Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszavasvári intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Alberth Béla Gyermekvédelmi Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4.
képviselő: Takács Mihály
A Kabay János Ének-Zene és Idegen Nyelv tagozatos Általános Iskola tehetséges tanulóinak támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Együtt Egymásért Városvédő Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Bethlen G. út 2.
képviselő: Katóné Róka Erzsébet
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének javítása. Szociális problémák enyhítése, megélhetési problémák enyhítése. A fiatal generáció iskolázottságának elősegítése. Az egészségügyi ellátás eredményességének javítása. A foglalkoztatás kiszélesítése, az integrációs törekvéseket célzó programok támogatása. A város arculatának szebbé tétele. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

FÜGGETLENEK A VÁROSÉRT EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Kisfaludy utca 6.
képviselő: Dr. Litkei László
Tiszavasvári városban és vonzáskörzetében tevékenykedő független jelöltek munkájának segítése. Pártoktól független aktív társadalmi tevékenység folytatása a város fejlődésének előmozdítása érdekében. A városért tenni akaró magánszemélyek, szervezetek összefogása. Munkahelyek teremtésének elősegítése. Más társadalmi szervezetekkel való együttműködés az egyesület céljainak hatékonyabb megvalósítása érdekében. A város presztízsének növelése. Az iskolai oktatás színvonalának emelését szolgáló lehetőségek keresése, összehangolása, gyakorlati alkalmazásának elősegítése. ... >>

"Gimnazistákért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Hét vezér út 19.
képviselő: Víg Csaba a kuratórium elnöke
az iskola támogatása, az alapítói okirat szerint ... >>

Játékkal a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 1.
képviselő: dr. Kovács Gyögy, Kovács é dr. Bakosi Éva
A Tiszavasvári II.sz. Óvoda fejlesztése, és játékeszközök beszerzésének elősegítése, stb. az alapító okirat szerint ... >>

Kabay János Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 4.
képviselő: Nagyné Polgár Erika
A Kabay János Általános Iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Pethe Ferenc Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Kossuth út 76.
képviselő: Budaházy Gabriella a kuratórium elnöke
elősegíti az iskolában folyó oktató, nevelő munka színvonalának javítását kiemelten a nyelvoktatás, az informatika terén, és a szabadidős tevékenység támogatása. ... >>

Tisza Menti Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4.
képviselő: Halász László
szakmai érdekképviseleti tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4440 Tiszavasvári, Móricz Zs. utca 6.
képviselő: Ráduly Sándorné
A Tiszavasvári és környéki családok segítése, amelyekben iskoláskor alatti gyermekek nevelkednek. Nehéz helyzetben lévő családok helyzetének könnyítése, a kialakulóban lévő illetve kialakult krízishelyzetek megoldásában való részvétel. ... >>

Tiszavasvári Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.
képviselő: Hatalyák Judit elnök
Tiszavasváriban folyó iskolarendszerű szakképzés támogatása. Az alapítvány működésével elő kívánja segíteni Tiszavasvári városban a tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Vasvári Pál Tagintézményében folyó szakképzés jó színvonalon való folytatását. Ezen belül: a diákok egészségnevelését segítő programok támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók szakmához jutásának segítése, a diákok szabadidős, kulturális tevékenységének támogatása, a kiemelkedő tanulók elismerése, taneszközök beszerzése, tehetséggondozás. ... >>

Varázsceruza Óvodai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg út 10/a.
képviselő: Simonné Molnár Éva
az egészséges életmód, testkultúra kialakítása, kulturális igények kielégítése valamint a gyerekek szociális, értelmi, esztétikai fejlesztése érdekében tevékenykedik ... >>

Vasvári Pál Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Iskola út 2.
képviselő: Kerekesné Lévai Erika
Az iskola tanulóinak segítése, a tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>
1. oldal