Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszaújváros sport civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

"A XXI.század Ifjúságáért"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca 15
képviselő: Türk Balázs
Az 1997. évi CLVI.tv.26.§. c./ pontja 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 19. alpontja szerinti közhasznú tevékenység végzése. - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3580 Tiszaújváros, Szent István út 47.
képviselő: dr. Pető Gabriella
A gyermekek egészségének megőrzése, az egészséges életmód elsajátításának segítése, a város gyermek-egészségügyi feladataiban való közreműködés, egészségvédelmi programok megvalósítása ( életmód-tábor ), egészséges életmódot elősegítő sportrendezvények támogatása, egészségügyi szűrővizsgálatok végzése a család bevonásával, a krónikus beteg gyermekek speciális fejlesztéséhez való hozzájárulás, a felnőttek ( szülők és leendő szülők ) számára ismeretterjesztő előadások, tanácsadás

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

Eötvös Asztalitenisz Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Bólyai köz 4. V/2.
képviselő: Jakab Dénes ... >>

Eötvös-Brassai Diáksport Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13.
képviselő: Vanyó István ig. ... >>

Fiatal Tiszaújvárosért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, József A utca 13 I//1
képviselő: Tállai Attila
Közreműködik a fiatal korosztály szabadidő eltöltéséhez, művelődéséhez, oktatásához, sportolásához kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében, hozzájárul a társadalom külömböző korosztályainak egymáshoz közeledéséhez, az ifjúság önismeretének fejlesztéséhez, igény szerint, egyéni és csoportos tanácsadást nyújt a fiatalok számára, az őket éríntő lelki, egészségügyi, szociális, és társadalmi problémák megoldásának elősegítésére, támogatja és szervezi a fiatalok iskolán kívüli művelődését, és az ifjúsági képzéseket az alábbi témakörökben: a demokrácia tanulása, a testi és lelki egészség megörzése, a közéletiség, a munkaerőpiaci esélyeik növelése, támogatja az ifjúsági korosztály részére értékes művészi produkciók és rendezvények megismertetését, terjesztését, létrejöttét, a város kultúrális életének, közművelődési tevékenységének szinesítése, e tevékenység színvonalának emelése, az oktatás támogatása az ismeretterjesztés különféle eszközeivel (így: előadások szervezése, szakanyagok beszerzése, hazai és külföldi szakemberek, kutatók,művészek meghívása.stb.), a városi zenei élet fejlesztése érdekében magas színvonalú zenekari koncertek szervezése, az ifjúság minél nagyobb létszámú részvételének elősegítése, felkérés esetén a városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés, támogatók keresése a fenntebbi célok megvalósítása ... >>

Football Club Tiszaújváros

(sport)

3580 Tiszaújváros, Teleki B. utca 6
képviselő: Adorján Károly elnök ... >>

Hunyadi Diáksport Egyesület

(sport)

3581 Tiszaújváros, Alkotmány köz 1/B.
képviselő: Demblovszki Gábor ... >>

Ifjú Márkus Gábor Alapítvány a magyar Triatlonsportért

(sport,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 7.
képviselő: Mali János
Elősegíteni és támogatni a Magyar Triatlonsport fejlődését, munkáját, ehhez biztosítani a szükséges feltételeket, továbbá támogatni a tiszaújvárosi Triatlon Klub Ifjú tehetségeit.w ... >>

JÓKER Biliárd Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 4.
képviselő: Demkó Sándor ... >>

"Karpov" Tiszaújváros Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Mátyás Király u.4.1/3.
képviselő: Pákh endre elnök
-Olyan sportolók támogatása, akik nem tudtak szervezetbe tömörűlni -a tömegsport előmozdítása, az ezzel kapcsolatos rendezvények támogatása -sportversenyek lebonyolításához anyagi és egyéb segítségnyújtás -ifjú tehetségek felkarolása sportpályafutások figyelemmel kísérése ... >>

