Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tokaj kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

ALL STYLE FIGHTER Észak-Magyarországi Humán Erőforrás- Sport Fejlesztési Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Váradi utca 6.
képviselő: Bandi Noémi elnök
Az alapítvány célja:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében a sporttevékenységet felhasználva prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése.

Ennek érdekében:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének, és a sporttevékenység fejlesztése.
Az alapítvány feladatának tekinti Észak-Magyarország szakmai szellemi bázisának feltérképezését, gondozását, fejlesztését, működésének hatékonyabbá tételét.

Figyelemmel kíséri a térség munkaerő piacának változásait.
Az alapítvány működésének kiemelt célja a nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, hagyományőrzés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a sport- a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ? fejlesztése. Ennek keretében rendezvényeket- és táboroztatást szervezhet, sporttréningeket tarthat, szervezhet, a sporttevékenységet az egészséges életmód keretében fejlesztheti, ennek keretében sportrendezvényeket szervezhet, tarthat.
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósulása érdekében prevenciós és rehabilitációs sporttevékenységet végez.
Az egészséget támogató társadalmi környezet kialakulásának elősegítése mind a helyi közösségi, mind a család, mind a munkahelyi szférában.
Az oktatási, képzési intézmények működtetése során a fizikailag és mentálisan egészséges felnőtt személyiség kialakulása érdekében erőfeszítéseket tesz, kiemelt jelentőssége a sporttevékenység támogatásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Beszélő Zempléniek Magyar-Izraeli Baráti Társasága

(kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Ladányi út 36.
képviselő: Siku Lóránt
Az olykor látens, máskor kézzel fogható antiszemitizmus visszaszorításában való aktív részvétel. Az egyetemes emberi, állampolgári szabadság-és alap jogok védelme érdekében fellépés a rasszizmus, az antiszemitizmus és a kirekesztés minden fajta megnyilvánulásával szemben. A környezetben élőkkel megismertetni Izrael történelmi és kulturális értékeit, népét, társadalmát, valamint hagyományait. A Baráti Társaság valóságos megjelenítője és aktív kezdeményezője (helyi ?motorja?) kíván lenni az államköri szerződéses kapcsolati rendszer kétoldali együttműködés valamennyi területének. A diaszpórában élő zsidóság életének, hétköznapjainak, kultúrájának és gondolkodásának megismerése és megismertetése. ... >>

Borsodi Makettezők Baráti Köre Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Mező utca 28
képviselő: Nagy Csaba ... >>

Együtt Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zs.E. út 7-9.
képviselő: Osváth Jánosné
Az alapítvány célja, hogy a tokaji II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-oktatási Intézményben jelentősen hozzájáruljon az iskolai képzéshez és neveléshez szükséges feltételek javításához, az iskola önálló arculatának kialakításához és önkormányzatának erősítéséhez. A művészeti alapképzés feltételének javítása, eszközállományának gyarapítása. ... >>

" Ismerj meg " Alapítvány

(kulturális)

3910 Tokaj, Bethlen G. u. 36.
képviselő: Bajnok László
A totális intézeti keretek lazítása, megteremteni a lehetőséget az intézetben lakóknak a személyes élettér-életmód megvalósítására. Az elérhető, aktivizálható szülők bevonása gyermekeik és azokkal együttélő társaik életébe, gondozásába. Az úgynevezett normélis-egészséges társadalom felé nyitás elkezdése, megteremtése: célúl tűzteki a részvételt a város közelében, kultúrális eseményein - akár aktívan is. Kirándulások, táborok szervezése, megvalósítása. Az alapítvány tevékenységével is azt az elvet kívánja hangsúlyozni, hogy nincs kétfajta életmód:ép és fogyatékos: hanem csak sokszínű, eltérőtulajdonságokkal, képességekkel rendelkező ember létezik,aminek hangsújozása mellett csak egyetlen bánásmód lehetséges: az emberhez méltó! ... >>

Keton: Fiatal Művészek Egyesülete

(kulturális)

3910 Tokaj, Aranyosi utca 14.
képviselő: Makranczi Zalán ... >>

Oestrich-Winkel-Tokaj Baráti Társaság Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 18-20.
képviselő: Májer Jánosné ... >>

