Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tököl kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

A Tököli Szivárvány Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Csépi út 57.
képviselő: Witzing Józsefné (elnök)
Az alapítvány elsődlegesen segíteni kívánja az óvodáskorú gyermekek fejlesztését, nevelését, az életkori és egyéni sajátosságok és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az alapítvány támogatni kívánja a SZIVÁRVÁNY Óvoda oktatási eszközeinek bővítését, korszerűsítését, képességfejlesztő játékok és eszközök beszerzését. Az alapítvány fontos feladatának tekinti továbbá, hogy az óvodás gyermekek a horvát nemzetiségi kultúrát és annak hagyományait megismerjék. ... >>

Kiscsikó Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Petőfi u. 14.
képviselő: Csurcsia Istvánné elnök
Óvodáskorú gyermekek magasszintű nevelésének, iskolai felkészítésének, egyéb oktatásának és kulturális tevékenységének az előmozdítása a Kiscsikó Alapítványi Óvoda létrehozásával, működtetésével és fenntartásával. ... >>

Magyar Társasjátékos Egyesület

(kulturális)

2316 Tököl, Viola u. 28.
képviselő: Balogh Imre alelnök, Farkas Gábor (alelnök), Szunyoghy Zsolt (elnök)
a színvonalas hazai társasjáték-kultúra megteremtése, csoportos tevékenységeknek teret adó, szakmailag minősített játékok megismertetése ... >>

Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete

(kulturális)

2316 Tököl, Dobó K. u. 1.
képviselő: Marosi Zoltán ( elnök )
A harmonika muzsika népszerűsítése, támogatása, terjesztése. A kamaramuzsika jellegű produkciók térnyerésének elősegítése, hangszerkészítő mesterek támogatása. ... >>

Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Honvéd és Huszár Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2316 Tököl, Csépi út 20.
képviselő: Kiss László elnökhelyettes, Mikecz András ( elnök ), Szilágyi Tibor titkár
magyar honvéd- és huszárhagyományok őrzése, kulturális örökség megóvása ... >>

Művészeti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2315 Tököl, Duna u. 14/B/7.
képviselő: Káprai Judit
Az alap-,közép-,és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés gyakorlati képzés keretein belül elősegíteni a tanárok, művészek, a művészetet tanuló diákok szakmai képzést.Segítse a végzős hall- gatók elhelyezkedését.Támogatja a művészeteket oktató szakemberek képzé- sét,ösztöndíjat biztosít. Támogatást nyújt művészeti események és rendezvé- nyek szervezéséhez.Kiállítások, tárla- tok bemutatók szervezése, rendezése. Fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése. ... >>

Old Motors Sport Club Sportegyesület

(sport,kulturális)

2316 Tököl, Duna u. 4/b. 1/4.
képviselő: Bencze Zoltán alelnök, Kothenc Attila elnök, Tarapcsák Péter alelnök
Muzeális, veterán járművek restaurálása, kiállítások rendezése. Kulturális örökség megőrzése, ipari kultúra ápolása. A motorversenyzés népszerűsítése, versenyek szervezése, lebonyolítása. Nemzetközi és hazai sportkapcsolatok létesítése, társklubokkal kapcsolattartás. ... >>

Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Aradi u.56.sz.(Ált.Iskola)
képviselő: Somogyi György elnök
Tökölről és környékéről érkező gyermekeket készít fel vizuális alapismeretek a kézműves mesterségek alapjaira, zenei műveltség megalapozására és fejlesztésére, szinházi,bábszinházi nevelésre, táncművészeti nevelésre. Képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók ké- pességeinek fejlesztése. A működés feltételeinek megteremtését követően alapfokú művészeti iskola fenntartása. ... >>

Szent László Kórus Alapítvány

(kulturális)

2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 65. A.
képviselő: Keszthely Ferenc
A Kőbányai Szent László Kórus támogatása a kulturális élet és az egyházzene területén. ... >>

Tököli Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete

(kulturális)

2316 Tököl, Sport út 14.sz.
képviselő: Becsei Zsuzsa, Csollák Aranka, Csollák Mihály elnök ... >>

Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület

(kulturális)

2316 Tököl, Kossuth L. u. 66.sz.
képviselő: Lerner Péter elnök, Rimóczi Lászlóné alelnök ... >>
1. oldal