Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszavasvári szociális civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A boldogabb családokért Tiszavasváriban Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.
képviselő: Páliné Zorgel Enikő
Hátrányos helyzetűek segítése. Szabadidős programok szervezése. Sportrendezvények szervezése. Kisebbségi közösségek életkörülményeinek javítása. Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegségben szenvedők és időskorúak részére programok szervezése, élethelyzetűk javítására irányuló tevékenység. Adományok gyűjtése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. illetve 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Add a kezed az esélyegyelőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szent I. utca 9.
képviselő: Kóka Ágnes
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. A humán erőforrás tudás- és kézségszintjének fejlesztése. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Együtt Egymásért Városvédő Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Bethlen G. út 2.
képviselő: Katóné Róka Erzsébet
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének javítása. Szociális problémák enyhítése, megélhetési problémák enyhítése. A fiatal generáció iskolázottságának elősegítése. Az egészségügyi ellátás eredményességének javítása. A foglalkoztatás kiszélesítése, az integrációs törekvéseket célzó programok támogatása. A város arculatának szebbé tétele. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Horgászatért Alapítvány

(szociális)

4440 Tiszavasvári, Kabay J. utca 29.
képviselő: Dr. Sebők Péter
A város horgászainak, elsősorban nyugdíjas, valamint gyeremek és ifjúsági korú tagajainak támogatása: nyugdíjas tagjainak anyagi támogatása engedély váltásakor, gyermek és ifjúsági tagjainak versenyeztetése, a fiatalok horgásztáborokban való részvételének költségtérítése, horgászattal, környezettel, vízzel és annak élővilágával kapcsolatos előadások szervezése. ... >>

Kabay János Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 4.
képviselő: Nagyné Polgár Erika
A Kabay János Általános Iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsödés Gyermekekért

(szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg utca 10.
képviselő: Dojcsákné Pásztor Erika
Tiszavasvári körzeti böcsődében nevelt szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Továbbá a bölcsődés gyermekek gondozása, nevelési feltételeinek javítása, a gondozás és nevelés hatékonyságának elősegítése. ... >>

Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület

(szociális)

4440 Tiszavasvári, Iskola utca 2.
képviselő: Gombásné Veres Zsuzsanna
A városban élő magyar és roma közösségek kapcsolatának rendezése, kiszélesítése, elmélyítése. A különböző intézmények, szervezetek roma kisebbséggel kapcsolatos tevékenységének összehangolása. A többségi társadalom és a roma kisebbség között meglévő ellentétek, feszültségek oldása. Továbbá az alapszabály 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

MÁSOKÉRT VAGYUNK

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Garami utca 1.
képviselő: Katona Béla
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása. A leszakadt rétegek, családok gondjainak, hátrányos helyzetükből adódó problémáik, valamint ennek megoldására irányuló erőfeszítések felkarolása. A hátrányos helyzetű, sérült, beteg vagy bármilyen fogyatékkal élő gyerekek, felnőttek szabadidejének szervezése. A mentálisan sérült csoportok, egyének lelki segítése. Ifjúságkutatás. Kulturális tevékenység. Természet- és környezetvédelem. Sporttevékenység. Egészséges életmódra nevelés. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

4440 Tiszavasvári, Móricz Zs. utca 6.
képviselő: Tóthné Nácsa Irén
Az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése. ... >>

Őszikék Idősek Egyedülállók Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.
képviselő: Nagy Lászlóné
Társas kapcsolatok kiépítése, kialakítása, ápolása, fenntartása. Egyedüllét érzésének feloldása. Öregségtudat káros élményeinek leküzdésében segítségnyújtás. Fizikai és szellemi erő megtartása. Egészségügyi előadások szervezésével betegségek megelőzése. Szabadidő célszerű és hasznos eltöltésének szervezése. Kulturális tevékenység. Nyugdíjasok és egyedül élők érdekképviselete. Természet- és környezetvédelem. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"PATRÓNUS" Alapítvány

(oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Vasvári P. út 87.
képviselő: Kiss Sándor
a település és vonzáskörzete szociális problémáinak enyhítése, szociális képzés, idősek segítése és egyéb az alapító okirat szeint ... >>

Pethe Ferenc Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Kossuth út 76.
képviselő: Budaházy Gabriella a kuratórium elnöke
elősegíti az iskolában folyó oktató, nevelő munka színvonalának javítását kiemelten a nyelvoktatás, az informatika terén, és a szabadidős tevékenység támogatása. ... >>

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulás

(szociális,kulturális,környezetvédelmi)

4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.
képviselő: Nacsa Balázs, Szabó Péter
A térség és a települések fejlesztésében érdekelt önkormányzatok, vállalkozások, társadalmi szervezetek valamint magánszemélyek tevékenységének összehangolása, munkahelyteremtés elősegítése, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, érdekképviselet, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Tiszavasvári Napsugár Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vasút út 9.
képviselő: Terebesné Lipcsei Judit
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közrend és közbiztonság védelme, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Móricz Zs. utca 6.
képviselő: Ráduly Sándorné
A Tiszavasvári és környéki családok segítése, amelyekben iskoláskor alatti gyermekek nevelkednek. Nehéz helyzetben lévő családok helyzetének könnyítése, a kialakulóban lévő illetve kialakult krízishelyzetek megoldásában való részvétel. ... >>

Tiszavasvári Roma Egyesület

(szociális)

4440 Tiszavasvári, Déryné út 16.
képviselő: Kóti Ernő
a roma családok életesélyének, életkörülményeinek javítása, a rászorulók támogatása és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület

(szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 51.
képviselő: Fülöp Attila
Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, támogatása. Közösségformálás. Az egyesület tagjai részére pályázati lehetőségek feltérképezése. Alkalmi együttműködés lehetőségének megteremtése más közösségekkel. Hátrányos helyzetűek részére különféle kedvezmények biztosítása- lehetőségektől függően. Szünidőn, gyeden, munkanélküli járadékon lévők részére elfoglaltság biztosítása. ... >>

Tiszavasvári Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.
képviselő: Hatalyák Judit elnök
Tiszavasváriban folyó iskolarendszerű szakképzés támogatása. Az alapítvány működésével elő kívánja segíteni Tiszavasvári városban a tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Vasvári Pál Tagintézményében folyó szakképzés jó színvonalon való folytatását. Ezen belül: a diákok egészségnevelését segítő programok támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók szakmához jutásának segítése, a diákok szabadidős, kulturális tevékenységének támogatása, a kiemelkedő tanulók elismerése, taneszközök beszerzése, tehetséggondozás. ... >>

Tőkés Diák Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 10.
képviselő: Katona Béla
A református egyház közép- vagy felsőfokú tanintézményeiben tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű tiszavasvári tanulók támogatása abból a célból, hogy a jó képességű, tehetséges gyermekek kedvezőtlen körülményeik, vagy családjuk rossz anyagi helyzete miatt hátrányt ne szenvedjenek, jobb körülményeik között élő társaikkal azonos esélyt kapjanak tanulmányaik folytatásához. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Vasvári Pál Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Iskola út 2.
képviselő: Kerekesné Lévai Erika
Az iskola tanulóinak segítése, a tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>
1. oldal