Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszakécske sport civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

Fehér Lótusz Harcművészeti Naam Egyesület

(sport,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kolozsvári u.40.
képviselő: Bőszény László ... >>

Gyermekekért Diáksport Egyesület

(sport)

6060 Tiszakécske, Szabolcska u.113.
képviselő: Tisza Zoltán elnök ... >>

Kécskei Amazonok Női Futball Club

(sport)

6060 Tiszakécske, Vásár u. 3.
képviselő: Tóth József ... >>

Kécskei Diák Sportegyesület

(sport)

6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Székely Zoltán
Sport, az alapszabály I.fejezet 3.pontja szerint. ... >>

Kécskei Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6060 Tiszakécske, Gárdonyi G. u. 3.
képviselő: Gál Antal elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel -különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, - továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel , szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával - különös tekintettel a földtulajdonosok ill. földhasználók érdekeire - példás élettel tagjai részére Tiszakécske és térsége területén a vad ápolása, a természet szeretetére és sport igények kielégítésére ... >>

Kérész Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6060 Tiszakécske, Szolnoki utca 19.
képviselő: Zana Tamás elnök
Az egyesületbe tömörült tagok érdekképviselete és érdekvédelme., Sporthorgászattal hozzájárulni a szabadidő kultúrált eltöltéséhez., A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, ezen belül horgászsport és horgászverseny szervezése, fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során a természet- és környezetvédelmi érdekek érvényesüljenek., Lehetőségéhez képest horgásztanyát létesít és üzemeltet., A halállomány védelmének biztosítása, az orvhalászat és orvhorgászat leküzdésében, valamint a vízszennyezések leküzdésében a hatóságok támogatása., Elősegíteni, hogy tagjai a jogszabályokat, valamint a horgászetika szabályait tiszteletben tartsák., Tagjait a természet szeretetére és védelmére nevelje., A horgászutánpótlás biztosításának elősegítése. ... >>

N.9. Postagalambsport Egyesület

(sport)

6060 Tiszakécske, Zalka M. u. 11.
képviselő: Seres Kálmán elnök ... >>

SANKUKAI Karate Klub SE.

(sport)

6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Marsa Ferenc ... >>

Studium Locale Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Gulyásné Miklós Éva, Szabóné Balla Katalin
Általános iskolai és gimnáziumi tanulók támogatása, oktatás, nevelés, sport és szabadidő eltöltés terén az iskolai alapfeladatokban nem, illetve nem megfelelő mértékben ellátott tevékenységek támogatása, magasabb szintű művelésének biztosítása és a rászoruló diákok szociális támogatása. ... >>

SUPERSTREET-RACING Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

6060 Tiszakécske, Déryné utca 20.
képviselő: Szűrszabó Levente elnök
A motorsport mindenek előtt Tiszakécske város motorsportjának és sportéletének fellendítése céljából egyesületet alapítunk., Ezzel a társadalmi kezdeményezéssel próbáljuk a város sport, ezen belül is a motorsport helyzetén segíteni., Célunk mind az él, mind a tömegsport támogatása., Versenyek szervezése., Valamint a sporttal ezen belül is a motorsporttal kapcsolatos kiállítások, szakmai bemutatók szervezése., Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése., A versenysportban tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása és versenyeztetése. ... >>

Szabó István Tiszakécske Labdarúgó Sportjáért Alapítvány

(sport)

6060 Tiszakécske, Babits Mihály utca 42/A.
képviselő: Hangyási Tamás kuratóriumi elnök, Juhász Miklós kuratóriumi tag
Tiszakécske labdarúgó sportjának fellendítése, utánpótlás nevelés, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása, versenyek rendezése külföldön és belföldön.A labdarúgással kapcsolatos konferenciák, tanfolyamok, edzőtáborok szervezése, a labdarúgásban kimagasló személyek jutalmazása, díjazása.Olyan anyagi alap megteremtése, amely lehetővé teszi Tiszakécskén a sport magasszintű művelését. Az ifjúsági sportmozgalom fellendítése, sportteljesítmények fejlesztése, valamint sporteszközök és sportfelszerelések biztosítása. ... >>

Szőke Tisza Postagalamb Egyesület

(sport,kulturális)

6060 Tiszakécske, Batka Gy. utca 11.
képviselő: Hegedűs József elnök
A postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a tenyésztés, és a versenyzés szakszerű irányítása, röptetések megszervezése, és lebonyolítása, valamint az ehhez szükséges technikai és anyagi eszközök biztosítása, a sporttevékenység szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Az egyesület célja részletesen: Dolgozza kia, a röptetési rendszer stratégiai tervét, valamint a program gyakorlati és technikai megvalósításának ütemtervét. Vegye fel a kapcsolatot, alakítson ki együttműködést, támogassa és erősítse a partneri együttműködést a Magyar Postagalamb Egyesülettel. Vegyen részt a röptetéseken, és az ehhez kapcsolódó szakmai és technikai feltételek előkészítésében és szervezésében. Folyamatosan értékelje és térképezze fel a tagjai részéről az Egyesület felé megfogalmazódott, tevékenységi körét érintő igényeket és szükségleteket. Folyamatosan vegyen részt a hazai és külföldi célja szerinti igényeknek megfelelő pályázatokon. ... >>