"Partnerség" Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Rákóczi út 1.
képviselő: Tóth Józsefné elnök
az ifjúság egészséges életmódra nevelése a víziturizmus népszerűsítésével, - ifjúsági egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - bel- és külföldi idegenforgalmi tevékenység - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - táborok, túrák szervezése, üdülési lehetőségek biztosítása a szabadidős hasznos és tartalmas eltöltése érdekében, - falusi turizmus szervezése, - küzdelem a drogok terjedése ellen, felvilágosító jellegű előadások szervezése - kulturális, és szórakoztató rendezvények (fesztiválok) szervezése és lebonyolítása, természetvédelmi és honismereti előadások szervezése elsősorban a Tokaj-hegyaljai borvidék, a Tokaji-borkultúra népszerűsítésével - kulturális örökség megóvása - kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése
Közhasznú tevékenység:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás,
tudomány tevékenység, kutatás
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
emberi és állampolgári jogok védelme
a magyarországi és etnikai és nemzeti kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
fogyasztóvédelem
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatásokat
euroatlanti integráció elősegítése
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások
ér- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
Magatehetetlen vagy öngondoskodásban korlátozottt személyek támogatása, segítése, mobilizáci0jának elősegítése, valamint a fenti feladatokhoz kapcsolódó szervezés. ... >>

Pöttöm Panna Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Gróf Apponyi A.u.13.
képviselő: Tereminé Szegedi Zsuzsanna
Az alapítvány célja a Tokaji II.Ker. Napközi Otthonos Óvodában Folyó nevelőoktató munka támogatása, de különösen: - szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása: - életkörűlményeinek javítása, berendezési tárgyaik felújítása: - udvari felszerelések bővítése: - a természet szeretetére és a környezet védelmére nevelés, szabadidős programok szervezése: - élményszerzési lehetőségek bővítése: - a kirándulások költségeinek fedezése: - hagyományok ápolása, a gyermekek zenei, művészeti,Kulturális nevelése ... >>

"T. and T. OFF-ROAD CLUB" Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Óvár u. 40.
képviselő: Bolló Tibor, Tóth Ferenc elnök, Tóth Gergely titkár ... >>

Tokaj Város Vegyeskara amatőr művészeti Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Aranyosi út 7.
képviselő: Pásztor Istvánné ... >>

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Serház út 1.
képviselő: Gergely Miklós elnök
A világörökségi értékek bemutatása és továbbadása Tokaj ?Hegyalja lakossága felé, valamint a térség iránt érdeklődők felé. Tokaj ?Hegyalja, a Taktaköz és a Hernád ?völgye kulturális életét, történetét, hagyományait bemutató kiadványok megjelentetése. A tokaji bor történetéhez, illetve a borhoz kapcsolódó kulturális rendezvényeknek, konferenciáknak, tanácskozásoknak, a megszervezése, részbeni vagy teljes finanszírozása. A térség kulturális életének előmozdítása igényes szórakoztató és ismeretterjesztő programok szervezésével ? annak érdekében, hogy télen- nyáron igényes kulturális programokkal várhassuk az ide érkező vendégeket. Az építészeti örökség védelme a következő generációk, illetve az ide érkező turisták érdekében. A kulturális örökség ápolása kiállítások rendezésével, szervezésével, illetve kapcsolódó programok és médiakampányok szervezésével. A térség természeti kincseinek népszerűsítése a természetvédelmi szempontok figyelembevételével, betartásával és betartatásával. A térség természeti kincseinek védelme, a nemzeti park követelményeinek betartása a vendégekkel. Tokaj ?Hegyalja, a Taktaköz és a Hernád- völgye hagyományainak megjelenítése, továbbítása a következő generációk számára. Ösztönzi a térség idegenforgalmi kínálatának feltárását, a látnivalók számbavételét, a vendéglátóhelyek feltérképezését, rendezvények szervezését. Az egyesület ? lehetőségeihez mérten ? segítséget nyújt a térség természeti értékeinek megóvásához és az épített környezet turisztikai szempontból jelentős létesítményeinek hasznosításához, megőrzéséhez és térségi marketingjéhez. Közreműködik az országos és helyi szervekkel Tokaj ?Hegyalja, a Taktaköz és a Hernád- völgye turizmusfejlesztésének ügyében. Kiemelten együttműködik a legfontosabb helyi és térségi idegenforgalmi szervezetekkel. Ösztönzi a térséget bemutató kiadványok megjelentetését, terjesztését, turisztikai marketingjét. Az egyesület a 2.1 ? 2.6. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében részben kulturális, részben pedig a kulturális örökség megóvása érdekében fejt ki tevékenységet. Folyamatosan szakmai kapcsolatot tart a turisztikai szolgáltatókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel a térségi idegenforgalom élénkítése érdekében, összehangolja az érintett gazdasági szereplők tevékenységét. Fontos feladata a térség turisztikai fejlesztése, a vendégéjszakák számának növelése, a turisztikai termékfejlesztés ösztönzése, a minőségi és fenntartható turizmus erősítése, továbbá helyi és térségi turisztikai csomagok kialakítása, piacra vitele térségi marketingtámogatással. Kiemelt célja az érdekképviselet ellátása helyi, regionális és országos szinten. Ösztönzi a tagok szakmai képzését és nyelvtudásának emelését a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése érdekében, tanulmányutakat szervezhet. ... >>