Kazinczy Gyermekei Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Dorony Attiláné a kur. eln.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulóinak segítése, felszereltségének javítása, korszerűsítése, az idegennyelv-oktatás feltételeinek korszerűsítése, a számítástechnikai eszközök fejlesztése, kiemelkedő szellemi kultúrális és sporttevékenységek díjazása, hatékony nevelési-oktatási módszerek bevezetésének segítése, tanulmányutak, továbbképző táborok segítése, jóléti célú támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, de anyagilag rászoruló tanulók részére, egészségkárosodott tanuló gyógykezelésének támogatása. ... >>

KreAktív Szabadidős és Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 6. fsz//1.
képviselő: Kádár Róbert elnök
Egyesületünk hozzá kíván járulni a minőségi zenekultúra, elsősorban a blues terjesztésébe, népszerűsítéséhez, koncertek, közösségi rendezvények, nonprofit kulturális tevékenység kereteiben, és minden olyan formában, amelynek feltételeit meg tudja teremteni. Bemutatkozási lehetőségeket kívánunk biztosítani a fiatalság számára, így támogatva tartalmas szabadidő eltöltési szokásaik megszilárdítását. Kulturális, sport és közösségi rendezvények keretében olyan tevékenységeket, szórakozási lehetőségeket biztosítunk, melyeken a különböző generációk együtt vehetnek részt, így növelve a családi és baráti kapcsolatok, a közös élmények összetartó erejét. Szervezetünk szerepet kíván vállalni a néphagyományok, veszendőben lévő tradíciók, kulturális értékek ápolásában. Célunk továbbá, hogy tevékenységeink során - lehetőségeinkhez mérten - megteremtsük a fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek és felnőtteknek is az együttlét, a közös élményszerzés lehetőségeiket, így támogatva társadalmi pozícióik kedvező változását. ... >>

MIROX Sportegyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u.42.
képviselő: Tóth Alpár ... >>

Nádi Farkas Tiszaújvárosi Íjász Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Szent László út 8
képviselő: elnök Baló Attila ... >>

PeppeR Akrobatikus Rock and Roll Sportegyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Szederkényi utca 1.
képviselő: Réti József ... >>

Postagalambsport Egyesület

(sport)

képviselő: Boros Győző ... >>

Száraz OLD-BOYS SE "Egyesület"

(sport)

3580 Tiszaújváros, József A. utca 31 fsz. 3
képviselő: elnök Szilvási László ... >>

Tifo-Olvikor DSE

(sport)

3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc 16
képviselő: Müllerné Burkus Klára ... >>

Tisza Motocross Sportegyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Tompa M. u. 44.
képviselő: Márkus Balázs ... >>

Tisza Repülő Klub

(sport)

3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/A.
képviselő: Balázs Lajos ... >>

Tiszai Ballon Club

(sport)

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka utca 1. 1/4.
képviselő: Barta Vince elnök ... >>

" TISZAÚJVÁROS GIMNASZTRÁDÁÉRT " Alapítvány

(sport,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér.10.4/2
képviselő: Haisz Vanda
Anyagi eszközökkel biztosítsa, és segítse a Magyar Gimnasztráda Válogatott Tiszaújvárosi Csoport (Tiszaújvárosi Gimnasztráda) céljainak megvalósítását, saját eszközök felkutatása, támogatások igénybe vétele és nyújtása, szociálisan rászorúlt tagok költségtámogatása, egészséges életmódra nevelő csoportok, annak eszméit hirdető események támogatása, sportevékenység, a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése, támogatása az általános torna mozgalom kiterjesztése a régióban, a sportág megismertetése és elterjesztése, egészséges életmódra való nevelés, a magasabb színvonalú működés előmozdítása, Tiszaújváros sport és kulturális életének színesítése, a csoport bővítése, főként utánpótlás nevelés keretében, szereplés hazai bemutatókon, valamint külföldi fesztiválszerepléseken, marketing anyagok, és honlap készítése ... >>

