Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tázlár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

A Tázlári Ifjúságért Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6236 Tázlár, Templom köz 2.
képviselő: Fodor Árpádné elnök, Vörösváczki Mihályné titkár
Elősegítse az ifjúság egészségmegőrzését,betegségmegelőzését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok segítését, az óvodás, iskolás gyermekek oktatását, nevelését, képességfejlesztését, ismeretterjesztését, a lakosság kultúrális ... >>

A Tázlári Református Gyülekezetért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6236 Tázlár, Korvin O.u.1.
képviselő: Ulakcsai Zoltán elnök
A gyülekezet hitéletének, istentiszteleti alkalmainak, szeretetszolgálatának, hitoktatásának és dologi kiadásainak támogatása. ... >>

Tázlár Remény Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6236 Tázlár, Rákóczi u. 20.
képviselő: Barna Barbara titkár, Bayer György, Kiss István elnök, Párta Péter, Révész Balázs
A társadalom tagjainak egészségmegőrzésében, betegségük megelőzésében és ezekkel kapcsolatos rehabilitációs tevékenységben, illetve foglalkoztatásban történő közreműködés.A lelki-és anyagi ínségekben élők szükségleteinek lehetőség szerinti kielégítése, illetve ebben való közreműködés, különös tekintettel a gyermekekre, a nagycsaládosokra, a gyermekeüket egyedül nevelőkre, az idősekre, a család nélkül felnőtt, önálló életkezdő fiatalokra. A társadalom perifériájára került emberek reintegrációjának elősegítése. Mentálhigiénés problémák gondozása, tanácsadó szolgálat működtetésével. Közreműködik a társadalom tagjainak nevelésében, oktatásában, a kulturális örökség megőrzésében, fejlesztésében, a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, támogatásában. A keresztény értékrend megjelenítése, ezen értékrend továbbadásának elősegítése, fiatalok egészséges nemzeti öntudata, lokálpatriotizmusra nevelése,gyermek- és ifjúságvédelemmel, illetve képviselettel kapcsolatos segítés, emberi környezet megóvása és egészséges életmódra nevelés, család és gyermekcentrikus értékrend népszerűsítése, támogatása, munkaközvetítés, nonprofit alapon a lehetőségek függvényéban munkahelyteremtés, illetve ebben való közreműködés. Közreműködik a környezetvédelemmel, az emberi és állampolgári jogok védelmével, nemzeti, etnikai kisebbséggel, határon túli magyarsággal kapcsolatos feladatokban. A sport, illetve sporttal kapcsolatos tevékenység támogatása, az euroatlanti integrációval kapcsolatos információk megismertetése, ár-és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve elhárításában való közreműködés az Alapító Okirat IV/1. pontja szerint. ... >>

Tázlári Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6236 Tázlár, Templom köz 3.
képviselő: Németh Imréné kuratóriumi titkár, Szabadi Ferencné kuratóriumi elnök
Támogatja a tázlári iskola, óvoda, művelődési ház, konyha étkezde, teleház, eMagyarország pont, tornaterem, könyvtár felszerelés és eszközvásárlását. Valamint a többi tázlári civil szervezet, továbbá a község lakóinak javát szolgáló egyéb felszerelések és eszközök vásárlását. A közjót, az életszínvonal javítását szolgáló beruházásokat, eszközbeszerzéseket, továbbá rendezvények szervezését, lebonyolítását Tázlár községben. ... >>

Tázlári Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

6236 Tázlár, Zrínyi utca 6.
képviselő: Szekszárdi Károly elnök
Az egyesület fő célja, hogy Kalocsán és vonzáskörzetében az igényeknek megfelelően, a minőségi lovas sporttevékenység gyakorlásához lehetőségeket, helyszíneket keressen, versenyeket szervezzen, illetve más szervezetek által szervezett versenyeken az egyesület tagjainak részvételét a gyakorlatban elősegítse, támogassa. Célja továbbá, hogy a lovas sport iránt érdeklődők számára elméleti és gyakorlati képzést, segítséget adjon. Az Egyesület, mint jogi személy képviseli és védi egyes tagok és a tagság egészének érdekeit. Jelen egyesület feladatának tekinti, hogy tagjai, és az egyesület tevékenysége iránt érdeklődők részére segítséget nyújtson a lovas sport tevékenység végzése, tudásuk fejlesztésére, elmélyítésére, hazai és külföldi versenyeken való részvétel érdekében. Kapcsolattartás rokoncélú magyar és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, Egyesületekkel, társaságokkal. Vidéki bázisok kialakítása. Rendszeres találkozók feltételeinek megteremtése. ... >>
1. oldal