Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszavasvári egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A boldogabb családokért Tiszavasváriban Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.
képviselő: Páliné Zorgel Enikő
Hátrányos helyzetűek segítése. Szabadidős programok szervezése. Sportrendezvények szervezése. Kisebbségi közösségek életkörülményeinek javítása. Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegségben szenvedők és időskorúak részére programok szervezése, élethelyzetűk javítására irányuló tevékenység. Adományok gyűjtése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. illetve 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Együtt Egymásért Városvédő Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Bethlen G. út 2.
képviselő: Katóné Róka Erzsébet
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének javítása. Szociális problémák enyhítése, megélhetési problémák enyhítése. A fiatal generáció iskolázottságának elősegítése. Az egészségügyi ellátás eredményességének javítása. A foglalkoztatás kiszélesítése, az integrációs törekvéseket célzó programok támogatása. A város arculatának szebbé tétele. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

MÁSOKÉRT VAGYUNK

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Garami utca 1.
képviselő: Katona Béla
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása. A leszakadt rétegek, családok gondjainak, hátrányos helyzetükből adódó problémáik, valamint ennek megoldására irányuló erőfeszítések felkarolása. A hátrányos helyzetű, sérült, beteg vagy bármilyen fogyatékkal élő gyerekek, felnőttek szabadidejének szervezése. A mentálisan sérült csoportok, egyének lelki segítése. Ifjúságkutatás. Kulturális tevékenység. Természet- és környezetvédelem. Sporttevékenység. Egészséges életmódra nevelés. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Napraforgó Nyugdíjas Klub

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Hétvezér út 2/a
képviselő: Veres Ferencné
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, természet és környezetvédelem, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal, kapcsolatos tevékenység, az euróatlanti integráció segítése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Őszikék Idősek Egyedülállók Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.
képviselő: Nagy Lászlóné
Társas kapcsolatok kiépítése, kialakítása, ápolása, fenntartása. Egyedüllét érzésének feloldása. Öregségtudat káros élményeinek leküzdésében segítségnyújtás. Fizikai és szellemi erő megtartása. Egészségügyi előadások szervezésével betegségek megelőzése. Szabadidő célszerű és hasznos eltöltésének szervezése. Kulturális tevékenység. Nyugdíjasok és egyedül élők érdekképviselete. Természet- és környezetvédelem. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Röplabda Klub Sport Egyesület Tiszavasvári

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviselő: Mangel Karlo
Lehetőséget biztosítani Tiszavasváriban a röplabda sport hagyományainak folytatásához, valamint sportolási lehetőséget biztosítani az itt élő emberek számára. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, sporttevékenység. ... >>

Tiszavasvári Napsugár Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

4440 Tiszavasvári, Vasút út 9.
képviselő: Terebesné Lipcsei Judit
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közrend és közbiztonság védelme, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Tiszavasvári Városért Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Kabay J. utca 29.
képviselő: Gál Antal
Tiszavasvári Város művelődési, oktatási, környezetvédelmi, egészségügyi, sport célú feladatai megvalósításának elősegítése, továbbá tűzvédelem, tűzmegelőzési cél, továbbá kiemelt cél egyrészt a Városi Strandfürdő fejlesztésének a támogatása, valamint a Tiszavasvári Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság működési, elhelyezési feltételeinek javítása, illetve ezekben való közreműködés és az alapító okiratban meghatározottak. ... >>
1. oldal