"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep TVK Központi Irodaház, 2119/3 Hrsz. 136 ép.
képviselő: Sebestyén László
Az Alapítvány támogatja Tiszaújváros kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális, szabadidős és sportéleti tevékenységét. Segíti a város nemzeti és nemzetközi kulturális és sport rendezvényeinek megszervezését, lebonyolítását, továbbá a városi közéletben meghatározó szerepet betöltő média támogatásával hozzájárul a város nemzeti illetve nemzetközi ismeretségének, illetve elismertségének az elmélyítéséhez. Az alapítvány támogatja a város kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális és szabadidő eltöltésére hivatott intézményeinek, valamint sportlétesítményeinek színvonalas működtetését, annak érdekében, hogy a város a kulturában, az oktatásban, az egészségügyben, a sportéletben eddig elért kiemelkedő eredményeit tovább gyarapítsa. ... >>

Tiszaújvárosi Autósport Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Tisza út 1.
képviselő: elnök Bütösi Zsolt ... >>

Tiszaújvárosi Fitness Sportklub

(sport)

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka utca 2.
képviselő: Nánási Balázs ... >>

"Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3580 Tiszaújváros, Szent István út 20.
képviselő: Buri lászló
Kegyhelyek, emléktáblák, egyéb vallásos létesítmények létrehozása, karbantartása, felújítása, - Az egyházközség tagjai vallásos meggyőződésének erősítése, részükre egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének biztosítása, kulturális és sportprogramok szervezése, - az egyházközség tagjai részére életvezetési tanácsadás nyújtása, a katolikus hit oktatásában való közreműködés, lelki segélynyújtás, - a vallási ünnepek, megemlékezések alkalmával kulturális rendezvények, programok, találkozók szervezése, emléktáblák emlékhelyek létrehozása. ... >>

Tiszaújvárosi Kishajós Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Tiszavirág utca 1
képviselő: képviselő Kiss László ... >>

Tiszaújvárosi Kollégium Tanulói Esélyegyenlőségéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.
képviselő: Csapó Noémi elnök
az Apáczai Csere János Középiskolai Kollégium diákjai szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének elősegítése, - önismereti, személyiségfejlesztő tréningek, szaktárgyi felkészítő foglalkozások, órák díjainak finanszírozása, - a tanulók különböző szintű versenyeken való részvételének elősegítése, - a kollégium lakói részére az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szabadidejük sporttal, testmozgással való hasznos eltöltésének elősegítése, - hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek, illetve kollégiumi dolgozók előrehaladásának, tanulmányainak támogatása, - bel- és külföldi tanulói (esetleg oktatói) ösztöndíj biztosítása, - a hatékony kollégiumi pedagógiai munka fejlesztését célző tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása, - nyelvtanulás, a nyelvvizsgára történő felkészülés és a sikeresen letett nyelvvizsgák díjainak finanszírozása, - színjátszó körörk, filmkultúra, a zene- és táncművészet, illetve a képzőművészeti tevékenységének támogatása - a részletezett célok érdekében eszközölt kollégiumi beruházások támogatása. - A Tiszaújvárosi Kollégium diákjai szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

Tiszaújvárosi Légi Sport Egyesület

(sport)

3581 Tiszaújváros, Lévay u. 442.
képviselő: Ónodi Tibor ... >>

Tiszaújvárosi Modellezősport Egyesület

(sport,egyéb)

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 26. 4/3
képviselő: Pusztai Csaba elnök
A modellezősport népszerűsítése, szabadidős és versenyszerű modellezés szervezése a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, sporttevékenységek lebonyolítása, edzések szervezése, versenyekre való felkészítés, bemutatók, versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub

(sport)

3580 Tiszaújváros, Telekei B. u. 6.
képviselő: elnök Ducsai Zoltán ... >>

Tiszaújvárosi Sport Club

(sport)

3581 Tiszaújváros, Teleki B. u. 6.
képviselő: Réti István ... >>

Tiszaújvárosi Súlyemelő Sport Egyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Ipartelep 1/D.
képviselő: Kiss Sándor ... >>

Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület

(sport)

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka utca 6.
képviselő: Rakusz Éva elnök ... >>

TVK MALI Triatlon Klub

(sport)

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
képviselő: Dr. Márkus Gábor ... >>
1. oldal