Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszavasvári egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

Add a kezed az esélyegyelőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szent I. utca 9.
képviselő: Kóka Ágnes
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. A humán erőforrás tudás- és kézségszintjének fejlesztése. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Alberth Béla Gyermekvédelmi Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4.
képviselő: Takács Mihály
A Kabay János Ének-Zene és Idegen Nyelv tagozatos Általános Iskola tehetséges tanulóinak támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Biztonságos Életért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kinizsi út 20 a
képviselő: Tündik András az egyesület elnöke
nevelés-oktatás, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint (alapszabály 2. pontja) ... >>

"Gimnazistákért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Hét vezér út 19.
képviselő: Víg Csaba a kuratórium elnöke
az iskola támogatása, az alapítói okirat szerint ... >>

Hankó László Zenei Alapítvány

(egyéb)

Tiszavasvári, Báthori u.1.
képviselő: Hankó András ... >>

Játékkal a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 1.
képviselő: dr. Kovács Gyögy, Kovács é dr. Bakosi Éva
A Tiszavasvári II.sz. Óvoda fejlesztése, és játékeszközök beszerzésének elősegítése, stb. az alapító okirat szerint ... >>

Kabay János Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 4.
képviselő: Nagyné Polgár Erika
A Kabay János Általános Iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Keresztény Értelmiségi Klub

(egyéb)

Tiszavasvári, Aradi vértanuk u.35.
képviselő: Dr.Simon Endre ... >>

Köztestületi Tűzoltóság Tiszavasvári

(tűzoltó,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6.
képviselő: Dr. Fülöp Erik elnök
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

LUKÁCS FERENC Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6.
képviselő: Dr. Fülöp Erik
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

MÁKVIRÁG CENTRUM Kulturális és Szabadidő Egyesület

(kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Árpád út 12.
képviselő: Páliné Zorgel Enikő
szabadidős és hobbitevékenység, egyéb az alapszabályban meghatározottak ... >>

Napraforgó Nyugdíjas Klub

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Hétvezér út 2/a
képviselő: Veres Ferencné
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, természet és környezetvédelem, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal, kapcsolatos tevékenység, az euróatlanti integráció segítése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

REQVIEM Fúvószenekari Alapítvány

(egyéb)

4440 Tiszavasvári, Krúdy utca 7. fszt./2.
képviselő: Aranyi Imre
Tiszavasvári város zenei életének, működésének segítése, fejlesztése, a fúvószenekar népszerűsítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári Bölcs Baglyok Szögi Lajos Alapítványa

(egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.
képviselő: Kovács Marianna
A Tiszavasvári "Bölcs Baglyok" Szögi Lajos Oktatóközpontjának környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységeinek folytatása. Szakköri foglalkozások, terepi programok, rendezvények szervezése, megvalósítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári Mazsorett Egyesület

(egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kabay J. út 13. fsz./1
képviselő: Schmidtné Horváth Zsuzsanna
szabadidős és hobbitevékenység, mozgás-koordináció fejlesztése, csoportszellem kialakítása és fejlesztése, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület

(szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 51.
képviselő: Fülöp Attila
Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, támogatása. Közösségformálás. Az egyesület tagjai részére pályázati lehetőségek feltérképezése. Alkalmi együttműködés lehetőségének megteremtése más közösségekkel. Hátrányos helyzetűek részére különféle kedvezmények biztosítása- lehetőségektől függően. Szünidőn, gyeden, munkanélküli járadékon lévők részére elfoglaltság biztosítása. ... >>

Tiszavasvári Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.
képviselő: Hatalyák Judit elnök
Tiszavasváriban folyó iskolarendszerű szakképzés támogatása. Az alapítvány működésével elő kívánja segíteni Tiszavasvári városban a tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Vasvári Pál Tagintézményében folyó szakképzés jó színvonalon való folytatását. Ezen belül: a diákok egészségnevelését segítő programok támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók szakmához jutásának segítése, a diákok szabadidős, kulturális tevékenységének támogatása, a kiemelkedő tanulók elismerése, taneszközök beszerzése, tehetséggondozás. ... >>

Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Városház tér 4.
képviselő: Bánszkiné dr. Mészáros Irén
Tiszavasvári területén működő és gazdasági tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozások érdekvédelme és érdekképviselete, fejlesztési elképzeléseik összefogása valamint együttműködésük koordinálása. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Tiszavasvári Városért Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kabay J. utca 29.
képviselő: Gál Antal
Tiszavasvári Város művelődési, oktatási, környezetvédelmi, egészségügyi, sport célú feladatai megvalósításának elősegítése, továbbá tűzvédelem, tűzmegelőzési cél, továbbá kiemelt cél egyrészt a Városi Strandfürdő fejlesztésének a támogatása, valamint a Tiszavasvári Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság működési, elhelyezési feltételeinek javítása, illetve ezekben való közreműködés és az alapító okiratban meghatározottak. ... >>

Tiszavasvári Városi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Ady E. út 8.
képviselő: Simon István
A településen a közrend és közbiztonság biztosításának elősegítése. ... >>

Tőkés Diák Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 10.
képviselő: Katona Béla
A református egyház közép- vagy felsőfokú tanintézményeiben tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű tiszavasvári tanulók támogatása abból a célból, hogy a jó képességű, tehetséges gyermekek kedvezőtlen körülményeik, vagy családjuk rossz anyagi helyzete miatt hátrányt ne szenvedjenek, jobb körülményeik között élő társaikkal azonos esélyt kapjanak tanulmányaik folytatásához. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

TRADICIÓ Országos Hagyományőrző és Gasztromómiai Egyesület

(kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Nánási utca 2.
képviselő: Páli János
Magyarországi és a határainkon túl élő kisebbségek hagyományainak és gasztronómiai kultúrájának felkutatása és megőrzése. ... >>

Vasvári Pál Diákszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

Tiszavasvári, Vasvári P.Ált.Isk.
képviselő: Kerekesné Lévai Erika ... >>
1. oldal