Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

A Természetgyógyászat Terjesztéséért Megismertetéséért ZENN Alapítvány

(természetvédelem)

2800 Tatabánya, (Dózsakert) 64-es ép.I.lh.2/3.
képviselő: Lucai Ádám
A magyarországi természetgyógyászat népszerűsítésének elősegítése. ... >>

Bánhidai Erőmű Lakótelepért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2800 Tatatabánya, Határ u. 15/b.
képviselő: elnök Szabó László
A lakóterületi közösségi szellem formálása, a kulturális és hagyományőrző tevékenység ápolása, szabadidős és hobbitevékenység támogatása, a lakókörnyezet ápolása, szépítése, fejlesztése. Kulturális hagyományok ápolása, a civil érdekek megjelenítése, a természeti és az épített környezet szépítése (Tatabánya, Erőmű tér, Határ u., Kikelet u., Környei út, Margaréta u., Petőfalvi u., Orgona sor és Verseny u. területeken) ... >>

Duna Sporthorgász Egyesület (51920/2002)

(sport,természetvédelem,oktatási)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 108.
képviselő: Kecskés András
A természet és halállomány védelme, - a horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás, horgászversenyek, horgásztúrák szervezése, - sporthorgászat, mint aktív pihenés népszerűsítése, - a tagság érdekeinek képviselete, stb... ... >>

Farkastó utca és környéke Baráti Kör

(természetvédelem,kulturális)

2800 Tatabánya, Farkastó u. 60.
képviselő: elnök Varga Mihály
A Tatabánya, Farkastó utca, illetőleg környéke lakosai részére rendszeres kulturális szórakoztató programok szervezése, rendezése hagyományteremtő és hagyományőrző céllal, ezen túlmenően egészségmegőrző programok szervezése, valamint az épített és természetes környezet óvása. ... >>

Fiatalok Tatabányáért Egyesület (1608/2003)

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Vadvirág u. 48.
képviselő: Weisz Tamás
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés, oktatás. Kultúrális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

GERECSE Barlangkutató és Természetvédő Egyesület (50781/2002)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Gál István ltp.405/A.
képviselő: Farkas Román Barnabás elnök, Tolnai András ... >>

Glóbusz Kutató-innovációs és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Mátyás király u. 16. 13. III//3
képviselő: elnök Szuromi Zsolt
A természeti és épített környezetünk megóvása érdekében egy igazságosabb, környezettudatos világ, a természettel harmóniában élő, emberközpontú társadalom megvalósítása, széleskörű tájékoztatás és környezettel kapcsolatos programok szervezése útján.
Célja továbbá a kutató-innovációs tevékenység szervezése, folytatása és támogatása, különösen az alábbi területeken: Marketing; Oktatás; Vállalatirányítási folyamatok; Üzleti folyamatok; Energiamenedzsment, megújuló energiaforrások kutatása; Informatikai megolkdások fejlesztése; Adattovábbítási eljárások; Környezetvédelem; Integrált piacra tételi rendszerek; Projekt menedzsment eljárások, módszerek, technikák: people-to people kapcsolatok, szervezeti és humán erőforrás, társadalom tudomány kutatás, controlling és pénzügyi kutatás. ... >>

Magyar Chow Chow Kulb (52306/2002)

(természetvédelem,egyéb)

2800 Tatabánya, Alkotmány út 61.
képviselő: Raáb Károly elnök
A magyarországi chow chow fajta tenyésztésének, elterjesztésének elősegítése és támogatása. Tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése, versenyek szervezése, állat-és természetvédelem támogatása, kynológiai tanfolyamok, előadások szervezése, kynológiai tárgyú könyvek és folyóiratok kiadása. ... >>

Más-Világ-Kép Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

2800 Tatatabánya, Új sor 9.
képviselő: Tátrai Zoltánné
Az élet mint az univerzális evolúció megnyilvánulása, benne a család, a személyiség, az egészség, a természeti és művi környezetünk, mint legfőbb értékeink összefüggéseinek bemutatása, védelme, gyarapítása és népszerűsítése, illetve a mindezek iránt elhivatottságot érző személyek önkéntes közösségének megteremtése, ápolása. ... >>

Növekvő Életfa Egyesület (52284/2002)

(természetvédelem,kulturális)

2800 Tatabánya, Komáromi u. 17.
képviselő: Makláry-Szalontai Csaba
Tatabánya város és a Tatai-medence, s ezen keresztül a magyar nemzet anyagi, mentális és szellemi fejlődésének elősegítése.Az egészséges életszemélet kialakitása és a természetes gyógymódok térnyerésének elősegítése. A helyi társadalom szervezeti fejlesztése és erkölcsi fejlődésének támogatása. ... >>

Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Bódishegyi út 20.
képviselő: Hlogyik Zsuzsa elnök
A természeti, társadalmi és emberi értékek elsőbbségét valló közhasznú célok megvalósítása. ... >>

Tájak, Emberek, Környezet Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2800 Tatabánya, Moravcsik u. 25.
képviselő: Veizer Tamás elnök
A térségben a kulturális örökség, a természeti és épített környezet értékeinek bemutatása, népszerűsítése, hagyományőrzés, az Alapszabály II. fejezet II.1. alfejezetében részletezett módon. ... >>

Vértesalja Horgász Egyesület (52349/2002)

(sport,természetvédelem,oktatási)

2800 Tatabánya, Réti út 71. fsz. 2.
képviselő: Ifj. Jerabek Antal
A természet és a halállomány védelme. Horgász szakismeret terjesztése, oktatás, vizsgáztatás, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. Sporthorgászat, mint aktív pihenés ... >>
1. oldal