Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszaújváros egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

A "Lelki egészségünkért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Mátyás király u. 4. V/2.
képviselő: Katona Ibolya
Az alapítvány clja a lelki egészség megtalálása és megtartása, pozitív életszemlélet kialakítása, a lelki egészség védelme. Ennek érdekében személyiségfejlesztés, önismeret segítése, önismereti tréningek szervezése. Kommunikációs és konfliktus kezelési tréningek, krízis intervenció, öngyilkosság megelőzés. A családok harmónikus együttélésének megőrzése érdekében a válsághelyzetben, kritikus életszakaszokban együttműködés. Gyászolók mielőbbi felépülésének elősegítése. A pszichoszomatikus betegségek leküzdése érdekében ismeretterjesztés, oktatás. A gyermekek szabadidős foglalkozásainak megszervezése, szabadidős tevékenységeinek segítése, gyermekfelügyelet, képességfejlesztés. ... >>

"A XXI.század Ifjúságáért"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca 15
képviselő: Türk Balázs
Az 1997. évi CLVI.tv.26.§. c./ pontja 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 19. alpontja szerinti közhasznú tevékenység végzése. - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3580 Tiszaújváros, Szent István út 47.
képviselő: dr. Pető Gabriella
A gyermekek egészségének megőrzése, az egészséges életmód elsajátításának segítése, a város gyermek-egészségügyi feladataiban való közreműködés, egészségvédelmi programok megvalósítása ( életmód-tábor ), egészséges életmódot elősegítő sportrendezvények támogatása, egészségügyi szűrővizsgálatok végzése a család bevonásával, a krónikus beteg gyermekek speciális fejlesztéséhez való hozzájárulás, a felnőttek ( szülők és leendő szülők ) számára ismeretterjesztő előadások, tanácsadás

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

Cukorbetegek Tiszaújvárosi Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.
képviselő: elnök Gergely Zsigmond ... >>

Fiatal Tiszaújvárosért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, József A utca 13 I//1
képviselő: Tállai Attila
Közreműködik a fiatal korosztály szabadidő eltöltéséhez, művelődéséhez, oktatásához, sportolásához kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében, hozzájárul a társadalom külömböző korosztályainak egymáshoz közeledéséhez, az ifjúság önismeretének fejlesztéséhez, igény szerint, egyéni és csoportos tanácsadást nyújt a fiatalok számára, az őket éríntő lelki, egészségügyi, szociális, és társadalmi problémák megoldásának elősegítésére, támogatja és szervezi a fiatalok iskolán kívüli művelődését, és az ifjúsági képzéseket az alábbi témakörökben: a demokrácia tanulása, a testi és lelki egészség megörzése, a közéletiség, a munkaerőpiaci esélyeik növelése, támogatja az ifjúsági korosztály részére értékes művészi produkciók és rendezvények megismertetését, terjesztését, létrejöttét, a város kultúrális életének, közművelődési tevékenységének szinesítése, e tevékenység színvonalának emelése, az oktatás támogatása az ismeretterjesztés különféle eszközeivel (így: előadások szervezése, szakanyagok beszerzése, hazai és külföldi szakemberek, kutatók,művészek meghívása.stb.), a városi zenei élet fejlesztése érdekében magas színvonalú zenekari koncertek szervezése, az ifjúság minél nagyobb létszámú részvételének elősegítése, felkérés esetén a városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés, támogatók keresése a fenntebbi célok megvalósítása ... >>

"Kinyújtott Kéz" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi rodaház , 2119/3 hrsz. 136
képviselő: Dr. Lyócsa János, Tamásné dr. Tóth Margit
A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaságnál és annak jogelődjénél létesített munkaviszonnyal összefüggésben bekövetkezett balesetek sérültjei, ill. foglalkozási és egyéb megbetegedést szenvedett munkavállalók - halálos kimenetelű baleset esetén az elhunyt közvetlen hozzátartozói életkörülményeinek javítása, a balesetek, foglalkozási eredetű megbetegedések okozta egészségkárosodással, ezen munkavállalók, ill. közeli hozzátartozóik társadalmi életbe való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

"NAPRAFORGÓ Alapítvány" a sajátos nevelést igénylő gyermekekért,

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bólyai J. köz 13. fsz.3.
képviselő: Kántor Zsolt László
Az Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Éltes Mátyás Általános Iskola eszközkészletének bővítése, finanszírozása; - nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, korszerűsítése; - az iskola céljait szolgáló táborok, tanulmányi kirándulások, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése, finanszírozása; - a tanulók különböző versenyeken való részvételének elősegítése, tanulmányi és egyéb versenyek megrendezéséhez támogatás nyújtása; - az iskolai munka fejlesztését célzó tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása; szülők, tanulók, pedagógusok továbbképzésének támogatása, - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került intézményi dolgozók megélhetésének elősegítése; - a hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek fizikai szellemi előrehaladásának, tanulmányainak és egészségügyi rehabilitációjának támogatása, a tanköteles korból kikerült gyermekek további fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésének elősegítése, a fejlődésüket ösztönző tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása, az alapítvány céljait szolgáló rendezvények szervezése,lebonyolítása, az eltérő szellemi, fizikai képességű gyermekek iskolára való felkészítésének, felzárkóztatásának, társadalomba való beilleszkedésének segítése, a sajátos nevelést igénylő gyermekek társadalmi megítélésének javítása, elfogadtatni a közvéleménnyel a tényt, hogy semmivel sem kevesebbek mint bármely másik ember. ... >>

"Összefogással Együtt a Tiszaújvárosiak Egészségéért"

