Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszavasvári kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

Add a kezed az esélyegyelőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szent I. utca 9.
képviselő: Kóka Ágnes
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. A humán erőforrás tudás- és kézségszintjének fejlesztése. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Biztonságos Életért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kinizsi út 20 a
képviselő: Tündik András az egyesület elnöke
nevelés-oktatás, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint (alapszabály 2. pontja) ... >>

"Dezsavü" Színkör Kulturális Szolgáltató Egyesület

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 16.
képviselő: Juhász Borbála Katalin
Az egyesület általános célja kulturális szolgáltatás nyújtása Tiszavasvári város területén és térségében, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és az Észak-Alföldi Régió egész területén. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Együtt Egymásért Városvédő Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Bethlen G. út 2.
képviselő: Katóné Róka Erzsébet
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének javítása. Szociális problémák enyhítése, megélhetési problémák enyhítése. A fiatal generáció iskolázottságának elősegítése. Az egészségügyi ellátás eredményességének javítása. A foglalkoztatás kiszélesítése, az integrációs törekvéseket célzó programok támogatása. A város arculatának szebbé tétele. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

FÜGGETLENEK A VÁROSÉRT EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Kisfaludy utca 6.
képviselő: Dr. Litkei László
Tiszavasvári városban és vonzáskörzetében tevékenykedő független jelöltek munkájának segítése. Pártoktól független aktív társadalmi tevékenység folytatása a város fejlődésének előmozdítása érdekében. A városért tenni akaró magánszemélyek, szervezetek összefogása. Munkahelyek teremtésének elősegítése. Más társadalmi szervezetekkel való együttműködés az egyesület céljainak hatékonyabb megvalósítása érdekében. A város presztízsének növelése. Az iskolai oktatás színvonalának emelését szolgáló lehetőségek keresése, összehangolása, gyakorlati alkalmazásának elősegítése. ... >>

"Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsödés Gyermekekért

(szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg utca 10.
képviselő: Dojcsákné Pásztor Erika
Tiszavasvári körzeti böcsődében nevelt szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Továbbá a bölcsődés gyermekek gondozása, nevelési feltételeinek javítása, a gondozás és nevelés hatékonyságának elősegítése. ... >>

Kör-karéj Tánckör Kulturális Szolgáltató Egyesület

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.
képviselő: Halászné Vári Ildikó
Az egyesület általános célja kulturális szolgáltatás nyújtása Tiszavasvári város területén és térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében valamint az Észak-alföldi régió egész területén, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

"Közös kincsünk a gyermek" Alapítvány

(kulturális)

Tiszavasvári, Bajcsy-Zs.u.30.
képviselő: Molnár Gyuláné ... >>

MÁKVIRÁG CENTRUM Kulturális és Szabadidő Egyesület

(kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Árpád út 12.
képviselő: Páliné Zorgel Enikő
szabadidős és hobbitevékenység, egyéb az alapszabályban meghatározottak ... >>

MÁSOKÉRT VAGYUNK

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Garami utca 1.
képviselő: Katona Béla
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása. A leszakadt rétegek, családok gondjainak, hátrányos helyzetükből adódó problémáik, valamint ennek megoldására irányuló erőfeszítések felkarolása. A hátrányos helyzetű, sérült, beteg vagy bármilyen fogyatékkal élő gyerekek, felnőttek szabadidejének szervezése. A mentálisan sérült csoportok, egyének lelki segítése. Ifjúságkutatás. Kulturális tevékenység. Természet- és környezetvédelem. Sporttevékenység. Egészséges életmódra nevelés. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Őszikék Idősek Egyedülállók Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.
képviselő: Nagy Lászlóné
Társas kapcsolatok kiépítése, kialakítása, ápolása, fenntartása. Egyedüllét érzésének feloldása. Öregségtudat káros élményeinek leküzdésében segítségnyújtás. Fizikai és szellemi erő megtartása. Egészségügyi előadások szervezésével betegségek megelőzése. Szabadidő célszerű és hasznos eltöltésének szervezése. Kulturális tevékenység. Nyugdíjasok és egyedül élők érdekképviselete. Természet- és környezetvédelem. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Röplabda Klub Sport Egyesület Tiszavasvári

