Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszakécske oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Álomfogó Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi út 83.
képviselő: Cséplő Noémi
Az alapítvány fő célja a kulturális tevékenység, ezen belül különösen a magyar kultúra és a magyar hagyományok terjesztése az ország határain belül és kívül, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a fogyatékos emberek oktatása útján. ... >>

Fogd a Kezem Alapítvány

(oktatási,szociális)

6060 Tiszakécske, Szabolcska M. u. 113.
képviselő: Lipóthné Komjáti Andrea kuratóriumi elnök
Az enyhe fokban sérült gyermekek hatékony oktatásához anyagi feltételek megteremtése. ... >>

Fürkész Természetbarát és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6060 Tiszakécske, Templom tér 3.
képviselő: Bekő Márta titkár, Dobos Tibor elnök, Dombiné Szendre Emese elnökhely.
Magyarország területén tanösvény(ek) létrehozása, amelyen bemutatható az adott terület és annak élővilága, valamint az élettelen természeti és épített értékek is. A tanösvénye(ek)en a tagok oktatása, nevelése, az ország más területéről érkező, hasonló jellegű tevékenységet folytató egyesületek fogadása, cseretáborok szervezése. Élőhelytérképezés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés. Gyalogos, kerékpáros és vízi túrák szervezése és lebonyolítása az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Hétszínvirág Tiszakécske Város Óvodáiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke u. 147.
képviselő: De Jonge Norbert elnök
Ovódák felszereltségének javítása, képességfejlesztő eszközök bővítése, tornaszobák kialakítása, pályázatokhoz önerő biztosítása, ovódáskorú gyermekek kirándulásainak támogatása. ... >>

Könyvtárpártoló Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kossuth u. 40.
képviselő: Szepesi Miklós ... >>

Minimanó Tiszakécskei Bölcsődéért Alapítvány

(oktatási)

6060 Tiszakécske, Petőfi S. utca 25.
képviselő: Várócziné Szabó Erzsébet kuratóriumi elnök
A bölcsődébe járó Gyermekek testi és lelki fejlődésnek elősegítése, a gyermekek intézményi körülményeinek javítása, tárgyi feltételek korszerűsítése, úgy mint szoba és udvari játékok körének bővítése, illetve bölcsödei családi rendezvények finanszírozása, játszócsoport indítása. Az alapítvány célja továbbá egy bölcsődei sósszoba létrehozása. ... >>

Négy Megye: Bács-Kiskun, Csongrád, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6060 Tiszakécske, Kossuth u. 65.
képviselő: Lovas Albertné titkár, Seresné Kozári Nóra elnök
Tiszakécske Város szakmunkásképző iskolájában az oktatás és nevelés szinvonalának emelése. ... >>

Nyitnikék Külterületi Iskolák Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6060 Tiszakécske, Tiszabög 14.
képviselő: Szegedi Imréné
Külterületi gyermekek oktatásának, kultúrális fejlődésének, táborozásának, és üdültetésének támogatása. ... >>

PREVENCIÓ (Megelőzés) Alapítvány

(oktatási,szociális)

6060 Tiszakécske, Béke u. 142.
képviselő: Kecskés Béláné elnök
A hátrányos, veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek megsegítése, a területen működő alkalmazott személyek szakmai továbbképzésének előmozdítása. A prevenció érdekében a szakmai tapasztalatok gyakorlati alkalmazásának megfigyelése és alkalmazása. ... >>

Simon Steiner Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6060 Tiszakécske, Béke út 136.
képviselő: Dr. Steiner tibor
Iskolák, óvodák, kollégiumok létrehozása és működtetése. A nevelés, a tanulás iránti elkötelezettség ébresztése. Számítógépes, informatikai ismeretek terjesztése. Az eEUROPE 2005 Program alapján az európai felzárkózás elősegítése. ... >>

