Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszavasvári oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

Add a kezed az esélyegyelőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szent I. utca 9.
képviselő: Kóka Ágnes
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. A humán erőforrás tudás- és kézségszintjének fejlesztése. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Alberth Béla Gyermekvédelmi Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4.
képviselő: Takács Mihály
A Kabay János Ének-Zene és Idegen Nyelv tagozatos Általános Iskola tehetséges tanulóinak támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Biztonságos Életért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kinizsi út 20 a
képviselő: Tündik András az egyesület elnöke
nevelés-oktatás, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint (alapszabály 2. pontja) ... >>

Együtt Egymásért Városvédő Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Bethlen G. út 2.
képviselő: Katóné Róka Erzsébet
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének javítása. Szociális problémák enyhítése, megélhetési problémák enyhítése. A fiatal generáció iskolázottságának elősegítése. Az egészségügyi ellátás eredményességének javítása. A foglalkoztatás kiszélesítése, az integrációs törekvéseket célzó programok támogatása. A város arculatának szebbé tétele. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

FÜGGETLENEK A VÁROSÉRT EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Kisfaludy utca 6.
képviselő: Dr. Litkei László
Tiszavasvári városban és vonzáskörzetében tevékenykedő független jelöltek munkájának segítése. Pártoktól független aktív társadalmi tevékenység folytatása a város fejlődésének előmozdítása érdekében. A városért tenni akaró magánszemélyek, szervezetek összefogása. Munkahelyek teremtésének elősegítése. Más társadalmi szervezetekkel való együttműködés az egyesület céljainak hatékonyabb megvalósítása érdekében. A város presztízsének növelése. Az iskolai oktatás színvonalának emelését szolgáló lehetőségek keresése, összehangolása, gyakorlati alkalmazásának elősegítése. ... >>

"Gimnazistákért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Hét vezér út 19.
képviselő: Víg Csaba a kuratórium elnöke
az iskola támogatása, az alapítói okirat szerint ... >>

Játékkal a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 1.
képviselő: dr. Kovács Gyögy, Kovács é dr. Bakosi Éva
A Tiszavasvári II.sz. Óvoda fejlesztése, és játékeszközök beszerzésének elősegítése, stb. az alapító okirat szerint ... >>

Kabay János Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 4.
képviselő: Nagyné Polgár Erika
A Kabay János Általános Iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"PATRÓNUS" Alapítvány

(oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Vasvári P. út 87.
képviselő: Kiss Sándor
a település és vonzáskörzete szociális problémáinak enyhítése, szociális képzés, idősek segítése és egyéb az alapító okirat szeint ... >>

Pethe Ferenc Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Kossuth út 76.
képviselő: Budaházy Gabriella a kuratórium elnöke
elősegíti az iskolában folyó oktató, nevelő munka színvonalának javítását kiemelten a nyelvoktatás, az informatika terén, és a szabadidős tevékenység támogatása. ... >>

Röplabda Klub Sport Egyesület Tiszavasvári

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Mangel Karlo
Lehetőséget biztosítani Tiszavasváriban a röplabda sport hagyományainak folytatásához, valamint sportolási lehetőséget biztosítani az itt élő emberek számára. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, sporttevékenység. ... >>

Tisza Menti Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4.
képviselő: Halász László
szakmai érdekképviseleti tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 55.
képviselő: Bónis László Attila elnök, Bónisné Alföldi Éva intézményvezető, Kerekes Attila alelnök, Ráczné Hamerszki Judit titkár
Érdekképviselet, oktatási tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Tiszavasvári és Vidéke Méhész Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Dohos László
Tiszavasvári város és környéke méhészeinek összefogása, érdekeinek képviselete, korszerű méhészeti technológiák kiprobálása és népszerűsítése, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, imeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, környezetvédelem, fogyasztóvédelem. ... >>

Tiszavasvári Média Egyesület

(oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Kabay utca 19/a.
képviselő: Mészáros Gábor
Városi és kistérségi szinten médiumok alapítása, fenntartása és működtetése. Mind tagjai, mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések segítése pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásában. Működésük körében tanácsadás. Integrációs törekvések támogatása. Képzés. Szükséges szolgálatok nyújtása. Kapcsolattartás segítése. Érdekképviselet ellátása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Móricz Zs. utca 6.
képviselő: Ráduly Sándorné
A Tiszavasvári és környéki családok segítése, amelyekben iskoláskor alatti gyermekek nevelkednek. Nehéz helyzetben lévő családok helyzetének könnyítése, a kialakulóban lévő illetve kialakult krízishelyzetek megoldásában való részvétel. ... >>

Tiszavasvári Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.
képviselő: Hatalyák Judit elnök
Tiszavasváriban folyó iskolarendszerű szakképzés támogatása. Az alapítvány működésével elő kívánja segíteni Tiszavasvári városban a tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Vasvári Pál Tagintézményében folyó szakképzés jó színvonalon való folytatását. Ezen belül: a diákok egészségnevelését segítő programok támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók szakmához jutásának segítése, a diákok szabadidős, kulturális tevékenységének támogatása, a kiemelkedő tanulók elismerése, taneszközök beszerzése, tehetséggondozás. ... >>

Tiszavasvári Városért Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kabay J. utca 29.
képviselő: Gál Antal
Tiszavasvári Város művelődési, oktatási, környezetvédelmi, egészségügyi, sport célú feladatai megvalósításának elősegítése, továbbá tűzvédelem, tűzmegelőzési cél, továbbá kiemelt cél egyrészt a Városi Strandfürdő fejlesztésének a támogatása, valamint a Tiszavasvári Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság működési, elhelyezési feltételeinek javítása, illetve ezekben való közreműködés és az alapító okiratban meghatározottak. ... >>

Tőkés Diák Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 10.
képviselő: Katona Béla
A református egyház közép- vagy felsőfokú tanintézményeiben tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű tiszavasvári tanulók támogatása abból a célból, hogy a jó képességű, tehetséges gyermekek kedvezőtlen körülményeik, vagy családjuk rossz anyagi helyzete miatt hátrányt ne szenvedjenek, jobb körülményeik között élő társaikkal azonos esélyt kapjanak tanulmányaik folytatásához. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Varázsceruza Óvodai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg út 10/a.
képviselő: Simonné Molnár Éva
az egészséges életmód, testkultúra kialakítása, kulturális igények kielégítése valamint a gyerekek szociális, értelmi, esztétikai fejlesztése érdekében tevékenykedik ... >>

Vasvári Pál Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Iskola út 2.
képviselő: Kerekesné Lévai Erika
Az iskola tanulóinak segítése, a tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>
1. oldal