Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszakécske szociális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Álomfogó Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi út 83.
képviselő: Cséplő Noémi
Az alapítvány fő célja a kulturális tevékenység, ezen belül különösen a magyar kultúra és a magyar hagyományok terjesztése az ország határain belül és kívül, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a fogyatékos emberek oktatása útján. ... >>

Fogd a Kezem Alapítvány

(oktatási,szociális)

6060 Tiszakécske, Szabolcska M. u. 113.
képviselő: Lipóthné Komjáti Andrea kuratóriumi elnök
Az enyhe fokban sérült gyermekek hatékony oktatásához anyagi feltételek megteremtése. ... >>

Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 3.
képviselő: Jávorka Lajos kuratóriumi elnök
A tiszakécskei katolikus közösség épületeinek, temetőjének, a Kincsem parti templom-rom értékeinek fejlesztése, állagmegóvása, működtetésének támogatása. Az itt született, itt élt atyák szellemi örökségének ápolása. Különös tekintettel Marosi Izidor későbbi váci püspökre, Werner Alajos zeneszerzőre, Gémes Mihály plébánosra. Együttműködés Tiszakécske közösségépítő, kultúrateremtő, értékmegóvó közösségeivel. Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása: a fiatalok szocializációjának elősegítése, prevenció, pozitív életút fölvázolása; a fiatalok bevonása az önkéntes karitatív, szociális munkába, a társadalmi életbe; segítségnyújtás a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez programok szervezésével és közösségi terek kialakításával. Családok gondozása, nagycsaládok segítése: a családnak, mint a társadalom alapintézményének megerősítése; a gyermekgondozásból visszatérő és a gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy bármilyen egyéb okból hátrányos helyzetű nők társadalmi szerepének erősítése; az élet és az egészség védelme a fogantatástól a természetes halálig, a teljes értékű élethez való jog biztosítása; a generációk közötti kapcsolatok erősítése; testi, lelki, szellemi, szociális, alkalmanként anyagi segítségnyújtás; baba-mama klub működtetése. Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése. Az esélyegyenlőség elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megakadályozása. Az Alapítvány támogatja a Karitász munkáját. Különböző, elsősorban Kárpát medencei népcsoportok identitásának, barátságának, együttműködésének erősítése, esetenkénti anyagi támogatása., ... >>

MATURA Kécske Alapítvány

(szociális)

6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Bekő Lászlóné titkár, Szepesi Miklós elnök
A tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium tanulói számára szociális támogatások, működő diák érdekképviselet kialakítása, demokratikus gondolkodásra nevelés tanórán kívüli kereteinek megteremtése, táborozások, kirándulások és szabadidős programok támogatása. ... >>

Nyitnikék Külterületi Iskolák Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6060 Tiszakécske, Tiszabög 14.
képviselő: Szegedi Imréné
Külterületi gyermekek oktatásának, kultúrális fejlődésének, táborozásának, és üdültetésének támogatása. ... >>

PREVENCIÓ (Megelőzés) Alapítvány

(oktatási,szociális)

6060 Tiszakécske, Béke u. 142.
képviselő: Kecskés Béláné elnök
A hátrányos, veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek megsegítése, a területen működő alkalmazott személyek szakmai továbbképzésének előmozdítása. A prevenció érdekében a szakmai tapasztalatok gyakorlati alkalmazásának megfigyelése és alkalmazása. ... >>

Tiszakécske Város Szociális Otthonáért Közalapítvány

(egészségügyi,szociális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
képviselő: Hegedűs Béla kuratóriumi titkár, Jávorka Lajos kuratóriumi elnök
Tiszakécske Város Szociális Otthonának fejlesztése, - Tiszakécske Város Öregek Panziójának fejlesztése, - Tiszakécske Város Szociális Otthonában lakók egészségügyi ellátás színvonalának emelése. ... >>

Tiszakécskei Éltető Szeretet Jószolgálati Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

6060 Tiszakécske, Derkovits utca 4.
képviselő: Cseh Imre kuratóriumi elnök, Kelecsényi Jánosné kuratóriumi elnökhelyettes
Elsődlegesen a Dél-alföldi régióban, kiemelten Tiszakécskén és vonzáskörzetében, valamint a tanyavilágban élő idős, a lakosság testi, lelki és szociális egyensúlyait veszélyeztető hatások megelőzése, fennálló hatások kezelése. A gyermekvédelmi ellátásban részesülő és abból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi integrációjának elősegítése. A munkavállalást gátló tényezők feloldásának elősegítése, különös tekintettel a gyermekes anyák esélyegyenlőségének elősegítésére. A fogyatékkal élők munkavállalásának elősegítése, esélyegyenlőségük javítása. Természeti környezetünk megóvásában való részvétel, különös tekintettel a környezettudatos magatartásra nevelésre, az újrahasznosítható hulladékok frakcionált gyűjtésének elősegítésére. ... >>

Tiszaparti Kuckó Egyesület

(természetvédelem,szociális)

6060 Tiszakécske, Déryné u.15.
képviselő: Anka Vincéné elnök, Borbély Mária Márta titkár, Lászlóné Balázs Hajnalka elnökhelyettes
A Tisza-parti Kuckó Egyesület állami gondozásban nevelkedő gyerekeket nevelő családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse mindazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életük bár-mely eseménye révén érintettek az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek nevelésé-ben, vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá. Az egyesület úgy tekinti a nevelőszülő-séget, mint a családi élet nevelés természetes formáját, a közös sors megosztásával ezt az érzést és meggyőződést kívánja elősegíteni tagjaiban, és képviselni a társadalom egésze felé. ... >>
1. oldal