent István utca 38.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovács Árpádné
Az óvodai nevelés szakmai színvonalának növelése, továbbképzések tartása, módszertani tanácsadás, iskola előkészítésben részvétel.
Német nemeztiség tárgyi és szellemi kultúrájának felkutatása, megőrzése. Település hagyományainak gyűjtése, kiadványok megjelenítése, kulturális programok szervezése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, német testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Zenei nevelés, melyben kiemelkedő szerepet kap a tánc, mint a mozgásfejlesztés, tartásjavítás, szocializáció eszköze, oktatási, nevelési eszközök beszerzése. Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, játék és mozgásfejlesztő eszközök beszerzése. Természet megismerésére, megóvására, védelmére nevelés feltétetleinek biztosítása - kirándulások - erdei óvoda, - szelektív hulladékgyűjtők beszerzése. ... >>

"ZSOMAI" MŰVÉSZETI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Deák F. utca 8.
képviselő: elnök Halász Márta
Hagyományőrzés, művelődés, tánc oktatása, ápolása. ... >>
1. oldal