Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszapalkonya oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

"ARANYKÉZ" Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3587 Tiszapalkonya, Dózsa Gy. út 5.
képviselő: Dr. Karszáné Krupa Éva elnök
A tiszapalkonyai óvodába járó gyermekek nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének segítése. Az óvodai helyi nevelési programjában megfogalmazott hagyományőrzéssel összefüggő tevékenység kiadásainak finanszírozása. A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését biztosító feltételek javítása. ... >>

PAJKOS FÉNYSUGÁR Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3587 Tiszapalkonya, Kossuth út 43.
képviselő: kuratórium elnöke Alattyáni Péter
Olyan magánovoda létrehozása, amely a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, oktatását, képességfejlesztését, társadalmi gyakorlatra való általános felkészítését hívatott megvalósítani, valamint olyan klubok, tanfolyamok és gyermekfelügyelet létrehozása, amelyek erősítik az Óvoda és a család kapcsolatrendszerét. - a 3-7 éves gyermekek egészséges, harmónikus személyiségfejlődésének elősegítése, a gyermekek emberi méltóságának mindenkori megörzése, - hozzásegíteni a gyermekek egyéni bánásmóddal és személyiségének tiszteletbentartásával önnálóságának, képességeinek és készségeinek kibontakoztatását, - minden gyermek úgy fejlődjön, hogy elérje önmaga lehetőségeinek maximumát, és alkalmassá váljon a mindenkori iskilai élet megkezdésére. ... >>

Tiszapalkonyai Roma Polgárjogi Mozgalom

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3587 Tiszapalkonya, Görgey utca 26.
képviselő: Nótár László elnök
Az Egyesület célja fellépni a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. Az Egyesület önkéntes és öntevékeny társadalmi Egyesület, melynek tagjai és pártolói sokoldalú ? társadalmi, gazdasági, jogi, szociális, egészségügyi, munkaerő-piaci, oktatási, kommunikációs, közösségfejlesztési, kulturális és közéleti ? aktivitások útján, és önzetlen személyes hozzájárulásukkal is elő kívánják mozdítani a magyar romák jogainak és jogos érdekeinek érvényesülését, kultúrájuk, értékeik megőrzését és gazdagítását.Ezért különösen: a jogállamiság, az alkotmányos rend érvényesülése érdekében küzd a diszkrimináció, a polgárokat sújtó hátrányos megkülönböztetés ellen, a roma kisebbség egyéni és kollektív jogainak elismertetéséért és védelméért, a korszerű roma identitás kiteljesítéséért, a polgári jogegyenlőség követelményének társadalmi elfogadtatásáért. ... >>
1. oldal