Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tokaj szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

ALL STYLE FIGHTER Észak-Magyarországi Humán Erőforrás- Sport Fejlesztési Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Váradi utca 6.
képviselő: Bandi Noémi elnök
Az alapítvány célja:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében a sporttevékenységet felhasználva prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése.

Ennek érdekében:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének, és a sporttevékenység fejlesztése.
Az alapítvány feladatának tekinti Észak-Magyarország szakmai szellemi bázisának feltérképezését, gondozását, fejlesztését, működésének hatékonyabbá tételét.

Figyelemmel kíséri a térség munkaerő piacának változásait.
Az alapítvány működésének kiemelt célja a nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, hagyományőrzés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a sport- a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ? fejlesztése. Ennek keretében rendezvényeket- és táboroztatást szervezhet, sporttréningeket tarthat, szervezhet, a sporttevékenységet az egészséges életmód keretében fejlesztheti, ennek keretében sportrendezvényeket szervezhet, tarthat.
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósulása érdekében prevenciós és rehabilitációs sporttevékenységet végez.
Az egészséget támogató társadalmi környezet kialakulásának elősegítése mind a helyi közösségi, mind a család, mind a munkahelyi szférában.
Az oktatási, képzési intézmények működtetése során a fizikailag és mentálisan egészséges felnőtt személyiség kialakulása érdekében erőfeszítéseket tesz, kiemelt jelentőssége a sporttevékenység támogatásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

"Partnerség" Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Rákóczi út 1.
képviselő: Tóth Józsefné elnök
az ifjúság egészséges életmódra nevelése a víziturizmus népszerűsítésével, - ifjúsági egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - bel- és külföldi idegenforgalmi tevékenység - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - táborok, túrák szervezése, üdülési lehetőségek biztosítása a szabadidős hasznos és tartalmas eltöltése érdekében, - falusi turizmus szervezése, - küzdelem a drogok terjedése ellen, felvilágosító jellegű előadások szervezése - kulturális, és szórakoztató rendezvények (fesztiválok) szervezése és lebonyolítása, természetvédelmi és honismereti előadások szervezése elsősorban a Tokaj-hegyaljai borvidék, a Tokaji-borkultúra népszerűsítésével - kulturális örökség megóvása - kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése
Közhasznú tevékenység:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás,
tudomány tevékenység, kutatás
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
emberi és állampolgári jogok védelme
a magyarországi és etnikai és nemzeti kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
fogyasztóvédelem
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatásokat
euroatlanti integráció elősegítése
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások
ér- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
Magatehetetlen vagy öngondoskodásban korlátozottt személyek támogatása, segítése, mobilizáci0jának elősegítése, valamint a fenti feladatokhoz kapcsolódó szervezés. ... >>

Szent Miklós Alapítvány Tokajért

(oktatási,szociális)

3930 Tokaj, Vasvári Pál u.15.
képviselő: Gorcsa György, Sipos István
A tokaji Görög Katolikus Egyházközösség joghatósági területén A Görög katolikus Egyház keretein belül: - Az Egyházközösség működésének és cilkitűzésének megvalósítása, templom-, parókia-, közösségiház-, szociális jellegű épületek építése, bérlése, renoválása, karbantartása, fenntartása, támogatása. - Oktatás, továbbképzés, konferenciák létesítése és működtetése /. beleértve az erre a célra szolgáló táborokat: cserlészet, hittantábor és táborok is / 2./ A görög Katolikus Egyház keretein belül: - Bel-, és külmissziós tevékenységek, illetve az azzal foglalkozó intézmények támogatása. - Karitatív tevékenységek támogatása, menekültek, munkanélküliek, árva- és kallodó fiatalok és gyerekek között, valamint a hitükért és nemzetiségükért hátrányosan megkülömböztetettek felé. - Külföldi stippendiumra, továbbképzésre, tanulmányutakra és konferenciákra kiküldött egyháztagok támogatása. ... >>

Tokaj és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális)

3910 Tokaj, Rákóczi u.54.
képviselő: Lovász Erzsébet ... >>

Tokaji Református Egyházért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Kossuth tér 9.
képviselő: Sajtos László
A tokaji Református Egyházközség hitéletének, közösségi életének korszerű feltétek közötti megvalósulásának támogatása, Az Egyházközség missziói és karitatív munkájának az ifjúság, a magukra maradt idősek, a hátrányos helyzetű családok között való végzésének elősegítése, Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében: - támogatja a templom az egyházi épületek karbantartását, korszerűsítését. - segíti a templomban lévő orgona bővítését, karbantartását - támogatja a temetőkert gondozását - segíti az egyházi ifjúsági szervezet működését - támogatja az egyházi iskolákban tanuló, jó tanulmányi előmenetelű vagy rászoruló diákokat - támogatja a vallási és kultúrális rendezvényeket - segíti a magukra maradt idöseket, hátrányos helyzetű családokat - támogatja a gyülekezet tagjainak és az érdeklődőknek az egyházi életről való tájékoztatását ... >>

Vállalkozók és Iparosok Egyesülete Tokaj

(szociális)

3910 Tokaj, Serház u. 38.
képviselő: Kónya Béláné ... >>

"Veled az Otthonért" Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Bethlen G út 36
képviselő: Várkonyi Lászlóné
A fogyatékkal élő emberek életének segítése, életkörülményeinek, életminőségének javítása, valamint a fogyatékkal élő emberekért dolgozók munkájának elősegítése, korszerűsítése, szakmai ismereteik bővítésének támogatása, tapasztalat szerzésének (külföldi, belföldi) támogatása, munkájukat segítő eszközök korszerűsítése, eszközpark bővítése, az értük végzett munka díjazása (anyagi, természetbeni, tárgyi), propaganda-anyagok készítése, konferenciák, előadások szervezése, finanszírozása, stb.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret terjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

"ZEFÍR" Zempléni Fiatal Reformátusok Alapítványa

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Kossuth tér 9.
képviselő: Pótor László
Fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, - Részükre életvezetési programok szervezése, - Hit- és hazaszeretetre, tiszta erkölcsre nevelése, - A nemzeti kulturális értékmegőrzésre nevelése, - Részükre rendezvények szervezése, - A megfogalmazott célok eléréséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - kulturális tevékenység - Gyermek-és ifjúságvédelem, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - Sport. ... >>
1. oldal