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Mangel Karlo
Lehetőséget biztosítani Tiszavasváriban a röplabda sport hagyományainak folytatásához, valamint sportolási lehetőséget biztosítani az itt élő emberek számára. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, sporttevékenység. ... >>

Sibelius Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Hét vezér út 19.
képviselő: Koltai Tamás
Tiszavasvári Városi Vegyeskar működési feltételeinek biztosítása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulás

(szociális,kulturális,környezetvédelmi)

4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.
képviselő: Nacsa Balázs, Szabó Péter
A térség és a települések fejlesztésében érdekelt önkormányzatok, vállalkozások, társadalmi szervezetek valamint magánszemélyek tevékenységének összehangolása, munkahelyteremtés elősegítése, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, érdekképviselet, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Tiszavasvári és Vidéke Méhész Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Dohos László
Tiszavasvári város és környéke méhészeinek összefogása, érdekeinek képviselete, korszerű méhészeti technológiák kiprobálása és népszerűsítése, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, imeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, környezetvédelem, fogyasztóvédelem. ... >>

Tiszavasvári Lovas Egyesület

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Páli János
Tiszavasváriban és a környékén élő, a lovakat szerető emberek számára a szabadidejükben a lovakhoz kötődő tevékenységek, programok szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári Média Egyesület

(oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Kabay utca 19/a.
képviselő: Mészáros Gábor
Városi és kistérségi szinten médiumok alapítása, fenntartása és működtetése. Mind tagjai, mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések segítése pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásában. Működésük körében tanácsadás. Integrációs törekvések támogatása. Képzés. Szükséges szolgálatok nyújtása. Kapcsolattartás segítése. Érdekképviselet ellátása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári Napsugár Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vasút út 9.
képviselő: Terebesné Lipcsei Judit
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közrend és közbiztonság védelme, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Tiszavasvári Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.
képviselő: Hatalyák Judit elnök
Tiszavasváriban folyó iskolarendszerű szakképzés támogatása. Az alapítvány működésével elő kívánja segíteni Tiszavasvári városban a tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Vasvári Pál Tagintézményében folyó szakképzés jó színvonalon való folytatását. Ezen belül: a diákok egészségnevelését segítő programok támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók szakmához jutásának segítése, a diákok szabadidős, kulturális tevékenységének támogatása, a kiemelkedő tanulók elismerése, taneszközök beszerzése, tehetséggondozás. ... >>

TRADICIÓ Országos Hagyományőrző és Gasztromómiai Egyesület

(kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Nánási utca 2.
képviselő: Páli János
Magyarországi és a határainkon túl élő kisebbségek hagyományainak és gasztronómiai kultúrájának felkutatása és megőrzése. ... >>

Varázsceruza Óvodai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg út 10/a.
képviselő: Simonné Molnár Éva
az egészséges életmód, testkultúra kialakítása, kulturális igények kielégítése valamint a gyerekek szociális, értelmi, esztétikai fejlesztése érdekében tevékenykedik ... >>

Vasvári Pál Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Iskola út 2.
képviselő: Kerekesné Lévai Erika
Az iskola tanulóinak segítése, a tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

VASVÁRI PÁL MÚZEUM BARÁTI KÖRE Egyesület

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Kálvin út 7.
képviselő: Dr. Legány András
a Vasvári Pál Múzeum munkájának minél szélesebb körben való ismertetése, népszerűsítése, kiállítások előadások rendezése, integrációs törekvések támogatása és egyéb az alapszabályban meghatározottak ... >>

VASVÁRI PÁL Társaság Tiszavasvári

(kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Kerekesné Lévai Erika
A társaság történelmi, közművelődési, emberjogi és társadalompolitikai jellegű egyesülés. ... >>
1. oldal