Tokaj-Hegyaljai Zsidó Hagyományörző Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Rákóczi u.41.
képviselő: Kalmanovits Miklós elnök ... >>

"Tokajhegyaljai Szőlő- és Borkultúra" Alapítvány

(kulturális)

3910 Tokaj, Kossuth tér 15.
képviselő: Dr.Kovács Tibor
A kiváló minőségű, nagy hagyományokkal rendelkező tokaji borok előállításának, piacra jutásának segítése, a tokaji borturizmus kialakításában való tevékeny részvétel. Ezen belül különösen: - a tokaji bor értékesítése érdekében történő reklám és marketing munka támogatása, - a szőlészeti és borászati kutatás,ok- tatás támogatása, ideértve a történelmi vonatkozásu kutatásokat is, - a tokaj-hegyaljai borturizmus kiala- kítása és fejlesztése, a Tokaji Bo- rok Házának létrehozása. ... >>

Tokaji Gazdász Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Tarcali u.52.
képviselő: Hutkai Józsefné sz. Fábián Katalin
A tokaji Mezőgazdasági Szakiskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, különösen: szemléltető eszközök beszerzése, szoftver vásárlása, környezetvédelemre, a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, iskolai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az iskola tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzések támogatása, a gyermekek zenei, művészeti kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra való nevelés, idegen nyelvek tanulásának támogatása, a munkába állás segítése. ... >>

TOKAJI GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

3910 Tokaj, Bethlen Gábor u. 13.
képviselő: Kovács Zoltánné
A Tokaji I. kerületi Napközi Otthonos óvodában folyó nevelő-oktató munka támogatása. Szemléltető eszközö, játékok vásárlása, berendezési tárgyak felújítása. Udvari felszerelések bővítése. Szabadidős programok szervezése, élményszerzési lehetőségek bővítése, kirándulások költségeinek fedezése. Hagyományok ápolása, gyermekek zenei, művészeti kulturális nevelésének segítése. ... >>

Tokaji Misszió Alapítvány

(kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Rákóczi út 54
képviselő: dr Nanovszky György
a)A Tokaji bor az elmúlt évszázadokban joggal vívta ki világszerte a fogyasztók elismerését. Ugyanakkor tapasztalható, hogy egyes országokban riasztó méreteket ölt a Tokaji bor hamisítása. Az alapítvány a maga eszközeivel elősegíti a Tokai bor minőségi jellemzőinek biztosítását, és ennek eredményeként a borhamisítás visszaszorítását.

b)A XVII. és XIX. század között az Oroszországba történő tokaji borszállítmányok minőségének garantálásában a paroszláv egyház fontos szerepet játszott, amelynek felújítása, feltételeinek újbóli megteremtése érdekében az alapítvány támogatást nyújt a Magyar Köztársaság területén lévő ortodox kulturális műemlékek megőrzéséhez, gondozásához, valamint konferenciák szervezéséhez. ... >>

TOKAJI ORSZÁGZÁSZLÓÉRT EGYESÜLET

(kulturális)

3910 Tokaj, Rákóczi u.54.
képviselő: Májer János elnök
Az országzászló emlékmű helyreállítása, gondozása. Kulturális és közösségi programok szervezése, triatloni béke diktárumáról való megemlékezés. Magyarságrudat, hazaszeretet ápolása a lakosság és különös tekintettel az ifjúság körében. Alkalmankénti nemzeti zarándoklat szervezése. Határon túli, elszakított országrészek lakóival való kapcsolattartás. ... >>

