Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Telki szociális civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

A Telki Templomért Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

2089 Telki, Áfonya köz 13.
képviselő: Gerhárt Józsefné, Harkai Gábor elnök, Homolya László
-Telki műemlék jellegű római katolikus templomának állagmegóvása, többlépcsős rekonstrukciója, illetve az igényeknek megfelelő bővítése. -A több mint 800 éves telki bencés apátság történetének kutatása. A törökök által lerombolt ősi apátsági templom maradványainak és köveinek felkutatása, számbavétele, katalogizálása, a jelzés szintű alaprajz rekonstruálása, restaurálása. -A település vallásos hagyományainak és az ezekhez kötődő tárgyi emlékek felújítása. -Templomi, vagy templomhoz kötődő kulturális események támogatása. -Szükség esetén a templom működésének segítése. -A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének előmozdítása. Hittan és szkóla táborok, valamint a helyi cserkészet támogatása. -Preventív célú szabadidős programok szervezése gyermekeknek és fiataloknak. -Karitatív tevékenység. Szociális problémákkal küzdők támogatása felekezeti hovatartozás nélkül. -Időseknek szervezett összejövetelek, kirándulások támogatása. -Jegyespárok házasságra való felkészítését célzó program segítése. Fiatal házasok és nagycsaládosok közötti kapcsolat erősítése. ... >>

Budántúli Waldorf-pedagógiai Alapítvány

(szociális)

2089 Telki, Fő u.30/a.sz.
képviselő: Balog Gábor
Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógia módszerének, eredményének megismertetése, népszerűsítése. A Waldorf-pedagógia megismertetése, népszerűsítése. A Waldorf-pedagógia megis- mertetése, gyakorlása érdekében szerveződő közösségek,együttműködések támogatása és segítése. ... >>

Christianeum 2004 Alapítvány

(szociális)

2089 Telki, Orgona utca 26.sz.
képviselő: Galambos László elnök
Magyarországi műemlék épületek, elsőd- legesen: templomok, egyházi épületek felújításának elősegítése. A magyaror- szági keresztyén közösségek, civilszer- vezetek tevékenységének megerősítése. Nagycsaládosok, idősek segítése. ... >>

Néri Szent Fülöp Cserkészcsapatért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

2089 Telki, Anna-laki út 38.sz.
képviselő: Kozma Anikó
A helyi cserkészcsapat működésének tá- mogatása. Továbbképzések anyagi segí- tése. a csapat szociálisan hátrányos helyzetű tagjainak segítése. ... >>
1. oldal