Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszaújváros szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

"Kinyújtott Kéz" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi rodaház , 2119/3 hrsz. 136
képviselő: Dr. Lyócsa János, Tamásné dr. Tóth Margit
A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaságnál és annak jogelődjénél létesített munkaviszonnyal összefüggésben bekövetkezett balesetek sérültjei, ill. foglalkozási és egyéb megbetegedést szenvedett munkavállalók - halálos kimenetelű baleset esetén az elhunyt közvetlen hozzátartozói életkörülményeinek javítása, a balesetek, foglalkozási eredetű megbetegedések okozta egészségkárosodással, ezen munkavállalók, ill. közeli hozzátartozóik társadalmi életbe való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

KreAktív Szabadidős és Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 6. fsz//1.
képviselő: Kádár Róbert elnök
Egyesületünk hozzá kíván járulni a minőségi zenekultúra, elsősorban a blues terjesztésébe, népszerűsítéséhez, koncertek, közösségi rendezvények, nonprofit kulturális tevékenység kereteiben, és minden olyan formában, amelynek feltételeit meg tudja teremteni. Bemutatkozási lehetőségeket kívánunk biztosítani a fiatalság számára, így támogatva tartalmas szabadidő eltöltési szokásaik megszilárdítását. Kulturális, sport és közösségi rendezvények keretében olyan tevékenységeket, szórakozási lehetőségeket biztosítunk, melyeken a különböző generációk együtt vehetnek részt, így növelve a családi és baráti kapcsolatok, a közös élmények összetartó erejét. Szervezetünk szerepet kíván vállalni a néphagyományok, veszendőben lévő tradíciók, kulturális értékek ápolásában. Célunk továbbá, hogy tevékenységeink során - lehetőségeinkhez mérten - megteremtsük a fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek és felnőtteknek is az együttlét, a közös élményszerzés lehetőségeiket, így támogatva társadalmi pozícióik kedvező változását. ... >>

Nagycsaládosok Tiszaújvárosi Egyesülete

(szociális)

3580 Tiszaújváros, Babits Mihály u. 11.
képviselő: Homonyikné Bertha Laura ... >>

"NAPRAFORGÓ Alapítvány" a sajátos nevelést igénylő gyermekekért,

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bólyai J. köz 13. fsz.3.
képviselő: Kántor Zsolt László
Az Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Éltes Mátyás Általános Iskola eszközkészletének bővítése, finanszírozása; - nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, korszerűsítése; - az iskola céljait szolgáló táborok, tanulmányi kirándulások, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése, finanszírozása; - a tanulók különböző versenyeken való részvételének elősegítése, tanulmányi és egyéb versenyek megrendezéséhez támogatás nyújtása; - az iskolai munka fejlesztését célzó tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása; szülők, tanulók, pedagógusok továbbképzésének támogatása, - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került intézményi dolgozók megélhetésének elősegítése; - a hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek fizikai szellemi előrehaladásának, tanulmányainak és egészségügyi rehabilitációjának támogatása, a tanköteles korból kikerült gyermekek további fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésének elősegítése, a fejlődésüket ösztönző tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása, az alapítvány céljait szolgáló rendezvények szervezése,lebonyolítása, az eltérő szellemi, fizikai képességű gyermekek iskolára való felkészítésének, felzárkóztatásának, társadalomba való beilleszkedésének segítése, a sajátos nevelést igénylő gyermekek társadalmi megítélésének javítása, elfogadtatni a közvéleménnyel a tényt, hogy semmivel sem kevesebbek mint bármely másik ember. ... >>

Tiszaújvárosi Kollégium Tanulói Esélyegyenlőségéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.
képviselő: Csapó Noémi elnök
az Apáczai Csere János Középiskolai Kollégium diákjai szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének elősegítése, - önismereti, személyiségfejlesztő tréningek, szaktárgyi felkészítő foglalkozások, órák díjainak finanszírozása, - a tanulók különböző szintű versenyeken való részvételének elősegítése, - a kollégium lakói részére az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szabadidejük sporttal, testmozgással való hasznos eltöltésének elősegítése, - hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek, illetve kollégiumi dolgozók előrehaladásának, tanulmányainak támogatása, - bel- és külföldi tanulói (esetleg oktatói) ösztöndíj biztosítása, - a hatékony kollégiumi pedagógiai munka fejlesztését célző tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása, - nyelvtanulás, a nyelvvizsgára történő felkészülés és a sikeresen letett nyelvvizsgák díjainak finanszírozása, - színjátszó körörk, filmkultúra, a zene- és táncművészet, illetve a képzőművészeti tevékenységének támogatása - a részletezett célok érdekében eszközölt kollégiumi beruházások támogatása. - A Tiszaújvárosi Kollégium diákjai szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
képviselő: Kiss Zoltán József
Tiszaújváros kultúrális, közművelődési életének fejlesztése, kultúrális tradíciók megalapozásának elindítása, a város fokozatos beillesztése az ország kultúrális életébe. A közalapítvány célja továbbá a művészeti tevékenység fejlesztése és a város környezetének alakítása és fejlesztése. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható, testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátásának támogatása, ezen problémákkal küzdő gyermekek és fiatal felnőttek integrált nevelése, harmónikus személyiségfejlesztésük érdekében speciális segítségnyújtás és az ezekhez szükséges szakmai feltételek biztosítása: az oktatási, tudományos tevékenységek keretein belül a tehetséges, a tehetséges, jó képességű tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező fiatalok közép- és felsőfokú tudományainak támogatása. Szaktamfolyamokon, speciális képzéseken való részvételek elősegítése. a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációja: oktatása, képzése. elhelyezkedésük, beilleszkedésük és a munkaerőpiacon történő bennmaradásuk elősegítése, részükre foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása, ezáltal a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentése. ... >>

"TVK Nyrt. a Dél-borsodi régióért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep , TVK Központi Irodaház, 2119/3hrsz 136 sz
képviselő: Pálffy Gábor
Az alapító székhelyén kívül, a Dél-borsodi régió humán infrastruktúrája fejlődésének elősegítése és támogatása, a településfejlesztés, az alapfokú nevelés, az oktatás, a tudomány, az egészségügyi és szociális ellátás, a közművelődés, a kultúra és a kommunikáció területén. Kiemelt támogatási cél az Internet-hálózat alkalmazásának terjesztését szolgáló eszközök beszerzéséhez hozzájárulás, hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok tanulásának elősegítése, egészségügyi intézmények eszközellátásának segítése, a műszaki és vállalkozási kultúra fejlsztését szolgáló programok támogatása. ... >>
1. oldal