Tenisz és Rekreációs Club

(sport)

6060 Tiszakécske, Károlyi M. u. 2/b.
képviselő: Pákozdi György elnök
A szabadidő hasznos eltöltése, kiemelten a tenisz és a kispályás labdarúgás népszerűsítése Tiszakécskén és a környező városokban. Rendszeres sportolás, veresenyzés biztosítása, tagjainak nevelése. Az egyesület célja minél szélesebb körben bevonni a fiatalokat és rajtuk keresztül a családokat a rendszeres testmozgásba, amit versenyek szervezésével is elő kíván segíteni az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Terepjárósok Kécskei Sport Egyesülete

(sport)

6060 Tiszakécske, Dobó István utca 11.
képviselő: Lipóth Csaba György alelnök, Szabó Attila Zsolt elnök
Az off road terepjárózás, mint szabadidősport, mind szélesebb körben történő bemutatása. Az off road terepjárózás hazai népszerűsítése a fiatalok szabadidejének hasznos kitöltése érdekében. A terepjárózás iránt érdeklődők, kezdők segítése a sportág megismerésében. A terepjárózás, mint szabadidősport és a környezetvédelmi követelmények összehangolása, a tagság környezettudatos sportkultúrájának kialakítása. ... >>

Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület

(sport)

6060 Tiszakécske, Lehel utca 1.
képviselő: Stinner Ferenc elnök ... >>

Tiszakécske Paintball Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6060 Tiszakécske, Damjanich utca 42.
képviselő: Garai János elnök, Sánta Géza alelnök
Rendezvények szervezése, koordinálása. Szabadidő szervezett eltöltése, felkészülés mérkőzésekre. Fiatalok bevonása a sportéletbe, szabadidő hasznos eltöltésére ösztönzés a szabadban. Életminőséget javító és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. Egészséges életmódra nevelés. Az épített és természetes környezet védelme, megóvása. ... >>

Tiszakécske Város Sportegyesülete

(sport,érdekképviselet)

6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2.
képviselő: Tóth János elnök
Szakosztályaiban vezető szerep vállalása Tiszakécske Város sportjának életében és fejlesztésében. Együttműködés a szakosztályok területi és országos szövetségeivel. Kapcsolatok teremtése és együttműködés külföldi egyesületekkel. A szakosztályok tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. Ifjúság nevelése és versenyeztetése. ... >>

Tiszakécske Városért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6060 Tiszakécske, Bajcsy-Zs. u. 3.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén:, Szíjj László elnök, Vizsnyai Györgyné titkár
Tiszakécske város fejlesztése, - Tiszakécske város idegenforgalmának fejlesztése, természeti környezetének védelme, - Tiszakécske város közigazgatási területén a vízrendezés, és a csapadékvíz elvezetés megoldásának segítése, - Az óvodai, valamint alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, - A gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás, - Közművelődési, tudományos, művészeti és sport tevékenység támogatása, - Egészségügyi feladatok támogatása, - A közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása és a köztemető fenntartásának segítése. ... >>

Tiszakécskei Football Club

(sport)

6060 Tiszakécske, Dózsa telep 71.
képviselő: Szabó Tamás elnök ... >>

Tiszakécskei Lovasegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
képviselő: Varga Károly elnök
Tiszakécske és környéke lakosai részére rendezvények szervezése. Előadások, bemutatók, versenyek előkészítése és lebonyolítása. Szakmai továbbképzések megszervezése. Tanulmányi utak megszervezése különböző országos, nemzetközi rendezvényekre. A közösségi élet kibontakozását elősegítő, fenntartó találkozók megrendezése. Kulturális igények támogatása. szövegrész. ... >>

Tiszakécskei Lövész Technikai és Szabadidősport Egyesület

(sport,egyéb)

6060 Tiszakécske, Szabolcska M. út. 34. 2/11.
képviselő: Mahlaj Róbert elnök, Sinka Mihály ügyvez.elnök, ... >>

Tiszakécskei Tisza Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6060 Tiszakécske, Babics u. 27.
képviselő: Dr. Varga István
A vadásztársaság alapítói tagjai ?azzal a céllal, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Tiszakécskei Tömegsport és Szalonjáték Egyesület

(sport)

6060 Tiszakécske, Béke tér 1-3.
képviselő: Danajkáné Kaló Judit
A tömegsport és a kártyajáték, mint sport és hobby tevékenységterjesztése és megismertetése. Az egyesület rendszeres tömegsport jellegű tevékenységeket és kártya összejöveteleket és versenyeket szervez, szigorúan a jogszabályi előírásokat betartva és betartatva csakis a játék, a társaság élményéért. A tömegsport és a kártyajáték erősíti a közösségi összetartozást, az emberi kapcsolatokat, kulturált kikapcsolódást nyújt, miközben kielégíti a játékban résztvevők versengési szándékát. Az egyesület célja a fair-play szellemű tömegsport népszerűsítése, vallási, faji és politikai diszkrimináció nélkül. Célja a rendszeres testedzés, felüdülés, a versenyzés lehetővé tétele, az ilyen igények felkeltése, tagjainak és szolgáltatásokat igénybe vevőknek nevelése. ... >>
1. oldal