Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszaújváros intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

"3. számú Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 1.
képviselő: Bozsó Gyuláné
A Tiszaújváros, Kazinczy út 1. szám alatti 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek segítése. Az intézmény felszereltségének javítása, korszerűsítése. Szakmai eszközök fejlesztése. Idegennyelv-oktatás feltételeinek korszerűsítése. Továbbképzés segítése. Tanulmányi utak segítése. Anyagilag rászoruló tehetséges gyermekek jóléti célú támogatása. Egészségkárosodott gyermekek gyógykezelésének támogatása. ... >>

A Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Legoza Attila
Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálatának tehetséges tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődését segíteni. A tehetséges gyermekekkel eredményesen foglalkozók támogatása, továbbképzésének segítése. A tehetséges tanulók számára szervezett iskolai, városi, megyei országos versenyeken való részvétel finanszírozása. Szaktáborok, szakkirándulások szervezése, finanszírozása. Egyéni és csoportos tanulmányok támogatása. Az idegennyelvi képzés korszerűsítése, külföldi tanulmányutak, üdültetés támogatása. Szellemi alkotások (pályázatok, műalkotások) díjazása. ... >>

Eötvös József - Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Munkácsy u.13.
képviselő: Dr. Fülöp György
A tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Ipari szakközépiskola, ill. jogutódjának szociálisan rászoruló diákjainak segítése, akik képességeiknek megfelelően jó teljesítrményt nyujtanak. Az iskola tanulmányi munkában és a versenyekben kimagasló eredményeket elért tanulók jutalmazása. ... >>

Fiatal Tiszaújvárosért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, József A utca 13 I//1
képviselő: Tállai Attila
Közreműködik a fiatal korosztály szabadidő eltöltéséhez, művelődéséhez, oktatásához, sportolásához kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében, hozzájárul a társadalom külömböző korosztályainak egymáshoz közeledéséhez, az ifjúság önismeretének fejlesztéséhez, igény szerint, egyéni és csoportos tanácsadást nyújt a fiatalok számára, az őket éríntő lelki, egészségügyi, szociális, és társadalmi problémák megoldásának elősegítésére, támogatja és szervezi a fiatalok iskolán kívüli művelődését, és az ifjúsági képzéseket az alábbi témakörökben: a demokrácia tanulása, a testi és lelki egészség megörzése, a közéletiség, a munkaerőpiaci esélyeik növelése, támogatja az ifjúsági korosztály részére értékes művészi produkciók és rendezvények megismertetését, terjesztését, létrejöttét, a város kultúrális életének, közművelődési tevékenységének szinesítése, e tevékenység színvonalának emelése, az oktatás támogatása az ismeretterjesztés különféle eszközeivel (így: előadások szervezése, szakanyagok beszerzése, hazai és külföldi szakemberek, kutatók,művészek meghívása.stb.), a városi zenei élet fejlesztése érdekében magas színvonalú zenekari koncertek szervezése, az ifjúság minél nagyobb létszámú részvételének elősegítése, felkérés esetén a városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés, támogatók keresése a fenntebbi célok megvalósítása ... >>

Hunyadi Mátyás Iskola Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: dr Borbély Edit, Halászné Pozsgai Andrea
Az Általános Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálatának a tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. ... >>

"KARAKTER" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 5.
képviselő: Kolosai Ferenc
létrehozása, és az intézmény tanulóinak magas szintű képzése. "Táncművészeti iskola létrehozása és fenntartása "KARAKTER" Alapfokú Táncművészeti Iskola néven." ... >>

Kazinczy Gyermekei Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Dorony Attiláné a kur. eln.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulóinak segítése, felszereltségének javítása, korszerűsítése, az idegennyelv-oktatás feltételeinek korszerűsítése, a számítástechnikai eszközök fejlesztése, kiemelkedő szellemi kultúrális és sporttevékenységek díjazása, hatékony nevelési-oktatási módszerek bevezetésének segítése, tanulmányutak, továbbképző táborok segítése, jóléti célú támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, de anyagilag rászoruló tanulók részére, egészségkárosodott tanuló gyógykezelésének támogatása. ... >>

Miskolci Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi Irodaház út 2119/3. hrsz. 136.sz. ép.
képviselő: elnök Dr. Dobróka Mihály
A felső oktatás és szakemberképzés elősegítése, elsősorban a műszaki, közgazdasági, továbbá a jogi oktatás területén. "A doktori képzést befejezett, és a fokozatszerzés előtt álló személyek kutatási tevékenységének és a kutatás lehetőségét biztosító foglalkoztatásának támogatása." ... >>

"NAPRAFORGÓ Alapítvány" a sajátos nevelést igénylő gyermekekért,

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bólyai J. köz 13. fsz.3.
képviselő: Kántor Zsolt László
Az Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Éltes Mátyás Általános Iskola eszközkészletének bővítése, finanszírozása; - nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, korszerűsítése; - az iskola céljait szolgáló táborok, tanulmányi kirándulások, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése, finanszírozása; - a tanulók különböző versenyeken való részvételének elősegítése, tanulmányi és egyéb versenyek megrendezéséhez támogatás nyújtása; - az iskolai munka fejlesztését célzó tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása; szülők, tanulók, pedagógusok továbbképzésének támogatása, - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került intézményi dolgozók megélhetésének elősegítése; - a hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek fizikai szellemi előrehaladásának, tanulmányainak és egészségügyi rehabilitációjának támogatása, a tanköteles korból kikerült gyermekek további fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésének elősegítése, a fejlődésüket ösztönző tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása, az alapítvány céljait szolgáló rendezvények szervezése,lebonyolítása, az eltérő szellemi, fizikai képességű gyermekek iskolára való felkészítésének, felzárkóztatásának, társadalomba való beilleszkedésének segítése, a sajátos nevelést igénylő gyermekek társadalmi megítélésének javítása, elfogadtatni a közvéleménnyel a tényt, hogy semmivel sem kevesebbek mint bármely másik ember. ... >>