Studium Locale Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Gulyásné Miklós Éva, Szabóné Balla Katalin
Általános iskolai és gimnáziumi tanulók támogatása, oktatás, nevelés, sport és szabadidő eltöltés terén az iskolai alapfeladatokban nem, illetve nem megfelelő mértékben ellátott tevékenységek támogatása, magasabb szintű művelésének biztosítása és a rászoruló diákok szociális támogatása. ... >>

SUPERSTREET-RACING Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

6060 Tiszakécske, Déryné utca 20.
képviselő: Szűrszabó Levente elnök
A motorsport mindenek előtt Tiszakécske város motorsportjának és sportéletének fellendítése céljából egyesületet alapítunk., Ezzel a társadalmi kezdeményezéssel próbáljuk a város sport, ezen belül is a motorsport helyzetén segíteni., Célunk mind az él, mind a tömegsport támogatása., Versenyek szervezése., Valamint a sporttal ezen belül is a motorsporttal kapcsolatos kiállítások, szakmai bemutatók szervezése., Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése., A versenysportban tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása és versenyeztetése. ... >>

Tisza-Folk Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Tisza utca 13.
képviselő: Koncz László kuratóriumi elnök, Zoboki Józsefné kuratóriumi titkár
Hazánkban és határainkon kívül élő magyar és más nemzetiségű, a magyar népi kultúrában amatőr módon tevékenykedő emberek számára a magyar népi kultúra oktatása. Hazánkban és határainkon kívül élő magyar és más nemzetiségű, a magyar népi kultúrában amatőr módon tevékenykedő emberek számára a magyar népi kultúra oktatása, magasabb szintű művelésének biztosítása, a tradíció fenntartása és ápolása, valamint a rászoruló szegényebb réteg szociális támogatása a továbbfejlődésük érdekében. Az amatőr együttesek fellépési lehetőségének biztosítása, bővítése regionális találkozók szervezésével. A kiemelkedő tudásszintű emberek részére tanfolyamok szervezése, valamint minden nyáron táborozási lehetőség biztosítása az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Tiszakécske Városért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6060 Tiszakécske, Bajcsy-Zs. u. 3.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén:, Szíjj László elnök, Vizsnyai Györgyné titkár
Tiszakécske város fejlesztése, - Tiszakécske város idegenforgalmának fejlesztése, természeti környezetének védelme, - Tiszakécske város közigazgatási területén a vízrendezés, és a csapadékvíz elvezetés megoldásának segítése, - Az óvodai, valamint alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, - A gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás, - Közművelődési, tudományos, művészeti és sport tevékenység támogatása, - Egészségügyi feladatok támogatása, - A közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása és a köztemető fenntartásának segítése. ... >>

Tiszakécskei Gazdakör

(oktatási)

6060 Tiszakécske, József Attila u.18.
képviselő: Tigyi István ... >>

Tiszakécskei Lovasegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
képviselő: Varga Károly elnök
Tiszakécske és környéke lakosai részére rendezvények szervezése. Előadások, bemutatók, versenyek előkészítése és lebonyolítása. Szakmai továbbképzések megszervezése. Tanulmányi utak megszervezése különböző országos, nemzetközi rendezvényekre. A közösségi élet kibontakozását elősegítő, fenntartó találkozók megrendezése. Kulturális igények támogatása. szövegrész. ... >>

Tiszakécskei Református Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6060 Tiszakécske, Templom tér 2.
képviselő: Betyár Béla
A Tiszakécskei Református Egyházközség Általás Iskolája részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítség nyújtás. ... >>

Zenélő Ifjúság Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke u. 162.
képviselő: Antalné Balla Aranka kuratóriumi tag, Kulcsár Erika kuratóriumi elnök, Molnár Edit kuratóriumi tag, Papp Ágnes kuratóriumi tag, Polyák Albertné kuratóriumi tag
Az ifjúság zenei nevelése és az általános műveltség kiszélesítése, hangszerek és zenei képzést elősegítő eszközök vásárlása, zeneiskola működéséhez szükséges eszközök beszerzése, kultúrális rendezvényeken részvétel az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>
1. oldal