Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tokaj sport civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

ALL STYLE FIGHTER Észak-Magyarországi Humán Erőforrás- Sport Fejlesztési Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Váradi utca 6.
képviselő: Bandi Noémi elnök
Az alapítvány célja:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében a sporttevékenységet felhasználva prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése.

Ennek érdekében:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének, és a sporttevékenység fejlesztése.
Az alapítvány feladatának tekinti Észak-Magyarország szakmai szellemi bázisának feltérképezését, gondozását, fejlesztését, működésének hatékonyabbá tételét.

Figyelemmel kíséri a térség munkaerő piacának változásait.
Az alapítvány működésének kiemelt célja a nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, hagyományőrzés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a sport- a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ? fejlesztése. Ennek keretében rendezvényeket- és táboroztatást szervezhet, sporttréningeket tarthat, szervezhet, a sporttevékenységet az egészséges életmód keretében fejlesztheti, ennek keretében sportrendezvényeket szervezhet, tarthat.
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósulása érdekében prevenciós és rehabilitációs sporttevékenységet végez.
Az egészséget támogató társadalmi környezet kialakulásának elősegítése mind a helyi közösségi, mind a család, mind a munkahelyi szférában.
Az oktatási, képzési intézmények működtetése során a fizikailag és mentálisan egészséges felnőtt személyiség kialakulása érdekében erőfeszítéseket tesz, kiemelt jelentőssége a sporttevékenység támogatásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Aranyfurmint Postagalambsport Egyesület Tokaj

(sport)

3910 Tokaj, Deák F. u. 9.
képviselő: Dr. Tóth Lajos ... >>

Devils Közhasznú Sportegyesület

(sport)

3910 Tokaj, Rákóczi u.42.
képviselő: Tóth Csaba ... >>

Egészséges Életért Közhasznú Egyesület

(sport,egyéb)

3910 Tokaj, Vasvári Pál utca 14/A.
képviselő: Pogáts Zsolt elnök
A turizmus és a sport szerepének népszerűsítése, különös hangsúlyt helyezve annak az egészségmegőrzésben betöltött szerepére. Az egyesület célja, hogy a sport társadalmi elfogadottságához hozzájáruljon javítva ezzel az állampolgárok életfeltételeit, életminőségét. Az egyesület törekszik arra, hogy a sportot és a turisztikát szakmai programok segítségével összehangolja. ... >>

MTTSZ Szabadidő és Lövészsport Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 15-17.
képviselő: Majercsák László elnök ... >>

"Partnerség" Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Rákóczi út 1.
képviselő: Tóth Józsefné elnök
az ifjúság egészséges életmódra nevelése a víziturizmus népszerűsítésével, - ifjúsági egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - bel- és külföldi idegenforgalmi tevékenység - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - táborok, túrák szervezése, üdülési lehetőségek biztosítása a szabadidős hasznos és tartalmas eltöltése érdekében, - falusi turizmus szervezése, - küzdelem a drogok terjedése ellen, felvilágosító jellegű előadások szervezése - kulturális, és szórakoztató rendezvények (fesztiválok) szervezése és lebonyolítása, természetvédelmi és honismereti előadások szervezése elsősorban a Tokaj-hegyaljai borvidék, a Tokaji-borkultúra népszerűsítésével - kulturális örökség megóvása - kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése
Közhasznú tevékenység:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás,
tudomány tevékenység, kutatás
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
emberi és állampolgári jogok védelme
a magyarországi és etnikai és nemzeti kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
fogyasztóvédelem
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatásokat
euroatlanti integráció elősegítése
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások
ér- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
Magatehetetlen vagy öngondoskodásban korlátozottt személyek támogatása, segítése, mobilizáci0jának elősegítése, valamint a fenti feladatokhoz kapcsolódó szervezés. ... >>

TAVIRÓZSA Horgász Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy Zs. út 5.
képviselő: Nagy Irén ... >>

Tiszai Vízimentő Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

3910 Tokaj, Rakamazi üdülőtp.Horgász u.9.
képviselő: Tóth István
Magyarország álló és folyóvizein vizimentés végzése, betegszállítás, elsősegélynyújtás oktatása, ezzel kapcsolatos képzések szervezése, árvízvédelemmel kapcsolas vízitevékenység, vízibalesetek megelőzését szolgáló tájékoztató tevékenység, vízisport programok lebonyolítása, biztosítása és ezek anyagi támogatása, álló- és folyóvizek élővilágának és környezetének védelme, bekövetkezett károk elhárításában való közreműködés. ... >>

"Tokaj Fly" Repülősport Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. út 9.
képviselő: Ádám Elek József ... >>

Tokaj Hegyalja Lovas Sport Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Gróf Apponyi u. 26.
képviselő: Ifj. Kudri László ... >>

Tokaji Diáksport Egyesület

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky E. út 7-9.
képviselő: Csordás Sándor elnök ... >>

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET

(sport)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 18-20
képviselő: Molnárné Tóth Erika ... >>

Tokaji Futball Club

(sport)

3910 Tokaj, Széchenyi sétány 5.
képviselő: Posta György ... >>

Tokaji Gazdász Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Tarcali u.52.
képviselő: Hutkai Józsefné sz. Fábián Katalin
A tokaji Mezőgazdasági Szakiskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, különösen: szemléltető eszközök beszerzése, szoftver vásárlása, környezetvédelemre, a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, iskolai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az iskola tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzések támogatása, a gyermekek zenei, művészeti kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra való nevelés, idegen nyelvek tanulásának támogatása, a munkába állás segítése. ... >>

"Veled az Otthonért" Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Bethlen G út 36
képviselő: Várkonyi Lászlóné
A fogyatékkal élő emberek életének segítése, életkörülményeinek, életminőségének javítása, valamint a fogyatékkal élő emberekért dolgozók munkájának elősegítése, korszerűsítése, szakmai ismereteik bővítésének támogatása, tapasztalat szerzésének (külföldi, belföldi) támogatása, munkájukat segítő eszközök korszerűsítése, eszközpark bővítése, az értük végzett munka díjazása (anyagi, természetbeni, tárgyi), propaganda-anyagok készítése, konferenciák, előadások szervezése, finanszírozása, stb.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret terjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Vízisport Club Tokaj

(sport)

3910 Tokaj, Benedek P.u.25.
képviselő: Simon László ... >>

Z-41 Postagalamb Sportegyesület

(sport)

3910 Tokaj, Serház út 26
képviselő: Schwarcz Ferenc ... >>

"ZEFÍR" Zempléni Fiatal Reformátusok Alapítványa

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Kossuth tér 9.
képviselő: Pótor László
Fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, - Részükre életvezetési programok szervezése, - Hit- és hazaszeretetre, tiszta erkölcsre nevelése, - A nemzeti kulturális értékmegőrzésre nevelése, - Részükre rendezvények szervezése, - A megfogalmazott célok eléréséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - kulturális tevékenység - Gyermek-és ifjúságvédelem, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - Sport. ... >>
1. oldal