Tokaji Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Tarcali utca 46.
képviselő: Tóth Krisztián Sándor
a.) A működési területen a birtokában lévő technikai eszközök igénybevételével a tűz-megelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatokban közreműködés.
b.) A lakosság tájékoztatása a tűz elleni védekezés lehetőségeiről és a tűzmegelőzés fontosságáról, részvétel és közreműködés az önkormányzat polgári védelmi és veszély-elhárítási tevékenységben.
c.) A tűz elleni védekezés és a tűzoltóság helyi történeti emlékeinek, hagyományainak ápolása, az egyesület népszerűsítése.
d.) Az egyesület feladatának ellátásra önkéntesen jelentkező személyek szervezése, folyamatos továbbképzése a feladatok ellátása érdekében.
e.) Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi ismereteinek folyamatos fejlesztése.
f.) Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingatlan és ingó vagyonnal, valamint a saját költségvetésében előirányzott keretösszeggel. ... >>

Tokaji Református Egyházért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Kossuth tér 9.
képviselő: Sajtos László
A tokaji Református Egyházközség hitéletének, közösségi életének korszerű feltétek közötti megvalósulásának támogatása, Az Egyházközség missziói és karitatív munkájának az ifjúság, a magukra maradt idősek, a hátrányos helyzetű családok között való végzésének elősegítése, Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében: - támogatja a templom az egyházi épületek karbantartását, korszerűsítését. - segíti a templomban lévő orgona bővítését, karbantartását - támogatja a temetőkert gondozását - segíti az egyházi ifjúsági szervezet működését - támogatja az egyházi iskolákban tanuló, jó tanulmányi előmenetelű vagy rászoruló diákokat - támogatja a vallási és kultúrális rendezvényeket - segíti a magukra maradt idöseket, hátrányos helyzetű családokat - támogatja a gyülekezet tagjainak és az érdeklődőknek az egyházi életről való tájékoztatását ... >>

Tokaji Szerelmi Pincesor Baráti Társaság Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Szerelmi Pince sor tokaji 0145/29
képviselő: Benkő Sándor
tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismertterjesztés, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, állatvédelem,, környezetvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, fogyasztóvédelem, euróatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak a közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

Tokaji Várbarátok Köre Egyesület

(kulturális)

3910 Tokaj, Rákóczi u. 52.
képviselő: Makoldi Miklós Zsombor ... >>

UNIÓ FILHARMONIKUS ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

3910 Tokaj,
képviselő: Dipl.- Kaulfm Andreas G. Lehr
Az alapítvány célul tűzte ki, hogy a kibővült Európai Unió hatósági, intézményi támogatásait megszervezve felgyorsítsa és elmélyítse a kulturális egy ... >>

Védőháló Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3910 Tokaj, Rákóczi út 35.
képviselő: Gorcsa György
Az egyének és családok személyes és szociális beilleszkedésének segítése, a perifériára kerülés megelőzése, a szociális, egészségügyi és kulturális hátrányok csökkentése, illetve megszüntetése a saját erőforrások kibontakozásával. ... >>

"Veled az Otthonért" Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Bethlen G út 36
képviselő: Várkonyi Lászlóné
A fogyatékkal élő emberek életének segítése, életkörülményeinek, életminőségének javítása, valamint a fogyatékkal élő emberekért dolgozók munkájának elősegítése, korszerűsítése, szakmai ismereteik bővítésének támogatása, tapasztalat szerzésének (külföldi, belföldi) támogatása, munkájukat segítő eszközök korszerűsítése, eszközpark bővítése, az értük végzett munka díjazása (anyagi, természetbeni, tárgyi), propaganda-anyagok készítése, konferenciák, előadások szervezése, finanszírozása, stb.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret terjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

"ZEFÍR" Zempléni Fiatal Reformátusok Alapítványa

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

3910 Tokaj, Kossuth tér 9.
képviselő: Pótor László
Fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, - Részükre életvezetési programok szervezése, - Hit- és hazaszeretetre, tiszta erkölcsre nevelése, - A nemzeti kulturális értékmegőrzésre nevelése, - Részükre rendezvények szervezése, - A megfogalmazott célok eléréséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - kulturális tevékenység - Gyermek-és ifjúságvédelem, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - Sport. ... >>
1. oldal