Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tázlár sport civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Független Tázlári Sport Club

(sport)

6236 Tázlár, Soltvadkerti u. 8.
képviselő: Csigi Lajos elnök ... >>

Pák Dienes Vadásztársaság

(sport)

6236 Tázlár, IV.ker.2.
képviselő: Márta György elnök ... >>

Tázlár Remény Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6236 Tázlár, Rákóczi u. 20.
képviselő: Barna Barbara titkár, Bayer György, Kiss István elnök, Párta Péter, Révész Balázs
A társadalom tagjainak egészségmegőrzésében, betegségük megelőzésében és ezekkel kapcsolatos rehabilitációs tevékenységben, illetve foglalkoztatásban történő közreműködés.A lelki-és anyagi ínségekben élők szükségleteinek lehetőség szerinti kielégítése, illetve ebben való közreműködés, különös tekintettel a gyermekekre, a nagycsaládosokra, a gyermekeüket egyedül nevelőkre, az idősekre, a család nélkül felnőtt, önálló életkezdő fiatalokra. A társadalom perifériájára került emberek reintegrációjának elősegítése. Mentálhigiénés problémák gondozása, tanácsadó szolgálat működtetésével. Közreműködik a társadalom tagjainak nevelésében, oktatásában, a kulturális örökség megőrzésében, fejlesztésében, a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, támogatásában. A keresztény értékrend megjelenítése, ezen értékrend továbbadásának elősegítése, fiatalok egészséges nemzeti öntudata, lokálpatriotizmusra nevelése,gyermek- és ifjúságvédelemmel, illetve képviselettel kapcsolatos segítés, emberi környezet megóvása és egészséges életmódra nevelés, család és gyermekcentrikus értékrend népszerűsítése, támogatása, munkaközvetítés, nonprofit alapon a lehetőségek függvényéban munkahelyteremtés, illetve ebben való közreműködés. Közreműködik a környezetvédelemmel, az emberi és állampolgári jogok védelmével, nemzeti, etnikai kisebbséggel, határon túli magyarsággal kapcsolatos feladatokban. A sport, illetve sporttal kapcsolatos tevékenység támogatása, az euroatlanti integrációval kapcsolatos információk megismertetése, ár-és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve elhárításában való közreműködés az Alapító Okirat IV/1. pontja szerint. ... >>

Tázlári Diáksport Egyesület

(sport)

6236 Tázlár, Templom köz 3.
képviselő: Papné Csipak Andrea elnök ... >>

Tázlári Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

6236 Tázlár, Zrínyi utca 6.
képviselő: Szekszárdi Károly elnök
Az egyesület fő célja, hogy Kalocsán és vonzáskörzetében az igényeknek megfelelően, a minőségi lovas sporttevékenység gyakorlásához lehetőségeket, helyszíneket keressen, versenyeket szervezzen, illetve más szervezetek által szervezett versenyeken az egyesület tagjainak részvételét a gyakorlatban elősegítse, támogassa. Célja továbbá, hogy a lovas sport iránt érdeklődők számára elméleti és gyakorlati képzést, segítséget adjon. Az Egyesület, mint jogi személy képviseli és védi egyes tagok és a tagság egészének érdekeit. Jelen egyesület feladatának tekinti, hogy tagjai, és az egyesület tevékenysége iránt érdeklődők részére segítséget nyújtson a lovas sport tevékenység végzése, tudásuk fejlesztésére, elmélyítésére, hazai és külföldi versenyeken való részvétel érdekében. Kapcsolattartás rokoncélú magyar és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, Egyesületekkel, társaságokkal. Vidéki bázisok kialakítása. Rendszeres találkozók feltételeinek megteremtése. ... >>

Tázlári Nimród Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6236 Tázlár, IV.kerület 55.szám
képviselő: Szabó István elnök
A vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályok megtartásával a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő és földtulajdoni érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport- vadászati lehetőséget biztosítson az Alapszabály szerint. ... >>

Tázlári Sportért Alapítvány

(sport)

6236 Tázlár, Templom köz 3.
képviselő: Fejes Erzsébet kuratóriumi titkár, Freiné Szamosvölgyi Netta kuratóriumi elnök
Támogatja bármely sportág felszerelés és eszköz vásárlását Tázlár községben. Segíti és támogatja helyi mérkőzések, kupák, varsenyek rendezését, a csapatok részvételét. Elősegíti az utánpótlás játékosok nevelését, játéklehetőségeikbővítését. ... >>
1. oldal