"Nikodémus Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Lévay u. 60.
képviselő: Uzsoki Aranka
A helyi lakosok életkörűlményeinek javítása, melynek keretében az alapítvány mentálhigiénés tevékenységet végez a Nikodémus Idősek Otthona megvalósulásához, életét segítő technikai feltételek kiépítésében, pótlásában, karbantartásában, az otthon élettevékenységének előmozdításasát,a közösségi életet segítő technikai feltételek kiépítésében, pótlásában, az állami-egyházi támogatás kiegészítésként,részt vállal az otthon életével összefüggő épületek, ingatlanok vásárlásában, építésében, az otthon eszközeinek, felszereléseinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, a hitélet, hagyományok ápolása, szakmai továbbképzés finanszírozása, konferenciák megszerzése. ... >>

Széchenyi István Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Hollóné Dr. Baranyi Zita
Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat tanulóinak minden irányú segítése. ... >>

TIKKA Tiszaújvárosi Kosárlabda Kör Alapítvány

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

3580 Tiszaújváros, Rózsa u.10.
képviselő: Demjén Sándor
Utánpótlás-nevelés elősegítése Tiszaújváros alsó- és középfokú intézményeiben fiú szakégban. Iskolai és szövetségi bajnokságban induló csapatok támogatása. Városi bajnokság szervezése. A játék népszerüsítése,táborok szervezése, létesítmények felállítása,építése. ... >>

"TISZA-SZIVÁRVÁNY" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
képviselő: Szőcs Józsáné Tóth Katalin
A Szivárvány Óvodába járó gyermekek személyiség-fejlődését elősegítő tevékenységek,programok támogatása. - Az óvoda- és a család együttműködését, kapcsolatát elősegítő programok, szabadidős tevékenységek támogatása. - Az egészséges életmódra nevelés hatékonyságának érdekében a feltételek folyamatos biztosítása. - Az óvodai élet hagyományos ünnepeinek színvonalas megrendezéséhez támogatás nyújtása. - A gyermekek fejlődését elősegítő szakmai rendezvényeken való részvétel támogatása. - Helyi nevelési programukhoz kacpsolódó eszközök folyamatos fejlesztése, bővítése. ... >>

Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.
képviselő: Dudás László
Tiszaújváros és környéke zenei életének fejlesztése a zeneiskolás gyerekek szerepeltetése országon belül és kívül. Kapcsolatteremtés a zeneiskolák zenekaraival. Közös koncertek és fesztiválok ... >>

Tiszaújvárosi "Katica" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Irinyi u. 1.
képviselő: Halász Zoltánné elnök
A tiszaújvárosi Katica óvodába járó gyermekek segítése. - Hatékony nevelési módszerek bevezetésének, továbbfejlesztésének elősegítése. - Tehetségek gondozása, felzárkóztató munka segítése. - Szakmai eszközök korszerűsítése, fejlesztése, az oktatás, nevelés színvonalának emelése. - Az intézmény felszereltségének javítása, korszerűsítée. - Anyagilag rászoruló tehetséges gyermekek jóléti célú támogatása. - Egészségkárosodott gyermekek gyógykezelésének támogatása. - Kirándulások, kultúrális programok szervezésének támogatása. ... >>

Tiszaújvárosi Kollégium Tanulói Esélyegyenlőségéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.
képviselő: Csapó Noémi elnök
az Apáczai Csere János Középiskolai Kollégium diákjai szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének elősegítése, - önismereti, személyiségfejlesztő tréningek, szaktárgyi felkészítő foglalkozások, órák díjainak finanszírozása, - a tanulók különböző szintű versenyeken való részvételének elősegítése, - a kollégium lakói részére az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szabadidejük sporttal, testmozgással való hasznos eltöltésének elősegítése, - hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek, illetve kollégiumi dolgozók előrehaladásának, tanulmányainak támogatása, - bel- és külföldi tanulói (esetleg oktatói) ösztöndíj biztosítása, - a hatékony kollégiumi pedagógiai munka fejlesztését célző tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása, - nyelvtanulás, a nyelvvizsgára történő felkészülés és a sikeresen letett nyelvvizsgák díjainak finanszírozása, - színjátszó körörk, filmkultúra, a zene- és táncművészet, illetve a képzőművészeti tevékenységének támogatása - a részletezett célok érdekében eszközölt kollégiumi beruházások támogatása. - A Tiszaújvárosi Kollégium diákjai szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

Tiszaújvárosi "Tündérkert" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 1/a.
képviselő: Micskiné Bodó Erzsébet
A differenciált képességfejlesztés feltételeinek javítása. A lemaradók felzárkóztatása, a tehetséges, jó képességű gyerekek foglalkoztatása. Zenei eszközök, vizuális eszközök, képességfejlesztő játékok beszerzése. - Az óvoda-család kapcsolatrendszerének erősítése céljából ( felvilágosító munka, ankétok, előadások) szakemberek előadói díjának finanszírozása, közös rendezvények (játszóház, vásár, kirándulá, stb.) támgogatása. - Az óvoda képviseletében, városi vagy regionális rendezvényeken való részvétel finanszírozása. - Az egészséges életmód szokásrendszerének alakításához szükséges feltételek javítása (mozgásfejlesztő eszközök, egészséges táplálkozás stb.) -Az óvoda felszereltségének javítása. - A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>
1. oldal