Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tokaj egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

ALL STYLE FIGHTER Észak-Magyarországi Humán Erőforrás- Sport Fejlesztési Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Váradi utca 6.
képviselő: Bandi Noémi elnök
Az alapítvány célja:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében a sporttevékenységet felhasználva prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése.

Ennek érdekében:

A humán erőforrás tudás- és készségszintjének, és a sporttevékenység fejlesztése.
Az alapítvány feladatának tekinti Észak-Magyarország szakmai szellemi bázisának feltérképezését, gondozását, fejlesztését, működésének hatékonyabbá tételét.

Figyelemmel kíséri a térség munkaerő piacának változásait.
Az alapítvány működésének kiemelt célja a nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, hagyományőrzés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a sport- a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ? fejlesztése. Ennek keretében rendezvényeket- és táboroztatást szervezhet, sporttréningeket tarthat, szervezhet, a sporttevékenységet az egészséges életmód keretében fejlesztheti, ennek keretében sportrendezvényeket szervezhet, tarthat.
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósulása érdekében prevenciós és rehabilitációs sporttevékenységet végez.
Az egészséget támogató társadalmi környezet kialakulásának elősegítése mind a helyi közösségi, mind a család, mind a munkahelyi szférában.
Az oktatási, képzési intézmények működtetése során a fizikailag és mentálisan egészséges felnőtt személyiség kialakulása érdekében erőfeszítéseket tesz, kiemelt jelentőssége a sporttevékenység támogatásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Beszélő Zempléniek Magyar-Izraeli Baráti Társasága

(kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Ladányi út 36.
képviselő: Siku Lóránt
Az olykor látens, máskor kézzel fogható antiszemitizmus visszaszorításában való aktív részvétel. Az egyetemes emberi, állampolgári szabadság-és alap jogok védelme érdekében fellépés a rasszizmus, az antiszemitizmus és a kirekesztés minden fajta megnyilvánulásával szemben. A környezetben élőkkel megismertetni Izrael történelmi és kulturális értékeit, népét, társadalmát, valamint hagyományait. A Baráti Társaság valóságos megjelenítője és aktív kezdeményezője (helyi ?motorja?) kíván lenni az államköri szerződéses kapcsolati rendszer kétoldali együttműködés valamennyi területének. A diaszpórában élő zsidóság életének, hétköznapjainak, kultúrájának és gondolkodásának megismerése és megismertetése. ... >>

Egészséges Életért Közhasznú Egyesület

(sport,egyéb)

3910 Tokaj, Vasvári Pál utca 14/A.
képviselő: Pogáts Zsolt elnök
A turizmus és a sport szerepének népszerűsítése, különös hangsúlyt helyezve annak az egészségmegőrzésben betöltött szerepére. Az egyesület célja, hogy a sport társadalmi elfogadottságához hozzájáruljon javítva ezzel az állampolgárok életfeltételeit, életminőségét. Az egyesület törekszik arra, hogy a sportot és a turisztikát szakmai programok segítségével összehangolja. ... >>

"Fejlődő Tokajért" Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Rákóczi út 1.
képviselő: Pásztor Tamás elnök ... >>

HONOR ET VERITAS Motoros Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Klapka út 40
képviselő: elnök Tóth Ottó ... >>

Szent Márton Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Rákóczi u.54.
képviselő: Marczinkó Ferenc ... >>

Tokaj Reneszánsz Tokaji Nagy Borok Egyesülete

(egyéb)

3910 Tokaj, Kossuth tér 15.
képviselő: Túróczi István elnök ... >>

Tokaj Turizmusért Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.
képviselő: Kovács Csaba elnök ... >>

Tokaj-Hegyaljai Borút Egyesület

(egyéb)

3910 Tokaj, Dózsa Gy utca 2
képviselő: Gaálné Király Enikő ... >>

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa

(egyéb)

3910 Tokaj, Dózsa Gy. utca 2
képviselő: Marcinkó Ferenc ... >>

TOKAJI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TEHETSÉGES GYERMEKEIÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky utca 18/20.
képviselő: Dr. Zakuczki Tünde
Az OKTV helyezetteinek jutalmazása, versenyeken helyezést elért diákok elismerése, a szociálisan hátrányos tehetségek gyerekek segítése, a külföldi tanulmányutakon való részvétel támogatása, a felsőoktatásban továbbtanulók számára felkészítő tanfolyamok támogatása, a különböző versenyek költségeinek finanszírózása, ifjúságvédelem, kapcsolattartás más hasonló szervezetekkel. ... >>

Tokaji Misszió Alapítvány

(kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Rákóczi út 54
képviselő: dr Nanovszky György
a)A Tokaji bor az elmúlt évszázadokban joggal vívta ki világszerte a fogyasztók elismerését. Ugyanakkor tapasztalható, hogy egyes országokban riasztó méreteket ölt a Tokaji bor hamisítása. Az alapítvány a maga eszközeivel elősegíti a Tokai bor minőségi jellemzőinek biztosítását, és ennek eredményeként a borhamisítás visszaszorítását.

b)A XVII. és XIX. század között az Oroszországba történő tokaji borszállítmányok minőségének garantálásában a paroszláv egyház fontos szerepet játszott, amelynek felújítása, feltételeinek újbóli megteremtése érdekében az alapítvány támogatást nyújt a Magyar Köztársaság területén lévő ortodox kulturális műemlékek megőrzéséhez, gondozásához, valamint konferenciák szervezéséhez. ... >>

Tokaji Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Tarcali utca 46.
képviselő: Tóth Krisztián Sándor
a.) A működési területen a birtokában lévő technikai eszközök igénybevételével a tűz-megelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatokban közreműködés.
b.) A lakosság tájékoztatása a tűz elleni védekezés lehetőségeiről és a tűzmegelőzés fontosságáról, részvétel és közreműködés az önkormányzat polgári védelmi és veszély-elhárítási tevékenységben.
c.) A tűz elleni védekezés és a tűzoltóság helyi történeti emlékeinek, hagyományainak ápolása, az egyesület népszerűsítése.
d.) Az egyesület feladatának ellátásra önkéntesen jelentkező személyek szervezése, folyamatos továbbképzése a feladatok ellátása érdekében.
e.) Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi ismereteinek folyamatos fejlesztése.
f.) Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingatlan és ingó vagyonnal, valamint a saját költségvetésében előirányzott keretösszeggel. ... >>

Tokaji Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3910 Tokaj, Ady Endre utca 8
képviselő: Nagy Róbert elnök
működési kör jellege: polgári védelem. ... >>

Tokaji Szerelmi Pincesor Baráti Társaság Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3910 Tokaj, Szerelmi Pince sor tokaji 0145/29
képviselő: Benkő Sándor
tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismertterjesztés, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, állatvédelem,, környezetvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, fogyasztóvédelem, euróatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak a közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

Tokaji Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3910 Tokaj, Klapka György u. 47.
képviselő: Técsi Zoltán ... >>
1. oldal