(egészségügyi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Szent István utca 16
képviselő: Koscsó Lajos
a.) A Tiszaújvárosban élő olyan beteg emberek ? különösen gyermekek és fiatalok ? gyógykezelésének, rehabilitációs kezelésének költségeihez való hozzájárulása, akik anyagi helyzetüknél fogva nem rendelkeznek ezen költségek viseléséhez szükséges anyagi fedezettel, és így a betegség következményeinek viselésén túl életük ellehetetlenülése pénzügyi tekintetben is bekövetkezik.b.) A média ? különösen a televízió ? segítségét felhasználva ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő tevékenység folytatása, ezen keresztül a szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése érdekében.

c.) A társadalom azon réteginek megszólítása, akik nyitottak az egészségi állapotuk folytán hátrányba kerül emberek támogatása iránt.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészség megőrzése, betegségmegelőzés,
szociális tevékenység,
ismeretterjesztés ... >>

Petrolkémiai munkvavállalók beteg gyermekeinek gyógykezeléséért Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet)

3581 Tiszaújváros, Gyártelep
képviselő: Majerusz Lászlóné elnök
A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. dolgozói, különösen a Petrolkémiai Dolgozók Szakszervezete tagjai beteg gyermekeinek gyógykezeléséhez anyagi támogatás nyújtása. Rehabilitáció, életkörülmények javítása. A Petrolkémiában,Műanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezete érdekkörébe tartozó munkáltató szervezetek munkavállalói, különösen a PKDSZ tagjai beteg gyermekeinek gyógykezeléséhez szükséges anyagi támogatás juttatása. ... >>

"Tiszaújváros és Térsége Egészségügyi Ellátásáért"

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca 11-13
képviselő: dr. Török Pál
a.)Anyagi eszközökkel elősegíteni a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézetben (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 11-13.) folyó gyógyító-megelőző tevékenység színvonalának, és a gyógyítás tárgyi, technikai, személyi feltételeinek javítását.
b.)Az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakulását elősegíteni, mely anyagi hozzájárulással is támogatja a Tiszaújváros és térsége biztonságos egészségügyi ellátásában nélkülözhetetlen Rendelőintézet, és más egészségügyi közszolgáltatók további színvonalas működését, működési feltételeinek javítását.
c.)Támogatást nyújtani a területen működő orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak és kisegítő dolgozóknak a szakmai közéletben, valamint a hazai és külföldi szakmai tudományos konferenciákon, kongresszusokon, szakmai tapasztalatcseréken, továbbképzéseken való részt vételhez.
d.)Anyagilag hozzájárulni orvosi, asszisztensi szakirodalom beszerzéséhez az új gyógyító eljárások megismerése, meghonosítása érdekében. Az alapítvány támogatni kívánja az orvosi műszerek, felszerelések és technikai berendezések beszerzését annak érdekében, hogy a lakosság egészségügyi ellátásában, ebben a térségben is mielőbb megjelenjenek a modern eszközök, műszerek, berendezések.
e.)Elősegíteni a Rendelőintézetben és más egészségügyi közszolgáltatóknál a gyógyító-megelőző tevékenység műszaki-gazdasági hátterének fejlesztését azáltal, hogy az alapítvány támogatni kívánja a számítógépek, mind szélesebb körű alkalmazását, a gazdasági-műszaki ellátó szervezet fejlesztését az e területeken dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését, munkájuk technikai feltételinek fejlesztését.
f.)Az alapítvány támogatni kívánja az egészségügyben dolgozók, anyagi erkölcsi megbecsülését, a szociális, kulturális helyzetük javítását, valamint támogatja a szociálisan kedvezőtlen, hátrányos helyzetben lévő egészségügyi alkalmazottakat.
g.)Az alapítvány támogatja a lakosság körében végzett egészségügyi felvilágosító tevékenységet, a betegségmegelőzést, a szűrőprogramok lebonyolítását és ezek népszerűsítését.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep TVK Központi Irodaház, 2119/3 Hrsz. 136 ép.
képviselő: Sebestyén László
Az Alapítvány támogatja Tiszaújváros kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális, szabadidős és sportéleti tevékenységét. Segíti a város nemzeti és nemzetközi kulturális és sport rendezvényeinek megszervezését, lebonyolítását, továbbá a városi közéletben meghatározó szerepet betöltő média támogatásával hozzájárul a város nemzeti illetve nemzetközi ismeretségének, illetve elismertségének az elmélyítéséhez. Az alapítvány támogatja a város kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális és szabadidő eltöltésére hivatott intézményeinek, valamint sportlétesítményeinek színvonalas működtetését, annak érdekében, hogy a város a kulturában, az oktatásban, az egészségügyben, a sportéletben eddig elért kiemelkedő eredményeit tovább gyarapítsa. ... >>

"TVK Nyrt. a Dél-borsodi régióért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep , TVK Központi Irodaház, 2119/3hrsz 136 sz
képviselő: Pálffy Gábor
Az alapító székhelyén kívül, a Dél-borsodi régió humán infrastruktúrája fejlődésének elősegítése és támogatása, a településfejlesztés, az alapfokú nevelés, az oktatás, a tudomány, az egészségügyi és szociális ellátás, a közművelődés, a kultúra és a kommunikáció területén. Kiemelt támogatási cél az Internet-hálózat alkalmazásának terjesztését szolgáló eszközök beszerzéséhez hozzájárulás, hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok tanulásának elősegítése, egészségügyi intézmények eszközellátásának segítése, a műszaki és vállalkozási kultúra fejlsztését szolgáló programok támogatása. ... >>
1. oldal